Zuid-Holland


Nieuws

VVD'er voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning: 'Weer geen PVV'er'

Op dit moment is Wouter Kolff burgemeester van Dordrecht. Hij beschouwt het als een grote eer om voorgedragen te zijn als de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Kolff, lid van de VVD, was eerder burgemeester van Veenendaal en wethouder

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Nieuws

Brengen lhbti-zebrapaden de verkeersveiligheid in gevaar?

In Nederlandse gemeenten verschijnen steeds vaker een regenboogzebrapad op straat. In plaat van witte strepen heeft het zebrapad dan regenboogkleuren. Dit wordt vaak gezien als steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap. Maar de Zuid-Hollandse FVD-fract

Nieuws

Zuid-Holland sluit plotsklaps gedwongen onteigening niet meer uit

De gedwongen onteigening kan een optie worden als Provinciale Staten instemt met een voorstel van het college. Hiermee wil de provincie de volledige schadeloosstelling garanderen voor zo'n zeventig ondernemers met bijna 300 hectare grond in zeven geb

Nieuws

Brabant, Noord- en Zuid-Holland moeten tienduizenden extra opvangplekken regelen als asieldwangwet volgende maand van kracht gaat

De spreidingswet schrijft voor dat de extra opvangplekken gelijkmatig worden verdeeld over alle gemeenten, gebaseerd op het aantal inwoners en de welvaart van een gemeente. Opmerkelijk is dat ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten gedurende

Interviews

Gaat Zuid-Hollandse BBB door met stikstofbeleid? 'Dat is heel kort door de bocht'

Eind vorige week publiceerde de Zuid-Hollandse afdeling van Forum voor Democratie een filmpje op X (voorheen Twitter). Hierin is te zien dat BBB-gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen aangeeft te zullen doorgaan met de stikstofplannen van de provincie. "O

Nieuws

Zuid-Holland gaat mogelijk enkele gemeenten dwingen om meer sociale woningen te bouwen

Het provinciebestuur van Zuid-Holland onderzoekt momenteel opties om de uitvoering van geplande projecten te versnellen. Als mogelijke versnelling wordt overwogen om zelf een projectbesluit te nemen. Hiermee zou Zuid-Holland de regie in eigen handen

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?'Onze belangrijkste speerpunten zijn het bevorderen van het bouwen van nieuwe woningen, het voorbereiden van een locatie voor de bouw van een kerncentrale, het tegengaan van a

Nieuws

Ook Zuid-Holland doet niet mee aan gedwongen onteigening boeren

De nieuwe coalitie wordt gevormd door BBB, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Ze hebben hun gezamenlijk akkoord gepresenteerd, genaamd 'Krachtig Zuid-Holland'. De ideologische verschillen zijn terug te zien in dit akkoord. Zo zegt Zuid-Holland niet mee te

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Voldoende betaalbare woningen voor iedereen. Beleid maken we samen, niet met theoretische modellen. De inwoners van Zuid-Holland gaan, dankzij de BBB, gehoord worden (ook mi

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Zuid-Holland?

Wat zijn jullie speerpunten?-    Geen verplichte voorrang statushouders op woningen, geen drang meer vanuit de provincie.-    Geen onteigeningen meer van boeren in de provincie.-    Geen medewerking meer verlenen aan uitkopen boeren.-    Stoppen met