Groningen


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Groningen?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Groningen?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale StatenverkiezingenImmigratie met name de op stapel staande dwangwet die gemeenten verplicht om asielzoekers te huisvesten. De provincie Groningen heeft met regering afgesproken dat er 10.000 nie

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Groningen?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Groningen?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Boeren blijven Migratie beperken Lagere energierekening Het Groninger landschap in stand houden Vrijheid beschermen Hoe willen jullie die veranderingen realiseren? Alle Na

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Groningen?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? MIJNBOUWSCHADE, VEILIGHEID EN SCHADE-AFHANDELINGHet niveau van de gaswinning wordt niet verhoogd zolang niet de veiligheid is gegarandeerd en alle geleden schade aan huizen