NieuwRechts.nl - Nieuw in Nederland

Veel Nederlanders voelen zich onvoldoende serieus genomen. Het gevoel overheerst dat zij er moeten zijn voor de overheid, in plaats van dat de overheid er voor hen is. De Nederlandse identiteit staat volgens hen onder druk doordat een kleine groep voor de meerderheid wil bepalen hoe men moet denken en leven. In de media worden zij vaak belerend toegesproken en weggezet als intolerant. Omdat ze een andere mening hebben. Voor hen maken wij NieuwRechts.

Er bestaan helaas veel misverstanden over de klassiek rechtse standpunten die veel mensen hebben.

  • Tegen meer immigratie zijn is geen xenofobie.
  • Je kunt kritisch zijn op een QR-samenleving en tegelijkertijd blij zijn met vaccins.
  • Meer geld naar defensie is niet hetzelfde als meer oorlog.
  • Ook bij zwaardere straffen voor criminelen bestaan er tweede kansen.
  • Je inzetten voor het behoud van de Nederlandse cultuur betekent niet dat je andere culturen minderwaardigt acht.
  • Een islamkritische houding betekent niet dat je een hekel aan moslims hebt.
  • Je kunt tegen nog meer windmolens in het Nederlandse landschap zijn en tegelijkertijd voorstander zijn van duurzame energie.
  • Het vermijden van een Europese superstaat staat Europese samenwerking en vrije handel niet in de weg.
  • Je zorgen maken over de klimaatlobby wil niet zeggen dat je niet om de planeet geeft.
  • Je verzetten tegen politieke correctheid betekent vooral dat je het debat op inhoud wilt voeren.

NieuwRechts.nl is een nieuwsplatform voor fatsoenlijk rechts & conservatief denkend Nederland. We zijn kritisch volger van actuele kwesties, publiceren hierover opiniërende items en geven mensen een stem die hierover zinnige dingen te vertellen hebben. Maar we gaan ook in gesprek met mensen die er heel anders instaan. Omdat je met een goed gesprek verder komt.