NieuwSociaalContract


Opinie

Omtzigts partijprogramma was het lange wachten niet waard

Het nieuwe partijprogramma is niet uitzonderlijk links of al te rechts. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom mensen aan beide uiteinden van het politieke spectrum het niet al te geweldig vinden. Tegelijkertijd maakt dit de kans groter dat Omtzigt

Achtergronden

De visie en filosofie van Omtzigts nieuwe partij

De nieuwe partij combineert haar focus op mens en wereldvisie echter wel met bepaalde concrete richtlijnen. Zo wil de partij een brede volkspartij zijn die mensen uit alle streken en beroepen aantrekt en niet louter een partij van beroepspolitici. Oo

Nieuws

Omtzigt kaart grootste pijnpunt in Nederlandse democratie aan

Omtzigt pleit al jaren voor een nieuwe bestuurscultuur. Tijdens een gesprek bij NPO 2 stelt Omtzigt dat het onder Rutte mis is gegaan omdat de minister-president te veel macht naar zich toe trok. "Volgens het Nederlands staatsbestel is die minister-p

Achtergronden

Hoe willen rechtse partijen werken weer laten lonen?

FVD: Het FVD wil het belastingstelsel grondig vereenvoudigen en de belastingdruk in het algemeen verlagen. Ook moeten accijnzen op brandstof omlaag. Door een rechtvaardiger belastingsysteem wil de partij werken weer laten lonen.  Dit is wat de partij

Nieuws

JA21 haalt uit naar BBB en Nieuw Sociaal Contract

Eerdmans reageert op een lezing die Van der Plas gaf waarin ze sprak over dat regio's in Nederland te weinig aandacht krijgen en dat we de vergeten mensen moeten omarmen. Hij zegt dat ze te weinig durfde om kritisch te zijn op linkse politici. "Ik vo

Nieuws

Omtzigt wil belastingsysteem hervormen: minder druk voor armere gezinnen en kleine bedrijven

Tijdens het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 uit Omtzigt kritiek op de regeringsvoorstellen, omdat het er te veel zijn, met ook te veel pagina's, waardoor ze niet zorgvuldig behandeld kunnen worden door de Kamer. Hij waarschuwt dat onzorgv

Nieuws

BBB extreem populair onder boeren en tuinders

Terwijl in 2021 nog bijna een kwart van de boeren voor het CDA stemde, is dat nu nog slechts zes procent. Hetzelfde geldt voor de VVD. De steun voor de SGP en PVV is echter redelijk constant gebleven. Steun voor Pieter Omtzigt's nieuwe partij Nieuw S

Achtergronden

Hoe denken rechtse partijen over migratie en islam?

VVD: In het partijprogramma van de VVD wordt steun uitgesproken voor een migratiewet. Deze zou de regering verplichten extra  maatregelen te nemen om de migratiestroom in te perken als deze te hoog wordt.  De islam wordt niet bij naam genoemd, maar d

Achtergronden

Dit is wat rechtse partijen willen voor pensioenen

NSC: Pieter Omtzigt, de partijleider voor NSC, is zeer kritisch over de nieuwe pensioenwet en noemt deze risicovol. In een debat met VVD-leider Dilan Yesilgöz zei hij, dat de regering geen dwang moet gebruiken om mensen het nieuwe pensioenstelsel te

Nieuws

Henk Vermeer (BBB) zet misverstand recht: ook bij BBB geen ‘gratis bier’

Afgelopen week kreeg Caroline van der Plas flink wat tegengas in de Tweede Kamer over een voorgestelde verhoging van het minimumloon met één of twee procent. Wat die verhoging zou gaan kosten, vroeg Bontenbal (CDA). “Heb ik niet zo paraat,” aldus van