NieuwRechts.nl - Nieuw in Nederland

Veel Nederlanders voelen zich onvoldoende serieus genomen door de macht. Het gevoel overheerst dat zij er moeten zijn voor de overheid, in plaats van dat de overheid er voor hen is. De Nederlandse identiteit staat volgens hen onder druk. Een kleine groep wil voor de meerderheid bepalen hoe men moet denken en leven. In gevestigde media worden mensen die daar kritiek op hebben vaak belerend toegesproken en weggezet als intolerant. Puur en alleen omdat ze een andere mening hebben. Voor hen maken wij NieuwRechts.

NieuwRechts.nl is een nieuwswebsite voor rechts en conservatief denkend Nederland. Bij ons zijn kritische meningen over EU, klimaat, migratie, veiligheid, overheidsuitgaven en de bestuurscultuur wél welkom. Worden mensen met een afwijkende mening niet gecanceld, omdat we geloven in het vrije woord. En gaat het over de vraag hoe het ook anders kan. 

Met dagelijks het belangrijkste nieuws, opinie en interviews over thema's die belangrijk zijn voor u en de toekomst van het land waarin wij leven.

NieuwRechts.nl wordt met de dag groter, dankzij u! Onze dagelijkse nieuwsbrief gaat al naar meer dan 110.000 Nederlanders. Hierdoor bereiken wij enorm veel mensen en wordt ons geluid steeds vaker gehoord.

Er bestaan helaas veel misverstanden over de klassiek rechtse standpunten die veel mensen hebben.

  • Tegen meer immigratie zijn is geen xenofobie.
  • Je kunt kritisch zijn op een QR-samenleving en tegelijkertijd blij zijn met vaccins.
  • Meer geld naar defensie is niet hetzelfde als meer oorlog.
  • Ook bij zwaardere straffen voor criminelen bestaan er tweede kansen.
  • Je inzetten voor het behoud van de Nederlandse cultuur betekent niet dat je andere culturen minderwaardig acht.
  • Een islamkritische houding betekent niet dat je een hekel aan moslims hebt.
  • Je kunt tegen nog meer windmolens in het Nederlandse landschap zijn en tegelijkertijd voorstander zijn van duurzame energie.
  • Het vermijden van een Europese superstaat staat Europese samenwerking en vrije handel niet in de weg.
  • Je zorgen maken over de klimaatlobby wil niet zeggen dat je niet om de planeet geeft.
  • Je verzetten tegen politieke correctheid betekent vooral dat je het debat op inhoud wilt voeren.

NieuwRechts.nl is dus een nieuwsplatform voor fatsoenlijk rechts & conservatief denkend Nederland. We zijn kritisch volger van actuele kwesties, publiceren hierover opiniërende items en geven mensen een stem die hierover zinnige dingen te vertellen hebben. Maar we gaan ook in gesprek met mensen die er heel anders instaan. Omdat je met een goed gesprek verder komt. Zo dragen we op een zinvolle manier bij aan het maatschappelijk debat én de toekomst van ons allemaal.

Steunt u ons onafhankelijke, kritische en bovenal subsidievrije geluid? Kom in beweging en sluit u dan aan bij Nederlanders die net als u vinden dat het anders kan én moet! Wij zorgen ervoor dat u het hele verhaal te horen krijgt.