Toespraak Baudet: "Regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers"

Nieuws21 september 2022 7 minuten Redactie
Baudet

Woensdagavond zijn de aanwezige leden van het kabinet tijdens de toespraak van FVD-leider Thierry Baudet weglopen. Het kabinet had geen zin meer om naar de speech van Baudet te luisteren. Kamervoorzitter Vera Bergkamp besloot hierop de vergadering te schorsen voor een dinerpauze. Lees nu de toespraak terug op NieuwRechts. 

Forum-voorman Thierry Baudet was pas halverwege zijn toespraak toen leden van het kabinet besloten om op te staan en weg te lopen. Tijdens zijn toespraak verwijt Baudet minister Kaag van Financiën dat zij gestudeerd heeft aan Saint Anthony's College in Oxford, waar ook diverse spionnen werden opgeleid.

Kaag werd hierdoor zichtbaar boos en besloot op te stappen. De rest van het kabinet volgde haar voorbeeld.

 

NieuwRechts heeft de toespraak van Baudet, tot de onderbreking, voor u geplaatst:

"Voorzitter. Al jaren zie ik hoe onze samenleving wordt vernietigd. En al jaren vecht ik tegen die vernietiging. Ik vecht tegen de massa-immigratie, die onze samenlevingen misvormt en die criminaliteit, onveiligheid, ontwrichting van ons sociale stelsel en een rampzalige huisvestingscrisis veroorzaakt. Ik vecht tegen de aanval van de EU op onze nationale democratieën. Die vreselijke EU, die steeds meer macht uit het publieke domein wegzuigt naar een gesloten wereld van ongekozen bureaucraten. Ik vecht tegen de klimaathysterie en de catastrofale gevolgen daarvan, zoals de huidige energiecrisis, die in feite nog maar net is begonnen en nog veel erger dreigt te worden. Ik vecht tegen de euro, die ons spaargeld en onze economie vernietigt. Tegen het krankzinnige covidbeleid, dat niet alleen onze vrijheid, maar ook onze gezondheid ondermijnd heeft. Tegen het wokisme en haar totalitaire aanvallen op zowel de vrijheid van meningsuiting als de natuurlijke menselijke relaties. Tegen de ledigheid, ja, de misdadigheid van de moderne architectuur, die het leven geweld aandoet en iedereen tot een vreemdeling in eigen land maakt. Tegen de proxyoorlog, ten slotte, van de VS en de NAVO tegen Rusland, die eerst door diezelfde NAVO werd uitgelokt en nu op het grondgebied van Oekraïne wordt uitgevochten. Een oorlog die zinloos en onwinbaar is en ons continent in chaos en armoede stort."

"Voorzitter. Lange tijd dacht ik dat dit alles aparte fenomenen waren, dat dit allemaal losse elementen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven probeerden te leiden. Ik kon niet begrijpen waarom we continu verder in de shit werden gebracht. Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien."

"En toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Hoe irrationeel en contraproductief ze ook zijn — het covidbeleid bijvoorbeeld maakte covid aantoonbaar erger — al deze zaken maken deel uit van hetzelfde grote project. Het zijn symptomen van dezelfde geestelijke dwaalweg."

"Het is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan of een reeks plannen die een en dezelfde onderliggende ideologie hebben. Of het plan nu The Great Reset wordt genoemd of Build Back Better, de Green Deal of de Euro-Atlantische integratie, het plan is steeds hetzelfde en komt voort uit steeds weer dezelfde mindset, dezelfde denkwijze. Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren, is de menselijke vrijheid een gevaar en is de menselijke natuur een gevaar. Inderdaad, de menselijke natuur moet worden veranderd. Er moet een nieuwe mens worden geschapen. Daarom willen ze transhumanisme. Deze elites denken dat de menselijke natuur tekortschiet en dat het menselijke intellect — dat wil zeggen: planners, zoals zijzelf — deze kan verbeteren. Ze denken dat ze 150 jaar kunnen leven of zelfs voor altijd kunnen leven. Ze denken, zoals Yuval Harari, de goeroe van het World Economic Forum, dat mensen hackbaar zijn en geprogrammeerd kunnen worden. Ze geloven in de mensheid 2.0. Onlosmakelijk verbonden hiermee haten deze mensen de bestaande individuele vrijheid. Ze haten de mensheid 1.0. Dat wil zeggen: echte mensen."

"Daarom willen ze ook minder mensen op de planeet. Daarom willen ze ons controleren met sociaal krediet, QR-codes en algoritmes, zodat onze gevoelens en verlangens gemonitord en gemanipuleerd kunnen worden. Ze vinden dat te veel mensen reizen en dat een persoonlijk uitstootbudget al onze bewegingen moet gaan controleren. Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, omdat mensen misschien dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn. De hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog, tegen het traditionele Europese leven, tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze desinformatie noemen, tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren, tegen nationale identiteiten ook, en natuurlijk tegen CO2, tegen stikstof, enzovoorts. Het gaat maar door."

"Het regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers. Dat is wat onze elites ten diepste willen. Ze denken dat de wereld rationeler, beter en efficiënter zou zijn als er op deze manier naar hen zou worden geluisterd, als zij het mogen organiseren, als zij controle hebben. De taal en ideologie van top-downmanagement en controle domineren de politiek en vertonen een verbluffende en schokkende overeenkomst met de taal en ideologie van de Sovjets. Vroeger hadden we de planeconomie, nu hebben we de Sustainable Development Goals. Op een diep niveau is de ideologie van Davos verwant aan de ideologie van het communisme. De ogenschijnlijke verschillen vallen in het niet bij de overeenkomsten in overtuiging."

"Sterker nog, aan het Chinese model zien we dat communisme volkomen verenigbaar is met economische productiviteit en, inderdaad, met globalisme. Het politieke spectrum bestaat dus niet uit enerzijds voorstanders van staatsinmenging en anderzijds voorstanders van corporaties en bedrijven, want beide groepen — die oppervlakkig bezien enerzijds links en anderzijds rechts genoemd zouden kunnen noemen — waarin de mondiale elites zouden worden kunnen ingedeeld, geloven dat als mensen vrij zijn, ze de verkeerde keuzes maken. Ze geloven dat als landen vrij zijn, ze oorlogen beginnen en dat zijzelf, deze mondiale elites, dus de baas moeten spelen. Onze elites, zowel van links als van rechts — wat dus inderdaad een onbelangrijk cosmetisch verschilletje is — willen top-downstructuren zoals die van de EU creëren, om het voor staten en mensen onmogelijk te maken nog afzonderlijk en uit vrije wil te handelen."

"Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om de menselijke economische activiteit tot in het kleinste detail te willen reguleren en te dromen over totale controle over klimaat en planeet. Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om euthanasiewetten aan te nemen, zoals die al bestaan in Nederland en België en binnenkort ook in Frankrijk, omdat ze niet langer willen accepteren dat er een deel van het leven is dat volledig buiten onze controle valt."

"Evenzeer komt uit dezelfde ideologie van onze elites voort dat de lhbtqi-gekte wordt gepropageerd en dat kinderen, jonge kinderen, worden aangemoedigd om te experimenteren met afwijkende seksualiteiten. De natuur moet aanpasbaar zijn. Ja, het lichaam is voor hen nog slechts een instrument dat onder controle moet worden gebracht en het heteroseksuele gezin als natuurlijke, biologische basis van de samenleving is hun een doorn in het oog. Ook wordt vanwege die ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe posthistorische mens te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis, die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels."

"Daarom is het voor onze elites dus ook essentieel om Rusland te vernietigen. Daarom is er die obsessie met die proxyoorlog die de NAVO op het grondgebied van Oekraïne tegen Rusland voert, omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze zaken belichaamt. Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van de buitenlandse politiek en een viriele, mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken."

"Voorzitter. In vroeger tijden geloofden gnostici dat kennis de sleutel was tot eeuwig leven en dat de wereld en de natuur herschapen konden worden naar het eigen idee. Het is de oude dwaalweg van de toren van Babel, de hoogmoed van de mens die, as we speak, wordt belichaamd door gnostici als Yuval Harari, goeroe van Davos, en in zijn kielzog door al die andere leden van de mondiale elites waarvan de leden van onze regering weer de uitvoerders, de ondergeschikten, zijn. Maar deze dwaalweg bestaat dus inderdaad al heel lang. Het is de eeuwenoude strijd tussen geaarde mensen, zij die grenzen aanvaarden die de natuur, de biologie en God aan het leven stellen, en gnostici, hoogmoedigen en alchemisten die zelf God willen worden en die in hun zelfoverschatting en megalomanie telkens weer onmetelijke schade aanbrengen aan het leven."

"Kijk bijvoorbeeld eens naar de Franse Revolutie, gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moest worden om opnieuw gecreëerd te kunnen worden, een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis. Of kijk naar hoe datzelfde idee begin negentiende eeuw transformeerde met de positivisten die een wereld wilden die werd geregeerd door industriëlen, precies zoals het World Economic Forum dat tegenwoordig voorstaat. Of kijk hoe het zich ontwikkelde tot het utopisch socialisme van Louis Blanc en Robert Owen, die modelsamenlevingen bouwden, die uiteraard mislukten omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is."

"Nog altijd was het idee niet verslagen. Daarna ontwikkelde het zich tot het revolutionaire socialisme van Marx, Engels en uiteindelijk de moorddadige Lenin. Wat gebeurde er daarna? Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige tegenstelling tussen kapitalisme en communisme, die ontstond na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleef het marxisme dus ook tijdens de Koude Oorlog in het Westen springlevend. Dat was in de vorm van het cultureel marxisme, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren."

"Een goed voorbeeld is St Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan en wat in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen: voor precies de globalistische elites die ..."

Meerartikelen

Wilders overwinning
Achtergronden

Dit is waarom de PVV zo populair werd

Electoraal geograaf Josse de Voogd legt uit waardoor de PVV zo snel populair is geworden onder veel kiezers. Dit komt volgens de expert mede door de recente ontwikkelingen omtrent migratie. Veel linkse mensen hebben moeite te begrijpen waarom de steu

Coronatest
Nieuws

EU-rechtbank steunt vrijheidsbeperkingen tijdens coronacrisis

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) bepaalt dat reisbeperkingen, verplichte testen en gedwongen in quarantaine gaan tijdens de coronacrisis acceptabel zijn. De maatregelen moeten volgens het Hof echter wel eerlijk, goed onderbouwd en n

sinterklaas
Fun

Sinterklaas verstoort Vandaag Inside-aflevering: 'Kutbeest'

De dinsdag-aflevering van Vandaag Inside werd abrupt onderbroken door de komst van Sinterklaas. De goedheiligman besloot een bezoekje te brengen aan de heren van VI. Sinterklaas uitte daar onder meer zijn zorgen over de toekomst. Hij vreest namelijk

Milei
Fun

Milei doorprikt linkse droom: "Je krijgt armoede en ongelijkheid"

Links wil graag meer sociale rechtvaardigheid in de samenleving, maar dit vindt de kersverse Argentijnse president Javier Milei een slecht streven. Hij denkt dat de politiek veel beter kan streven naar economische vrijheid, omdat dit vanzelf meer gel

Dam
Fun

Links demonstreert tegen Wilders: "Hij is ondemocratisch"

Dit weekend vond er een landelijke actiedag tegen Wilders plaats. Hoewel het protest groot was aangekondigd door tientallen organisaties, kwamen er amper honderd mensen opdagen. Powned besloot een kijkje te nemen, en de aanwezigen te spreken.

Simons
Achtergronden

Tweede Kamer neemt afscheid van Sylvana Simons: dit waren haar meest opmerkelijke optredens

Dinsdag neemt de Tweede Kamer afscheid van vertrekkende en niet terugkerende politici. Een van die politici die niet terugkeert, is Sylvana Simons. Volgens GroenLinkser Suzanne Kröger schreef Simons geschiedenis door haar werk als Kamerlid. NieuwRech

hema
Fun

HEMA promoot speciale elastomap na lekken notitie door Omtzigt: 'Handig als je wil dat anderen niet meelezen'

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft een opvallende notitie gelekt na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Op een vel papier staat de tekst: 'Niet in PVV/NSC/BBB-kabinet'. Naar aanleiding van het lekken kon HEMA het niet laten om er een grap over t

Kopenhagen
Nieuws

Denemarken zet soldaten in om Joodse burgers te beschermen

De Deense autoriteiten maken bekend het leger in te zetten om hun Joodse burgers te beschermen. De Deense overheid acht dit noodzakelijk vanwege de virulente Jodenhaat in het Westen. Door de Hamas-oorlog ziet de overheid dat het openlijke antisemitis

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Bergkamp
Nieuws

Vera Bergkamp neemt afscheid als Kamervoorzitter: wordt Bosma haar opvolger?

D66'er Vera Bergkamp neemt dinsdag afscheid van het Binnenhof als Kamervoorzitter. Ze breidt een einde aan haar voorzitterschap van 2,5 jaar. Wie haar gaat opvolgen, is vooralsnog onduidelijk. Wel wordt de naam van ondervoorzitter Martin Bosma (PVV)

Wilders
Fun

Wilders heeft weinig trek in vragen journalist: 'Zuur'

PVV-voorman Geert Wilders had dinsdag weinig zin om vragen te beantwoorden over berichten op zijn sociale media. "Ik draag altijd bij aan het scheppen van vertrouwen", zei Wilders, die vervolgens wegliep bij de camera's en "zuur" mompelde. Bekijk hie

Baudet
Nieuws

Van Haga heeft spijt over aansluiten bij FVD: "Had ik nooit moeten doen"

BVNL-voorman Wybren van Haga blikt Haarlem105 terug op een bewogen campagneperiode. Van Haga en zijn partij schoten net tekort om in de Tweede Kamer te blijven. Ondanks het mislopen van die zetel blijft Van Haga optimistisch over de toekomst. Op de v

Hugo Jakob de Jonge
Nieuws

Broertje Hugo de Jonge: 'Israël is een laf terreurstaatje en heeft alle elites in z'n broekzak'

Jakbo de Jonge, het broertje van CDA-minister Hugo, is fel gekant tegen Israël. Volgens hem is het een 'laf terreurstaatje' dat 'alle Westerse politieke en media-elites in z'n broekzak heeft'. Ook vindt hij dat Israël een 'normaal land' moet worden. 

KLM D66
Fun

D66'er die aanwezig is bij klimaattop Dubai blijkt halve wereld rond te vliegen voor plezierreisjes

Evita Rozenberg, Statenlid namens D66 in Zuid-Holland, is dezer dagen aanwezig bij de klimaattop in Dubai. Ondanks het feit dat ze enorm begaan is met het klimaat en zich grote zorgen maakt om de klimaatverandering blijkt ze praktisch de hele wereld

Sorkin
Achtergronden

WEF-moderator voorspelt gitzwarte toekomst: de rijken reizen, de armen blijven thuis

In de toekomst zullen alleen de rijken nog kunnen reizen, terwijl de armen thuis gekluisterd zitten aan hun virtual reality-bril. Dit scenario schetste journalist Andrew R. Sorkin vorig jaar bij een WEF-panel over de Metaverse. Sorkin voorspelt dat d

Asiel
Nieuws

Asielzoekers in Ter Apel: "Stelen is normaal"

Asielzoekers in Ter Apel zeggen eerlijk tegen De Telegraaf dat eten stelen 'normaal' en 'geen probleem' is. Overlast neemt toe en de sfeer lijkt grimmig.  "Het is nog erger dan dat het een half jaar geleden was. We zijn er niet op vooruit gegaan", ze

Vluchtelingen
Nieuws

Honderden asielzoekers in gevecht met elkaar in azc in Duitsland

In het asielzoekerscentrum Tegel in Berlijn zijn honderden vluchtelingen met elkaar slaags geraakt. Er vielen meerdere gewonden. Het zou gaan om een conflict tussen Syriërs en Turkse Koerden. Politiecommissaris Stephan Weh zegt tegen Het Laatste Nieu

Wilders
Peiling

Vlaams Belang veruit de grootste in nieuwe peiling; N-VA tweede partij Vlaanderen

Het Vlaams Belang maakt een flinke groeispurt door in de peilingen in Vlaanderen. Het Belgische medium GVA peilt de stemming voor het eerst sinds mei dit jaar. Ten opzichte van die maand groeit de Vlaamse partij met drie procentpunten. De N-VA stijgt

Baudet
Nieuws

Nieuwe verkiezingen? Baudet pleit voor stembusakkoord met BBB, SGP en PVV

De verkennende fase van de formatie is in volle gang, maar vlotten wil het nog niet echt. De PVV zou graag in een kabinet willen zitten met BBB, VVD en NSC. Maar de twee laatstgenoemde partijen durven geen harde nee of ja te zeggen. Volgens FVD-voorm

Rutte
Nieuws

Rutte: PVV-winst verandert niets aan internationale klimaatagenda

De grote PVV-verkiezingswinst verandert niets aan de internationale klimaatafspraken die Mark Rutte momenteel smeedt bij de klimaattop in Dubai. Dit vertelt de demissionaire premier aan de NOS. Momenteel vindt er een grote klimaattop plaats in Dubai.

Le Pen
Video

Le Pen tegen radicale islam: "Totalitaire ideologie die de dood van de Fransen wil"

De Franse oppositieleider Marine le Pen (Rassemblement National) haalt uit naar radicale islamisten in Frankrijk. Ze wil dat aan mensen met een dubbele nationaliteit die een islamitische ideologie aanhangen hun Franse nationaliteit ontnomen wordt. "D