Zuid-Holland


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?'Onze belangrijkste speerpunten zijn het bevorderen van het bouwen van nieuwe woningen, het voorbereiden van een locatie voor de bouw van een kerncentrale, het tegengaan van a

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten?-    Geen verplichte voorrang statushouders op woningen, geen drang meer vanuit de provincie.-    Geen onteigeningen meer van boeren in de provincie.-    Geen medewerking meer verlenen aan uitkopen boeren.-    Stoppen met

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Voldoende betaalbare woningen voor iedereen. Beleid maken we samen, niet met theoretische modellen. De inwoners van Zuid-Holland gaan, dankzij de BBB, gehoord worden (ook mi