Toespraak Baudet: "Regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers"

Nieuws21 september 20227 minuten Redactie

Woensdagavond zijn de aanwezige leden van het kabinet tijdens de toespraak van FVD-leider Thierry Baudet weglopen. Het kabinet had geen zin meer om naar de speech van Baudet te luisteren. Kamervoorzitter Vera Bergkamp besloot hierop de vergadering te schorsen voor een dinerpauze. Lees nu de toespraak terug op NieuwRechts. 

Forum-voorman Thierry Baudet was pas halverwege zijn toespraak toen leden van het kabinet besloten om op te staan en weg te lopen. Tijdens zijn toespraak verwijt Baudet minister Kaag van Financiën dat zij gestudeerd heeft aan Saint Anthony's College in Oxford, waar ook diverse spionnen werden opgeleid.

Kaag werd hierdoor zichtbaar boos en besloot op te stappen. De rest van het kabinet volgde haar voorbeeld.

 

NieuwRechts heeft de toespraak van Baudet, tot de onderbreking, voor u geplaatst:

"Voorzitter. Al jaren zie ik hoe onze samenleving wordt vernietigd. En al jaren vecht ik tegen die vernietiging. Ik vecht tegen de massa-immigratie, die onze samenlevingen misvormt en die criminaliteit, onveiligheid, ontwrichting van ons sociale stelsel en een rampzalige huisvestingscrisis veroorzaakt. Ik vecht tegen de aanval van de EU op onze nationale democratieën. Die vreselijke EU, die steeds meer macht uit het publieke domein wegzuigt naar een gesloten wereld van ongekozen bureaucraten. Ik vecht tegen de klimaathysterie en de catastrofale gevolgen daarvan, zoals de huidige energiecrisis, die in feite nog maar net is begonnen en nog veel erger dreigt te worden. Ik vecht tegen de euro, die ons spaargeld en onze economie vernietigt. Tegen het krankzinnige covidbeleid, dat niet alleen onze vrijheid, maar ook onze gezondheid ondermijnd heeft. Tegen het wokisme en haar totalitaire aanvallen op zowel de vrijheid van meningsuiting als de natuurlijke menselijke relaties. Tegen de ledigheid, ja, de misdadigheid van de moderne architectuur, die het leven geweld aandoet en iedereen tot een vreemdeling in eigen land maakt. Tegen de proxyoorlog, ten slotte, van de VS en de NAVO tegen Rusland, die eerst door diezelfde NAVO werd uitgelokt en nu op het grondgebied van Oekraïne wordt uitgevochten. Een oorlog die zinloos en onwinbaar is en ons continent in chaos en armoede stort."

"Voorzitter. Lange tijd dacht ik dat dit alles aparte fenomenen waren, dat dit allemaal losse elementen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven probeerden te leiden. Ik kon niet begrijpen waarom we continu verder in de shit werden gebracht. Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien."

"En toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Hoe irrationeel en contraproductief ze ook zijn — het covidbeleid bijvoorbeeld maakte covid aantoonbaar erger — al deze zaken maken deel uit van hetzelfde grote project. Het zijn symptomen van dezelfde geestelijke dwaalweg."

"Het is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan of een reeks plannen die een en dezelfde onderliggende ideologie hebben. Of het plan nu The Great Reset wordt genoemd of Build Back Better, de Green Deal of de Euro-Atlantische integratie, het plan is steeds hetzelfde en komt voort uit steeds weer dezelfde mindset, dezelfde denkwijze. Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren, is de menselijke vrijheid een gevaar en is de menselijke natuur een gevaar. Inderdaad, de menselijke natuur moet worden veranderd. Er moet een nieuwe mens worden geschapen. Daarom willen ze transhumanisme. Deze elites denken dat de menselijke natuur tekortschiet en dat het menselijke intellect — dat wil zeggen: planners, zoals zijzelf — deze kan verbeteren. Ze denken dat ze 150 jaar kunnen leven of zelfs voor altijd kunnen leven. Ze denken, zoals Yuval Harari, de goeroe van het World Economic Forum, dat mensen hackbaar zijn en geprogrammeerd kunnen worden. Ze geloven in de mensheid 2.0. Onlosmakelijk verbonden hiermee haten deze mensen de bestaande individuele vrijheid. Ze haten de mensheid 1.0. Dat wil zeggen: echte mensen."

"Daarom willen ze ook minder mensen op de planeet. Daarom willen ze ons controleren met sociaal krediet, QR-codes en algoritmes, zodat onze gevoelens en verlangens gemonitord en gemanipuleerd kunnen worden. Ze vinden dat te veel mensen reizen en dat een persoonlijk uitstootbudget al onze bewegingen moet gaan controleren. Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, omdat mensen misschien dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn. De hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog, tegen het traditionele Europese leven, tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze desinformatie noemen, tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren, tegen nationale identiteiten ook, en natuurlijk tegen CO2, tegen stikstof, enzovoorts. Het gaat maar door."

"Het regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers. Dat is wat onze elites ten diepste willen. Ze denken dat de wereld rationeler, beter en efficiënter zou zijn als er op deze manier naar hen zou worden geluisterd, als zij het mogen organiseren, als zij controle hebben. De taal en ideologie van top-downmanagement en controle domineren de politiek en vertonen een verbluffende en schokkende overeenkomst met de taal en ideologie van de Sovjets. Vroeger hadden we de planeconomie, nu hebben we de Sustainable Development Goals. Op een diep niveau is de ideologie van Davos verwant aan de ideologie van het communisme. De ogenschijnlijke verschillen vallen in het niet bij de overeenkomsten in overtuiging."

"Sterker nog, aan het Chinese model zien we dat communisme volkomen verenigbaar is met economische productiviteit en, inderdaad, met globalisme. Het politieke spectrum bestaat dus niet uit enerzijds voorstanders van staatsinmenging en anderzijds voorstanders van corporaties en bedrijven, want beide groepen — die oppervlakkig bezien enerzijds links en anderzijds rechts genoemd zouden kunnen noemen — waarin de mondiale elites zouden worden kunnen ingedeeld, geloven dat als mensen vrij zijn, ze de verkeerde keuzes maken. Ze geloven dat als landen vrij zijn, ze oorlogen beginnen en dat zijzelf, deze mondiale elites, dus de baas moeten spelen. Onze elites, zowel van links als van rechts — wat dus inderdaad een onbelangrijk cosmetisch verschilletje is — willen top-downstructuren zoals die van de EU creëren, om het voor staten en mensen onmogelijk te maken nog afzonderlijk en uit vrije wil te handelen."

"Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om de menselijke economische activiteit tot in het kleinste detail te willen reguleren en te dromen over totale controle over klimaat en planeet. Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om euthanasiewetten aan te nemen, zoals die al bestaan in Nederland en België en binnenkort ook in Frankrijk, omdat ze niet langer willen accepteren dat er een deel van het leven is dat volledig buiten onze controle valt."

"Evenzeer komt uit dezelfde ideologie van onze elites voort dat de lhbtqi-gekte wordt gepropageerd en dat kinderen, jonge kinderen, worden aangemoedigd om te experimenteren met afwijkende seksualiteiten. De natuur moet aanpasbaar zijn. Ja, het lichaam is voor hen nog slechts een instrument dat onder controle moet worden gebracht en het heteroseksuele gezin als natuurlijke, biologische basis van de samenleving is hun een doorn in het oog. Ook wordt vanwege die ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe posthistorische mens te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis, die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels."

"Daarom is het voor onze elites dus ook essentieel om Rusland te vernietigen. Daarom is er die obsessie met die proxyoorlog die de NAVO op het grondgebied van Oekraïne tegen Rusland voert, omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze zaken belichaamt. Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van de buitenlandse politiek en een viriele, mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken."

"Voorzitter. In vroeger tijden geloofden gnostici dat kennis de sleutel was tot eeuwig leven en dat de wereld en de natuur herschapen konden worden naar het eigen idee. Het is de oude dwaalweg van de toren van Babel, de hoogmoed van de mens die, as we speak, wordt belichaamd door gnostici als Yuval Harari, goeroe van Davos, en in zijn kielzog door al die andere leden van de mondiale elites waarvan de leden van onze regering weer de uitvoerders, de ondergeschikten, zijn. Maar deze dwaalweg bestaat dus inderdaad al heel lang. Het is de eeuwenoude strijd tussen geaarde mensen, zij die grenzen aanvaarden die de natuur, de biologie en God aan het leven stellen, en gnostici, hoogmoedigen en alchemisten die zelf God willen worden en die in hun zelfoverschatting en megalomanie telkens weer onmetelijke schade aanbrengen aan het leven."

"Kijk bijvoorbeeld eens naar de Franse Revolutie, gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moest worden om opnieuw gecreëerd te kunnen worden, een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis. Of kijk naar hoe datzelfde idee begin negentiende eeuw transformeerde met de positivisten die een wereld wilden die werd geregeerd door industriëlen, precies zoals het World Economic Forum dat tegenwoordig voorstaat. Of kijk hoe het zich ontwikkelde tot het utopisch socialisme van Louis Blanc en Robert Owen, die modelsamenlevingen bouwden, die uiteraard mislukten omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is."

"Nog altijd was het idee niet verslagen. Daarna ontwikkelde het zich tot het revolutionaire socialisme van Marx, Engels en uiteindelijk de moorddadige Lenin. Wat gebeurde er daarna? Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige tegenstelling tussen kapitalisme en communisme, die ontstond na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleef het marxisme dus ook tijdens de Koude Oorlog in het Westen springlevend. Dat was in de vorm van het cultureel marxisme, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren."

"Een goed voorbeeld is St Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan en wat in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen: voor precies de globalistische elites die ..."

Meerartikelen

Nieuws

Tienduizenden demonstreren tegen Rusland-sancties in Praag

In Praag zijn woensdag tienduizenden Tsjechen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Europese sancties tegen Rusland. De demonstranten willen dat Tsjechië militair neutraal wordt in het conflict, en dat de sancties worden opgeheven. De vorig

Nieuws

Omtzigt wil opheldering over 'last minute' verhogingen van energierekening door leveranciers

Energiebedrijven Eneco, Vattenfall en Greenchoice hebben bekend gemaakt gewoon door te gaan met een tariefverhoging vanaf 1 oktober. Dit tegen afspraken en regels in. Minister Rob Jetten  noemt de verhoging dan ook "zeer onwenselijk". Tweede Kamerlid

Nieuws

Arib: "Bergkamp ging actief op zoek naar klachten over mij"

De leiding van de Tweede Kamer, voorgezeten door de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Arib is verontwaardigd hierover, en beschuldigt

Nieuws

Hongarije gaat definitief referendum uitschrijven over EU-sancties tegen Rusland

Woensdag is de Hongaarse regering bijeengekomen om een knoop door te hakken over het idee van een volksraadpleging omtrent EU-sancties tegen Rusland. De regering heeft definitief besloten om een referendum te houden over het onderwerp.  Maandag steld

Nieuws

Ex-VVD-senator sleept Rutte en VVD voor de rechter

Voormalig Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler sleept haar oude partij de VVD voor de rechter. Naar eigen is haar naam door haar oude partij door het slijk gehaald en wil ze de schade verhalen, aldus Quote. In 2019 werd Duthler na een verloren rechtszaak

Nieuws

Liquidatie-opmerking Derksen wordt door OM gezien als 'mogelijk opruien'

Het Openbaar Ministerie heeft de liquidatie-opmerking van Vandaag Inside-commentator Johan Derksen als strafbaar beoordeeld en dus zal FVD-voorman Thierry Baudet zijn aangifte doorzetten, dat meldt de Telegraaf.  Het Team Bedreigde Politici heeft beo

Nieuws

Van Meijeren hekelt selectiviteit van Kamervoorzitter Bergkamp bij ontnemen woord van politici

Gideon van Meijeren (FVD) vindt dat de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), inconsequent handelt tijdens debatten. Volgens hem ontneemt zij FVD-politici veel te vaak onterecht het woord, terwijl zij dit niet doet wanneer politici van partije

Nieuws

D66 Rotterdam opent aanval op Leger des Heils: 'Het neemt alleen christenen aan als werknemers'

Het Leger des Heil, een evangelisch kerkgenootschap en tevens een maatschappelijke hulpverleningsorganisatie, ligt onder het vergrootglas bij de Rotterdamse D66-afdeling. De sociaal-liberalen vinden het onacceptabel dat een christelijke organisatie a

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

Bergkamp ontkent 'dolkstoot' bij Arib, maar begrijpt 'alle emoties'

Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Arib was verontwaardigd hierover, en wees meteen naar de huidige Kamervoorzitter Bergkamp aan als dader: "Vera Bergkamp is hier verantwoordeli

Nieuws

Adviseurs aan Kaag: 'Omvallen mkb is gezonde marktdynamiek'

FVD-Kamerlid Freek Jansen heeft de hand gelegd op een beslisnota met adviezen aan de Minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66), van topambtenaren. 'Faillisementen van energie-intensieve mkb'ers hebben geen maatschappelijk ontwrichtende werking. Faill

Nieuws

Omtzigt: 'Oversterfte zo hoog, dat je te maken hebt met crisis in publieke gezondheidszorg'

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt kan geen genoegen nemen met het excuus dat wegens privacy redenen allerlei data over de oversterfte niet openbaar gemaakt wordt. Volgens Omtzigt kampt Nederland met een crisis in de publieke gezondheidszorg en moet dit

Nieuws

Hoogleraar UvA wil bètawetenschappen 'dekoloniseren': 'Leerboeken vooral geschreven door witte mensen uit het Globale Noorden'

Hoogleraar Rens Bod vindt dat het hoog tijd is voor een 'dekolonisering van de bètawetenschappen'. De leerboeken zijn volgens hem 'vooral door witte mensen uit het Globale Noorden geschreven', en dit zorgt voor 'eurocentrische bijziendheid'. Daardoor

Nieuws

VVD wil coronapas terug in gereedschapskist: 'We moeten er wel klaar voor zijn deze winter'

Zowel de VVD als D66 zien wel heil in de terugkeer van het coronatoegangsbewijs in de 'wettelijke gereedschapskist'. Volgens de VVD heeft niemand zin in een nieuwe coronagolf, maar is het wel belangrijk om voortijdig goede voorbereidingen te treffen

Nieuws

Provincie Noord-Brabant laat omgekeerde vlaggen weghalen: 'Wegens slechter weer'

De provincie Noord-Brabant heeft kenbaar gemaakt boerenprotestvlaggen langs wegen weg te gaan halen. Wegens het slechtere weer vreest het provincie bestuur dat de vlaggen een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid.  'Slechter weer en mogelij

Nieuws

D66 en CU slaan handen ineen: willen dat Kamervoorzitter makkelijker kan ingrijpen bij ongewenst gedrag

De ChristenUnie en D66 slaan de handen ineen om bedreigingen voorgoed te weren uit de Tweede Kamer. Beide partijen willen dat de Tweede Kamervoorzitter meer instrumenten krijgt om actie te ondernemen als een Kamerlid een andere politicus bedreigt.  I

Nieuws

Energiebedrijven hebben lak aan regels en gaan tariefverhoging vanaf 1 oktober invoeren

Energiebedrijven Eneco, Vattenfall en Greenchoice hebben bekend gemaakt gewoon door te gaan met een tariefverhoging vanaf 1 oktober. Dit tegen afspraken en regels in. Minister Rob Jetten noemt de verhoging dan ook "zeer onwenselijk".  Binnen enkele d

Nieuws

Britse premier Truss maakt klimaatactivisten boos vanwege opschorting milieustandaarden

De Britse premier Liz Truss wil meer handelsvrijheid creëren voor bedrijven. Daarom moeten een paar milieustandaarden worden opgeschort. Maar deze opschorting stuit een aantal klimaatactivisten tegen de borst: "In feite krijgen vervuilers nu een vrij

Nieuws

Raisa Blommestijn hekelt 'schoolplein-niveau' van NPO-prominenten: 'Deze mensen maken zichzelf zo belachelijk'

Een aantal omroepen als KRNO-NCRV, MAX en WNL wil niet meer samenwerken met Ongehoord Nederland op journalistiek gebied, omdat zij vinden dat de omroep "geen journalistiek bedrijft". Een woordvoeder legt uit: "Hun enige doel is het verlengen van de s

Nieuws

D66-prominent schort lidmaatschap op: "Zoveel gebrek aan feitenkennis dat je er radeloos van wordt"

Voormalig D66-Tweede Kamerlid Pieter ter Veer heeft zijn partijlidmaatschap laten opschorten. In een brief aan de partijtop heeft Ter Veer te kennen gegeven zich niet meer te herkennen in zijn partij.   Het oud-D66-Kamerlid volgt nog dagelijks de pol

Nieuws

Van Houwelingen over gevaar transgenderwet: "Vrouwen gaan zich kwetsbaar voelen"

Woensdag vindt het tweede deel van de eerste termijn plaats in de Tweede Kamer over de wijziging van de regeling omtrent geslachtsverandering. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen maakt zich zorgen over de eventuele gevolgen van een wijziging voor het