Limburg


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Limburg?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Limburg?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Limburg?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? BBB draagt bij aan een vitaal Limburg door ook in uw dorp en wijk de leefbaarheid te verbeteren BBB stimuleert (binnenstedelijke) woningbouw, huur en koop, voor jong en oud

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Limburg?

De PVV is in Limburg de op een na grootste partij. We willen na deze verkiezingen met uw steun de grootste partij zijn. De afgelopen periode heeft de PVV zich op basis van het verkiezingsprogramma “Wieer wirke aan ós Limburg” ingezet om uw belangen t