SGP


Nieuws

Rutte geeft geen uitleg over waarom kabinet motie afwijzing Digitaal ID niet wil uitvoeren

Vorige week ontstond er ophef in de Tweede Kamer, omdat bekend werd dat het kabinet zich niets aantrekt van een motie. Deze motie is vorige week is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer, en stelde dat er niet moet worden doorgegaan met

Nieuws

Motie tegen Urgenda aangenomen; links is woedend: 'Rechtsstaat verder onderuit gehaald'

Activistische, gesubsidieerde milieuorganisaties als Urgenda, Milieudifensie en Mobilisation for the Environment zeggen vaak te handelen uit algemeen belang, wanneer ze de overheid voor de rechter slepen voor het afdwingen van klimaatmaatregelen. Maa

Nieuws

SGP'er maakt zich zorgen om Great Reset en WEF: 'Ik wil me verzetten'

In het Zicht Magazine, van het wetenschappelijk instituut van de SGP, leverde SGP-Kamerlid Christ Stoffer afgelopen juni kritiek op de Great Reset en het World Economic Forum van ondernemer Klaus Schwab. Toch probeert Stoffer 'nuchter en waakzaam' te

Nieuws

Geert Wilders wordt langstzittende Kamerlid; krijgt meteen kritiek van D66-leider

Wilders is inmiddels al 25 jaar Kamerlid en zegt dat hij het nog 25 jaar wil blijven. Tegelijk erkent hij dat hij misschien wat zachter is geworden. "Misschien is het al het begin van het nestorschap", zei Wilders tegen NPO1.  Thomas van Groningen de

Achtergronden

D66-minister weigert aangenomen motie tegen linkse clubs uit te voeren: 'U schoffeert het parlement'

Activistische, gesubsidieerde milieuorganisaties als Urgenda, Milieudifensie en Mobilisation for the Environment zeggen vaak te handelen uit algemeen belang, wanneer ze de overheid voor de rechter slepen voor het afdwingen van klimaatmaatregelen. Maa

Nieuws

EU-begroting bijna 20 miljard verhoogd: 'Dit kost Nederland ruim 1 miljard'

De bijdrage van Nederland aan de EU zal tot 2027 op zijn minst 1.1 miljard hoger worden. Dit kan zelfs oplopen naar 1.7 miljard. De SGP is uiterst kritisch over de toenemende kosten. 'De EU zegt dat het extra geld nodig is voor de stijgende rentelast

Nieuws

Motie tegen linkse belangenclubs wordt heropend ondanks weigering D66-minister: 'Goed nieuws!'

Activistische, gesubsidieerde milieuorganisaties als Urgenda, Milieudifensie en Mobilisation for the Environment zeggen vaak te handelen uit algemeen belang, wanneer ze de overheid voor de rechter slepen voor het afdwingen van klimaatmaatregelen. Maa

Nieuws

Dit is hoe rechts Nederland reageert op de Troonrede: 'De erfenis van Rutte is een land in crisis'

Prinsjesdag en de Troonrede vinden opnieuw plaats onder een demissionaire regering. Hetzelfde gebeurde in 2021 toen Nederland bezig was met de langste formatie in haar geschiedenis. Nederland heeft over net iets meer dan twee maanden nieuwe verkiezin

Opinie

Wat blijft er na de verkiezingen van de christelijke politiek over?

Amper een dag later was de ontnuchtering bij de zusjes en broertjes van de CU alweer het nieuwe kniesoortje, want een andere peiling dichtte de club van Bikker slechts drie zetels toe. Peilingen zijn dan ook dagkoersen, maar met de finish in zicht ve

Nieuws

D66 komt met wetsvoorstel: 'X' in paspoort zonder tussenkomst rechter

Sinds 2018 zijn er al tientallen Nederlanders die hun paspoort hebben laten aanpassen, zodat er nu een 'X' in staat. Dit vereist echter wel dat mensen hiervoor toestemming krijgen van de rechter. Met de nieuwe wet wil D66 deze tussenstap wegnemen. He

Nieuws

BBB extreem populair onder boeren en tuinders

Terwijl in 2021 nog bijna een kwart van de boeren voor het CDA stemde, is dat nu nog slechts zes procent. Hetzelfde geldt voor de VVD. De steun voor de SGP en PVV is echter redelijk constant gebleven. Steun voor Pieter Omtzigt's nieuwe partij Nieuw S

Nieuws

SGP'er bekritiseert transgender Kamerlid: "Gaan wij al onze gevoelens delen?"

De Kamercommissie stemde over welke dossiers controversieel verklaard werden. Hierbij is geen ruimte voor inhoudelijk debat. Een meerderheid stemde om de nieuwe Transgenderwet controversieel te verklaren. Door deze wet zouden mensen wettelijk van ges

Nieuws

Linkse partijen woedend op SGP'er na kritische vraag over Urgenda en Postcodeloterij

De linkse ophef begon nadat Stoffer zijn tweede motie voorlas. Het gaat om de volgende motie. GroenLinks-politica Suzanne Kröger snelde naar de interruptiemicrofoon nadat Stoffer de motie had ingediend. Volgens de GroenLinks-politica was dit wel een

Interviews

SGP bezorgd om klimaatstudenten die met antisemieten optrekken: “Het wordt genormaliseerd”

Twee weken geleden werd de Roeterseilandcampus van de UvA bezet door klimaatactivisten. Er werd geëist dat de UvA de banden verbreekt met Shell en Israël. Daarnaast zagen diverse activisten hun kans schoon om op te roepen tot een Intifada. Dit beteke

Achtergronden

SGP bezorgd om 'ondemocratische' oproep D66

Dinsdag is er een SGP-motie aangenomen om de rechtsgang van individuele burgers en belangenclubs in te perken, zoals Urgenda en Milieudefensie. Rechtse partijen zijn blij, maar linkse partijen als PvdA, GroenLinks, D66 en Volt reageren veelal woedend

Nieuws

SGP stelt dat kabinet "in fase zit die ondergang inluidt"

Tijdens het Kamerdebat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen zegde bijna de gehele oppositie het vertrouwen in het kabinet op. Alleen de SGP en fractie Den Haan steunden niet de motie van wantrouwen. Ondanks dit feit meent SGP-leider

Opinie

Stoffer hekelt 'verstikkende overheidsbemoeienis' en 'goedkope beloftes' van kabinet

"Mijn bijdrage begint in mijn dorp Elspeet, maar ik denk dat eigenlijk iedereen hier wel zo'n soort verhaal zou kunnen vertellen over hoe het ging en hoe het vroeger was, wat we daarvan hebben geleerd en hoe we die lessen ook in de praktijk brengen.

Nieuws

SGP komt op voor Nederlandse boeren: geen Europese bodemverordening

Ruissen denkt dat boeren zelf belang hebben bij gezonde grond en dat het voorstel van de Europese Commissie niet de diversiteit van verschillende soorten landbodem erkent. "Eerste punt dat we hierbij voor ogen moeten houden is het feit dat de bodemty

Nieuws

Kamer wil gedwongen opkoop van boeren uitstellen

Al enkele jaren verkeren boerenbedrijven in grote onzekerheid. Hoeveel stikstofreductie moeten zij nastreven? Of ligt er zelfs een uitkoop in het verschiet? Vorig jaar presenteerde Stikstofminister Van der Wal een landelijk reductiekaartje, maar hier

Nieuws

Onrust binnen de SGP: prominent lid stapt uit de partij

Er was al langer ophef binnen SGP-jongeren. Mattijs van der Tang werd recentelijk geschorst vanwege kritische uitspraken over de islam. Nu is de breuk met Tom de Nooijer compleet. Hij was in 2021 al opgestapt als raadslid voor de SGP. Daarna begon hi

Achtergronden

BBB, PVV en JA21 spreken steun uit voor Israël: 'Recht op zelfverdediging'

Wij, Statenleden van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn diep bezorgd over de massale aanval van Hamas, een internationaal erkende terroristische groepering, op de burgers van Israël, die werd uitgevoerd door terroristen te infiltreren in zuidelijke

Nieuws

SGP geeft D66 'spoedcollege' democratie: "Belangrijk om respect te hebben voor nieuwe Kamer"

Bij Goedemorgen Nederland stelde D66-prominent Jan Paternotte dat stilstand door het controversieel verklaren geen goed idee is. "Tegenwoordig vallen kabinetten vaker en vervolgens krijg je een lange formatie. Dat zijn periodes waarin bijna niks gebe

Nieuws

BBB slaat handen ineen met christelijke partijen: 'Het gezin verdient grondwettelijke bescherming'

De vier partijen vinden dat regel- en wetgeving in Nederland te veel gefocust is op de individuele burger. De positie van het gezins- en familieleven komt daardoor in de verdrukking, aldus de partijen. De toeslagenaffaire was hier een exemplarisch vo

Nieuws

SGPJ bekritiseert Pride in klein dorp betaald met belastinggeld

3FM zegt dat Pride normaal is in grote steden maar wil kleine dorpen helpen lokale evenementen te organiseren. Een regenboogbankje dat in Kollum is gebouwd werd recent beklad. Dit was de aanleiding voor een aantal inwoners om het dorp aan te melden b

Nieuws

SP en SGP dienen voorstel in voor acceptatieplicht contant geld: 'Betrouwbare back-up'

Naar schatting van DNB zijn 1,3 tot 1,5 miljoen mensen afhankelijk van contant geld. Maar tegelijkertijd voorziet de DNB een forse daling van de acceptatiegraad van contant geld. Hierover maken de Kamerleden Mahir Alkaya (SP) en Chris Stoffer (SGP) z

Nieuws

D66'er Paternotte op zijn plaats gezet door SGP

D66-prominent Jan Paternotte vindt het ongekend dat Kamerlid Gündogan tal van dreigmails ontvangt en wees erop dat het taalgebruik van andere Kamerleden nogal polariserend werkt waardoor de veiligheid van mensen op het spel komt te staan. Hij verwees

Opinie

Waarom de SGP uniek is in het Nederlandse politieke bestel

Nu kent een kerkdienst een iets andere (verticale) ordening dan de dynamiek van het politieke bedrijf, maar dat neemt niet weg dat ontmoeting centraal staat. In de gemeente zingen we vaak eeuwenoude psalmen en liederen uit bijvoorbeeld de bundel Weer

Nieuws

"Wie denkt dat het tijdperk van digitale gezondheidscertificaten is afgesloten, vergist zich"

De WHO en de Europese Unie zijn van mening dat het digitale gezondheidscertificaat een zeer geslaagd initiatief was tijdens de coronacrisis. Daarom wil men de technologie achter de coronapas ook in de toekomst gaan blijven gebruiken en als basis neme

Nieuws

Van der Staaij: 'Schande hoe D66 de hele landbouwsector naar de knoppen wil hebben'

Volgens Paternotte en Bikker zijn er steeds slechtere omgangsvormen in de Tweede Kamer. Daarom vinden ze dat Kamerleden die een collega bedreigen in een debat, harder moeten worden bestraft. Hierover werd vorige week gedebatteerd. Als Paternotte bezi

Nieuws

Kritische SGP-motie over representativiteit belangenorganisaties als Urgenda aangenomen

Stoffer doet stof opwaaien bij linkse partijenTijdens een Tweede Kamerdebat over de Europese klimaatwet eerder deze maand kon SGP-politicus Chris Stoffer rekenen op flink wat kritiek van linkse partijen. Stoffer had namelijk een gevoelige snaar geraa

Nieuws

JA21 legt tegenstem uitbreiding artikel 1 uit: 'Wat ons betreft worden er geen aparte gronden genoemd in Grondwet'

Het was de tweede keer dat de Eerste Kamer met het voorstel instemde en daarmee is de grondwetswijziging definitief aangenomen. Een wijziging van de Grondwet moet altijd twee keer door de Tweede Kamer en twee keer door de Eerste Kamer worden aangenom

Nieuws

SGP'er ontdekt dat EU in 2023 'Palestijnse schoolboeken met Jodenhaat' blijft subsidiëren

De Palestijnse gebieden krijgen van de Europese Unie onder meer financiële steun voor schoolboeken. Echter wordt deze onderwijssubsidie gebruikt voor het publiceren van schoolboeken met een antisemitisch randje. Onder meer de SGP wil daarom de subsid

Opinie

De SGP-Jongeren geven het goede voorbeeld

Gebruikelijk bij de SGP(J) beginnen we met een aantal verzen uit de bijbel. Dit keer zijn het verzen uit Jakobus 2. Vervolgens komt er een gebed en dan kondigt Gerard van Rijswijk, politiek bestuurslid bij de landelijke SGPJ, de eerste spreker aan. O

Nieuws

SGP bezorgd om bevolkingsgroei: "Nederland is net als een plofkip"

"Ons land is vol, ten dele overvol", aldus SGP'er Roelof Bisschop die zijn commissiebijdrage aftrapte met een citaat. Een citaat die geen luguber of bruin verleden heeft, stelt Bisschop. Deze uitspraak werd uitgesproken tijdens de Troonrede van 1979.

Nieuws

Stoffer (SGP): "Een dag meer werken is lonender voor de overheid dan voor een leraar"

"Vorige week las ik een treffende analyse in de krant. We komen om in de vangnetten, maar hebben straks geen palen meer om ze aan vast te knopen. Inderdaad, de laatste tijd is "compensatie" een toverwoord geworden. Maar ik denk dat we kunnen conclude

Nieuws

Stoffer (SGP) roept kabinet op het matje: "Zet druk op ECB om inflatie te beteugelen"

Tijdens het inflatiedebat hield Stoffer een rede namens de SGP én Pieter Omtzigt, die niet aanwezig kon zijn bij het debat. Stoffer benadrukte tijdens het debat dat de inflatie geen "natuurverschijnsel" is. Het is het gevolg van beleid, aldus de SGP'