Zeeland


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van het CDA voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?A. De komende 10 jaar 20.000 woningen extra bouwenB. Ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. C. Een brede energiemix, waarin een prominente plek is voor kerncentralesD. Onderst

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?Stikstofbeleid linea recta van tafel - geen windmolen- en zonneparken - direct starten met de bouw van twee modulaire kerncentrales. Wat zijn enkele concrete zaken die jullie

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Zorg voor voldoende woningen & economische groei op het platteland. Welzijn voor jong & oud. Behoud van zorg & scholen in de kernen. Vlotte bereikbaarheid van het platteland

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Zeeland?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Wij kijken uit naar de toekomst van het provinciaal bestuur waarbij wij voor – de kiezer- zijn/haar stem willen vertegenwoordigen. Bijna 383.500 inwoners telt Zeeland op dit