Friesland


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Friesland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?In ons verkiezingsprogramma hebben wij 10 speerpunten opgenomen, deze vormen de kern van ons programma. Het gaat om de volgende 10: › Meer directe democratie door o.a. referen

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Friesland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Friesland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? BBB zorgt voor verbetering van de leefbaarheid op het platteland. BBB wil meer woningen voor jong en oud in stedelijk en dorpsgebied. BBB wil een betere toekomst voor MKB, a

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Friesland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Friesland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Wonen Lelylijn Openbaar vervoer Onze boeren Immigratie Wat zijn enkele concrete zaken die jullie willen veranderen in de provincie?BVNL wil immigratie/asiel op lokaal/provi