KlaasMaas


Opinie

De onbetrouwbaarheid van het Westen

Wie het Oekraïne-nieuws volgt via de leidende dag- en weekbladpers en TV-zenders, in ons land of in West-Europa en Noord-Amerika, ontvangt een redelijk uniforme lezing, commentaar en interpretatie, van oorzaken en verloop alsook van de toewijzing van

Opinie

Stikstof en het gezond verstand

 De aanwezigheid van wat meer of minder stikstofverbindingen in de atmosfeer heeft geen meetbare invloed op de volksgezondheid: het is niet gezonder om op de Veluwe te wonen dan in het Groene Hart. Zolang dat zo is, is het recente standpunt van een n

Opinie

Excuses voor het slavernijverleden?

De morele verwerpelijkheid van de slavernij is een tijdgebonden oordeelOns fatsoenshalve standaardoordeel over de morele verwerpelijkheid van slavernij wordt wereldwijd gedeeld, is impliciet opgenomen in de door de VN aangenomen Universele Verklaring

Opinie

Ketenen van het verleden: een nationale akte van berouw?

Pardon? Dat andere mag niet? Slavernij wel, geloofsvervolging niet? Niet de mutsaard, wel de Spaanse bok? Mogen wij de Spanjaarden en onze papen niet meer lastigvallen met dat verleden? Mag dat alleen als de slachtoffers zwart zijn en telt het niet v

Opinie

Oekraïne en ons gezond verstand

Trouw (Hollands toonaangevend modern protestants dagblad, voortgekomen uit een illegale verzetskrant van ’40 -’45, tegenwoordig in Belgisch bezit) maande ons (16.3.2022): “spreek over Kyiv (Oekraïens) en niet over Kiev (Russisch)”. Heeft Oekraïne dus

Opinie

Oekraïne en ons fatsoen

Als we het militair conflict Rusland-Oekraïne reduceren tot z’n simpelste vorm dan gaat deze oorlog om slechts twee zaken: de status van de etnisch Russische gebieden (de Krim en de Donbass);de wens van Oekraïne om Rusland de rug toe te keren en lids