OlafEphraim


Opinie

Staat De Nederlandsche Bank op omvallen?

Het ongebreideld bijdrukken van geld heeft onder meer plaatsgevonden door de opkoopprogramma’s van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB via de aangesloten centrale banken. Het recept tegen inflatie is al decennia bekend: renteverhoging om de eco

Opinie

Verstandshuwelijk Rutte & Kaag wankelt

Maar met behulp van een bonte stoet aan relatietherapeuten en mediators zoals het bureau Jorritsma & Ollongren, counselors Koolmees & Van Ark, therapeut Tjeenk Willink, huwelijkstherapie Hamer en de BV Remkes’ Minder ruzie & Meer Verbinding: werd het

Interviews

Olaf Ephraim: "BVNL heeft argwaan aan een grote overheid"

De naam BVNL, Belang van Nederland, was bedacht als een knipoog naar het MKB en om het feit dat ze bij BVNL willen dat bij belangrijke beslissingen het belang van Nederland en de Nederlandse burger altijd voorop komt te staan. De naam was bedacht doo

Opinie

Vrijheid van denken wordt beknot door extreem moraliserend denken

Ja, discriminatie en racisme komen nog steeds voor en zijn verwerpelijk. Het is dus niet voor niets verboden volgens de wet. Maar aanjagers en aanhangers van 'woke' dragen niet bij aan ons gezamenlijke doel: het bestrijden ervan. Integendeel! Ik heb

Opinie

Geef zelf het goede voorbeeld; blus met referenda een sluimerende veenbrand

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het correctief referendum. Als BVNL pleiten wij ervoor dat de samenleving de politieke agenda stuurt. In de ideaalsituatie betekent dat bindende referenda, de mogelijkheid tot tussentijdse lokale verkiezingen

Nieuws

Olaf Ephraim niet op lijst BVNL: splitst met Van Haga

FollowTheMoney bracht begin 2021 een onderzoek uit dat zegt dat Ephraim als bankier enorme winst had gemaakt met dividend stripping, een vorm van belastingfraude. Ephraim zegt echter dat het gaat om één artikel met aantijgingen die nooit strafrechtel

Nieuws

Ephraim (BVNL) presenteert vijfpuntenplan oplossen migratiecrisis: "Handelen nu kabinet spreekt van een asielcrisis"

"Ons land koerst af op een migratierecord. Alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar kwamen er per saldo 88.000 immigranten bij. Dan moet de zomer, traditioneel een piekmoment in de komst van migranten, nog beginnen. Opgeteld bij de natuurlijk