Marijnissen pleit voor bindend referendum en goede zorg: "Bouwen aan beter Nederland"

Opinie21 september 2023 14 minuten Lilian Marijnissen
Marijnissen
ANP

In haar toespraak bij de Algemene Beschouwingen vertelt SP-leider Lilian Marijnissen waar de schoen wringt in de Nederlandse samenleving. Er is een groot wantrouwen in de overheid, de zorg wordt uitgekleed, in bestuurskringen heerst er een "spreadsheet-terreur", en de armoede onder Nederlanders neemt alleen maar toe. Maar er is goed nieuws, want met de nieuwe verkiezingen in aantocht kan er zomaar schoon schip worden gemaakt. Daarom wil Marijnissen dat er een bindend referendum komt, die de overheid dwingt om weer naar zijn burgers te luisteren. Daarnaast wijst ze op het belang van een goede zorg en een stop op arbeidsmigratie. "Samen kunnen we bouwen aan een beter Nederland. Een Nederland met gewoon voor iedereen goede zorg", stelt Marijnissen. Lees hier de volledige ABP-toespraak van Lilian Marijnissen.

Er was zo'n tv-programma waar ze na de reclame altijd terugkwamen met "Wakker Worden!". Dus ik hoop dat dat gaat lukken met mijn bijdrage. Barend & Van Dorp was het, geloof ik. Toch? Ja, Barend & Van Dorp. Het is een tijdje geleden, inderdaad.

Voorzitter. "Ik doe dit werk met mijn hart, en ik doe het met heel veel liefde. Maar het doet me ook verdriet. Het doet me verdriet omdat het soms hopeloos voelt. Hopeloos, omdat ik doe wat ik kan, maar op het moment dat patiënten bij mij het ziekenhuis verlaten, weet ik heel vaak al dat ik dezelfde patiënten niet al te lang daarna weer terug ga zien. We hebben er zelfs een beetje een oneerbiedige naam voor, namelijk "draaideurpatiënten". En dat doet me heel veel pijn, want ik zit in de zorg omdat ik mensen beter wil maken, omdat ik mensen vooruit wil helpen. Maar hierdoor twijfel ik of ik nog wel in de zorg wil en kan blijven werken." Dit is het verhaal van Gladys. Gladys is 42 jaar, werkt in een ziekenhuis in Beverwijk. Gladys was gisteren met ons mee naar de Troonrede. De Kamerleden van de SP hadden allemaal iemand uit de zorg meegenomen naar de Troonrede, om ook op die manier aandacht te vragen voor de zorg. Gladys vertelde mij dat er jaren geleden hier in de politiek was besloten dat er bezuinigd zou moeten worden op, wederom een keer, de zorg, maar in dit geval de ggz, de geestelijke gezondheidszorg, want die kosten zouden te hoog zijn. Zij vertelde dat zij het gevolg daarvan nu elke dag in het ziekenhuis ziet, namelijk dat die bezuiniging uiteindelijk helemaal geen besparing is gebleken, omdat de zorg zich verplaatst, omdat ze de mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen — die zijn er bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben of lichamelijk grote verwondingen, omdat ze misschien een zelfmoordpoging hebben gedaan — gewoon weer terugziet. Daardoor is het uiteindelijk helemaal geen besparing gebleken. Ook voor de samenleving wordt het daardoor niet goedkoper maar duurder. En het allerergste is misschien nog wel dat we op deze manier mensen de zorg uit jagen, mensen zoals Gladys. Mensen die dat werk doen met hun hart, vol overtuiging en veel liefde, twijfelen nu of ze dit werk nog wel op deze manier vol kunnen houden.

Afgelopen zondag waren we hier in Den Haag bij elkaar voor ons Prinsjesdagprotest. Een van de voornaamste inzetten, eisen van dat protest was dat de bezuinigingen op de ouderenzorg en op de verpleeghuizen die gepland staan voor komend jaar, van de baan zouden gaan. Het goede nieuws is dat die bezuinigingen inderdaad voor een deel van de baan zijn. En dat is belangrijk, want wat verloren dreigde te gaan, was de personele bezettingsnorm, wat betekent dat er in principe voldoende collega's in het verpleeghuis zouden moeten zijn om zorg te verlenen. Maar helaas is het zo dat maar een deel van deze bezuinigingen van tafel is. Dat betekent dus dat nog steeds dat andere deel wel staat, en dat kan niet. Ik wil een compliment geven aan al die zorgverleners en zorgorganisaties die ook hier zijn geweest en die samen met ons actie hebben gevoerd om die bezuinigingen van tafel te krijgen maar ik wil echt de oproep doen aan deze Tweede Kamer: laten we ervoor zorgen dat dat andere deel ook van tafel gaat. Want het is echt tijd om onze zorg weer op te bouwen en daar passen geen bezuinigingen bij, maar investeringen.

Laten we ook de zeggenschap terugpakken over onze zorg. Op naar een nationaal zorgfonds zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico. Geef de mensen die het werk doen zeggenschap over de zorg, want zij weten wat er nodig is. Het scheelt ook veel bureaucratie, veel tijd en daarmee geld én het maakt het werken in de zorg gewoon leuker. Van alle bangmakerij die ik ook vandaag weer heb gehoord van de liberalen en hun lakeien dat de zorgkosten dusdanig zouden stijgen dat er wel dit soort bezuinigingen nodig zouden zijn, zeg ik: mensen, trap daar niet in. Er valt heel veel te besparen in de zorg, absoluut, door te kappen met de onnodige bureaucratie, door te kappen met de zorgverzekeraars, hun aanbestedingen en al hun inkopers en juristen, door te kappen met de grote hoeveelheid managers en reclames, door te kappen met de winstuitkeringen in de zorg. "Private equity". Echt, wie bedenkt zo'n term en wie bedenkt dat dit moet kunnen in onze zorg? Wij willen ervan af en we zullen morgen samen met de ChristenUnie met een voorstel komen om dit te regelen. Het is namelijk allemaal geld voor zorg dat niet naar de zorg gaat. Laten we daarmee stoppen.

Voorzitter. Laten we medisch specialisten in loondienst nemen. Laten we stoppen met het sluiten van ziekenhuizen. Laten we een nationaal geneesmiddelenfonds opzetten, zodat we af kunnen van de belachelijke situatie dat medicijnen nu vaak met publiek geld worden ontwikkeld, maar op het moment dat ze op de markt komen het de farmaceutische industrie is die daarop gaat cashen en flink geld gaat verdienen. Laten we ervoor zorgen dat geld voor zorg naar de zorg gaat.

Voorzitter. Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de overheid en helaas ook in dit parlement. Maar ik vind dat niet gek. Er wordt nauwelijks een probleem echt opgelost. Er komen alleen maar problemen bij. Ondanks miljarden in een stikstoffonds weten boeren die door neoliberaal beleid jarenlang gedwongen zijn om schaal te vergroten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet betalen, terwijl er woekerwinsten door bedrijven worden gemaakt; vorig jaar 327 miljard euro. En tegelijkertijd stelt het Rode Kruis dat er voor 400.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig is. Ik herhaal het nog maar een keer: er is voedselhulp nodig in Nederland. Dan maak je bewust de verkeerde keuzes. We gaan hierdoor steeds meer toe naar wat ooit in het verleden "Amerikaanse toestanden" werden genoemd. Het gaat om mensen die op straat slapen en waar gewoon iedereen aan voorbijloopt. Iedereen die hier naar binnen loopt, weet precies waar ik het over heb, denk ik. Particuliere scholen voor de happy few, commerciële huisartsen die onbereikbaar zijn, mensen met een baan en een inkomen maar daar niet van rond kunnen komen, en een overheid die vijandig is tegen de eigen mensen; het is allemaal normaal geworden. Onder leiding van dertien jaar VVD zijn die ooit Amerikaanse toestanden gewoon Nederlandse toestanden geworden. Maar dit is natuurlijk niet normaal.

Er is gelukkig ook goed nieuws. Nu er hier schoon schip wordt gemaakt, kunnen we ons land weer opbouwen. Samen kunnen we bouwen aan een beter Nederland. Een Nederland met gewoon voor iedereen goede zorg. Dat kan als we de marktwerking uit de zorg slopen en als we onze zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Een Nederland met gewoon voor iedereen een betaalbaar huis. Dat kan als we onze volkshuisvesting niet meer als een markt zien waar de zogenaamde beleggers de baas moeten zijn. En een Nederland met gewoon voor iedereen een fatsoenlijk inkomen. Ook dat kan als we de lonen verhogen en zorgen dat lage en middeninkomens minder belasting betalen en hoge inkomens meer.

Voorzitter. Ik wil graag naar de zeggenschap. Wat mij betreft moeten we de zeggenschap terugpakken. Er gaat iets fundamenteel mis als grote bedrijven woekerwinsten maken, maar er tegelijkertijd zo veel mensen in armoede leven in Nederland. Natuurlijk moet het minimumloon omhoog en moeten grote bedrijven een hogere winstbelasting gaan betalen, maar — en dat is wat ons betreft nog veel belangrijker — we moeten ook verregaande stappen zetten om ervoor te zorgen dat die winsten ook terechtkomen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt, in plaats van dat die winsten, zoals nu het geval is, verdeeld worden onder de aandeelhouders. Daarom zal de SP morgen samen met het CDA met een voorstel voor echte winstdeling komen.

We moeten werknemers zeggenschap geven door de plekken in de bestuurskamer op te eisen, door de macht van de aandeelhouders in te perken en door de macht van de werknemers te vergroten. Mocht iemand daar nou niet helemaal van overtuigd zijn, dan zou ik hem of haar willen aanraden om het bezoek terug te kijken van de grote werkgevers aan de Tweede Kamer, laatst. Een man van Ahold was hier op bezoek. Ze durfden geloof ik niet hun grootste baas te sturen, maar ze hebben iemand anders van het bedrijf gestuurd. Ik vroeg hem: vindt u het zelf eigenlijk normaal dat uw baas 128 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer van het bedrijf? Hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken, omdat de situatie juist verbeterd was: het jaar daarvoor verdiende hij nog 132 keer meer.

Voorzitter. Het kapitalisme kent geen moraal, dus we moeten deze grote graaiers aanpakken en ons deel opeisen. Maar dan richt ik mij ook tot iedereen hier in de Tweede Kamer. Ik vind dat we ook naar onszelf moeten kijken. Wij spreken en stemmen hier zo'n beetje elke dag, elke week, over de kosten voor mensen, over de hoogte van de huren, over het wel of niet afschaffen van het eigen risico. Maar wat merken we er eigenlijk zelf van? Wat merken jullie ervan? Is er hier iemand die wakker ligt van die hoge rekeningen? Ik vermoed het niet. En dat is ook niet gek, als je weet dat Kamerleden ruim €120.000 per jaar verdienen. Een gigantisch bedrag. Zoals bekend levert de SP-fractie een deel van dat grote salaris in. Vandaag stellen wij voor om dat collectief te doen: laten we als Tweede Kamerleden allemaal 30% van ons salaris, van die €120.000 per jaar, inleveren. Los je daarmee alle problemen in het land op? Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik ook wel. Is het dan puur symbolisch? Ik hoor wat geroezemoes, dus misschien vinden sommigen het een minder goed idee. Is het dan puur symbolisch? Nee, dat is het ook niet, want het is belangrijk dat je voeling houdt met de samenleving. Het ís gewoon anders als je zo'n groot salaris hebt, ruim €120.000 per jaar, dan wanneer je 's nachts wakker ligt door zorgen over de stijgende energierekening. Ik vind het extra mooi dat we van het geld dat dat zou opleveren, ervoor zouden kunnen zorgen dat de 200.000 kinderen die onder het beleid van dit demissionaire kabinet dit jaar helaas nog in armoede leven, een mooi cadeau kunnen krijgen voor de feestdagen.

Voorzitter. Laten we van "bestaanszekerheid" niet dezelfde holle term maken als van "bestuurscultuur". Uiteindelijk sprak echt iedereen erover, maar wat is er nou precies veranderd? Niet veel. Laten we ook niet doen alsof het een natuurverschijnsel is. Bestaansonzekerheid voor mensen is hier gecreëerd. Hier! Door foute politieke keuzes. En dat is dus niet de dynamiek van de economie, zoals ik Mark Rutte laatst op tv hoorde zeggen. Nee. Als zo veel werkende mensen in je land toeslagen nodig hebben om rond te komen, terwijl er 317.000 miljonairs zijn, dan zit er iets fundamenteel fout. En als de koopkracht van mensen er in 40 jaar niet zo beroerd voor heeft gestaan maar grote bedrijven de hoogste winsten ooit maken sinds het registreren daarvan, dan werkt je economische systeem alleen voor die enkeling die het toch al goed heeft.

Wat lost die problemen wel op? We moeten fundamenteel andere keuzes maken. Op de korte termijn: het minimumloon verhogen en de kosten voor het dagelijks leven verlagen. We hadden het net al even met de heer Paternotte over de kosten van het ov. We zouden bijvoorbeeld de btw kunnen schrappen, het eigen risico kunnen afschaffen en de prijzen voor de energie kunnen maximeren. Na de verkiezingen zullen we moeten gaan bouwen aan een economie waarin de werkende klasse en gepensioneerden hun eerlijke deel krijgen in plaats van de aandeelhouders, miljonairs en grote bedrijven.

Ik vind het zo ongeloofwaardig dat de partij die zo veel bestaansonzekerheid heeft gecreëerd voor mensen, namelijk de VVD, hier nu opeens over spreekt. Want zekerheid in bestaan betekent natuurlijk ook dat je een betaalbaar huis kunt vinden, dat je voorzieningen in de buurt hebt en dat je een overheid hebt waar je op kunt bouwen en op kunt vertrouwen. En laat dat nou precies hetgeen zijn wat vier kabinetten lang, onder leiding van de VVD, gesloopt is — met wisselende bondgenoten, zeg ik er maar even bij.

We moeten de zeggenschap terugpakken over onze publieke sector. Stop de spreadsheetterreur en stop de babbelende managers. Geef ruimte aan de zorgverlener, de leraar en de kinderopvangmedewerker. Dat maakt het goedkoper, leuker en beter. Daar ben ik van overtuigd. We moeten ook de zeggenschap terugpakken over onze woningbouw. Versterk de rechten van huurders. Knip grote woningcorporaties met dure bazen op en maak er woningbouwverenigingen van, een vereniging met leden die meepraten en meebeslissen over de keuzes waar er gebouwd en eventueel gesloopt wordt en voor wie, zodat er eindelijk ook betaalbaar gebouwd kan worden. Laten we onze energie democratiseren. We voeren als SP campagne voor het nationaliseren van onze energie. In Groningen, Drenthe en Utrecht heeft dit al tot succes geleid en namen de provincies onze voorstellen over om te bekijken of energie weer in provinciale handen kan komen. In Limburg en Brabant, waar de SP in het provinciebestuur zit, gaan we hier concrete stappen toe zetten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we massaal kunnen investeren in schone energie en dat de winsten die daar nu gemaakt worden niet naar Zweedse of Japanse aandeelhouders gaan, zoals nu het geval is, maar dat we die in kunnen zetten om de energierekening te verlagen. Kies dus niet voor een miljardenprijsplafond voor commerciële energiebedrijven, maar nationaliseer onze energie.

Laten we kiezen voor echte klimaatrechtvaardigheid. Mevrouw Bikker en ik hadden het net al even over de vliegbelasting. Maar wij zijn dus niet voor de zogenaamde pesttaksen die mensen op extra kosten jagen terwijl je weet dat de rijkste 1% per persoon verantwoordelijk is voor tien keer meer CO2-uitstoot dan de armste 50%. Laten we daar dus het geld en de klimaatwinst ophalen. Laten we geen subsidies geven aan mensen die zich een dure elektrische auto kunnen veroorloven, maar laten we dat geld bijvoorbeeld inzetten om tochtige huizen te isoleren.

Over het openbaar vervoer hebben we het al gehad, dus dat zal ik gezien de tijd overslaan.

Voorzitter. We moeten ook naar een radicale democratisering van onze overheid en van onze politiek. Mensen keren deze overheid namelijk de rug toe. Dat is volstrekt begrijpelijk, want deze overheid is er helaas vooral voor mensen die het toch al goed hebben. Maar voor heel veel mensen is deze overheid er gewoon niet. Ook hier zal een democratisering nodig zijn, bijvoorbeeld door het invoeren van een bindend correctief referendum. Mensen kunnen op die manier politici die foute besluiten nemen terugfluiten. Daarmee kunnen foute wetten, die hier aangenomen worden, teruggefloten worden door mensen. Over twee weken verdedig ik in de Eerste Kamer onze wet voor een bindend correctief referendum, een echte handrem in de handen voor mensen. De aankomende verkiezingen van deze nieuwe Tweede Kamer maken dan ook dat het referendum dichterbij is dan ooit. Als het in de nieuwe Tweede Kamer een tweederdemeerderheid heeft, dan komt dat referendum er.

De getroffen gezinnen in het toeslagenschandaal wachten nog steeds op gerechtigdheid, nou ja, op dat ze hun eigen onterecht afgepakte geld krijgen, want daar gaat het hier over. Voor Groningers geldt hetzelfde. Intussen lopen bij zowel de afhandeling van het toeslagenschandaal als de situatie van de getroffen Groningers de consultants binnen. Van elke euro die naar de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat, gaat ruim 70% niet naar de getroffen Groningers. Nu worden zelfs commerciële partijen op de afhandeling van het toeslagenschandaal gezet, en gaat 30% van het geld daarnaartoe. Het laat zien hoe stuk deze overheid is, en dat er een overheid is gecreëerd met een geïnstitutionaliseerd wantrouwen in mensen in plaats van met vertrouwen in mensen. Ik hoop dat we hier vandaag en morgen een eerste stap kunnen zetten naar fundamentele verandering om dat aan te pakken. Wij zullen zeker ook met een voorstel daarvoor komen.

Voorzitter. Laten we arbeidsmigratie nu eindelijk reguleren. Ik zie in heel veel verkiezingsprogramma's nu eindelijk staan dat dat nodig is. De SP pleit voor een tijdelijke algehele stop op arbeidsmigratie. Ik vind het toch wel ontzettend hypocriet om van verschillende partijen te horen dat de instroom — je hebt over mensen, maar goed — omlaag moet, maar dat ze intussen niks aan arbeidsmigratie willen doen. Ik heb begrepen dat we, als het aan D66 ligt, juist actief mensen hierheen gaan halen om hier te gaan werken. Ongereguleerde arbeidsmigratie is een verdienmodel voor bedrijven. Het leidt tot uitbuiting van arbeidsmigranten, en de lasten ervan zijn voor de samenleving, dus dit moet stoppen.

De beste vorm van democratisering is natuurlijk als mensen zich organiseren en in actie komen. Van deze mensen is de SP altijd de bondgenoot. Samen met de leden van de vakbond krijgen we een hoger minimumloon voor elkaar. Samen met de getroffen ouders in het toeslagenschandaal blijven we strijden voor gerechtigheid, totdat het is opgelost. Samen met ouderenzorgorganisaties strijden we voor een beter pensioen, want samen kunnen we kiezen voor een ander Nederland.

Wat ons betreft kunnen we daar vandaag als Tweede Kamer al mee beginnen. Laten we van de komende verkiezingen in ieder geval een ideeënstrijd maken over de oplossingen die Nederland nu nodig heeft. Ik heb die oproep al vaker gedaan. Een goed idee is een idee dat werkt. Daarom alvast drie goede SP-ideeën die werken.

Volgende week is de officiële opening van het zorgbuurthuis in Oss. Ik ben daar wel een beetje trots op. Samen met buurtbewoners, zorgverleners en vrijwilligers laat de SP daar zien hoe ouderenzorg ook kan, namelijk kleinschalig, met vaste gezichten voor mensen die zorg krijgen, en oud kunnen worden in je eigen buurt, ook met een partner die geen zorg nodig heeft. Hoe mooi zou het zijn als we niet alleen in Oss, maar in heel Nederland zorgbuurthuizen kunnen bouwen?

In Heerlen openen we het Huis van het Recht. Daar kunnen mensen laagdrempelig juridische hulp krijgen, bijvoorbeeld om de problematische schulden waar de heer Dassen net over sprak tijdig te voorkomen, om niet te verdwalen in een bureaucratische overheid die je van het kastje naar de muur stuurt en waardoor je je niet gehoord voelt. Hoe mooi zou het zijn als we niet alleen in Heerlen, maar in heel Nederland Huizen van het Recht konden bouwen?

In een aantal provincies zetten we nu stappen naar een eigen energiebedrijf, zodat een basisvoorziening — want energie is een basisvoorziening — onder democratische controle komt te staan en winsten niet naar buitenlandse aandeelhouders gaan, maar we die winsten kunnen inzetten om de energierekening voor mensen te verlagen.

Voorzitter. Hoe mooi zou het zijn als we in heel Nederland de marktwerking uit de energie, uit het openbaar vervoer en uit de zorg kunnen halen? Samen kunnen we dat. Wij zijn er klaar voor."

Meerartikelen

Gideon
Nieuws

Gideon van Meijeren: dit gaat er écht schuil achter de stikstofcrisis

Uit onderzoek van NRC blijkt dat Schiphol soepelere stikstofregels kreeg dan andere bedrijven in Nederland. Hierdoor kon het vliegveld eenvoudiger een natuurvergunning krijgen en hoefde het aantal vluchten niet omlaag. Deze week werd hierover gedebat

De Mos
Nieuws

Zet OM jacht op De Mos voort? 'Nog in beraad over in cassatie gaan'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk cassatieberoep bij de Hoge Raad in de zaak tegen Richard de Mos en zijn medeverdachten. Een woordvoerder van het OM verklaarde na de uitspraak van het gerechtshof in Den

Wilders
Peiling

Peiling: PVV levert zetels in bij komst nieuw kabinet

De PVV van Geert Wilders levert in de nieuwste peiling van Ipsos vier zetels in ten opzichte van vorige maand. Kiezers lopen vooral weg bij de PVV omdat een deel van de achterban niet blij is met het nieuwe kabinet. De PVV staat nog wel 15 zetels bov

Amsterdam
Video

Zien: Blèrende moslim valt Amsterdamse terrasgangers lastig

Amsterdamse terrasgangers blijken tegenwoordig niet altijd meer onbezorgd een hapje te kunnen eten. Op beelden is te zien hoe hun rust wordt verstoord door een blèrende moslim met een stereo en een djellaba. Hij zingt islamitische teksten en gaat exp

Kuipers
Nieuws

Politieke erfenis van oud-minister Kuipers uitgewist

De vijf Nederlandse centra voor kinderhartchirurgie gaan intensiever met elkaar samenwerken. Hierover is een akkoord bereikt, meldt Zorgminister Dijkstra aan de Tweede Kamer. Met dit besluit gaat de politieke erfenis van voormalig VWS-minister Ernst

Jinek
Nieuws

Nieuwe NPO-verhuizing Jinek kost jaarlijks 2 miljoen euro extra

De verhuizing van Eva Jineks nieuwe talkshow naar Amsterdam veroorzaakt opschudding. De keuze om haar programma niet in Hilversum maar in Amsterdam te produceren, verhoogt de kosten met bijna twee miljoen euro per seizoen. Dit leidt tot kritiek vanui

Le Pen Bardella
Nieuws

Partij Le Pen trekt lijn: geen Franse troepen naar Oekraïne

Rassemblement National (RN), de partij van Marine Le Pen, wil dat de Franse regering geen Franse troepen of langeafstandsraketten stuurt naar Oekraïne. Dit kondigt partijleider Jordan Bardella aan, in aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen

Van der Wal
Achtergronden

E-mail onthult demissionaire VVD-plannen voor transitie in landbouwsector

Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt heeft een e-mail ontdekt van demissionair stikstofminister Van der Wal (VVD) aan de toenmalige minister van Landbouw, Staghouwer. De e-mail, gedateerd 9 mei 2022, schetst een visionair beeld voor de toekomst van

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

omtzigt
Nieuws

Pieter Omtzigt pakt Rutte aan en wil weten vanaf wanneer NAVO-kandidatuur speelde

Mark Rutte, op dit moment nog demissionair minister-president van Nederland, wordt de nieuwe baas van de NAVO. Dat nieuws kwam deze week naar buiten. Zijn termijn begint in oktober. Maar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is nog niet klaar met Rutte. Hij

pakistan
Nieuws

Pakistan: woedende horde moslims bestormt politiebureau en lyncht toerist

Een woedende horde moslims in Pakistan heeft 36-jarige man gelyncht. De 36-jarige Pakistaan werd uit een politiebureau gesleurd, doodgeslagen en vervolgens in de brand gestoken. Hij werd verdacht van godslastering. De man was zelf Pakistaans moslim e

Nancy Faeser
Nieuws

Duitsland gaat "gevaarlijke islamitische personen" het land uitzetten

De procedure om criminele en gevaarlijke vluchtelingen het land uit te zetten wordt in Duitsland versneld. Dat maakte Nancy Faeser, de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, vrijdag bekend.  Asielproblematiek en illegale migratie spelen een gr

ChatGPT
Fun

Bewijs: ChatGPT gelooft niet in woke taalgebruik

Ook ChatGPT lijkt weinig trek te hebben in woke taalgebruik. Op de vraag wat de Italiaanse vertaling is van 'non-binair', geeft de AI-chatbot zowel een vrouwelijke als een mannelijke versie. Dit is ironisch, aangezien de term 'non-binair' juist is be

pfizer
Nieuws

Amerikaanse staat sleept Pfizer voor de rechter; dit is wat u moet weten

De Amerikaanse staat Kansas heeft Pfizer deze week voor de rechter gedaagd. Het farmaceutische bedrijf wordt beschuldigd van het misleiden van het publiek over de risico’s en effectiviteit van zijn COVID-19-vaccin. Kansas stelt dat Pfizer de wet heef

Ursula
Nieuws

Von der Leyen stopt kritisch rapport over Italië in doofpot om Meloni voor zich te winnen

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft naar verluidt geprobeerd om de kwestie van mediavrijheid niet verder op te schudden, te midden van haar inspanningen om steun te vergaren voor een tweede termijn als voorzitter van

Regenboog
Nieuws

Inlichtingendiensten VS vieren Pride-maand met bijzondere activeiten

De hoogste inlichtingendienst van de Verenigde Staten viert Pride Month op een opvallende manier door agenten uit te nodigen om de transgender vlag op hun nagels te laten schilderen, deel te nemen aan een "Pride Ally Challenge," en te leren van een "

Le Pen
Achtergronden

Le Pen wil remigratie islamisten realiseren als haar partij parlementsverkiezingen wint

Rassemblement National-prominent Marine Le Pen maakt één belofte in aanloop naar de parlementsverkiezingen in Frankrijk: als haar partij wint worden islamisten direct het land uitgezet. Volgens haar is dit simpelweg een "beroep op de wijsheid" doen.

Bom
De Bom

Niet iedereen heeft last gehad van het desastreuze woonbeleid van Hugo de Jonge

Het einde van Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting is nabij; zijn opvolger Mona Keijzer wacht een zware taak. Zij moet namelijk hard aan de bak en flink gaan puinruimen. Maar niet iedereen had last van het waardeloze woonbeleid van Hugo d

Gevangenis
Onderzoek

Duitse gevangenissen overvol met buitenlandse criminelen: dit zijn de cijfers

De Duitse gevangenissen zitten vooral vol met criminelen die geen Duits paspoort hebben, blijk uit nieuwe cijfers. Maar liefst 58 procent van alle gevangenen in Duitsland zijn buitenlanders, terwijl ze slechts 15 procent van de bevolking uitmaken. De

Contant
Nieuws

Demissionair kabinet wil op valreep contante betalingen vanaf 3.000 euro verbieden

Het demissionaire kabinet wil contante betalingen boven 3.000 euro verbieden. Een wetsvoorstel is hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Mocht het wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan loopt Nederland mogelijk zo'n 600 miljoen euro aan Europees g

De Mos
Nieuws

Richard de Mos ook in hoger beroep vrijgesproken; OM gaat door het stof

De Haagse politicus Richard de Mos is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Dit heeft het gerechtshof vanmiddag bepaald. Ook oud-wethouder Rachid Guernaoui en vijf andere verdachten zijn vrijgesproken van omkoping. Hoewel de verdachten