Opinie


Opinie

Politici verliezen zich in een eigen ‘einde der tijden’, en vervreemden zich hiermee van de bevolking

Sinds dit jaar is Lula aan de macht in Brazilië. Hij heeft oud-president Jair Bolsonaro afgelost. Maar wie een beter begrip wil krijgen van de politieke situatie in het land, stuit al snel op een nauw, wollig web van stereotypes en valse tegenstellin

Opinie

Een democratiebudget: minder soevereiniteitsuitstoot en een duurzamere rechtsstaat

Anywheres zijn mensen die overal betrokkenheid halen en consumeren, maar die weinig teruggeven. Zij hebben sociaal weinig lokaal geïnvesteerd, hun kansen gespreid en kunnen als ze het willen zo opstappen. Voor hen maakt het dus niet zoveel uit als ze

Opinie

De Ideale Staat van Kaag

De sekte van KaagD66 neemt Nederland over. Deze Calvinistische Puriteinse sekte willen onze staat inrichten naar een drie-eenheid van massamigratie, Eurofilie en klimaatsocialisme. We mogen niet meer vliegen, vlees eten, en moeten maar tweedehands kl

Opinie

Voortdurende ongenuanceerde aanvallen op Israël zijn niet goed, kweken antisemitisme en polariseren

De voortdurende ongenuanceerde aanvallen op Israël zijn niet goed, kweken antisemitisme, polariseren. Het is toch wel apart dat de Verenigde Naties een tsunami aan resoluties tegen de enige democratie in het Midden-Oosten weet te produceren. En het i

Opinie

'Into the rabbit hole: hoe u een staatsgevaarlijke extreemrechtse wappie wordt'

U bent natuurlijk geen wappie zoals "die anderen" – want die zijn echt een beetje gek, heeft u geleerd in de mainstream media – maar het roept wel wat vragen op: Wie zijn die “our” eigenlijk waarnaar Kaag verwijst? Wat zijn de “plannen”? Zijn dat de

Opinie

Is Wim Voermans een bedreiging voor de rechtsstaat?

Richard de Mos moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van meerdere strafrechtelijke delicten zoals corruptie en omkoping. Het OM heeft er 3,5 jaar over gedaan om de zaak tegen De Mos rond te krijgen. Al drieënhalf jaar wordt er van alle

Opinie

Hoe hard je ook je best doet, radicaal- en extreemlinks zien in iedereen die rechts is een fascist

Terug naar de kern: wat is fascisme?Iedereen die op de middelbare school geschiedenis heeft gehad moet weten wat fascisme is. Fascisme is een ideologie die ontstond in Italië onder leiding van Benito Mussolini. De ideologie van fascisme is een ideolo

Opinie

De mens heeft een gemeenschap nodig

Begin november schreef ik op deze website dat er een mogelijk kerkelijke setting in de maak zou zijn. Dit mocht niet zo zijn. Als inzichten voortschrijdend zijn, dan is bij mij de knop om dat kerken in politieke straatjes zouden moeten passen. Dat do

Opinie

'U betaalt en Kaag, Rutte en vazallen steken voor de zoveelste keer een dikke vinger op jegens de democratie'

Dat het WEF een eng en obscuur clubje is behoeft geen betoog. Langzaam aan beginnen de volkeren de ware aard van deze enge mensen in te zien. Klaus Schwab en de zijnen menen geen gekozen regeringen nodig te hebben. Die zijn immers slechts gekozen doo

Opinie

We zijn weer terug bij het censuskiesrecht van vóór 1887

Het censuskiesrecht gold tot aan de Grondwet van 1887. Met het World Economic Forum, waar ons halve kabinet nu aanwezig is, zijn we weer terug bij de situatie van voor 1887. De mensen die in Davos verzameld zijn, zijn rijk genoeg om mee te mogen prat

Opinie

Het debat over seksueel wangedrag dreigt te ontsporen

Uit een nieuwe enquête van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat één op de acht Nederlanders (1,8 miljoen) wel eens seksueel wangedrag heeft ervaren. Vooral bij jonge vrouwen liggen de percentages hoog: 46 procent bij de 16- tot 18-jar

Opinie

Ouderen? Die zijn niet ‘nuttig’ volgens GroenLinks

HypocrisieDit is om minimaal twee redenen een schande. Ik houd het bij twee redenen, want de column dient ook nog leesbaar te blijven. De eerste reden is de hypocrisie. De partij van de heer Van ’t Erve, GroenLinks, heeft haar mond altijd vol over di

Opinie

Extreemrechts als term

Het moet mogelijk blijven de kwaliteit van de pers te beoordelen, zonder dat men het etiket “extreemrechts” opgeplakt krijgt. Het moet mogelijk blijven de rechterlijke macht te kritiseren op grond van uitspraken als Urgenda. Het moet mogelijk blijven

Opinie

Wat hebben linkse mensen tegen de participatiesamenleving?

De verzorgingsstaat was faillietMet de verzorgingsstaat kon het uiteindelijk niet verder, werd duidelijk in de jaren '80. Het was toen voor een tijd gedaan met de goede economische tijden en Nederland kwam in een crisis terecht. Het was hét bewijs da

Opinie

Mainstream media: om een vijand te begrijpen, moet je hem echt kennen

Op de eerste plaats hebben we inmiddels met het gehele krantenlandschap een haat-liefdeverhouding. Het is buiten kijf dat zo’n beetje alle traditionele media van links tot rechts in dit land inmiddels uit hetzelfde politiek correcte vaatje tappen. Po

Opinie

Het welvaartsprivilege van de Nederlandse activist

Al wie de Nederlandse activist aanhoort, gelooft al snel dat ons land in brand staat. De democratische rechtsstaat, moraal, normen en waarden, onze cultuur en levenswijze - al het eerbare wordt in rap tempo ondermijnd en kapotgeslagen. Stelselmatige

Opinie

De tijd is rijp om af te rekenen

Dus stonden we hier ten burele recent voor de spiegel. Niet om onze overtollige kerst kilo’s te bewonderen, maar wel om het politieke spel opnieuw op de keeper te beschouwen. Nederland is al jaren lang niet meer het land om politiek gezien zoete broo

Opinie

Rechts Nederland, spreek je uit tegen rechtsextremisme

'De fatsoenlijke mensen die echt achter de partij staan zullen gewoon blijven, ook als je je uitspreekt tegen extreemrechts.' Extremisme verdient geen plek in dit landVerslaggever Shashi Roopram van UP Network heeft het al vaak genoeg gezegd: spreek

Opinie

Het internet maakt traditionele media steeds meer overbodig

Met enige regelmaat wordt het bestaan van het internet vervloekt. Het zou te veel afleiden, domme mensen beroemd maken, en zeker niet onbelangrijk: bijdragen aan de analfabetisering van hoogontwikkelde samenlevingen. Het internet - met zijn stompzinn

Opinie

De ethische plicht om tegen het World Economic Forum te zijn en Michel Onfray

Door de leden van de elite werden een paar strategieën gehanteerd om te rechtvaardigen dat jaarlijks een deel van ons kabinet afvloog naar Davos om daar – tegen zware financiële afdrachten – met de superrijken en gelijkgestemde politici plannetjes te

Opinie

We kijken te veel naar de persoon en te weinig naar de plannen

Uw partij is uw thuisbasisUiteraard staat u het dichtste bij de plannen van de partij waar u lid van bent of op stemt. Deze partij komt het meest overeen met uw standpunten en daarom heeft u uw stem gegeven aan deze club. Veel mensen zien de mensen b

Opinie

Vuurwerk: een prachtige traditie, die een kleine verandering nodig heeft

Mijn ervaringen met vuurwerkHoewel ik altijd heb genoten van vuurwerk, heb ik het nooit zelf afgestoken. Door mijn visuele beperking lijkt het mij verstandig dat ik op een redelijke afstand blijf van vuurwerk en het dus ook nooit zelf afsteek. Ik zie

Opinie

Waarom ‘onafhankelijk en onpartijdig’ onderzoek nog steeds tot een gewenste uitkomst kan leiden

Hoe komt het dat een onderzoek dat al zeker 6 miljoen euro heeft gekost, ruim een jaar heeft geduurd en meer dan 400 pagina’s omvat géén antwoord kan verschaffen op prangende vragen uit de Kamer? Is er sprake van netwerkcorruptie? Probeert de coaliti

Opinie

Erfbelasting: een asociale belasting

Erfbelasting, waarom?Libertariërs zouden het liefst helemaal geen belasting betalen. Dat is natuurlijk onmogelijk, want we betalen met belasting allerlei publieke zaken. Zonder belasting geen wegen, geen salaris voor ambtenaren en geen basisscholen.

Opinie

Hoe Nederland uit God vluchtte

Voorgaande is anno 2022 wel meer regel dan uitzondering. Is de Nederlander überhaupt in staat zijn of haar houvast in leven en sterven te zien? Prangende vragen des te meer nu het lopende ‘boekjaar’ met rasse schreden richting Kerst en Oud en Nieuw s

Opinie

Slavernij-excuses: laat de misstanden uit het verleden rusten

Op 19 december heeft premier Mark Rutte zijn excuses aangeboden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. De vraag is alleen waarom hij dit heeft gedaan. In het ene geval kan men betogen dat het gaat om mooi bedachte symboolpolitiek, maar dat

Opinie

Over de nieuwe pensioenwet: Of hoe je het ‘beste stelsel ter wereld’ kapot kunt maken

INLEIDINGHet nieuwe stelsel schaft het oude stelsel af en zet de in dat stelsel verdiende aanvullende ouderdomspensioenen (kortweg de pensioenen) op de tocht. Er is geen garantie dat de binnen het oude stelsel verdiende pensioenen één op één zullen o

Opinie

Rutte over slavernij: een simplisme als nieuwe moraal

Als slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is (was) kun je de grootste helft van de statelijke en maatschappelijke organisatiemodellen uit ‘ons’ historisch verleden (feodalisme, autocratie e.d.) wegzetten als collectieve criminaliteit, inclusie

Opinie

Kluisjescontrole laatste strohalm in strijd tegen groeiende jeugdcriminaliteit

Gerard Ritsema van Eck, een oud universitair docent privacy- en gegevensbeschermingsrecht, was ook faliekant tegen de actie van de politie. "Iets wat voor leerlingen heel privé aanvoelt doorzoeken, door de politie, is heel ingrijpend en heftig. Als e

Opinie

Excuses vind ik al ver gaan, maar opportunisme?

Leed erkennen, maar geen excuses aanbiedenIk ben tegen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Tuurlijk moeten we de gruweldaden erkennen en moeten we hier voldoende aandacht aan besteden op scholen. Het is belangrijk dat onze toekomstige gener

Opinie

Feministen verdedigen dictatoriale trekken van ‘sterke vrouw’ Von der Leyen

Afgelopen weekend verscheen er een uitgebreid achtergrondartikel in de Volkskrant. Hierin werd de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijwel unaniem geprezen. Ze is een vrouw met daadkracht, een hoog werkethos, professionaliteit - zo l

Opinie

Slavernij-excuses: 'Zijn wij slaven van onze tijd geworden?'

Dat reacties erop deze manier zijn, is niet zo vreemd. Onze geschiedenis blinkt nou niet echt in openheid, duidelijkheid en helderheid. Dat het alleen om geld zou gaan, klopt.Indertijd, in de tijd van de VOC ging het inderdaad om handel, veel geld ve

Opinie

Het strafrechtelijk vervolgen van Kamerleden van de oppositie vanwege hun stijl van oppositie voeren is niet wat je associeert met “democratie”

Met het verwijderen van de tweet had de zaak afgelopen moeten zijn. Het was misschien niet een slimme actie van Van Houwelingen, maar dat vindt hij zelf ook. Tweet verwijderd, zaak gesloten. Maar de regering doet nu iets doms. Men gebruikt een overhe

Opinie

Waarom JA21 er goed aan doet door D66 niet uit te sluiten

JA21 en D66 staan ver van elkaar afHet is natuurlijk niet de eerste keuze. JA21 is een rechtse partij en kijkt dus liever naar samenwerkingen met partijen als de VVD en zelfs BBB is voor veel JA21-leden een betere samenwerkingspartner dan partijen al

Opinie

Terwijl de wereld kampt met échte problemen, houdt Nederland zich bezig met symboolpolitiek over slavernijexcuses

Vorig jaar hebben we als Lijst Pim Fortuyn Breda onderzoek gedaan naar de band tussen Breda en haar zusterstad Yangzhou. Aanleiding hiervoor was een grote hoeveelheid mondkapjes die Breda had ontvangen aan het begin van de coronacrisis waarbij de oor

Opinie

Nexit is te ingewikkeld om te slagen

Op de donderdagavond bezoek ik het 'Kruispunt Amersfoort', vlakbij station Amersfoort Vathorst. Hier organiseert de Nexit Denktank haar eerste activiteit. Het is in een moderne kerk met onder andere een drumstel en moderne apparatuur. Verder is er oo

Opinie

Die excuses, die gaan ons weer een groot en trots volk maken

Een van de vele dingen die hier “mis gaat” (nou ja, goed gaat dus eigenlijk) is dat het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat op verzoek van het kabinet onderzoek deed naar de beste omgang met het Nederlandse slavernijverleden, heeft aang

Opinie

Marokko’s WK-succes bewijst vooral de Marokkaanse schatplichtigheid aan Europa

Marokko kent tot nu toe een ongeëvenaard succes op het WK in Qatar. Maar wat opvalt aan het team, is de grote rol van de diaspora. Van de 26 selectiespelers zijn er maar liefst 12 geboren in het buitenland. Nederland en Frankrijk gaan als geboortelan

Opinie

Diversiteitsquota zijn niets meer dan racisme en discriminatie

Iemand op basis van kleur beoordelen is racismeIk hoef het denk ik niet uit te leggen, maar het is racistisch om mensen op kleur te beoordelen. Ik heb altijd al gezegd: u kan mensen niet beoordelen op eigenschappen waar ze niet voor kiezen. Kleur, ee

Opinie

Waarom excuses slavernijverleden een verdienmodel is

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in ons land werd afgeschaft. Het hele jaar zal dus in teken staan van ons slavernijverleden. We kunnen ons dus gaan voorbereiden op slavernij-specials op de nationale radio en televisie. De musea

Opinie

Vernietigt versneld partijverbod niet meer dan het beschermt?

Groots was de ophef toen onlangs FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren uitsprak te hopen op een fluwelen revolutie in Nederland, om tot fundamentele politieke verandering te komen. Een fluwelen revolutie komt neer op een vreedzame 'mars door de institutie

Opinie

Lui zijn is een recht volgens een groep UvA-studenten

Aanstelleritis bestaatIk kan nu natuurlijk heel makkelijk scoren en zeggen dat het wel de UvA is waar we over praten (een universiteit in de meest linkse stad van Nederland), maar dat is te kort door de bocht. Nee, dit is een probleem van onze genera

Opinie

De onteigening van boeren in Nederland is vergelijkbaar met Zimbabwe

Het verschilIn 2000 waren boeren van Zimbabwe over het algemeen zeer kapitaalkrachtig. Toch konden ze met hun vermogen niets doen, omdat ze leefden onder dictatuur van toenmalig president Robert Mugabe en zijn partij Zanu-PF. Deze partij dicteert nog

Opinie

'Laat onze jongens doen waar ze voor gekomen zijn: het WK winnen in de laatste dans van onze Louis!'

Wat je ook vindt van het WK in Qatar, we moeten ons ook realiseren dat de FIFA het gastland enigszins in bescherming moet nemen. Tuurlijk, het WK had daar nooit gehouden moeten worden, maar nogmaals: daar hadden we met zijn alle dan maar eerder een p

Opinie

Als de gerechtigheid verdwijnt, wat zijn staten anders dan roversbenden?

Een klassiek standpunt is dan: de staat mag altijd gehoorzaamheid blijven eisen wanneer de wetten, waaraan wij onderworpen zijn, democratisch zijn gemaakt. Maar dan heb je weer het probleem dat zelfs een democratisch gelegitimeerde wetgever dingen ka

Opinie

Een partij verbieden, hoe haalbaar en acceptabel is dat?

FvD is een gevaarlijke partij, maar verbieden?Eerder schreef ik al over de redenen waarom ik tegenwoordig anti-FvD ben. FvD is pro-Rusland, voert een opruiende toon tegen onze democratie en recent heeft Gideon van Meijeren openlijk gefantaseerd over

Opinie

BIJ1 bewijst wat het juist niet wil bewijzen: je kunt ook racistisch zijn zonder blanke mensen

Een paar jaar geleden bestormde BIJ1 met veel bombarie het Nederlandse politiek. De partij wilde radicale gelijkwaardigheid, intersectioneel feminisme, dekolonisering, vooruitstrevende genderrechten. Gelijkheid! Antiracisme!  De grote vijand hierin w

Opinie

Hoe Kick Out Zwarte Piet het leven zuur maakt van blije kinderen en ouders

Vorig jaar reisde de delegatie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) af naar Breda om daar het leven zuur te maken van blije kinderen en hun ouders. Daar waar het comité de gelegenheid zou krijgen van het Bredase college om te experimenteren met de kleur v

Opinie

Schoolcops moeten onze scholen weer veiliger maken

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en Advies bleek enige jaren terug dat van de ruim 1.000 ondervraagde docenten, die op middelbare scholen door heel het land werken, een kwart stelt dat ze te maken hebben gehad met scheldpartijen, intimidatie

Opinie

Bespaar ons die deugneuzerige resoluties

Mensen of instanties die “zich uitspreken” tegen racisme en discriminatie beginnen mij zo langzamerhand aardig te vervelen. Waarom? Omdat zulke uitspraken oorverdovende vanzelfsprekendheden zijn. Wie is er nu vóór racisme? Of vóór discriminatie? Het