Overijssel


Nieuws

Twee BBB-Statenleden splitsen zich af in Overijssel

Afsplitsers Rosendaal en Dalfsen laten in een e-mailverklaring laten weten dat hun besluit voortkomt uit een zorgvuldige afweging. "Wij hebben dit gedaan om beter te kunnen voldoen aan de behoeften en wensen van onze achterban. Daarbij hechten wij ve

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Nieuws

BBB-kiezers niet blij met stemgedrag partij: "Beticht van kiezersbedrog"

BBB-kiezers in Overijssel voelen zich in de steek gelaten doordat er de komende jaren tientallen extra windmolens geplaatst worden. De windmolens worden in zogeheten clusters geplaatst in de parken - een soort van kleinschalige windparken.  "Er is on

Interviews

Overijsselse BBB krijgt advies om in zee te gaan met GroenLinks: ‘Niet ons idee’

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen zijn alle twaalf provincies druk bezig met het verkennen en informeren voor een nieuwe coalitie. BBB is overal de grootste geworden, en neemt daarom in elke provincie het voortouw.  Ook in Overijssel zijn de ge

Nieuws

Overijssel weigert gehoor te geven aan oproep Stikstofminister

De huidige plannen van alle Nederlandse provincies om de stikstofuitstoot flink te verlagen kosten bijna 60 miljard euro, echter heeft het kabinet maar ruim 20 miljard euro gereserveerd. Hierdoor meent de minister dat provincies moeten snijden in hun

Nieuws

BBB stemt tegen bindend correctief referendum: 'Inwoner is er niet mee geholpen'

Het initiatiefvoorstel is afkomstig van Statenleden uit het hele politieke spectrum: PVV, SP, D66, FVD en twee lokale partijen. Al deze partijen zitten in Overijssel in de oppositie, evenals BBB. Het voorstel is al ruim twee jaar in ontwikkeling, sin

Nieuws

BBB gaat in Overijssel besturen met linkse partijen: 'Daar gaat je proteststem'

Wat voor een coalitieakkoord Overijssel gaat krijgen is nog niet duidelijk. Over een week gaan de vijf partijen het coalitieakkoord presenteren. Het zal voor inwoners in Overijssel vooral spannend zijn wat het coalitieakkoord stelt over de stikstofkw

Nieuws

Overijssel wil opties voor kernenergie verkennen

De motie werd ingediend door SGP, BBB, VVD en JA21, en is goedgekeurd door een meerderheid van de Provinciale Staten. Dit betekent dat er een onderzoek gaat komen naar nieuwe energievoorzieningen tussen 2030 en 2050. Er zal vooral worden gekeken naar

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?Met name de enorme asielinstroom/immigratie, stikstofbeleid en energievoorziening zijn belangrijke thema’s. Het eerste behoort niet tot de kerntaken van provinciaal bestuur, m

Nieuws

Enschedese burgemeester weigert op foto met Israëlische ambassadeur te gaan: 'Onafhankelijke positie innemen'

De organisatie achter het evenement was woedend op het fotoverbod van de burgemeester: "Ik heb Bleker laten weten dat als het zo moet, hij vanavond beter thuis kan blijven." Volgens de organisatie deed de burgemeester vanaf het begin al moeilijk en b

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? De overheid is er voor haar burgers en niet andersom! Minder regels, meer noaberschap! Zonnepanelen op daken; boeren, burgers en bedrijven doen de energietransitie samen. Ni

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?- Het stikstofdossier van tafel- Geen dwang naar gemeente voor zonneakkers, windturbines, azc's- Betere infrastructuur op zowel spoor én weg- Beter ondernemingsklimaat Wat zij

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe