MaritNubé


Opinie

Wat heb je aan de Grondwet als zelfs de Eerste Kamer zich er niet aan houdt?

Een nieuw dieptepunt is bereikt: in één week tijd hebben onze politici tweemaal de democratische rechtsstaat ondermijnd. Met de aangenomen pandemiewet plaatst de Tweede Kamer zichzelf de facto buitenspel. Met de aangenomen pensioenwet verzuimt de Eer

Opinie

We hebben een mondiaal bestuur zonder verantwoordingsplicht

Er is een groeiend wantrouwen in de politiek. Dit is niet gek, sterker nog: het is vreemd dat dit nu pas gebeurt. Twintig jaar geleden merkte de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz (Nobelprijswinnaar in 2001) al op dat we een ‘mondiaal bestuur zonder

Opinie

Is Sigrid Kaag een complotdenker? Ze blijft radicaliseren

D66-leider Sigrid Kaag staat bekend om haar kruistocht tegen complotdenkers en haar warme pleidooi voor de bescherming van de democratische rechtsstaat. Maar wie haar retoriek over rechtse partijen hoort, kan haast gaan denken dat Kaag zelf een compl

Opinie

Falend overheidsbeleid los je niet op met nog meer overheidsmacht

Maar wat blijkt: meer overheidsingrijpen is helemaal niet de oplossing voor de crises. Sterker nog: de overheid is veelal de veroorzaker geweest van alle crises die er nu zijn. Daarom is het vreemd dat de overheid tegelijkertijd als de oplossing van

Opinie

Zijn wij getuige van Europa’s zelfmoord?

Alle auteurs zijn het erover eens: Europa is aan haar einde. Het schrijnendst is dat Europa hiervoor zelf verantwoordelijk is - zelfmoord. Deze gedachtengang is niet gek. Na langdurig onderzoek concludeerde de Britse historicus Arnold Toynbee: grote

Opinie

D66 is de nieuwe katholieke kerk: zij zullen het ‘plebs’ wel opvoeden

Nederland geldt als één van de ontkerkelijkste landen ter wereld. Tussen 1976 en 2021 steeg het percentage ontkerkelijkte gezinnen van 26 naar 58 procent (CBS). Maar wie denkt dat ons land in de tussentijd zonder geloof is komen te zitten, blijft han

Opinie

Beroerde timing van Zelensky’s bezoek: waarom krijgt oorlogstaal vrij baan op 4 mei?

Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna. Het hele land is twee minuten stil. Dat het concept elk jaar een beetje wordt vernieuwd omdat de Tweede Wereldoorlog steeds verder achter ons lig

Opinie

Stikstofnormen zijn pas het begin: ecolobbyisme gaat ons rechtssysteem teisteren

Een week geleden publiceerde de overheidsinstantie Planbureau voor de Leefomgeving zijn toekomstvisie voor 2050. In dit rapport komen tal van opmerkelijke ideeën naar voren, bijvoorbeeld: om vanaf 2040 ook ‘een politieke stem’ te geven aan ‘niet-mens

Opinie

Wordt de rechtse obsessie met ‘woke’ langzamerhand niet te groot?

Er is steeds meer kritische reflectie op woke. Op zich is dit een goede ontwikkeling, want er zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen bij het doorgeschoten gelijkheidsdenken waarvan onze samenleving sinds enige tijd in de ban is. Maar de kritiek wo

Opinie

Extinction Rebellion is een criminele organisatie, wanneer wordt het opgedoekt?

Een criminele organisatie heeft volgens het strafrecht als doel om misdaden te plegen (Artikel 140 Sr). Het doel van actiegroep Extinction Rebellion (XR) is om aandacht te vragen voor hun politieke standpunten. Een ‘helaas noodzakelijke strategie’ (i

Opinie

Eerst geloof je in de kerstman, daarna in klimaatalarmisme

Massapsychose klinkt als iets engs, totdat men beseft dat het in onze samenleving redelijk vaak voorkomt. Rond december krijgt ieder kind aangepraat dat een kerstman hem komt straffen als hij zich niet goed gedraagt. Wanneer hij volwassen is, wordt h

Opinie

De digitale euro zorgt voor paniek, maar contant geld is niet de oplossing

Vorige week was het dan zover: het eerste commissiedebat over de digitale euro. Sinds enige tijd zijn maatschappelijke bewegingen in rep en roer. Het lijkt steeds aannemelijker dat zo’n digitale euro er zal komen, en waarschijnlijk niet onder gunstig

Opinie

Klimaatactivisten ontfermen zich over de natuur zoals de SGP over de vrouw

Klimaatactivisten denken precies te weten wat goed is voor de natuur. Het toppunt hiervan zijn uiteraard de strenge stikstofdoelen van het kabinet. Met grafieken en tabellen werpen zelfverklaarde messiassen zich op als de edele beschermheren van kwet

Opinie

Waarom rechts overal op tegen is en geen idealen lijkt te hebben

Wie rechts is, lijkt soms een makkelijk leven te leiden. Het enige wat hij hoeft te doen, is overal op tegen zijn: stikstof, klimaat, migratie, diversiteitsquota, de Europese Unie en de coronamaatregelen. Het kabinet zegt ja, rechts zegt nee: dat is

Opinie

Het grootkapitaal krijgt politieke dominantie en helpt de democratie om zeep

Regelmatig worden jonge rechtse partijen ervan beschuldigd de democratie naar het graf te dragen. Maar zoals oud-minister Ronald Plasterk recent in een column opmerkte, zijn het vooral internationale verdragen die tornen aan democratische besluitvorm

Opinie

BIJ1 bewijst wat het juist niet wil bewijzen: je kunt ook racistisch zijn zonder blanke mensen

Een paar jaar geleden bestormde BIJ1 met veel bombarie het Nederlandse politiek. De partij wilde radicale gelijkwaardigheid, intersectioneel feminisme, dekolonisering, vooruitstrevende genderrechten. Gelijkheid! Antiracisme!  De grote vijand hierin w

Opinie

De onteigening van boeren is een eerste stap naar nationale voedselschaarste

In 1917 kwam het communistische bewind aan de macht in Rusland. Kersverse landsleider Lenin begon het Nieuw Economisch Plan, dat boeren de vrijheid gaf om als kleine ondernemers te handelen. Dit was echter een doorn in het oog van doorgewinterde comm

Opinie

Greta Thunberg is grondlegger van een nieuwe extremistische ideologie: het klimaatmarxisme

Vorige week onderging de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een opvallende gedaanteverwisseling. Tot nu toe heeft ze jarenlang het (niet-bestaande) probleem van de ‘klimaatcrisis’ onder de aandacht willen brengen bij de status quo, dus de regeri

Opinie

De geschiedenis door een gekleurde bril: krijgen we wel een volledig beeld?

De geschiedenis telt talloze gruweldaden die vrijwel voorgoed zijn vergeten. De Duitse verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn wereldwijd bekend. Iedereen weet af van de nazistische concentratiekampen, en hoeveel weerlozen hierin zijn omg

Opinie

De regenboogband is zinloze provocatie en zorgt juist voor irritatie bij gematigde Nederlanders

Het maatschappelijk debat gaat nu over waarom Kökçü de band wel of niet zou moeten dragen. Maar de echte vraag ontbreekt: waarom bestaat zo’n band überhaupt? De Nederlandse emancipatie van homoseksuelen is namelijk allang voltooid, dus de dwang van z

Opinie

Marokko’s WK-succes bewijst vooral de Marokkaanse schatplichtigheid aan Europa

Marokko kent tot nu toe een ongeëvenaard succes op het WK in Qatar. Maar wat opvalt aan het team, is de grote rol van de diaspora. Van de 26 selectiespelers zijn er maar liefst 12 geboren in het buitenland. Nederland en Frankrijk gaan als geboortelan

Opinie

Is TikTok het nieuwe opium? Een generatie in gevaar

Hoewel TikTok pas enkele jaren bestaat, verovert het Chinese medium razendsnel de wereld. In 2020 passeerde de app de twee miljard downloads op mobiele telefoons. In 2021 was TikTok zelfs populairder dan Google. Het concept is simpel: vermakelijke fi

Opinie

Het gevaar van extreem-links is de ogenschijnlijke onschuld

Het startschot van extreem-linkse terreur was de Franse Revolutie in 1789. Wat begon als een politieke opstand, sloeg dankzij enkele fanatieke jakobijnen om in een grote terreurdaad waarbij tienduizenden onder de guillotine belandden - onder wie somm

Opinie

Het welvaartsprivilege van de Nederlandse activist

Al wie de Nederlandse activist aanhoort, gelooft al snel dat ons land in brand staat. De democratische rechtsstaat, moraal, normen en waarden, onze cultuur en levenswijze - al het eerbare wordt in rap tempo ondermijnd en kapotgeslagen. Stelselmatige

Opinie

In Nederland hebben we maar één crisis: een bestuurscrisis

Dit gedrag van het kabinet is uitzonderlijk. In de afgelopen decennia waren er wel crises, maar niet in de mate en ernst van nu. Hoe kan dit? Oftewel: is de wereld zo veranderd dat crisis zich nu na crisis ophoopt, of is het kabinet zo stuurloos en w

Opinie

Diversiteit is een politiek verdienmodel voor linkse partijen

Helaas beseffen deze mensen niet hoezeer zij zijn geïndoctrineerd door de linkse partijretoriek. Hoewel homoseksuelen in Nederland allang als gelijkwaardig worden erkend, hameren linkse partijen nog altijd op hun ‘achterstelling’ en ‘uitsluiting’ in

Opinie

Feministen verdedigen dictatoriale trekken van ‘sterke vrouw’ Von der Leyen

Afgelopen weekend verscheen er een uitgebreid achtergrondartikel in de Volkskrant. Hierin werd de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijwel unaniem geprezen. Ze is een vrouw met daadkracht, een hoog werkethos, professionaliteit - zo l

Nieuws

De PVV en FVD zijn de politieke dissidenten van onze tijd

Twijfel is niet iets wat je najaagt, het is iets wat je overkomt. Dit is een belangrijke conclusie uit het werk van de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven. In het leven zoekt elk mens naar zekerheid. Dus als hij een tegenstrijdigheid, hypocrisie

Opinie

De Europese zucht naar schaalvergroting leidt uiteindelijk tot uiteenbrokkeling

Hoe groter, des te beter: dat lijkt het motto van politiek beleid in de afgelopen decennia. Nationale staten dragen steeds meer wetgevende macht over aan de Europese Unie. Kleine gemeenten, zoals recentelijk Weesp, fuseren met grotere gemeenten, zoal

Opinie

Slavernij-excuses: laat de misstanden uit het verleden rusten

Op 19 december heeft premier Mark Rutte zijn excuses aangeboden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. De vraag is alleen waarom hij dit heeft gedaan. In het ene geval kan men betogen dat het gaat om mooi bedachte symboolpolitiek, maar dat

Opinie

Rechts-populisten: enge nationalisten of landverraders?

Al jarenlang worden rechts-populisten gekarakteriseerd als enge nationalisten. Maar de Russische invasie in Oekraïne heeft een opmerkelijke omslag gebracht. De rechts-populisten zijn kritisch op het westerse aandeel in het conflict, en plots worden z

Opinie

Nexit: tijd voor een Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring

De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is een prikkelende geschiedenis van een onderdrukte kolonie die zich hardhandig afscheidt van zijn oneerlijke, zelfs dictatoriale moederstaat. De grondgedachte hiervan is als volgt: de band tussen moeder- en do

Opinie

Het internet maakt traditionele media steeds meer overbodig

Met enige regelmaat wordt het bestaan van het internet vervloekt. Het zou te veel afleiden, domme mensen beroemd maken, en zeker niet onbelangrijk: bijdragen aan de analfabetisering van hoogontwikkelde samenlevingen. Het internet - met zijn stompzinn

Opinie

Extreem-links en extreem-rechts dobberen samen rond op een oceaan van morele onverschilligheid

Altijd worden ze gepresenteerd als elkaars tegengestelde: extreem-links en extreem-rechts. Vol hartstocht en bitterheid bevechten ze elkaar in elke maatschappelijke discussie. De één hecht aan rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid, de ander ju

Opinie

De illusie van 'de expert' in het maatschappelijk debat

Dit klopt inderdaad wanneer de specialist strikt over zijn vakgebied spreekt. In een puur academische discussie is dit het geval, maar in een maatschappelijke discussie is dit eerder uitzondering dan regel. Aan een talkshowtafel, bijvoorbeeld, wordt

Opinie

Politici verliezen zich in een eigen ‘einde der tijden’, en vervreemden zich hiermee van de bevolking

Sinds dit jaar is Lula aan de macht in Brazilië. Hij heeft oud-president Jair Bolsonaro afgelost. Maar wie een beter begrip wil krijgen van de politieke situatie in het land, stuit al snel op een nauw, wollig web van stereotypes en valse tegenstellin

Opinie

Het debat over seksueel wangedrag dreigt te ontsporen

Uit een nieuwe enquête van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat één op de acht Nederlanders (1,8 miljoen) wel eens seksueel wangedrag heeft ervaren. Vooral bij jonge vrouwen liggen de percentages hoog: 46 procent bij de 16- tot 18-jar

Opinie

Wie rechts wordt, maakt een ontvoogdingsproces door

Het economische aspect is vrij voor de hand liggend. Een jongere is dikwijls afhankelijk van anderen. Hij heeft nog geen vaardigheden aangeleerd, geen kapitaal opgebouwd, en weet nog weinig over het reilen en zeilen in de wereld. Hij moet nog basale

Opinie

Taboedoorbreking wordt bij de NPO bestraft met broodroof

De reactie van de NPO is uiterst merkwaardig. In Nederland heerst immers de norm dat ‘alles bespreekbaar moet zijn’. Andere omroepen struikelen over elkaar om te laten zien hoe belangrijk zij het vinden dat ‘taboes worden doorbroken’ en ‘horizons wor

Opinie

Parlementaire enquêtes dreigen een politieke springplank te worden

Vorige week presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen zijn vernietigende rapport. De overheid heeft het verdienen van geld stelselmatig boven de belangen van de Groningers verkozen, luidt de conclusie. Oliemaatschappijen

Opinie

Onze heroïsche strijd voor vrijheid is noodzakelijk maar gedoemd

Terugblikkend voelt de tijd van vóór de coronacrisis als een sprookjeswereld. Politieke confrontaties waren er zeker, maar niet met het geweld van nu. Zorgen over het verval van onze democratische rechtsstaat hadden we al, maar niet op de pijnlijke,

Opinie

Marxisten en complotdenkers hebben dezelfde denkwijze

In het maatschappelijk debat staan marxisten en complotdenkers lijnrecht tegenover elkaar. Marxisten zijn links-extremisten; complotdenkers zijn uitwasemingen van het rechts-populisme. De marxisten zijn vóór overheidsingrijpen, diversiteitsbeleid, kl

Opinie

Het eeuwige ongelijk van feministische opiniemakers

Al wie dit verloop zit, concludeert dat er niets meer aan de hand is. Gelijkheid! En dit is terug te zien in de statistieken. In het middelbaar onderwijs halen meisjes gemiddeld hogere cijfers dan jongens; vrouwelijke studenten zijn in veel studenten

Opinie

Het marxisme heeft het christendom vervangen: bijgeloof is tijdloos

Maar is deze optimistische aanname zo reëel? Heeft de wetenschap werkelijk het domme bijgeloof de wereld verdreven, en wandelen wij nu gemoedelijk richting het heil van alwetendheid en verstandelijk denken?  Dit is maar de vraag. De secularisering in

Opinie

Het Westen heeft alles te bieden behalve zingeving

Toch is het opmerkelijk: jaarlijks reizen talloze West-Europese jongeren naar het Aziatische continent, om aldaar ‘nieuwe ervaringen op te doen’ en ‘dichter bij zichzelf te geraken’. Maandenlang trekken ze met een rugzak langs platgewalste Aziatische

Opinie

Iedereen werpt zich op als de redder van de democratische rechtsstaat

Eeuwenlang vormde het christendom het kader van de samenleving. Politieke tegenstanders konden op tal van vlakken van elkaar verschillen, maar één onderliggend ideaal hadden ze met elkaar gemeen: het christendom.  Toch was er ook een uitzondering mog

Opinie

Je eigen land haten is een leuke hobby - totdat je problemen krijgt in het buitenland

Zo is Griner een uitgesproken aanhanger van de beweging Black Lives Matter. Bij de opening van het basketbalseizoen in 2020 weigerde ze om, samen met haar ploeg, op het speelveld te staan toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Dit deed ze uit

Opinie

De banaliteit van het kwaad: hoe bureaucratisering kan leiden tot massavernietiging

 De overheid kan namelijk zoveel macht vergaren dat zij een reële dreiging wordt voor het volk. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de grootste politieke rampen uit de vorige eeuw - communistisch Rusland, nazistisch Duitsland, fascistisch Italië, hedenda

Opinie

Onze geïndividualiseerde samenleving brengt vanzelf schoolshooters voort

Een paar dagen geleden vond de dodelijkste schietpartij in tien jaar tijd in een Amerikaans schoolgebouw plaats. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Echter: opportunistische Amerikaanse politici sloegen meteen een slaatje uit deze tragedie door streng

Opinie

Juicekanalen zijn gehaat omdat ze het mediakartel slopen

Sinds vorig jaar hebben juicekanalen aan enorme populariteit gewonnen. Met name het programma Roddelpraat trekt veel kijkers, en heeft een leidende positie. Wat verklaart de plotselinge opkomst van een dergelijk programma? Allereerst heeft het presen