Overijssel


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?- Het stikstofdossier van tafel- Geen dwang naar gemeente voor zonneakkers, windturbines, azc's- Betere infrastructuur op zowel spoor én weg- Beter ondernemingsklimaat Wat zij

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?Met name de enorme asielinstroom/immigratie, stikstofbeleid en energievoorziening zijn belangrijke thema’s. Het eerste behoort niet tot de kerntaken van provinciaal bestuur, m

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Overijssel?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? De overheid is er voor haar burgers en niet andersom! Minder regels, meer noaberschap! Zonnepanelen op daken; boeren, burgers en bedrijven doen de energietransitie samen. Ni