Algemene voorwaarden

Nieuwrechts Premium is een dienst van HC B.V.
Steenbergsetraat 26
46111 TG Bergen op Zoom

HC B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67639798 en houdt kantoor te Bergen op Zoom.


Over Nieuwrechts Premium
Nieuwrechts Premium is een dienst die Nieuwrechts aantrekkelijker maakt voor lezers (zo is de website Nieuwrechts.nl advertentie-vrij en kunnen leden Nieuwrechts Premium artikelen lezen). De inhoud van dit product kan veranderen en daarmee ook de voorwaarden. Bij verandering van de voorwaarden wordt dit op voorhand per mail gecommuniceerd naar onze leden.

Bedenktijd
U heeft altijd een bedenktijd van 14 dagen. Zegt u binnen 14 dagen op? Dan betaalt u alleen voor de dagen dat u lid bent geweest. Dit wordt automatisch binnen twee weken verrekend.

Nieuwrechts Premium Jaarabonnement
Het Nieuwrechts Premium Jaarabonnement kost op dit moment € 8,50 per maand. Bij een korting op het jaarabonnement geldt deze alleen voor het eerste jaar. Na dit jaar betaalt u de reguliere prijs van € 8,50 per maand. Verder heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Hierna kunt u zich na het eerste jaar maandelijks afmelden voor Nieuwrechts Premium. Bij een jaarabonnement met incasso is de eerste maand gratis. Dit wordt gerekend vanaf de dag van aanmelding, tot dezelfde kalenderdag de volgende maand. De eerste automatische afschrijving vindt plaats op de 28e van de eerstvolgende maand. De eerste afschrijving is voor de niet-gratis dagen.

Indien u niet met incasso maar met iDeal betaalt wordt het abonnement niet automatisch verlengd en geldt er geen eerste maand gratis. 


Nieuwrechts Premium Maandabonnement 
Het Nieuwrechts Premium Maandabonnement kost op dit moment € 12,50 per maand. U kunt zich ieder moment afmelden voor Nieuwrechts Premium. Bij aanmelding voor de 20e doet u een proefbetaling via iDeal van 1 cent, en wordt het resterende maandbedrag op de 28e afgeschreven. Dit is naar rato van het aantal dagen dat u die maand lid bent. Meldt u zich vanaf de 20e aan, dan betaald u bij uw aanmelding direct, naar rato, voor de resterende dagen van de huidige maand.


Opzegging
Nieuwrechts Premium is maandelijks opzegbaar. Dit dient gedaan te worden via uw persoonlijke Nieuwrechts Premium dashboard. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Privacy
Nieuwrechts gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, werknemers en ingehuurde partijen verplichten zich ook daartoe. Wij spelen uw gegevens niet door aan derden. Wel gebruiken we zogenaamde cookies op onze website (zoals keep me logged in cookies) om de ervaring van gebruikers op Nieuwrechts te verbeteren.