MaritNubé


Opinie

De onteigening van boeren is een eerste stap naar nationale voedselschaarste

In 1917 kwam het communistische bewind aan de macht in Rusland. Kersverse landsleider Lenin begon het Nieuw Economisch Plan, dat boeren de vrijheid gaf om als kleine ondernemers te handelen. Dit was echter een doorn in het oog van doorgewinterde comm

Opinie

Zijn wij getuige van Europa’s zelfmoord?

Alle auteurs zijn het erover eens: Europa is aan haar einde. Het schrijnendst is dat Europa hiervoor zelf verantwoordelijk is - zelfmoord. Deze gedachtengang is niet gek. Na langdurig onderzoek concludeerde de Britse historicus Arnold Toynbee: grote

Opinie

Diversiteit is een politiek verdienmodel voor linkse partijen

Helaas beseffen deze mensen niet hoezeer zij zijn geïndoctrineerd door de linkse partijretoriek. Hoewel homoseksuelen in Nederland allang als gelijkwaardig worden erkend, hameren linkse partijen nog altijd op hun ‘achterstelling’ en ‘uitsluiting’ in

Opinie

In Nederland hebben we maar één crisis: een bestuurscrisis

Dit gedrag van het kabinet is uitzonderlijk. In de afgelopen decennia waren er wel crises, maar niet in de mate en ernst van nu. Hoe kan dit? Oftewel: is de wereld zo veranderd dat crisis zich nu na crisis ophoopt, of is het kabinet zo stuurloos en w

Opinie

Het gevaar van extreem-links is de ogenschijnlijke onschuld

Het startschot van extreem-linkse terreur was de Franse Revolutie in 1789. Wat begon als een politieke opstand, sloeg dankzij enkele fanatieke jakobijnen om in een grote terreurdaad waarbij tienduizenden onder de guillotine belandden - onder wie somm

Opinie

Je eigen land haten is een leuke hobby - totdat je problemen krijgt in het buitenland

Zo is Griner een uitgesproken aanhanger van de beweging Black Lives Matter. Bij de opening van het basketbalseizoen in 2020 weigerde ze om, samen met haar ploeg, op het speelveld te staan toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld. Dit deed ze uit

Opinie

Nexit: tijd voor een Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring

De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is een prikkelende geschiedenis van een onderdrukte kolonie die zich hardhandig afscheidt van zijn oneerlijke, zelfs dictatoriale moederstaat. De grondgedachte hiervan is als volgt: de band tussen moeder- en do

Opinie

Wie rechts wordt, maakt een ontvoogdingsproces door

Het economische aspect is vrij voor de hand liggend. Een jongere is dikwijls afhankelijk van anderen. Hij heeft nog geen vaardigheden aangeleerd, geen kapitaal opgebouwd, en weet nog weinig over het reilen en zeilen in de wereld. Hij moet nog basale

Opinie

De banaliteit van het kwaad: hoe bureaucratisering kan leiden tot massavernietiging

 De overheid kan namelijk zoveel macht vergaren dat zij een reële dreiging wordt voor het volk. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de grootste politieke rampen uit de vorige eeuw - communistisch Rusland, nazistisch Duitsland, fascistisch Italië, hedenda

Opinie

Het Westen heeft alles te bieden behalve zingeving

Toch is het opmerkelijk: jaarlijks reizen talloze West-Europese jongeren naar het Aziatische continent, om aldaar ‘nieuwe ervaringen op te doen’ en ‘dichter bij zichzelf te geraken’. Maandenlang trekken ze met een rugzak langs platgewalste Aziatische

Opinie

Taboedoorbreking wordt bij de NPO bestraft met broodroof

De reactie van de NPO is uiterst merkwaardig. In Nederland heerst immers de norm dat ‘alles bespreekbaar moet zijn’. Andere omroepen struikelen over elkaar om te laten zien hoe belangrijk zij het vinden dat ‘taboes worden doorbroken’ en ‘horizons wor

Opinie

De Europese zucht naar schaalvergroting leidt uiteindelijk tot uiteenbrokkeling

Hoe groter, des te beter: dat lijkt het motto van politiek beleid in de afgelopen decennia. Nationale staten dragen steeds meer wetgevende macht over aan de Europese Unie. Kleine gemeenten, zoals recentelijk Weesp, fuseren met grotere gemeenten, zoal

Opinie

Rechts-populisten: enge nationalisten of landverraders?

Al jarenlang worden rechts-populisten gekarakteriseerd als enge nationalisten. Maar de Russische invasie in Oekraïne heeft een opmerkelijke omslag gebracht. De rechts-populisten zijn kritisch op het westerse aandeel in het conflict, en plots worden z

Opinie

Marxisten en complotdenkers hebben dezelfde denkwijze

In het maatschappelijk debat staan marxisten en complotdenkers lijnrecht tegenover elkaar. Marxisten zijn links-extremisten; complotdenkers zijn uitwasemingen van het rechts-populisme. De marxisten zijn vóór overheidsingrijpen, diversiteitsbeleid, kl

Opinie

Juicekanalen zijn gehaat omdat ze het mediakartel slopen

Sinds vorig jaar hebben juicekanalen aan enorme populariteit gewonnen. Met name het programma Roddelpraat trekt veel kijkers, en heeft een leidende positie. Wat verklaart de plotselinge opkomst van een dergelijk programma? Allereerst heeft het presen

Opinie

Onze geïndividualiseerde samenleving brengt vanzelf schoolshooters voort

Een paar dagen geleden vond de dodelijkste schietpartij in tien jaar tijd in een Amerikaans schoolgebouw plaats. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Echter: opportunistische Amerikaanse politici sloegen meteen een slaatje uit deze tragedie door streng

Opinie

Is ons huidige onderwijssysteem toe aan hervorming?

In het onderwijssysteem hebben er de afgelopen decennia twee ontwikkelingenplaatsgevonden waarover wij ons zorgen moeten maken. Allereerst: de bureaucratisering. Dit heeft geleid tot verstarring en vervreemding. Vervolgens kwamen de hippe babyboomers

Opinie

Cultuursubsidies leiden tot staatspropaganda en zielloze kunst

Cultuur hoort bevrijdend en niet-discriminerend te zijn. Maar wat gebeurde er tijdens de coronacrisis? Cultuurhuizen stonden vooraan in de rij om de coronamaatregelen op te volgen, zoals het hanteren van de stigmatiserende coronapas en het volgen van

Opinie

Het eeuwige ongelijk van feministische opiniemakers

Al wie dit verloop zit, concludeert dat er niets meer aan de hand is. Gelijkheid! En dit is terug te zien in de statistieken. In het middelbaar onderwijs halen meisjes gemiddeld hogere cijfers dan jongens; vrouwelijke studenten zijn in veel studenten