KlaasMaas


Opinie

Een lintje voor het verpesten van Sinterklaas?

Ik werd door de eerste bekendmaking van deze voordracht op het verkeerde been gezet: Wie de aanvoerder of woordvoerder van “Kick Out Zwarte Piet” koninklijk wil onderscheiden had Jerry Afriyie, de leider van die actiegroep, kunnen benaderen. Of ander

Opinie

Over de nieuwe pensioenwet: Of hoe je het ‘beste stelsel ter wereld’ kapot kunt maken

INLEIDINGHet nieuwe stelsel schaft het oude stelsel af en zet de in dat stelsel verdiende aanvullende ouderdomspensioenen (kortweg de pensioenen) op de tocht. Er is geen garantie dat de binnen het oude stelsel verdiende pensioenen één op één zullen o

Opinie

De onbetrouwbaarheid van het Westen

Wie het Oekraïne-nieuws volgt via de leidende dag- en weekbladpers en TV-zenders, in ons land of in West-Europa en Noord-Amerika, ontvangt een redelijk uniforme lezing, commentaar en interpretatie, van oorzaken en verloop alsook van de toewijzing van

Opinie

'Slavernij-emoties bij de hier in Nederland gevestigde Surinamers zijn niet echt, maar aangeleerd'

Laat ik dat toelichten door met de deur in huis te vallen: Mijn kinderen (3) en kleinkinderen (7) zijn op geen enkele wijze schuldig aan een slavernijverleden van wie dan ook: Sinds 1947 geldt namelijk voor ons allen dat wij “vrij en gelijk in waardi

Opinie

De transgendergekte: maakt Moeder Natuur fouten?

De mensheid heeft als historisch ontwikkelende samenleving diverse soorten collectieve gekte meegemaakt. De vele vormen van religie hebben in de beschaafde wereld het uiteindelijk moeten afleggen tegen het gezond verstand. Ik zelf (geboortejaar 1943)

Opinie

Stikstof en het gezond verstand

 De aanwezigheid van wat meer of minder stikstofverbindingen in de atmosfeer heeft geen meetbare invloed op de volksgezondheid: het is niet gezonder om op de Veluwe te wonen dan in het Groene Hart. Zolang dat zo is, is het recente standpunt van een n

Opinie

Oekraïne en ons gezond verstand

Trouw (Hollands toonaangevend modern protestants dagblad, voortgekomen uit een illegale verzetskrant van ’40 -’45, tegenwoordig in Belgisch bezit) maande ons (16.3.2022): “spreek over Kyiv (Oekraïens) en niet over Kiev (Russisch)”. Heeft Oekraïne dus

Opinie

Rutte over slavernij: een simplisme als nieuwe moraal

Als slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is (was) kun je de grootste helft van de statelijke en maatschappelijke organisatiemodellen uit ‘ons’ historisch verleden (feodalisme, autocratie e.d.) wegzetten als collectieve criminaliteit, inclusie

Opinie

Oekraïne en ons fatsoen

Als we het militair conflict Rusland-Oekraïne reduceren tot z’n simpelste vorm dan gaat deze oorlog om slechts twee zaken: de status van de etnisch Russische gebieden (de Krim en de Donbass);de wens van Oekraïne om Rusland de rug toe te keren en lids

Opinie

Excuses voor het slavernijverleden?

De morele verwerpelijkheid van de slavernij is een tijdgebonden oordeelOns fatsoenshalve standaardoordeel over de morele verwerpelijkheid van slavernij wordt wereldwijd gedeeld, is impliciet opgenomen in de door de VN aangenomen Universele Verklaring

Opinie

Ketenen van het verleden: een nationale akte van berouw?

Pardon? Dat andere mag niet? Slavernij wel, geloofsvervolging niet? Niet de mutsaard, wel de Spaanse bok? Mogen wij de Spanjaarden en onze papen niet meer lastigvallen met dat verleden? Mag dat alleen als de slachtoffers zwart zijn en telt het niet v