Rechts kabinet een feit: dit zijn de nieuwe plannen

Achtergronden16 mei 2024 4 minuten Bart Reijmerink
Wilders
ANP

Woensdagavond presenteerden de vier formerende partijen hun rechtse hoofdlijnenakkoord: Hoop, Lef en Trots. Hierin wordt duidelijk wat op de hoofdlijnen de koers zal zijn voor de komende jaren. In de introductie stelt men: 'Nederland is een prachtig land. Een land om trots op te zijn. Wij moeten hard werken om het vertrouwen van Nederlanders te verdienen. Iedere dag opnieuw. Want vertrouwen is niet vanzelfsprekend.' Is het BBB en PVV gelukt om hun stempel te drukken op dit regeerakkoord? Ontdek het nu!

1. Bestaanszekerheid en Koopkracht
De coalitie erkent de zorgen van de Nederlanders over hun bestaanszekerheid en koopkracht. Ondanks een sterke economie zijn veel mensen bezorgd over hun toekomst. Het akkoord streeft naar lastenverlichting vanaf 2025, met een focus op hardwerkende Nederlanders, ondernemers en mensen met een middeninkomen. Specifieke maatregelen omvatten:

 • Meer loon naar werken door verlaging van de belastingdruk.
 • Halvering van het eigen risico in de zorg tot 165 euro in 2027.
 • Hervorming van kinderopvang en sociale zekerheid om werken lonend te maken.
 • Stimulering van vaste contracten en regulering van de uitzendsector.

2. Grip op Asiel en Migratie
Nederland zal een van de strengste toelatingsregimes voor asielzoekers in Europa krijgen. De coalitie wil de instroom van asielzoekers en immigranten fors beperken om druk op wonen, zorg en onderwijs te verminderen. Belangrijke stappen omvatten:

 • Hervorming van het asiel- en migratiestelsel.
 • Invoering van een tijdelijke Asielcrisiswet om de huidige opvangcrisis aan te pakken.
 • Verscherping van toelatingsprocedures en strengere grenscontroles.
 • Beperking van arbeids- en studiemigratie.

3. Wonen, Infrastructuur en Openbaar Vervoer
Het terugdringen van het woningtekort heeft topprioriteit. Het akkoord streeft naar de bouw van 100.000 woningen per jaar, met speciale aandacht voor jongeren, ouderen en kleinere huishoudens. Belangrijke maatregelen zijn:

 • Bevordering van woningbouw door corporaties.
 • Betere benutting van bestaande woningvoorraad en versnelling van bouwprocedures.
 • Versterking van openbaar vervoer en infrastructuur, waaronder de aanleg van de Lelylijn en verbetering van grensoverschrijdend spoorvervoer.

4. Toekomst voor Landbouw, Visserij en Natuur
De coalitie streeft naar een toekomstbestendige landbouw- en visserijsector, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Maatregelen omvatten:

 • Bescherming van hoogwaardige landbouwgrond.
 • Geen gedwongen krimp van de veestapel.
 • Ondersteuning van innovaties in landbouw en visserij.
 • Herziening van de stikstofaanpak met juridisch houdbare emissiedoelen.

5. Energietransitie en Klimaatadaptatie
Nederland streeft naar meer energieonafhankelijkheid en duurzame energieproductie. Belangrijke punten zijn:

 • Investeringen in duurzame energiebronnen en innovatie.
 • Ondersteuning van mensen met een laag inkomen en kleine ondernemers bij de energietransitie.
 • Bouw van nieuwe kerncentrales en oplossen van netcongestie.
 • Geen nieuwe nationale koppen op Europees klimaatbeleid.

6. Toegankelijke Publieke Voorzieningen: Zorg en Onderwijs
Toegang tot zorg en onderwijs wordt verbeterd. In de zorg wordt ingezet op:

 • Verlaging van het eigen risico in de zorg.
 • Versterking van de eerstelijnszorg en aanpak van de personeelskrapte.
 • Investeringen in betere ouderenzorg en preventie.
 • In het onderwijs ligt de focus op: Herstelplan voor de kwaliteit van onderwijs met prioriteit voor basisvaardigheden.
 • Bevorderen van meer zijinstroom en vermindering van administratieve lasten voor leraren.

7. Goed Bestuur en een Sterke Rechtsstaat
Vertrouwen in politiek en bestuur wordt hersteld door:

 • Invoering van een nieuw kiesstelsel voor de Tweede Kamer.
 • Oprichting van een constitutioneel hof voor toetsing van wetten aan de Grondwet.
 • Verzelfstandiging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Verbetering van de bescherming van klokkenluiders en gebruik van modellen en algoritmes.

8. Nationale Veiligheid
De coalitie zet in op versterking van de nationale veiligheid door:

 • Versterking van de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Uitbreiding van politiecapaciteit en betere bescherming van bedreigde politici.
 • Keihard optreden tegen grensoverschrijdend gedrag en straatterreur.
 • Versterking van de bestrijding van antisemitisme en eergerelateerd geweld.

9. Internationale Veiligheid
Nederland blijft een constructieve partner in de NAVO en de EU, met prioriteit voor:

 • Politieke en militaire steun aan Oekraïne.
 • Verhoging van de defensie-uitgaven tot 2 procent van het bbp.
 • Verbetering van arbeidsvoorwaarden en veteranenzorg bij Defensie.
 • Vermindering van strategische afhankelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van China.

10. Solide Overheidsfinanciën, Economie en Vestigingsklimaat
Voor een gezonde economie en solide overheidsfinanciën zet de coalitie in op:

 • Verbetering van het vestigingsklimaat en terugdraaien van recente lastenverzwaringen.
 • Stimulering van innovatie en beschikbaarheid van talent.
 • Volgen van Europese begrotingsnormen en behoud van een stabiel begrotingsbeleid.

Naar aanleiding van het regeerakkoord is Geert Wilders positief gestemd over de toekomst: 'De zon gaat weer schijnen in Nederland.'

BBB meldt content te zijn met het regeerakkoord, de partij heeft het gevoel een flinke stempel te hebben gezet op het akkoord. 'BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid.'

'Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen.'

Wij vragen ons af...

Lijken deze plannen u een goed idee?

Meerartikelen

Markuszower
Nieuws

PVV'er Markuszower tóch geen minister van Migratie

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wordt toch geen vicepremier en minister van Migratie, na bezwaren van de veiligheidsdiensten. Dit maakt Geert Wilders bekend op X. De beoogde minister is nu PVV'er Marjolein Faber. De naam van Markuszower zong al een aan

Orbán
Nieuws

Hongarije krijgt enorme EU-boete vanwege streng migratiebeleid

Hongarije is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld tot een boete van 200 miljoen euro wegens het weigeren van immigranten. Daarnaast moet het land voor iedere dag dat het zich niet conformeert aan het EU-beleid een extra boete van 1 miljoen

AfD
Nieuws

AfD alsnog niet welkom in Europese ID-fractie na ontslag lijsttrekker

Ondanks het ontslaan van hun lijsttrekker Maximilian Krah uit de delegatie, blijft de deur van de Europese ID-fractie gesloten voor de Alternative für Deutschland (AfD). Dit besluit werd genomen na overleg tussen prominente leden van de fractie, waar

Wilders Markuszower
Achtergronden

Prominente VVD'er hekelen beoogde PVV-ministers: 'Er lijkt geen ondergrens te zijn'

Binnen de VVD-gelederen is er veel consternatie ontstaan over twee beoogde PVV-ministers. De prominente VVD'ers maken zich 'grote zorgen' en hebben soms moeite om hun lidmaatschap niet op te zeggen, melden ze via sociale media. 'Er lijkt bijna geen o

Oekraïne
Achtergronden

Is dit de échte reden van oorlog Oekraïne? '12 biljoen dollar aan mineralen in grond'

De Amerikaanse senator Senator Lindsey Graham heeft opmerkelijk uitspraken gedaan over de rijkdom en natuurlijke hulpbronnen in Oekraïne. Volgens hem vormen de waardevolle mineralen van het land een centraal element in het conflict tegen Rusland. Ond

Klever
Nieuws

Hulporganisaties zien bui al hangen bij komst PVV-minister: vrezen voor zware bezuinigingen ontwikkelingshulp

Het voormalig Kamerlid Reinette Klever (PVV) wordt getipt als kandidaat voor de positie van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Dit wordt gemeld door bronnen in Den Haag aan de NOS. Haar standpunt over deze mogelijke rol is nog ond

Milei
Nieuws

Milei's plannen goedgekeurd in Congres. Gevolg: extreemlinkse rellen

Het spande erom. Het zeer ingrijpende hervormingsplan van de Argentijnse president Javier Milei is toch door de Argentijnse senaat gekomen. Met aanvankelijk 36 stemmen voor en 36 tegen leek het er even op of de president achter het net zou vissen. Vi

Timmermans
Nieuws

Biomassa-voorstander Timmermans maakt draai: ziet verbranden van hout niet meer als duurzaam

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft besloten dat het verbranden van houtige biomassa niet langer als 'duurzame energiebron' moet worden beschouwd. Dit besluit komt als een opmerkelijke ommekeer, aangezien zelfs PvdA/GL-voorman Frans Timmermans n

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Guterres
Nieuws

VN-chef wil verbod op vervuilende reclames vanwege klimaatcrisis

VN-chef António Guterres roept op tot een verbod op alle reclame-uitingen van de fossiele brandstoffenindustrie. Dit is naar aanleiding van een recent VN-rapport, waarin staat dat klimaatrecords het afgelopen jaar opnieuw zijn gebroken en dat 2023 na

In 't Veld
Achtergronden

Zoveel wachtgeld krijgen vertrekkende Europarlementariërs

Binnenkort vertrekken zestien Nederlandse politici uit het Europese Parlement. Hoeveel wachtgeld ze krijgen, hangt af van hoe lang ze in het EU-parlement hebben gezeten. In een enkel geval kan dit oplopen tot maar liefst 200.000 euro. Ontdek hier all

Zwemmen
Nieuws

Transgender zwemmer verliest rechtszaak en mag voorlopig niet tegen vrouwen zwemmen

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft een klacht van transgender zwemster Lia Thomas afgewezen. Thomas had het Zwitserse hof gevraagd om een beleid af te wijzen dat haar verhindert deel te nemen aan vrouwenraces bij elite-wedstrijden. In haar

Moskee
Nieuws

Moskeeën vrezen voor komst premier Dick Schoof: 'Hij wantrouwt ons'

Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, de K7, uit ernstige zorgen over de mogelijke benoeming van Dick Schoof als minister-president. Volgens de K7 heeft Schoof een reputatie die moslims zorgen baart. Zij wijzen op misstanden zoals de

Demo
Nieuws

Antifa protesteert na rechtse verkiezingsuitslag in Vlaanderen

De rechtse verkiezingsuitslag in Vlaanderen maakt veel los bij linkse actiegroepen. Daarom zijn er in een paar dagen tijd al drie demonstraties tegen 'extreemrechts' aangekondigd in Brussel. Volgens de lokale Antifa-afdeling is het belangrijk om een

Blaauw
Achtergronden

PVV hekelt 'activistische woke-cultuur' in onderwijs

PVV-Kamerlid Reinder Blaauw maakt zich grote zorgen om de staat van het onderwijs. Volgens hem ligt de focus te veel op politiek activisme in de collegezalen, in plaats van leskwaliteit en wetenschappelijke integriteit.  Volgens Blaauw verkeert het o

azc
Nieuws

Arnhemmers schrikken zich rot van komst nieuw azc: 'We kregen het te horen via een briefje'

Bewoners rondom het NH Rijnhotel in Arnhem voelen zich volledig overvallen door de komst van tweehonderd asielzoekers. Ze eisen concrete afspraken met de gemeente Arnhem en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over veiligheid en overlast. Da

Omtzigt
Peiling

Vertrouwen in Omtzigt blijft maar kelderen

Bij de oprichting van de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) waren de verwachtingen hooggespannen. De partij peilde aanvankelijk 27 zetels, en maar liefst 81 procent van alle kiezers had vertrouwen in partijleider Pieter Omtzigt. Een half jaar na de

Zelensky
Nieuws

Zelensky geboycot in Duits parlement

Dinsdag sprak de Oekraïense president Zelensky voor het eerst in de Duitse Bondsdag. Maar dit werd niet door iedereen gewaardeerd: leden van kritische oppositiefracties verlieten de zaal tijdens zijn redevoering. Dit gebeurde eerder al in Zwitserland

Martin Bosma
De Bom

De absurde cancelbrigade in Amsterdam Zuid-Oost

De Bom verbaast zich over de Amsterdamse Zuidoost-stadscommissie die Kamervoorzitter Martin Bosma wil cancelen bij Keti Koti. Hij is wat hen betreft niet welkom. Normaliter zijn dit dezelfde mensen die iedereen de les lezen over inclusiviteit, maar n

Wilders
Nieuws

Wilders reist naar Brussel af voor gesprek met Europese rechtse leiders

PVV-leider Geert Wilders, de Italiaanse Lega-voorman Matteo Salvini en de Franse verkiezingswinnaar Marine Le Pen reizen woensdag naar Brussel. Ze zullen daar spreken over de toekomst van hun gezamenlijke fractie in het Europees Parlement. Dit bevest

Bosma
Nieuws

Amsterdamse commissie wil Kamervoorzitter Bosma weren bij Keti Koti

Een meerderheid van de stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuidoost wil voorkomen dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) aanwezig is bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Dit blijkt uit een aangenomen motie van BIJ1 en Denk. Commissielid Dyl