Ook Het Parool ziet graag dat Ongehoord Nederland gecanceld wordt

Opinie29 augustus 2022 8 minuten Paul Cliteur
Paul Cliteur

Amsterdam is een linkse stad en dat geldt ook voor de stadskrant Het Parool. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat Het Parool partij kiest tégen de nieuwe omroep Ongehoord Nederland die een stem wil geven aan nieuws en duiding van het nieuws dat bij de andere nieuwsmedia “ongehoord” is. En “ongehoord” betekent: nieuws dat zich niet klakkeloos aansluit bij de links-liberale consensus die dominant is in de MainStreamMedia en bij de NPO. Ook “ongehoord” in Het Parool dus.

Het Parool publiceerde op 26 augustus 2022 een stukje over ON, geschreven door Bas Soetenhorst. Het is interessant om daar iets langer bij stil te staan, want het is ironisch genoeg een schoolvoorbeeld van slechte journalistiek volgens de normen die de Ombudsman NPO, Margo Smit, als richtinggevend aanwijst voor alle journalistieke producten. Wat is die norm? Dat is dat men feiten en meningen van elkaar moet scheiden. De Ombudsman verwijt ON feiten en meningen door elkaar te halen.

Dat is nogal ironisch. Immers dat door elkaar halen van feiten en meningen is nu net een punt waarop zij zelf vaak de mist ingaat in haar rapport. Maar het is ook wat vaak voorkomt in de MainStreamMedia, waaronder Het Parool. Ook in het stukje in Het Parool over ON van 26 augustus. Feiten zijn ver te zoeken. Na al die links-liberale indoctrinatie snak je als lezer naar iets anders. Maar de MainStreamMedia doen verwoede pogingen dat “andere” te weren van wat Gerrit Komrij lang geleden “de treurbuis” noemde. Het “andere” moet ook worden gecensureerd op sociale media op basis van “afspraken” die tussen de overheid en de online media worden gemaakt. En wie ondeugend blijft, kan dan nog altijd het Openbaar Ministerie achter zich aankrijgen, want iets “beledigends”, “hatelijks”, “discriminerends” of anderszins onwelgevoeglijks is snel gevonden in een wereld waar het narcistisch gelijk wordt afgeschermd tegen elke vorm van onrust die een andere mening kan veroorzaken.

Het Parool bedrijft dus gewoon slechte journalistiek volgens de maatstaven die het zelf zegt te onderschrijven en op basis waarvan men ON de maat wil nemen. Wat wil men in dat stukje? Het stukje in Het Parool pretendeert feitelijke informatie over de uitzendingen van ON te geven die na de vakantie hebben plaatsgevonden. Maar het stukje zit doorspekt met denigrerende opmerkingen over de programma’s van ON.

Daarbij werpt Het Parool allerlei vragen op waarvan men denkt dat het ijzersterke argumenten tegen ON zijn, maar die je gemakkelijk kan weerleggen als je een beetje op de hoogte bent van de Mediawet (2008) en de uitgangspunten van het pluriforme mediabestel waarvoor is gekozen in Nederland: diversiteit en kwaliteit. Onder 2.1.2a wordt gesproken over een media-aanbod dat “evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand” is en dat zich kenmerkt door “grote verscheidenheid naar vorm en inhoud”.

Het Parool is duidelijk geen fan van ON. Het stukje dat we kunnen kwalificeren als “tendentieuze beschrijving” (vermengen van feiten en meningen) begint met de zin: “Er liggen nieuwe klachten bij de ombudsman van de publieke omroepen over Ongehoord Nederland. Maakt de boete van het NPO-bestuur voor het verspreiden van nepnieuws weinig indruk op Arnold Karskens en co?”

Het antwoord op deze retorische vraag moet volgens Het Parool waarschijnlijk zijn dat het geheel ten onrechte is dat na het rapport van De Ombudsman ON zijn programma’s niet gaat aanpassen bij wat verder gebruikelijk is bij de andere omroepen binnen NPO. Wat is daar gebruikelijk? Ik zou zeggen:

  1. Alleen Kamerleden uitnodigen voor praatprogramma’s van “fatsoenlijke partijen” (dus middenpartijen en linkse oppositie)
  2. Alleen linkse thema’s bespreken (dus bijvoorbeeld geen immigratie, jihadisme)
  3. In aanwezigheid van een rechts-hatend podiumpubliek dat klapt op de juiste momenten
  4. Waarbij de gesprekken worden gevoerd doorpresentatoren die zonder uitzondering op middenpartijen stemmen of linkse oppositiepartijen (dus nooit rechtse oppositie).

En ja, dan is ON wel een verontrustende afwijking van dit patroon.

“Er zijn nieuwe kijkersklachten over Ongehoord Nederland (ON)”, schrijft Het Parool enthousiast. Klopt dat? Nou, het zijn er verdraaid weinig, Parool. Sorry. Heeft u de hoeveelheid nog even nagevraagd? Feitje tenslotte, kan je best achter komen hoor, als geroutineerd onderzoeksjournalist. Maar los daarvan, wat doet het ertoe? Natuurlijk zijn er klachten! Wat dacht je anders? Er zijn ook “klachten” over Het Parool. Maar wat zou dat? Laten we proberen tot de kern van deze hele kwestie door te dringen. Wat is die kern? Dat het de vraag is of van de ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking die stemt op PVV, FVD, J21, BVNL, SGP (tel de Kamerzetels bij elkaar op en je komt op 31 van de 150) mag worden verwacht dat zij braaf blijven meebetalen aan een omroepstelsel dat pertinent weigert iets uit te zenden wat deze groep wil bekijken. Tegen dat afgedwongen mee laten betalen aan wat je niet wilt bekijken heeft Het Parool kennelijk geen enkel bezwaar. Maar dat is ongeveer hetzelfde als dat ik word gedwongen te betalen voor Het Parool terwijl ik die krant niet wil lezen. Of heb ik iets verkeerd begrepen?

Ook schrijft Het Parool dat ON “naadloos aansluit bij de rechtspopulistische politieke agenda.” Ah, een agenda! Nu moeten de koude rillingen over onze rug lopen. En “rechtspopulisme” – bij dat woord moeten we natuurlijk helemaal in de hoogste boom klimmen. Maar waarom eigenlijk? Als de genoemde partijen met 20% vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer en de Mediawet formuleert een diversiteitsgrondslag dan is het toch nodig dat de programma’s van ON naadloos aansluiten bij die doelgroep? Of wil Het Parool dat het omroepbestel een nieuwe opdracht krijgt: politieke heropvoeding van de Nederlandse burgerij? Daar lijkt het wel op. Toch is dat raar, want het is volslagen legitiem dat christenen naar de EO kijken, socialisten naar de VARA en VVDers naar WNL. Het gejeremieer van Het Parool over “rechtspopulisme” is dus gewoon in strijd met de grondslagen van ons bestel. Of de mensen nu “linkspopulistisch” georiënteerd zijn, “rechtspopulistisch” of helemaal niet “populistisch” – het is volslagen onbelangrijk. Als Nederlander betaal je allemaal mee aan het publiek bestel en je hebt dan recht om in dat bestel jouw opvattingen terug te zien. Ook als je klein bent. Een minderheid. No taxation without representation. Iets anders realiseren is – want daar is een woord voor – discriminatie.

Nog een verwijt van Het Parool, dit keer verpakt als een “observatie”: “Wat verder opvalt is dat de redactie research verricht voor filmpjes over onderwerpen zoals criminaliteit onder migranten, groeiende armoede en linkse doelen die de Postcode Loterij zou steunen.”

Klopt, ON wil een stem geven aan wat niet gehoord wordt. Dus wat u, Parool, laat liggen, dat pakt ON op. Maar dat wil niet zeggen dat wat ongehoord wordt ook onwaar is. Of dacht u dat wel? Wil Het Parool soms ontkennen dat de Postcode Loterij linkse doelen steunt? Dat zou ik wel een moedige stelling vinden van Het Parool, want dan zou de krant manifest misinformatie (onjuist zonder opzet) de wereld inzenden, zo geen desinformatie (onjuist in de wetenschap dat het onjuist is). Wat Het Parool dus “opvalt” is helemaal geen probleem. Sterker nog: het is het bestaansrecht van ON.

Onder het kopje “onjuiste informatie” schrijft Het Parool ook: “Net als vóór de zomer stuit ON in gesprekjes op straat hoofdzakelijk op mensen die de regering waardeloos vinden. En ook nu lijkt er ruimte voor onjuiste of onbewezen informatie.” Oh, ja? Welke informatie was dan onjuist? Liepen die mensen daar dan niet? Of hebben die mensen die de regering waardeloos vinden ongelijk volgens Het Parool? Had ON op zoek moeten gaan naar de fanclub van het kabinet? En hoe kan het dat als Het Parool de straat opgaat zij altijd mensen tegenkomen die het “schandalig” vinden dat niet meer asielopvang komt? De PvdA het fantastisch doet? Aan rechtspopulisme geen podium moet worden gegeven?

Er “lijkt ruimte voor onbewezen informatie”, zegt Het Parool. Lijkt. Hier dekt Het Parool zich in met suggestieve frasen. Kom op, Parool, voor de draad ermee: willen jullie suggereren dat ON misinformatie presenteert? En zo ja, onderscheidt ON dat van de andere omroepen? Dus die andere omroepen: informatie. ON: mis¬informatie? Of willen jullie het alleen bij de suggestie houden?

Het ergert Het Parool kennelijk ook dat ON aan Kamerleden een stem geeft die bij de overige omroepen zo zorgvuldig gecanceld worden. Cordonnetje sanitaire rond PVV en FVD. Waarom doet ON daar niet aan mee? We vinden toch allemaal PVV, FVD en de andere “rechtspopulisten” walgelijk? Dat hebben we toch onderling afgesproken? Of liever: dat hoeven we niet eens af te spreken, want het is een implicit understanding? Maar wat doen ze nu bij ON? Daar laten ze die mensen gewoon aan het woord. Het moet niet gekker worden.

Het Parool geeft ook een voorbeeld: “Zo noemde Van Meijeren het ‘onomstotelijk bewezen’ dat het stikstofbeleid niets met natuurbescherming te maken heeft en kreeg hij geen strobreed in de weg gelegd toen hij zei dat de permanente coronawet voortvloeit uit de wens ‘tirannieke maatregelen’ op te leggen.”

Kennelijk begrijpen de Parool-lezers zonder enige argumentatie dat kanttekeningen bij een “permanente coronawet” (let op permanent!) helemaal geen “tirannieke maatregel is”. Dat is zelfs zo evident waar voor Het Parool dat je daarvoor geen argument hoeft aan te dragen. Het spreekt voor zich, niet?

“Het past in de door Smit beschreven interviewaanpak, waarbij ‘zonder doorvragen niet-onderbouwde meningen tot feit in het gesprek worden’”, schrijft Het Parool die het rammelige rapportje van De Ombudsman probeert enige status te verlenen. Heeft Het Parool trouwens de moeite genomen het rapport van de Ombudsman te lezen? Is het aan Het Parool opgevallen dat de Ombudsman allerlei standpunten over onderwerpen betrekt (immigratie, oorlog in de Oekraïne) zonder enige kennis van zaken over het onderwerp? Heeft Het Parool gezien dat de Ombudsman zelfs niet de moeite neemt naar standaardliteratuur over die onderwerpen te verwijzen, terwijl zij wel hoog van de toren blaast over de ondeskundigheid van de mensen die bij ON aan het woord worden gelaten?

Het Parool schrijft dat “de journalistieke code van de NPO geldt voor het programma” van ON, maar is Het Parool het ook met mij eens dat de journalistieke code van de NPO zou moeten gelden voor het rapport van de Ombudsman? En dat die code waarin wordt aangedrongen op het scheiden van feiten en meningen ook zou moeten gelden voor Het Parool?

Ook beschuldigt Het Parool tussen de regels door ON van gebrek aan transparantie. Laat ik daarmee besluiten.

Het Parool schrijft: “toen Reinette Klever dinsdag commentator was, bleef haar functie als ON-bestuurder onvermeld, terwijl Smit juist transparantie over zulke dubbele petten wenst.”

Inderdaad, op 23 augustus, zat Reinette Klever aan tafel en sprak mee over het onderwerp dat aan de orde was. Maar gebrek aan transparantie? Wie “Reinette Klever” intypt op google ziet als eerste item dat oppopt dat Drs. R.J. (Reinette) Klever oud Eerste Kamerlid is en oud Tweede Kamerlid is voor de PVV. In drie seconden kan je alles te weten komen over haar dat relevant is. Wat voor “transparantie” mist Het Parool hier dan? Op Wikipedia lees ik dat “Klever sinds 1 januari 2022 bestuurslid is van omroepvereniging Ongehoord Nederland (ON!) en vaste commentator voor het tv-programma Ongehoord Nieuws”. Wat voor “transparantie” mist Het Parool hier eigenlijk? Wil men dat ON een trigger warning op het scherm plakt: “Pas op, kijkers, rechtspopulist en oud-PVVer aan het woord”? Wie Klever even heeft aangehoord zou wel een vaag vermoeden kunnen hebben dat zij niet op GroenLinks stemt. En ook niet Het Parool leest, wellicht. Zit daar misschien de grootste pijn?

Paul Cliteur is coauteur en mederedacteur van Westerse schuld: mythe of realiteit? (2022). Klik hier voor meer informatie. 

Meerartikelen

Ebru Umar
De kritische blik

Geert Wilders moet premier van Nederland worden

Wat is dat toch, dat de man in coulissen zijn zegen moet uitspreken over het meisje op het podium? Diverse kranten, zo niet allemaal, quoten Mark Rutte die tijdens het VVD-congres geen onvertogen woord over het hoofdlijnenakkoord en zijn opvolgster z

keijzer
Nieuws

Moslims die aangifte doen tegen Mona Keijzer kwamen zelf in opspraak

Afgelopen week werd bekend dat een groep moslims aangifte heeft gedaan tegen Mona Keijzer. Het Tweede Kamerlid van de BBB stelde in talkshow Sophie en Jeroen dat Jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur. Dat was voor een groep moslims reden

dragqueen
Nieuws

Politie houdt man aan die mogelijk dragqueen aanreed tijdens Pride 2023

De Amsterdamse politie heeft een 26-jarige man aangehouden in verband met een poging tot zware mishandeling van een dragqueen en diens partner tijdens Pride 2023. Na een weigering om het koppel een taxirit te geven, zou de chauffeur, een taxichauffeu

Formatie
Nieuws

Nieuwe kabinet komt met speciale minister voor Migratie

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB krijgt een minister voor Migratie. Dit kondigde NSC-leider Pieter Omtzigt woensdag aan. Tot nu toe viel asiel en migratie onder een staatssecretaris binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Migrati

Zipse
Nieuws

BMW-baas bezorgd om vergaande klimaatambities in auto-industrie

Oliver Zipse, CEO van BMW, heeft grote zorgen over de toenemende focus op elektrische auto's in Europa. Hij waarschuwt, in een interview met NZZ, dat deze trend niet de enige oplossing is voor de toekomst van mobiliteit en zelfs negatieve gevolgen ka

Eritrese rellen
Nieuws

Eritrese rellen teisteren Zwitserse steden

In de afgelopen maanden zijn er meerdere incidenten geweest met Eritrese groepen in Zwitserland. De spanningen tussen aanhangers en tegenstanders van de Eritrese regering zijn geëscaleerd tot geweld. Dit probleem speelt al langer in verschillende Eur

Klaus Ioannis
Nieuws

Roemenië zal nooit eigen troepen naar Oekraïne sturen

De Roemeense president Klaus Iohannis is kraakhelder: zijn land zal nooit zijn eigen troepen sturen naar Oekraïne. Deze helderheid vormt een schril contrast met het Nederlandse kabinet, dat deze week nog een motie ontraadde om geen Nederlandse gevech

Melbourne
Achtergronden

Australië krijgt digitaal ID: 'Niets zal ooit nog privé zijn'

Australië heeft nieuwe wetgeving aangenomen voor een nationale digitale identiteit. Vanaf november treedt deze wet in werking, hoewel het ID-systeem, myGovID, al operationeel is. Maar online zijn er ook grote zorgen om de komst van de digitale ID. Zo

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Yesilgoz
Nieuws

VVD-leider stelt dat ze eigenlijk weinig trek had in PVV-kabinet

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD in Nieuwegein verklaard dat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet met de PVV, NSC en BBB "echt zwaar" waren. Ondanks de moeilijke gesprekken is het volgens Yeş

Baudet
Nieuws

Oekraïner die Baudet aanviel hoeft niet voor rechter te verschijnen

De 33-jarige Oekraïense man die vorig jaar FVD-leider Thierry Baudet aanviel tijdens een lezing aan de Universiteit Gent, zal niet voor de rechter verschijnen. Hij kreeg van het Oost-Vlaamse parket een waarschuwing en moet aan strikte voorwaarden vol

Migratie
Nieuws

Linkse burgemeester en VNG kritisch op intrekken asieldwangwet: 'Doe het niet'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het aankomende kabinet opgeroepen om de spreidingswet voor asielzoekers voorlopig niet in te trekken. VNG-voorzitter Sharon Dijksma, die tevens burgemeester van Utrecht is, uitte haar zorgen in het

nsc
Nieuws

NSC wil dat Israël stopt met offensief Rafah

NSC, de partij van Pieter Omtzigt, pleit voor het onmiddellijk stopzetten van het militaire offensief van Israël in Rafah, gelegen in het zuiden van Gaza. Dit statement komt na het recente oordeel van het Internationaal Gerechtshof (ICJ), waarin gest

Wilders
Nieuws

Oud-formateur doet oproep: 'Wilders, neem het premierschap alsnog op je'

PVV-leider Geert Wilders moet zichzelf alsnog opwerpen als minister-president. Dat stelt oud-informateur Jacques Wallage. 'Als dit bijna een gewoon kabinet wordt, waarom kan Wilders het dan niet doen? Waarom kan PVV’er Martin Bosma het niet doen? Dat

azc
Nieuws

COA slaat alarm: niet blij met intrekken asieldwangwet

Het voornemen van PVV, VVD, NSC en BBB om de spreidingswet in te trekken, leidt direct tot een verlies van opvangplekken voor asielzoekers. Dit meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang

Trump
Nieuws

Illegale migranten vertellen snel nog naar VS te komen voordat Trump president wordt

Illegale immigranten haasten zich om de zuidelijke grens van de VS over te steken vóór de presidentsverkiezingen in november. Ze willen profiteren van het beleid van president Joe Biden en vrezen een mogelijke nieuwe ambtstermijn van Donald Trump. Tw

Biden
Nieuws

Regering Biden wil staat aanklagen die illegale immigratie strafbaar wil maken

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie dreigt de staat Oklahoma aan te klagen vanwege een nieuwe wet die illegale immigratie op staatsniveau strafbaar stelt. Het dreigement van het ministerie volgt nadat de gouverneur van Oklahoma, Kevin Stitt, een

Gebed
Nieuws

Duitse cultuurprijs uitgereikt aan project dat Arabische muziek promoot op scholen

De Duitse Cultuurminister Claudia Roth (Groenen) heeft een belangrijke cultuurprijs uitgereikt aan een project dat Arabische muziek promoot op scholen. Volgens haar kan dit project bijdragen aan meer begrip voor de Arabische cultuur bij Duitse scholi

Milei
Achtergronden

Milei pleit voor kapitalisme: 'Het vermindert armoede op massale schaal'

De Argentijnse president Javier Milei heeft grote bewondering voor het kapitalisme. Volgens hem is het een krachtig systeem dat individuele vrijheid en economische vooruitgang bevordert. In zijn toespraak benadrukt hij hoe marktgedreven economieën he

Orbán
Nieuws

Orbán pleit voor hervorming NAVO: minder dwang, geen trainingen in Oekraïne

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil het Hongaarse partnerschap met de NAVO opnieuw vormgeven. Zo wil hij dat landen meer autonomie krijgen binnen de NAVO, en niet meer verplicht hoeven mee te doen aan NAVO-operaties. Ook wil hij dat de NAVO stopt o

Von der Leyen
Nieuws

Corruptieonderzoek naar EU-personeel ingesteld

De Europese Commissie start een nieuw onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen haar medewerkers en grote bedrijven. Dit onderzoek komt na toenemende zorgen over draaideurpraktijken, waarbij personeel van de EU-commissie overstapt naar f