Noord-Holland


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Noord-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Noord-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Noord-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? BBB gaat iedere burger in Noord-Holland een “thuis” geven. BBB zorgt voormeer woningen, huur en koop, voor elke doelgroep en waar dat nodig is. BBB gaat het openbaar vervoer

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Noord-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?Ons land en Noord-Holland hebben al jaren te maken met onzekere economische omstandigheden, mede veroorzaakt door wanbeleid van de kabinetten Rutte. Veel huishoudens kunnen ni