Brabant


Nieuws

Brabanders uit woning gezet om komst 120 statushouders: "We zijn compleet overvallen"

De gemeente Meierijstad gaat 120 statushouders opvangen op vakantiepark Boschvoort bij Sint-Oedenrode. Maar hiervoor zijn er wel wat verhuizingen nodig. Zo hebben de huidige bewoners van het vakantiepark te horen gekregen dat zij voor 18 maart ergens

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Brabant?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Brabant?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? De PVV komt op voor ónze Brabanders. En de PVV wil dat het provinciebestuur voortaan ook enkel de belangen van ónze Brabanders centraal stelt. Dus niet de belangen van bestuu

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Brabant?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Noord-Brabant?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Het gezonde verstand en het eerlijke verhaal terug brengen in beleid en uitvoering. Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer van steden, dorpen en platteland. Meer (snel)f

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Brabant?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Energie: maximale inzet op kernenergie, stoppen met plaatsen van windturbines en zonnevlakten, gebruik blijven maken van fossiele brandstoffen als aardgas. Stikstof: wijzigin