Opinie


Opinie

Hitler heeft nog steeds totalitaire macht over onze taal en gedachten en wij collaboreren

Ik weet echter niet anders dan dat "eigen" en "volk" Nederlandse woorden zijn die van iedereen zijn en zo gebruikt kunnen worden als je zelf wil. Op het platteland is het niet ongebruikelijk om "volk" te roepen als je bij iemand naar binnen loopt. Al

Opinie

Staat De Nederlandsche Bank op omvallen?

Het ongebreideld bijdrukken van geld heeft onder meer plaatsgevonden door de opkoopprogramma’s van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB via de aangesloten centrale banken. Het recept tegen inflatie is al decennia bekend: renteverhoging om de eco

Opinie

Asiel is geen oplossing voor iedereen

De eerste keer was eind jaren zestig in de stad Hama, en de tweede in het begin van de jaren tachtig in Aleppo, Hama en Idlib, en de derde keer was de gevaarlijkste opstand, die in 2011 plaatsvond tegen de staat en president Bashar al-Assad. Met dire

Opinie

Je kan tegen oorlog zijn en voor een sterk leger zijn

Het is onrustig in Europa De spanningen nemen steeds meer toe. Oekraïne wint de laatste weken veel door de Russen veroverd terrein terug. Autocraat Poetin heeft als reactie hierop een gedeeltelijke mobilisatie van het volk geordonneerd, om het Russis

Opinie

Ministers die Kamerleden controleren in plaats van Kamerleden ministers

Traditioneel staatsrecht is dat het parlement, de verzamelde Kamerleden, in het leven zijn geroepen om de regering te controleren. Nieuw staatsrecht is dat de regering de Kamerleden controleert. Een manifestatie van dat “nieuwe staatsrecht” vinden we

Opinie

De Socialisten: een toevoeging of onnodige versplintering?

We wachten allen en de zitplaatsen worden snel gevuld. Iedereen wil zitten en het liefst boven. 40 minuten na inloop gaan we beginnen. Drie sprekers mogen de voorstellen die ingediend zijn inleiden. Waar het over gaat leest u straks, maar ze zijn ing

Opinie

Ongekozen bureaucraat Von der Leyen ondermijnt de Europese democratie

In een uiterst dubieus interview stelt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat wanneer Meloni en haar partij inderdaad de grootste worden, wat tevens zal zorgen voor de eerste vrouwelijke Italiaanse premier in de geschiedenis maar dat g

Opinie

De banaliteit van het kwaad: hoe bureaucratisering kan leiden tot massavernietiging

 De overheid kan namelijk zoveel macht vergaren dat zij een reële dreiging wordt voor het volk. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de grootste politieke rampen uit de vorige eeuw - communistisch Rusland, nazistisch Duitsland, fascistisch Italië, hedenda

Opinie

Kabinet moet democratische gezindheid leren van Baudet en Wilders en mag niet weglopen bij onwelkome kritiek

Maar men mag toch niet de integriteit van minister Kaag ondermijnen door haar een cultuurmarxisme toe te dichten dat te maken heeft met de plaats waar zij is opgeleid: St. Antony’s College, Oxford? Eerlijk gezegd wel ja. Dat is onderdeel van het poli

Opinie

Excuses voor het slavernijverleden?

De morele verwerpelijkheid van de slavernij is een tijdgebonden oordeelOns fatsoenshalve standaardoordeel over de morele verwerpelijkheid van slavernij wordt wereldwijd gedeeld, is impliciet opgenomen in de door de VN aangenomen Universele Verklaring

Opinie

De semantiek van ‘woke’

In haar speech bracht ze meer dingen ter sprake. Zo sprak ze over de gevaren van desinformatie, extreme politieke bewegingen en fenomenen die volgens haar zouden leiden tot radicalisering, polarisatie en verharding waarbij ze niet al te subtiel een a

Opinie

Yesilgöz had erbij moeten wezen

Van Haga opent de avond met een korte introductie. Vervolgens mogen we vragen stellen waar hij een verhaal van maakt. Op deze manier werkt het hier kennelijk. Bij de vorige keer dat ik aanwezig was ging het ook op deze manier. Hij begint met dat hij

Opinie

Waarom onze oudjes steeds armer worden

Hoe anders is de situatie vandaag. De VUT is in 2006 afgeschaft en pensioen op eindloon komt vrijwel niet meer voor. De AOW-leeftijd is minimaal 67 jaar en zal na 2027 gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting. De AOW bedraagt maximaal 70

Opinie

Yesilgöz’ ouders ook anti-overheidswappies en staatsgevaarlijk

De kwalificatie “anti-overheidsdenker” wordt te pas en te onpas als reden gebruikt om mensen af te schrijven, te negeren en te demoniseren, maar is gestoeld op de idiote premisse dat anti-overheid zijn altijd fout is. De ouders van de minister waren

Opinie

BVNL heeft een 'great reset' nodig

De zaal loopt vol en het is wachten op partijleider Wybren van Haga. Er wordt nog wat voorbereid, nog een campagnefoto in elkaar gezet en Van Haga komt net op tijd binnen. Na een kort filmpje begint Ruud met spreken. Hij is ondernemer en lid van BVNL

Opinie

De schijnheiligheid bij de NPO

Dat doet pijn. Dat irriteert de wokies en politiek correcten natuurlijk. De andere omroepen grijpen dit gecreëerde incidentje aan om hun eenzijdige programma’s te mogen blijven maken. Ze willen de zendtijd onder elkaar blijven verdelen en hebben geen

Opinie

Zweedse verkiezingsuitslag kan voor een electorale aardverschuiving zorgen in Nederland

Over zo’n twee weken gaat Italië naar de stembus en als we de peilingen mogen geloven streeft rechts daar ook op een overwinning af. In 2023 zijn de eerst volgende verkiezingen in Nederland, maar door gerommel bij de kabinetspartijen over onder ander

Opinie

Niemand is 100% zuiver verbonden aan een ideologie

Het geloof in de zuiverheid van een ideologieSinds ik lid ben van een politieke partij en dus steeds meer de politieke wereld in ben gedoken, spreek ik ook veel meer mensen met politieke interesse/achtergronden. Niet alleen liberalen als ikzelf, maar

Opinie

Politiek en parlementaire pers hand in hand

Er is een enthousiaste presentator genaamd Martijn de Greve, de twee auteurs van het boek, drie journalisten en oud-Kamerlid Kees Verhoeven (D66). De aankomende twee uren zijn verdeeld in twee blokken. Het begint met het blok met auteur Dieuwertje Ku

Opinie

Je eigen land haten is een leuke hobby - totdat je problemen krijgt in het buitenland

Zo is Griner een uitgesproken aanhanger van de beweging Black Lives Matter. Bij de opening van het basketbalseizoen in 2020 weigerde ze om, samen met haar ploeg, op het speelveld te staan toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Dit deed ze uit

Opinie

HJ Schoo-lezing: 'Minister Yeşilgöz, baseer uw beleid op juiste grondslagen en het gaat goed komen'

Waarom zoveel aandacht voor deze lezing? Omdat in die redevoering een heel programma ligt voor een nieuw beleid op het terrein van justitie (rechtsstaat) en veiligheid (bestrijding van geweld). Een beleid dat het oude beleid corrigeert. Met name het

Opinie

Ons leger gaat ten onder aan de Europese natte droom

Zoals een Europese interventiemacht die we niet bij de naam mogen noemen: een Europees leger. En een steeds verdere integratie van de Duitse en Nederlandse defensie. Stapje voor stapje verliezen we meer autonomie. Dit omdat het kabinet het belang van

Opinie

De Schoo-lezing van onze minister van justitie

Dat is een prima begin. Maar niet helemaal geschikt voor wat daarop volgt. De minister schetst de gebeurtenissen uit 1980 als een staatsgreep, wat juist is. Maar zij verzuimt te vertellen dat Turkije een turbulente politieke geschiedenis heeft, waarb

Opinie

De VVD’er is sociaal, maar geen socialist

In de mail die iedere gast ontving werd verteld dat de kaartjes uitverkocht waren. Dit is ook duidelijk te zien. Het aantal lege stoelen was op een hand te tellen en de columnisten van de Elsevier zaten afgezonderd van de rest. Een uur nadat men welk

Opinie

Reve en Hermans zijn dood, Theodor

Dit was het bericht van die moeder: “Tot mijn ergernis is ook het Barlaeus in de trein van het diversiteitsnarratief gestapt. Leerlingen van de vierde klas moeten kiezen uit een boekenlijst die geheel gebaseerd is op dit uitgangspunt. Geweldige schri

Opinie

Populisme: de emancipatie van de ongehoorde burger

De populist meent van niet. De ongehoorde burger is geen boosaardige of haatdragende man, maar iemand die al decennialang door de politiek wordt verwaarloosd. Nu ziet hij zijn grondrechten verdwijnen, en pikt hij het niet langer. De populist springt

Opinie

Stop met dat kinderachtig gekrakeel, ‘rechtse’ partijen

Dat je van mening verschilt hoe je de problemen in het land aanpakt is prima. Daarvoor zit je allemaal bij een andere partij. Maar dat constante vliegen afvangen, daarmee bedien je alleen maar je eigen kleine achterban. Het maakt je wellicht populair

Opinie

D66 en haar raadselachtige mening over financiële donaties

Nadat zij ons een korte introductie gaf over wat we kunnen verwachten, begint de hoofdgast van de avond, Julia Cagé. Zij is de schrijver van het boek 'The Price of Democracy: How money shapes politics and what to do about'. Het gaat over 'radicale po

Opinie

Krantenlandschap meer en meer woke op één gunstige uitzondering na

De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. Iedere stroming had daar

Opinie

Met Rutte aan het roer gaat de VVD roemloos ten onder

Sinds 2010 zwaait Mark Rutte de scepter over ons mooie Nederland. In die 12 jaar heeft hij persoonscrisis na persoonscrisis overleeft. Van de Teevendeal tot aan het toeslagenschandaal en niet te vergeten het 1 april debat over ‘’functie elders’’ betr

Opinie

De zoektocht van BVNL naar mensen voor op de lijst in Elst

Op de vrijdagavond zijn we in een soort winkel op een lastig bereikbare locatie in Elst. Hier houdt Belang van Nederland (BVNL) haar campagnetour voor Gelderland. Dit is de tweede, de aftrap was op 1 juli in Limburg. Het is de winkel van een lid van

Opinie

Stikstof en het gezond verstand

 De aanwezigheid van wat meer of minder stikstofverbindingen in de atmosfeer heeft geen meetbare invloed op de volksgezondheid: het is niet gezonder om op de Veluwe te wonen dan in het Groene Hart. Zolang dat zo is, is het recente standpunt van een n

Opinie

De onteigening van boeren is een eerste stap naar nationale voedselschaarste

In 1917 kwam het communistische bewind aan de macht in Rusland. Kersverse landsleider Lenin begon het Nieuw Economisch Plan, dat boeren de vrijheid gaf om als kleine ondernemers te handelen. Dit was echter een doorn in het oog van doorgewinterde comm

Opinie

Staatssecretaris Eric van der Burg wil niet meer horen wat Geert Wilders te vertellen heeft

En ja, natuurlijk, het is natuurlijk ook wel potsierlijk. Tegelijkertijd vraag je je af: waar moet dit naartoe? Even een lesje Grondwet voor onze staatssecretaris. Daar gaan we. Onze Grondwet kent het artikel 42, lid 2. Dat luidt: “De Koning is onsch

Opinie

Zijn wij getuige van Europa’s zelfmoord?

Alle auteurs zijn het erover eens: Europa is aan haar einde. Het schrijnendst is dat Europa hiervoor zelf verantwoordelijk is - zelfmoord. Deze gedachtengang is niet gek. Na langdurig onderzoek concludeerde de Britse historicus Arnold Toynbee: grote

Opinie

Hadi Matar spreekt zich uit: “Aanval op de islam”

Als motief voor de aanslag op Rushdie geeft Matar op: “He’s someone who attacked Islam, he attacked their beliefs, the belief systems.” Als dit correct is geciteerd – en daar moeten we wel vanuit gaan – dan is Matar niet in staat tot het formuleren v

Opinie

Adriaan van Dis is na 33 jaar nog steeds “verbijsterd” over Khomeini’s theoterrorisme. En Nederland roept in koor “Adriaan kom terug!”

Hij kent de ideologische achtergrond van de aanslagpleger niet. Hij heeft zich niet verdiept in de wereldbeschouwing van Khomeini. En Van Dis wendt voor “verbijsterd” te zijn over iets waar je toch echt na 33 jaar ervaring met het onderwerp helemaal

Opinie

De Nederlandse Rushdie: Geert Wilders

Tussen haakjes: dat doet pijn, he? Wilders als een soort Rushdie benoemen. Maar voor dat soort gevoeligheden van de NPO, van de NOS, van NRC, van de Volkskrant en van D66, GroenLinks en de rest van het linkerspectrum hebben we nu even geen tijd. In a

Opinie

Waarom is het theoterrorisme zo’n succes?

Nou ja, dus wel vanwege dat succes. In 2002 schreef de Amerikaanse advocaat Alan Dershowitz Why Terrorism Works: Understanding the Threat, responding to the Challenge. Maar van alle vormen van terrorisme zijn verschillende vormen min of meer op de ac

Opinie

Het Westen heeft alles te bieden behalve zingeving

Toch is het opmerkelijk: jaarlijks reizen talloze West-Europese jongeren naar het Aziatische continent, om aldaar ‘nieuwe ervaringen op te doen’ en ‘dichter bij zichzelf te geraken’. Maandenlang trekken ze met een rugzak langs platgewalste Aziatische

Opinie

Belastingverlagingen: dé oplossing voor de energiecrisis, armoede en inflatie

Verlaag de belastingenNu is het uiteraard mogelijk om huishoudens te ondersteunen met subsidie. Teneinde de stijgende energieprijzen te compenseren. Of als hulp bij de aanschaf van essentiële levensmiddelen. Maar is dat wel een goed idee? Niet echt.

Opinie

TPI: een grove overschrijding van het mandaat van de ECB

Hiermee wil de ECB zorgen dat de nationale rentes binnen de eurozone niet te ver uit elkaar lopen, zodat het monetaire beleid een evenwichtig effect heeft op alle Europese economieën. Dit betekent echter ook dat de ECB moet bepalen wanneer een hoge r

Opinie

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht

De combinatie van het filmpje waarop we Den Besten de eerste strofe van het Sinterklaasliedje horen zingen tezamen met zijn gehuilde excuses in het programma waarin op de gebeurtenis wordt teruggekeken, zouden studiemateriaal moeten worden op lagere

Opinie

Verkiest Turkije de BRICS boven de EU?

Deze stappen zijn significant, aangezien Turkije voorheen haar verlangen heeft uitgesproken om lid te worden van de EU. Een lidmaatschap van beide organisaties, zowel de EU als de BRICS, is echter verre van vanzelfsprekend aangezien de EU strenge san

Opinie

Diversiteit is een politiek verdienmodel voor linkse partijen

Helaas beseffen deze mensen niet hoezeer zij zijn geïndoctrineerd door de linkse partijretoriek. Hoewel homoseksuelen in Nederland allang als gelijkwaardig worden erkend, hameren linkse partijen nog altijd op hun ‘achterstelling’ en ‘uitsluiting’ in

Opinie

Maatschappelijk werk door Politieke Jongeren Organisaties

Na de gezamenlijke dagsluiting ging ik enthousiast naar huis met de vraag: waarom doen politieke jongeren organisaties (PJO’s) niet vaker dit soort activiteiten? Niet continu gepraat over politieke thema’s waar ze toch (grotendeels) met elkaar over e

Nieuws

Het “ambitieuze klimaatbeleid” van VVD-er Silvio Erkens

Brrr, inderdaad, een “oude visie”. Wie wil nu een “oude visie”? Bij WNL Haagse Lobby heeft Erkens verder gepleit voor een “optimistisch klimaatverhaal”. Ook alweer zo’n fantastisch goed idee: pessimisme verlaten en gaan voor een optimistisch verhaal.

Opinie

Méér geld voor zorg lost niets op

Laten we beginnen met de feiten. De uitgaven aan zorg en welzijn zijn in 20 jaar tijd met € 74 miljard per jaar gestegen. In 2021 gaven wij bijna € 125 miljard uit aan zorg. Daarmee is zorg na sociale zekerheid de grootste uitgavenpost van onze colle

Opinie

Volkse revolte is nooit ver weg

”De fik erin” scandeerde een boer deze week in protest tegen de zinloze stikstofplannen van het kabinet. Nederland staat inderdaad in brand. Boerenprotesten zijn slechts het lont in het kruidvat om vol op het orgel te gaan. Velen zijn de huidige demo

Opinie

Wie rechts wordt, maakt een ontvoogdingsproces door

Het economische aspect is vrij voor de hand liggend. Een jongere is dikwijls afhankelijk van anderen. Hij heeft nog geen vaardigheden aangeleerd, geen kapitaal opgebouwd, en weet nog weinig over het reilen en zeilen in de wereld. Hij moet nog basale