Lloyd-LeonardOpdam


Opinie

Geert Wilders: de “fascist” die fascisten ontmaskert

“Racisten!”, “domme mensen!” en vooral “fascisten!” is wat geroepen wordt in de richting van mensen die zich echt zorgen maken over dit land. Voor de linkse zijde was de grip op de realiteit al verzwakt, maar die is nu werkelijk zoek. Ik vind het moe

Opinie

Een cruciale week voor de academische vrijheid!

Jarenlang hebben we stilzwijgend toegekeken, en nu bevinden we ons op de 24ste plek omtrent de academische vrijheid- ranglijst van de Europese Unie. Landelijke rechtse partijen zijn zelden in staat geweest om effectief weerstand te bieden tegen de do

Opinie

'Wie had dat gedacht, dat je als Nederlander niet meer aan een woning kan komen in Nederland'

De massale immigratie fungeert als een katalysator voor al onze sociaaleconomische problemen en vormt aldus een bedreiging voor onze verzorgingsstaat. Nederland, Duitsland en Italië raken op dit moment zo vol met als resultaat dat zich een harde stri

Opinie

De Ideale Staat van Kaag

De sekte van KaagD66 neemt Nederland over. Deze Calvinistische Puriteinse sekte willen onze staat inrichten naar een drie-eenheid van massamigratie, Eurofilie en klimaatsocialisme. We mogen niet meer vliegen, vlees eten, en moeten maar tweedehands kl

Interviews

Zijn de 'andersdenkenden' zelf verantwoordelijk voor een links progressieve toekomst?

Tijdens het inventariseren van de pizza voorkeuren, waarbij de helft veganistisch bleek te zijn, wist ik zeker dat een representatieve democratie op het hoger onderwijs ver te zoeken was, wat heeft geleid tot eenzijdige adviezen richting minister Dij

Opinie

Pim Fortuyn leert ons nog iedere dag

Want zoals ik al schreef is ‘zo lekker gewoon zijn’ is zeker niet de garantie voor politiek succes. Eigenheid en authenticiteit zijn dat wel. We nemen Fortuyn weer. Een kale homo in maatpak met twee hondjes op schoot, die woont in een stadsvilla met

Opinie

De kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland: is Pieter Omtzigt dé oplossing?

Deze Duits socioloog was in 1919 een politieke filmster. Waar deze man ook kwam spreken, de zalen waren vol. Het was toen het Duitsland net na de eerste wereldoorlog. De keizer was net weg en er vonden daardoor overal machtsgevechten plaats. Maar mid

Opinie

'Het is zorgwekkend dat het woke-virus gepaard gaat met een verstikkende dwangpolitiek van de EU'

De eerder geopperde adviezen zullen het vertrouwen in de Europese Unie versterken, doch blijft er een aanzienlijk obstakel dat de cohesie tussen lidstaten en de EU niet bevordert. Met name de Oostbloklanden ervaren nauwelijks enige verbondenheid met

Opinie

Wil Extinction Rebellion de samenleving ontwrichten met een geheime agenda?

Pim Fortuyn waarschuwde al in zijn boek ‘de islamisering van onze cultuur’ dat de scheiding tussen kerk en staat niet een vanzelfsprekendheid is en gemakkelijk onder druk kan komen te staan. Met de nieuwe maatschappijbeschouwing omtrent de vergroenin

Opinie

Een Fortuynrevolutie vindt plaats in Duitsland

VrijheidMerz schetst twee hoofdprioriteiten voor Duitsland wanneer hij Bondskanselier wordt. Ten eerste, vrijheid: de vrijheid van de burger om ongehinderd te kunnen zeggen en denken wat zij of hij wenst. Deze twee cruciale vrijheden, zoals uiteengez

Opinie

Lokale democratie faalt het meest in het Huis van Thorbecke

Hoewel dit onmiskenbaar waar is, zijn er nog meer problemen te constateren in de onderste laag van het huis. Volgens het onderzoek 'Naar vertrouwen in een betrouwbare overheid' (maart 2023) is een gebrek aan responsiviteit de oorzaak van ontevredenhe

Opinie

Ombudspolitiek als redding van de democratie

Ongekende onvredeDenk aan de afhankelijkheid van wetgever, bestuur en rechter; van politici, ministers en ambtenaren; van overheid en burger. Op dat laatste zoomen we graag wat meer in omdat juist daar de schoen wringt. Uit onderzoek van het Sociaal

Opinie

De soevereiniteit is verloren gegaan: hoe de grenzen binnen de EU steeds meer zijn gaan vervagen

De exponentiële proliferatie van wetgeving die door de Europese Unie aan elk individueel land wordt opgelegd, heeft in recente jaren geresulteerd in het geleidelijk vervagen van denkbeeldige grenzen. In de beginjaren ging het bij de samenwerking tuss

Opinie

Democratie staat onder druk: heeft het zin om te stemmen?

De democratie is niet ten einde, maar wel in gevaar“Ik stemde PVV, we wonnen en ik kreeg het tegenovergestelde”, aldus mevrouw. Ik snap dit volledig. Maar wij werken in tegenstelling tot de Verenigde Staten (presidentieel stelsel) met een parlementai

Opinie

Politieke beestenboel ontmanteld in verkiezingstijd

Ik noem het eerder gestoorde redenen. De FVD doet het omdat zij denken dat wij in een groot complot leven en GroenLinks omdat zij denken dat we genocide plegen op de bevolking, wanneer we onze wereld niet snel veranderen in een groene bubbel. Het is

Opinie

Is het kabinet wakker?

"Het is nu zaak om in 2023 met de bevolking die we nu hebben, Nederlanders en vreemdelingen, er iets moois van te maken!" Een ongezellige verzorgingsstaat onder drukDe massale immigratie is een katalysator voor al onze sociaaleconomische problemen en

Achtergronden

'Waar de EU beweert zich te beijveren voor democratisering van naties, schiet het zelf schromelijk tekort'

Zo hebben het Europees Parlement en de Europese Raad in tegenstelling tot de Europese Commissie geen recht van initiatief. Dit recht is vastgelegd in artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 225 van het Verdrag betreffende d

Opinie

Politieke islam blijft één van grootste vijanden: wat is het juiste antwoord?

Pim FortuynPim Fortuyn, ook wel de ‘dappere zoon van ons vaderland’ genoemd, die ons in 1997 al voor het eerst  waarschuwde voor de oprukkende politieke islam (een politieke en militaire verschijning van de islam) bleek gelijk te hebben gehad. Helaas

Opinie

De wetenschap: van zekerheid naar waarschijnlijkheid

Ik overdrijf de grootte van het probleem niet, ook wetenschapsjournalist Natalie Wolchover bevestigd mijn zorgen en zei het volgende hierover: "Reproduceerbaarheid is het fundament van de wetenschap. Als we experimenten niet kunnen herhalen, kunnen w

Achtergronden

Van 100 naar 130 of toch 300 kilometer per uur, zie daar The High Speed Rail (HSR)

Dit ambitieuze plan is typerend voor een Angelsaksisch-Europese verbintenis, waarbij we een kortstondige afwijking maken van de bureaucratische Rijnlandscultuur die sinds de aanvang van de Unie door de Fransen en Duitsers dominant is. De perfecte man

Opinie

Debat | Verbod op gokreclames: 'Moet de overheid ingrijpen?'

Lloyd: “Berend we zijn allebei uitgesproken over dit onderwerp. Ik ben tegen dit verbod. Het past duidelijk in het programma van de gevestigde orde om de burger te betuttelen. Alsof we dom zijn. Dit zijn precies van die beslissingen waardoor het volk