Toespraak Baudet: "Regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers"

Nieuws21 september 2022 7 minuten Redactie
Baudet

Woensdagavond zijn de aanwezige leden van het kabinet tijdens de toespraak van FVD-leider Thierry Baudet weglopen. Het kabinet had geen zin meer om naar de speech van Baudet te luisteren. Kamervoorzitter Vera Bergkamp besloot hierop de vergadering te schorsen voor een dinerpauze. Lees nu de toespraak terug op NieuwRechts. 

Forum-voorman Thierry Baudet was pas halverwege zijn toespraak toen leden van het kabinet besloten om op te staan en weg te lopen. Tijdens zijn toespraak verwijt Baudet minister Kaag van Financiën dat zij gestudeerd heeft aan Saint Anthony's College in Oxford, waar ook diverse spionnen werden opgeleid.

Kaag werd hierdoor zichtbaar boos en besloot op te stappen. De rest van het kabinet volgde haar voorbeeld.

 

NieuwRechts heeft de toespraak van Baudet, tot de onderbreking, voor u geplaatst:

"Voorzitter. Al jaren zie ik hoe onze samenleving wordt vernietigd. En al jaren vecht ik tegen die vernietiging. Ik vecht tegen de massa-immigratie, die onze samenlevingen misvormt en die criminaliteit, onveiligheid, ontwrichting van ons sociale stelsel en een rampzalige huisvestingscrisis veroorzaakt. Ik vecht tegen de aanval van de EU op onze nationale democratieën. Die vreselijke EU, die steeds meer macht uit het publieke domein wegzuigt naar een gesloten wereld van ongekozen bureaucraten. Ik vecht tegen de klimaathysterie en de catastrofale gevolgen daarvan, zoals de huidige energiecrisis, die in feite nog maar net is begonnen en nog veel erger dreigt te worden. Ik vecht tegen de euro, die ons spaargeld en onze economie vernietigt. Tegen het krankzinnige covidbeleid, dat niet alleen onze vrijheid, maar ook onze gezondheid ondermijnd heeft. Tegen het wokisme en haar totalitaire aanvallen op zowel de vrijheid van meningsuiting als de natuurlijke menselijke relaties. Tegen de ledigheid, ja, de misdadigheid van de moderne architectuur, die het leven geweld aandoet en iedereen tot een vreemdeling in eigen land maakt. Tegen de proxyoorlog, ten slotte, van de VS en de NAVO tegen Rusland, die eerst door diezelfde NAVO werd uitgelokt en nu op het grondgebied van Oekraïne wordt uitgevochten. Een oorlog die zinloos en onwinbaar is en ons continent in chaos en armoede stort."

"Voorzitter. Lange tijd dacht ik dat dit alles aparte fenomenen waren, dat dit allemaal losse elementen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven probeerden te leiden. Ik kon niet begrijpen waarom we continu verder in de shit werden gebracht. Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien."

"En toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Hoe irrationeel en contraproductief ze ook zijn — het covidbeleid bijvoorbeeld maakte covid aantoonbaar erger — al deze zaken maken deel uit van hetzelfde grote project. Het zijn symptomen van dezelfde geestelijke dwaalweg."

"Het is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan of een reeks plannen die een en dezelfde onderliggende ideologie hebben. Of het plan nu The Great Reset wordt genoemd of Build Back Better, de Green Deal of de Euro-Atlantische integratie, het plan is steeds hetzelfde en komt voort uit steeds weer dezelfde mindset, dezelfde denkwijze. Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren, is de menselijke vrijheid een gevaar en is de menselijke natuur een gevaar. Inderdaad, de menselijke natuur moet worden veranderd. Er moet een nieuwe mens worden geschapen. Daarom willen ze transhumanisme. Deze elites denken dat de menselijke natuur tekortschiet en dat het menselijke intellect — dat wil zeggen: planners, zoals zijzelf — deze kan verbeteren. Ze denken dat ze 150 jaar kunnen leven of zelfs voor altijd kunnen leven. Ze denken, zoals Yuval Harari, de goeroe van het World Economic Forum, dat mensen hackbaar zijn en geprogrammeerd kunnen worden. Ze geloven in de mensheid 2.0. Onlosmakelijk verbonden hiermee haten deze mensen de bestaande individuele vrijheid. Ze haten de mensheid 1.0. Dat wil zeggen: echte mensen."

"Daarom willen ze ook minder mensen op de planeet. Daarom willen ze ons controleren met sociaal krediet, QR-codes en algoritmes, zodat onze gevoelens en verlangens gemonitord en gemanipuleerd kunnen worden. Ze vinden dat te veel mensen reizen en dat een persoonlijk uitstootbudget al onze bewegingen moet gaan controleren. Ze vinden dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, omdat mensen misschien dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn. De hele politiek van nu is in essentie verworden tot een strijd, een oorlog, tegen het traditionele Europese leven, tegen de vrije mens, tegen andere meningen die ze desinformatie noemen, tegen Rusland natuurlijk, tegen de seizoensgriep zelfs, die ze als excuus gebruiken om mensen met gif te injecteren, tegen nationale identiteiten ook, en natuurlijk tegen CO2, tegen stikstof, enzovoorts. Het gaat maar door."

"Het regeermodel van nu is oorlog, omdat oorlog betekent dat leiders bevelen mogen geven aan burgers. Dat is wat onze elites ten diepste willen. Ze denken dat de wereld rationeler, beter en efficiënter zou zijn als er op deze manier naar hen zou worden geluisterd, als zij het mogen organiseren, als zij controle hebben. De taal en ideologie van top-downmanagement en controle domineren de politiek en vertonen een verbluffende en schokkende overeenkomst met de taal en ideologie van de Sovjets. Vroeger hadden we de planeconomie, nu hebben we de Sustainable Development Goals. Op een diep niveau is de ideologie van Davos verwant aan de ideologie van het communisme. De ogenschijnlijke verschillen vallen in het niet bij de overeenkomsten in overtuiging."

"Sterker nog, aan het Chinese model zien we dat communisme volkomen verenigbaar is met economische productiviteit en, inderdaad, met globalisme. Het politieke spectrum bestaat dus niet uit enerzijds voorstanders van staatsinmenging en anderzijds voorstanders van corporaties en bedrijven, want beide groepen — die oppervlakkig bezien enerzijds links en anderzijds rechts genoemd zouden kunnen noemen — waarin de mondiale elites zouden worden kunnen ingedeeld, geloven dat als mensen vrij zijn, ze de verkeerde keuzes maken. Ze geloven dat als landen vrij zijn, ze oorlogen beginnen en dat zijzelf, deze mondiale elites, dus de baas moeten spelen. Onze elites, zowel van links als van rechts — wat dus inderdaad een onbelangrijk cosmetisch verschilletje is — willen top-downstructuren zoals die van de EU creëren, om het voor staten en mensen onmogelijk te maken nog afzonderlijk en uit vrije wil te handelen."

"Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om de menselijke economische activiteit tot in het kleinste detail te willen reguleren en te dromen over totale controle over klimaat en planeet. Vanwege die ideologie voelt het als essentieel voor hen om euthanasiewetten aan te nemen, zoals die al bestaan in Nederland en België en binnenkort ook in Frankrijk, omdat ze niet langer willen accepteren dat er een deel van het leven is dat volledig buiten onze controle valt."

"Evenzeer komt uit dezelfde ideologie van onze elites voort dat de lhbtqi-gekte wordt gepropageerd en dat kinderen, jonge kinderen, worden aangemoedigd om te experimenteren met afwijkende seksualiteiten. De natuur moet aanpasbaar zijn. Ja, het lichaam is voor hen nog slechts een instrument dat onder controle moet worden gebracht en het heteroseksuele gezin als natuurlijke, biologische basis van de samenleving is hun een doorn in het oog. Ook wordt vanwege die ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe posthistorische mens te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis, die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels."

"Daarom is het voor onze elites dus ook essentieel om Rusland te vernietigen. Daarom is er die obsessie met die proxyoorlog die de NAVO op het grondgebied van Oekraïne tegen Rusland voert, omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze zaken belichaamt. Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit, met een realistische benadering van de buitenlandse politiek en een viriele, mannelijke leider waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen schril afsteken."

"Voorzitter. In vroeger tijden geloofden gnostici dat kennis de sleutel was tot eeuwig leven en dat de wereld en de natuur herschapen konden worden naar het eigen idee. Het is de oude dwaalweg van de toren van Babel, de hoogmoed van de mens die, as we speak, wordt belichaamd door gnostici als Yuval Harari, goeroe van Davos, en in zijn kielzog door al die andere leden van de mondiale elites waarvan de leden van onze regering weer de uitvoerders, de ondergeschikten, zijn. Maar deze dwaalweg bestaat dus inderdaad al heel lang. Het is de eeuwenoude strijd tussen geaarde mensen, zij die grenzen aanvaarden die de natuur, de biologie en God aan het leven stellen, en gnostici, hoogmoedigen en alchemisten die zelf God willen worden en die in hun zelfoverschatting en megalomanie telkens weer onmetelijke schade aanbrengen aan het leven."

"Kijk bijvoorbeeld eens naar de Franse Revolutie, gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moest worden om opnieuw gecreëerd te kunnen worden, een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis. Of kijk naar hoe datzelfde idee begin negentiende eeuw transformeerde met de positivisten die een wereld wilden die werd geregeerd door industriëlen, precies zoals het World Economic Forum dat tegenwoordig voorstaat. Of kijk hoe het zich ontwikkelde tot het utopisch socialisme van Louis Blanc en Robert Owen, die modelsamenlevingen bouwden, die uiteraard mislukten omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is."

"Nog altijd was het idee niet verslagen. Daarna ontwikkelde het zich tot het revolutionaire socialisme van Marx, Engels en uiteindelijk de moorddadige Lenin. Wat gebeurde er daarna? Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige tegenstelling tussen kapitalisme en communisme, die ontstond na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleef het marxisme dus ook tijdens de Koude Oorlog in het Westen springlevend. Dat was in de vorm van het cultureel marxisme, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren."

"Een goed voorbeeld is St Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan en wat in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen: voor precies de globalistische elites die ..."

Meerartikelen

Orbán
Nieuws

Orbán pleit voor hervorming NAVO: minder dwang, geen trainingen in Oekraïne

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil het Hongaarse partnerschap met de NAVO opnieuw vormgeven. Zo wil hij dat landen meer autonomie krijgen binnen de NAVO, en niet meer verplicht hoeven mee te doen aan NAVO-operaties. Ook wil hij dat de NAVO stopt o

Von der Leyen
Nieuws

Corruptieonderzoek naar EU-personeel ingesteld

De Europese Commissie start een nieuw onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen haar medewerkers en grote bedrijven. Dit onderzoek komt na toenemende zorgen over draaideurpraktijken, waarbij personeel van de EU-commissie overstapt naar f

Gom van Strien
Nieuws

FIOD doet inval bij huis PVV-senator

De FIOD heeft afgelopen vrijdag een inval gedaan in de woning van PVV-senator Gom van Strien in Arcen, Limburg. Deze actie is onderdeel van een onderzoek naar beschuldigingen van omkoping en oplichting, bevestigt een woordvoerder van het FIOD aan NU.

zonnepanelen
Nieuws

Boer zet zonnepanelen bewust uit: 'Anders kost het me duizenden euro's'

Tijdens een energiedebat in de Tweede Kamer is donderdag gesproken over een nieuw voorstel dat huishoudens en bedrijven zoals dat van boer William uit het Gelderse Beemte Broekland niet langer geld zou moeten kosten wanneer zij stroom terugleveren aa

Volkswagen
Onderzoek

Autobezitters geven voorkeur aan benzine- en dieselauto's

Veel kopers van Volkswagen geven de voorkeur aan auto's op benzine en diesel boven elektrische voertuigen. Dit blijkt uit recente verkoopcijfers van KBA en klantonderzoeken. Ondanks de toenemende druk van overheden en milieugroepen om over te schakel

ON Windmolen
Video

Nieuwe Ongehoord-docu ontleedt 'klimaathysterie' en haperende energietransitie

De nieuwe documentaire 'Duitsland op hete kolen' belicht de uitdagingen waarmee Duitsland wordt geconfronteerd in de overgang naar duurzame energie. Met de sluiting van kolencentrales en het streven naar groene energie, staat het land voor grote vera

Keijzer
Achtergronden

Moslims doen aangifte tegen Mona Keijzer na uitspraken over antisemitisme binnen de islam

Een groep moslims heeft aangifte gedaan tegen BBB-politica Mona Keijzer na haar uitspraken over diepgeworteld antisemitisme in de islam in het televisieprogramma Sophie & Jeroen. Keijzer zei dat "Jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultu

Bruins Slot
Nieuws

Minister ontraadt motie om geen Nederlandse troepen naar Oekraïne te sturen

Demissionair minister Hanke Bruins Slot ontraadt een FVD-motie om geen Nederlandse gevechtseenheden naar Oekraïne te sturen, mocht het land daar ooit om vragen. Volgens haar kan dat niet nu al bepaald worden. Na ruim twee jaar oorlog heeft Oekraïne n

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Halsema Khan
Nieuws

Moslimpartij Denk eist alcoholvrije Heineken-reclame bij Amsterdams jubileum

Volgend jaar viert de stad Amsterdam zijn 750-jarig bestaan. Reden voor een feestje, vindt het stadsbestuur, en dus vinden er vanaf oktober veel festiviteiten plaats. Maar moslimpartij Denk ziet een probleem: de hoofdsponsor is bierbrouwerij Heineken

Orban
Achtergronden

Orbán roept 'Europese patriotten' op strijd aan te gaan tegen Brussels beleid: 'Zeg nee tegen gender propaganda'

Premier Viktor Orbán van Hongarije heeft in een videoboodschap tijdens een politieke bijeenkomst van de conservatieve Spaanse partij Vox, genaamd EuropaViva24 in Madrid, opgeroepen tot meer patriottische strijders in Europa. Orbán benadrukte de noodz

Zonnepanelen
Nieuws

GL-wethouder stapt op: wilde project voor 2,5 miljoen zonnepanelen stiekem doordrukken

Klimaat-wethouder Lilian Peters (GroenLinks) van de gemeente Hollands Kroon is per direct opgestapt. Dit gebeurde nadat bleek dat zij stiekem plannen wilde doordrukken voor de plaatsing van 2,5 miljoen zonnepanelen op het IJsselmeer, ondanks tegensta

Gideon
Video

Van Meijeren pleit voor naamsverandering D66: 'De 'D' is zeer misleidend, partij is niet democratisch'

D66-Kamerlid Paulusma sprak dinsdag in de Tweede Kamer haar steun uit voor het WHO-pandemieverdrag en bevestigde dat D66 achter minister Dijkstra staat in haar voornemen om hiermee verder te gaan. Gideon van Meijeren wees erop dat D66 tegelijkertijd

SGP
Nieuws

SGP-Kamerlid somt alle moties op die demissionair kabinet afgelopen maanden negeerde

Tweede Kamerlid Diederik van Dijk (SGP) gaf dinsdag een opsomming van moties die de regering sinds het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer weigerde uit te voeren. "Diep in de blessuretijd van dit demissionaire kabinet weigert minister Dijkstra om ee

Geld
Nieuws

Wethouder stapt op nadat bekend wordt dat gemeentesecretaris 20.000 euro per maand verdient

Gemeentesecretaris Marian Schuijt van de West-Friese gemeente Koggenland verdient 20.000 euro per maand, zo blijkt uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad. Wethouder Rosalien Van Dolder vindt dit onacceptabel en neemt daarom ontslag. 'De kosten v

Eva Vlaardingerbroek
Achtergronden

Kunnen rechtse partijen de EU-verkiezingen nog verliezen? Eva Vlaardingerbroek trekt aan bel

Opiniemaker Eva Vlaardingerbroek roept rechtse partijen in Europa op tot eensgezindheid, in aanloop naar de Europese verkiezingen. Dit komt naar frictie tussen verschillende rechtse partijen in de Europese ID-fractie, zoals Lega, AfD en de partij van

Pehrson
Nieuws

Zweedse minister van Integratie geweigerd in multiculturele probleemwijk

De Zweedse minister van Integratie, Johan Pehrson, moet een gepland werkbezoek afzeggen. De minister wilde een rondwandeling maken in de probleemwijk Biskopsgården om daar de integratieproblemen aan te tonen. Maar dit is hem verboden door de Zweedse

Keijzer
Nieuws

Kamer wil stemming over WHO-pandemieverdrag doorschuiven naar nieuw kabinet

Het besluit om in te stemmen met het WHO-pandemieverdrag zal mogelijk doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. De Tweede Kamer nam donderdag hier donderdag een BBB-motie over aan. Maar of het demissionaire kabinet dit ook echt gaat doen, blijft voorals

Gas
Nieuws

Vraag naar kolen, olie en gas neemt toe ondanks politieke klimaatambities

Bedrijven kiezen steeds vaker voor kolen, olie en gas in plaats van groene energie. Dit komt door de hoge kosten van duurzame alternatieven en de stijgende vraag naar energie. Wind- en zonne-energie kunnen de toenemende vraag niet bijhouden, waardoor

Snelweg
Nieuws

Auto's gaan 'heel irritant' piepen door nieuwe EU-regelgeving

Vanaf 7 juli moeten alle nieuwe auto's in Europa een duidelijke waarschuwing afgeven wanneer de bestuurder te hard rijdt. Dit gebeurt in de vorm van een hard piepgeluid wanneer de automobilist één kilometer te hard rijdt. Deze verplichte ISA-maatrege

Ziekenhuis
Nieuws

Ziekenhuis krijgt subsidie voor lhbti-gecertificeerde kraamafdeling

Het Centraal Ziekenhuis in de Zweedse stad Kristianstad krijgt een lhbti-gecertificeerde kraamafdeling. Het doel is om patiënten een betere behandeling te geven, ongeacht hun seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. De Zwee