Column Hans van Tellingen: Is rechts het nieuwe links?

Nieuws5 maart 2022 Hans van Tellingen

Ik ben geboren in (december) 1966. Het jaar van ‘Pet Sounds’ van The Beach Boys, ‘Revolver’ van The Beatles. En ‘Aftermath’ van The Rolling Stones. Iconische albums. Ik ben groot fan. Nog steeds. Maar de jaren 60 representeerden meer dan alleen een decennium van briljante muziek. Het was het decennium van grote veranderingen. En in een aantal opzichten zeker ook ten goede. De luidkeelse roep om liefde, vrede, eerlijkheid, gelijkheid en vrijheid was fenomenaal. Nu zijn deze zaken soms wat met elkaar in tegenspraak, maar het streven daarnaar was mooi. Het ideaal was een ‘links’ ideaal. Links stond voor deze waarden. En het conservatieve ‘rechts’ stond erbij en keek ernaar. Links stond voor verandering, vrijheid van meningsuiting en de verheffing van het volk, de  ‘gewone man of vrouw’. En dat terwijl rechts stond voor de status quo, de onwil om te veranderen, de repressie, de intolerantie en het niet durven toestaan van meningen die niet ‘de juiste’ waren.

‘Vrijheid’ mijn levenscredo

De conclusie luidt, dat als ik zelf in de jaren 40 of 50 was geboren en mijn vormende jaren in de jaren 60 zouden zijn geweest, ik vast en zeker ook links was geweest. Logisch. Een andere keuze was er niet geweest voor iemand als ondergetekende. ‘Vrijheid’ is het centrale thema in mijn leven. Vrijheid van handelen. Vrijheid van ondernemen. En met name ook vrijheid van meningsuiting. 

Klassiek liberalisme

Maar goed, mijn vormende jaren waren de jaren 80. Ook een ‘interessant’ decennium. Een decennium van economische crisis. Een dreigende atoomoorlog. En een decennium van de mafste mode en kapsels. Het gesternte was somber. Neerslachtig. En naargeestig. Voor het eerst kwam er dan ook kritiek op het linkse gedachtegoed. Was dat niet een naïef gedachtegoed? Waren we niet te vriendelijk voor die Sovjets? Schoven we niet teveel de misdaden van communistische regimes onder tafel? En was een te grote overheid niet een veel te grote belemmering om goed te kunnen ondernemen en de crisis te bezweren? Er woei een nieuwe wind door de wereld. Een (klassiek)liberale wind. Vanaf eind jaren 80 brak dan ook een periode aan van grote bloei. De jaren 90 waren uitzinnig. In positieve zin. En in velerlei opzichten. ‘Rechts’ had gewonnen. Het socialisme was op sterven na dood. En links moest zich herbronnen. 

Links herpakte zich

Links moest zich herpakken. En aldus geschiedde. Links begon toen met een mars door de instituties. Media, onderwijs, ambtenarij en uiteindelijk ook het bedrijfsleven werden langzaamaan bevolkt door mensen met een links wereldbeeld. 

En tja, vanaf deze eeuw, dit millennium, lijkt de ongebreidelde vrijheid uit de jaren 90 steeds verder weg van ons weg te varen. Want links, hoewel een minderheid behalend bij de stembus, heeft het voor het zeggen. Elitair links welteverstaan. Op zich mag dat. Kan dat. Maar het wordt vervelend als er geen tegenspraak geduld wordt. Als het streven naar gelijkwaardigheid - een nobel streven waar ook ik volledig achter sta - zo doorslaat dat het ‘woke’ wordt. Zodat Westerse mannen vrijelijk gediscrimineerd mogen worden. Dat het streven naar ‘inclusie’ in feite een autoritair, discriminatoir en ‘exclusief’ karakter kent. Door mensen met andere meningen zonder pardon te ‘cancelen’.

Maar ook dat ‘het klimaat’ heilig wordt verklaard. Terwijl het maar zeer de vraag is of wij als mensheid daar ook maar iets aan kunnen veranderen. Dat stikstof als uiterst schadelijk wordt gezien. Terwijl de uitstoot al met zo’n 70% is gedaald ten opzichte van 1990. Terwijl stikstof, net als CO2 trouwens, een onschuldig en tegelijkertijd onmisbaar gas is op aarde voor al het leven. En dat de norm van wat ‘een overdaad aan stikstof’ is, in omringende landen soms honderden malen hoger ligt dan bij ons. 

Dat elke, rationele en onderbouwde kritiek op het coronabeleid in de kiem wordt gesmoord. Dat mensen die deze kritiek uiten, terwijl ze slechts de feiten benadrukken, worden weggezet als idioten. En ook worden bedreigd. Geloof me, ik weet waar ik het over heb.

En ja, op dit moment vindt de culminatie plaats van oorlogszuchtige taal jegens Rusland. Dat zwaar veroordeeld dient te worden door de aanval op een soevereine staat. Geen misverstanden. Er bestaat geen persoon met een grotere afkeer van geweld dan ondergetekende. Maar ‘olie op het vuur gooien’ is onverstandig lijkt mij. Links bepleit militair ingrijpen, bepleit raketten en tanks, wil het defensiebudget opeens verhogen en o ja, men klaagt over de hoge benzinekosten. En links doet tevens een oproep om Russen op alle fronten te cancelen. 

Links is rechts en rechts is links

Het is de omgekeerde wereld. Links is rechts geworden. En rechts is links geworden. 

En klopt dit ook altijd? Nee, natuurlijk niet, ik beschrijf een gemiddelde situatie. Ook aan de rechterkant zijn er sommige groeperingen dusdanig conservatief of reactionair dat ik mijzelf er niet in herken. En ook aan de linkerkant bestaan er gewoon mensen die anderen juist niet willen cancelen en die anderen in hun waarde willen laten. 

Verder is ‘rechts’ een brede term. Zelf beschouw ik mijzelf als gematigd rechts. In ieder geval op economisch terrein. Ik ben groot pleitbezorger van de (MKB-)ondernemer in Nederland. En ja, dan heb je het opeens over bijna 2/3 van de Nederlanders die werkt voor een MKB-bedrijf, dé banenmotor van Nederland. In feite vormt het MKB de essentieelste sector in het land. Verder beschouw ik mijzelf als cultureel (mild) conservatief, in die zin dat de soevereiniteit van Nederland en de Nederlandse waarden gewaarborgd dienen te blijven. Maar in alle opzichten ben ik uiterst liberaal. Het maakt voor mij niet uit welke seksuele oriëntatie iemand heeft, of iemand wel of geen kleurtje heeft en welke godsdienst men aanhangt. In de persoonlijke sfeer pleit ik voor 100% vrijheid en de mogelijkheid om het leven volledig in te vullen naar eigen inzicht. Maar bovenal beschouw ik mijzelf als een pleitbezorger van de gewone man of vrouw, het ‘volk’ zo u wenst. En ja, die neiging zie ik inmiddels meer bij rechts dan bij links.

Denk in medemenselijkheid

Dus, is rechts het nieuwe links en links het nieuwe rechts? Nou, in ieder geval in zekere zin. Links kan onmogelijk claimen dat zij de wijsheid in pacht hebben en dat alleen zij het ‘goede’ in de mensheid vertegenwoordigen. Dat klopt gewoon niet. Laten we proberen om begrip voor elkaar te hebben, naar elkaar te luisteren, elkaar niet te cancelen en elkaar te omarmen als medemens. Denk niet in bubbels, denk niet in ‘verzuiling’. Maar denk in samenwerking en medemenselijkheid. Dan komt het vanzelf goed met de samenleving. 

______________________________

Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is auteur, spreker en publicist. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, EW (Elsevier Weekblad), OpinieZ, Retailtrends, Emerce, Stadszaken en anderen. Hans is tevens landelijk bestuurslid van het Belang van Nederland, BVNL. 

Meerartikelen

Nieuws

Ombudsman NPO: 'Ongehoord Nederland heeft aantoonbaar onjuiste informatie verspreid'

De ombudsman van de NPO, Margo Smit, toont zich in een nieuw rapport kritisch over Ongehoord Nederland. Volgens haar heeft de omroep met een uitzending in september 'aantoonbaar onjuiste informatie verspreid' door niet door te vragen na het tonen van

Nieuws

FVD wil meer tegengeluid bij NPO: 'Rechterkant van Tweede Kamer voelt zich niet vertegenwoordigd'

In een nieuwe bijdrage haalt FVD-Kamerlid Ralf Dekker hard uit naar de NPO. Volgens hem houdt de NPO zich niet volledig aan zijn taak om alle geluiden in de samenleving te vertegenwoordigen. Hij zegt: "Ik stel vast dat toch zeker 20 procent van de Ne

Nieuws

De Jong (PVV) hekelt kabinet: "Alles moet kapot. Dat is het motto van dit kabinet"

In een nieuwe bijdrage heeft PVV-Kamerlid Léon de Jong keihard uitgehaald naar het huidige kabinet. Volgens hem worden Nederlanders "steeds verder in de ellende geduwd" door politieke keuzes. Volgens hem heeft het kabinet onvoldoende oog voor de node

Nieuws

VN-klimaatpanel: 'Laag vertrouwen dat meer overstromingen komen door menselijke invloed'

De oorzaken van de overstromingen in Limburg vorig jaar en Pakistan dit jaar werden door sommige onderzoekers toegeschreven aan de consequenties van klimaatverandering. Maar volgens chemicus Ferdinand Meeus klopt hier niets van. Hij baseert zich hier

Nieuws

Eurocommissaris pleit voor legale migratie om 'demografisch probleem' op te lossen

De Europese Unie wil alsmaar meer zeggenschap krijgen over de demografie binnen de EU, dit terwijl de demografie van een land van oudsher wordt bepaald door een natiestaat zelf. Eurocommissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šu

Nieuws

JA21-motie over verhogen ambities kernenergie verworpen: VVD keert zich tegen eigen verkiezingsstandpunt

De motie van JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans over het verhogen van de ambities op het gebied van kernenergie is verworpen door de Tweede Kamer. Opvallend genoeg stemde de VVD tegen de motie, dit terwijl de VVD in het partijprogramma heeft staan

Nieuws

VVD-minister Helder spreekt met Qatarese minister over inclusiviteit en gelijke rechten: 'Dit is satire neem ik aan?'

De minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD), is sinds deze week in Qatar. Daar moedigt zij het Nederlands elftal aan. Ook heeft zij gesproken met arbeidsmigranten en met drie Qatarese ministers, onder meer over 'het belang van inclu

Nieuws

Ophef in het buitenland om 'oorlogsverklaring' kabinet Rutte aan Nederlandse boeren

In buitenlandse media is er ophef ontstaan naar aanleiding van het voornemen van het Nederlandse kabinet om enkele duizenden boerenbedrijven, die verblijven in de buurt van kwetsbare natuur, uit te kopen.  Boeren, agrarische bedrijven en industriële

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

Maarten van Rossem woest over excuses slavernij: "Wat een kletskoek weer"

Vorige week werd bekend dat het kabinet in december zijn excuses zal aanbieden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Maar historicus Maarten van Rossem wil hier niets van weten. Volgens hem wordt het kabinet vooral gedreven door 'gemakzuc

Nieuws

Vaste kosten energie met minstens 300 euro omhoog in 2023

De vaste kosten gaan in 2023, ongeacht of huishoudens nu wel of niet profiteren van het energieprijsplafond, met minsten 300 euro omhoog, dat blijkt uit onderzoek van Business Insider. Eerder luidde Vereniging Eigen Huis (VEH) ook al de noodklok: van

Nieuws

Derksen pakt Marokkaanse relschoppers aan: "Jullie moeten je kapot schamen!"

Presentator Johan Derksen heeft zich bij Vandaag Inside kritisch uitgesproken over de rellende Marokkaanse jongeren in de grote Nederlandse steden. Hij vindt dat ze zich kapot moeten schamen. En hoewel hij erkent dat het een generaliserende term is,

Nieuws

Driekwart van de Nederlanders voor een maximum aantal asielzoekers

Uit de nieuwste peiling van EenVandaag blijkt dat 73 procent van de Nederlanders voor een maximum aantal asielzoekers in Nederland is. Opvallend: bij diverse linkse partijen is een meerderheid ook voor een lagere asielinstroom. Uit de peiling blijkt

Nieuws

Rechtse Zweedse politicus spreekt zich uit tegen massa-immigratie: 'Schaf asielrecht af'

De Zweedse Europarlementariër Charlie Weimers (Zweden-Democraten) heeft kritisch gereageerd op het nieuws dat er bijna 300.000 illegale immigranten de EU zijn binnengekomen. Volgens hem zouden illegale immigranten geen aanspraak mogen maken op het re

Nieuws

Directeur Europese Centrale Bank waarschuwt voor nog hogere inflatie: 'We hebben piek nog niet gehad'

Christine Lagarde, de directrice van de Europese Centrale Bank, is weinig optimistisch over de Europese economie. Volgens haar en haar topeconomen is er op korte termijn weinig reden om aan te nemen dat de inflatie zal afnemen. Sterker nog: ze verwac

Nieuws

Verzetsmuseum zegt niet meer 'verzetshelden' maar 'verzetsmensen': 'Ze hadden zelf ook een hekel eraan'

Het Amsterdamse Verzetsmuseum gaat voortaan andere begrippen hanteren. Het museum spreekt niet meer van 'verzetshelden', maar van 'verzetsmensen'. Volgens het museum creëert de term 'verzetsheld' een afstand, en namen ook veel verzetshelden aanstoot

Nieuws

Brandweer heeft twee uur en 45.000 liter water nodig om elektrische Tesla te blussen

De brandweer van Clearfield Country, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft onlangs twee uur nodig gehad om een brandende Tesla uit te blussen. Normaal gesproken volstaat 1900 liter water voor een autobrand, maar nu hadden de brandweerlieden maa

Nieuws

Peiling: rechtse partijen leveren licht in, FVD even groot als BIJ1

In de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos zijn enkele verschuivingen goed zichtbaar. Zowel de PVV als FVD leveren wat kiezers in, daarentegen stijgen linkse partijen als GroenLinks en PvdA in de peiling. BIJ1 stijgt van een zetel naar twee,

Nieuws

Den Haag neemt geen extra maatregelen bij volgende WK-wedstrijd Marokko: 'Open uitnodiging voor tuig'

Zondag ontspoorde het na een WK-wedstrijd van Marokko volledig in een paar grote steden. Relschoppers richtten vernielingen aan in Brussel, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Maar de gemeente Den Haag heeft aangekondigd geen extra maatregelen te zulle

Nieuws

Ben & Jerry's wil nog steeds geen ijs verkopen in Israël: 'In strijd met onze idealen'

Vorig jaar kwam het ijsmerk Ben & Jerry's in opspraak omdat het geen ijs meer wilde verkopen in de Westelijke Jordaanoever, te Israël. Na veel onderlinge onvrede en zelfs een verloren rechtszaak tegen moederconcern Unilever houdt Ben & Jerry's voet b

Nieuws

Sidney Smeets keert mogelijk terug als D66-Kamerlid: 'Dit kan teloorgang D66 alleen maar versterken'

Binnenkort zal D66-Kamerlid Paul van Meenen vertrekken. De vrijgekomen zetel zal officieel toekomen aan advocaat Sidney Smeets. Vorig jaar vertrok Smeets nog als D66-Kamerlid na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Columnist Jan D