PaulCliteur


Interviews

Plan Omtzigt voor invoering constitutionele toetsing een goed idee? Paul Cliteur geeft antwoord

Volgens Omtzigt is de noodzaak voor het wijzigen van de Grondwet groot: de afgelopen jaren zijn, onder meer door het Toeslagenschandaal en de coronacrisis, de grondrechten van Nederlanders meermaals geschonden. Om de Grondwet, en dus onze rechten, me

Opinie

De ethische plicht om tegen het World Economic Forum te zijn en Michel Onfray

Door de leden van de elite werden een paar strategieën gehanteerd om te rechtvaardigen dat jaarlijks een deel van ons kabinet afvloog naar Davos om daar – tegen zware financiële afdrachten – met de superrijken en gelijkgestemde politici plannetjes te

Opinie

Als de gerechtigheid verdwijnt, wat zijn staten anders dan roversbenden?

Een klassiek standpunt is dan: de staat mag altijd gehoorzaamheid blijven eisen wanneer de wetten, waaraan wij onderworpen zijn, democratisch zijn gemaakt. Maar dan heb je weer het probleem dat zelfs een democratisch gelegitimeerde wetgever dingen ka

Opinie

Sommige studenten hebben meer realiteitsbesef dan hun professoren

Kijk, dat is nog eens nieuws waar men van opknapt. Studenten die in verzet komen tegen woke. De studenten geven ook aan waar hun acties tegen gericht zijn: 1. het woke-gedachtegoed, 2. de genderideologie en 3. de internationalisering van het onderwij

Opinie

Amsterdam moet excuses aanbieden aan dhr. David Icke

Ook wijst de IND erop dat Icke bekend staat als een aanhanger van de “reptielentheorie”. “Nu er een directe verbinding bestaat tussen uw theorieën en het vergelijken van politici met hagedissen of andere reptielen worden vooraanstaande personen, bewi

Opinie

Internationaal Strafhof gooit met arrestatiebevel Poetin olie op het vuur

Het Algemeen Dagblad meldt: “Internationale gemeenschap schenkt miljoenen aan Strafhof in Den Haag”. Op het eerste gezicht lijkt dat weer gewoon weggegooid geld en dus business as usual. Maar het bericht gaat verder met: “Het Internationale Strafhof

Opinie

De schijnheiligheid bij de NPO

Dat doet pijn. Dat irriteert de wokies en politiek correcten natuurlijk. De andere omroepen grijpen dit gecreëerde incidentje aan om hun eenzijdige programma’s te mogen blijven maken. Ze willen de zendtijd onder elkaar blijven verdelen en hebben geen

Opinie

Sander Schimmelpenninck acht Eva Vlaardingerbroek een vertegenwoordiger van “internationaal fascisme”

Schimmelpenninck ziet dat anders. Hij denkt dat het succes van Vlaardingerbroek bewijst dat “extreemrechts van lullige Janmaatzaaltjes is gegroeid naar een internationale franchise”. Met andere woorden Vlaardingerbroek maakt deel uit van “het interna

Opinie

De vis rot aan de kop, zegt Bart de Wever. En die kop, dat zijn de universiteiten

De universiteiten dus. Daar begint de woke-ellende. De universiteiten zijn kennelijk het hoofd (of de “kop”) van de samenleving. Daar bevindt zich het intellect. Dat is een compliment. De Wever heeft de universiteit hoog zitten. Maar hij constateert

Opinie

Staatssecretaris Eric van der Burg wil niet meer horen wat Geert Wilders te vertellen heeft

En ja, natuurlijk, het is natuurlijk ook wel potsierlijk. Tegelijkertijd vraag je je af: waar moet dit naartoe? Even een lesje Grondwet voor onze staatssecretaris. Daar gaan we. Onze Grondwet kent het artikel 42, lid 2. Dat luidt: “De Koning is onsch

Opinie

De NPO (minus ON) is ondermijnend voor de democratie

De Mediawet (2008) formuleert in art. 2.1.2a een “publieke mediaopdracht” voor “mediadiensten” die een media-aanbod doen dat “evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar

Opinie

Kabinet moet democratische gezindheid leren van Baudet en Wilders en mag niet weglopen bij onwelkome kritiek

Maar men mag toch niet de integriteit van minister Kaag ondermijnen door haar een cultuurmarxisme toe te dichten dat te maken heeft met de plaats waar zij is opgeleid: St. Antony’s College, Oxford? Eerlijk gezegd wel ja. Dat is onderdeel van het poli

Opinie

Hoe de UvA vertrouwen in de wetenschap ondermijnt: casus Laurens Buijs

Let op, na ongeveer 4 minuten wordt het interessant. Student Raisa Mulder beweert dat wat haar docent, Laurens Buijs, beweert “onwetenschappelijk” is, en zij wil hem daarom “geschorst” hebben (na 7 minuten). Op het eerste gezicht vreemd, immers de do

Opinie

Leon de Winter, Klaus Schwab en Davos als madrassa

Hoe werkt het? De Winter legt uit dat onze leiders geen tijd hebben (of denken te hebben) om boeken te lezen, elkaar tegensprekende opvattingen te bestuderen en dat zij zich kritiekloos aansluiten bij wat ze horen in hun directe omgeving. “Onze leide

Opinie

Extreemrechts als term

Het moet mogelijk blijven de kwaliteit van de pers te beoordelen, zonder dat men het etiket “extreemrechts” opgeplakt krijgt. Het moet mogelijk blijven de rechterlijke macht te kritiseren op grond van uitspraken als Urgenda. Het moet mogelijk blijven

Opinie

De drie belangrijke punten die men moet maken over Oekraïne

Zijn deze drie punten in combinatie met elkaar te maken? Ik zou niet weten waarom niet. Sterker, ze moeten in combinatie met elkaar gemaakt worden. Maar dat is moeilijk nu, zelfs bijna onmogelijk. Punt 1 wordt ons dagelijks door de Amerikaanse media

Opinie

We zijn weer terug bij het censuskiesrecht van vóór 1887

Het censuskiesrecht gold tot aan de Grondwet van 1887. Met het World Economic Forum, waar ons halve kabinet nu aanwezig is, zijn we weer terug bij de situatie van voor 1887. De mensen die in Davos verzameld zijn, zijn rijk genoeg om mee te mogen prat

Opinie

Die excuses, die gaan ons weer een groot en trots volk maken

Een van de vele dingen die hier “mis gaat” (nou ja, goed gaat dus eigenlijk) is dat het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat op verzoek van het kabinet onderzoek deed naar de beste omgang met het Nederlandse slavernijverleden, heeft aang

Opinie

Nederland begrijpt niet waar de dreiging ligt voor de eigen veiligheid

In 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Door een jihadistische islamist. Leidde het tot meer waakzaamheid jegens jihadisme? Integendeel, het leidde tot appeasement. Populariteit van de sharia. Stimuleren van meer hoofddoeken op straat en liefst ook bij

Opinie

Nieuwsuur probeert World Economic Forum te redden

Maar de vraag is natuurlijk wat interessanter is: de opvattingen corrigeren van allerlei speculerende commentatoren op internet of proberen te achterhalen wat nu precies wél gebeurt bij dit WEF? Nieuwsuur vindt dat eerste kennelijk belangrijker dan h

Opinie

Gert-Jan Segers over de reptielentheorie en het woke kabinet

Zelfs discussiëren over woke is moeilijk. Probeer maar eens een symposium te organiseren met een voorstander en een tegenstander van woke. Onmogelijk, wokies werken nooit mee. Zelfs het ter discussie stellen van woke zien zij namelijk als aanstootgev

Opinie

Het strafrechtelijk vervolgen van Kamerleden van de oppositie vanwege hun stijl van oppositie voeren is niet wat je associeert met “democratie”

Met het verwijderen van de tweet had de zaak afgelopen moeten zijn. Het was misschien niet een slimme actie van Van Houwelingen, maar dat vindt hij zelf ook. Tweet verwijderd, zaak gesloten. Maar de regering doet nu iets doms. Men gebruikt een overhe

Opinie

Van de 17 miljoen Nederlanders klagen 136 over ON! en dat vindt de NPO enorm veel

Ottens geeft een op zichzelf goede analyse van het rapport van Smit. Hij is naar mijn smaak alleen wat te lief voor de rapporteur. Het rapport van Smit is namelijk erg slecht. Ook gemeten aan de normen van onderzoeksjournalistiek die de NPO zelf voor

Opinie

Bespaar ons die deugneuzerige resoluties

Mensen of instanties die “zich uitspreken” tegen racisme en discriminatie beginnen mij zo langzamerhand aardig te vervelen. Waarom? Omdat zulke uitspraken oorverdovende vanzelfsprekendheden zijn. Wie is er nu vóór racisme? Of vóór discriminatie? Het

Opinie

Het Parool is woke

'Woke voert nooit een debat. Een debat vergt argumenten. Woke geeft geen argumenten.' Dat zijn zo de frasen die je langs ziet komen. De lijst is eindeloos. Maar Het Parool laat nu een paar docenten aan het woord over hun ervaringen met in de woke-ide

Opinie

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht

De combinatie van het filmpje waarop we Den Besten de eerste strofe van het Sinterklaasliedje horen zingen tezamen met zijn gehuilde excuses in het programma waarin op de gebeurtenis wordt teruggekeken, zouden studiemateriaal moeten worden op lagere

Opinie

Omvolkingstheorie voor beginners

Al jarenlang, maar tegenwoordig in toegenomen hevigheid, wordt geprobeerd asiel en immigratie tot taboeonderwerp te verklaren. Men doet dat op twee manieren. Allereerst door te proberen diegenen die bezwaren formuleren tegen massamigratie als “racist

Opinie

De Nederlandse Rushdie: Geert Wilders

Tussen haakjes: dat doet pijn, he? Wilders als een soort Rushdie benoemen. Maar voor dat soort gevoeligheden van de NPO, van de NOS, van NRC, van de Volkskrant en van D66, GroenLinks en de rest van het linkerspectrum hebben we nu even geen tijd. In a

Opinie

Ook Het Parool ziet graag dat Ongehoord Nederland gecanceld wordt

Amsterdam is een linkse stad en dat geldt ook voor de stadskrant Het Parool. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat Het Parool partij kiest tégen de nieuwe omroep Ongehoord Nederland die een stem wil geven aan nieuws en duiding van het nieuws da

Opinie

De feitenvrije afwijzing van de “omvolking” door Wim Voermans

Zo schrijft hij dat Dr. Blommestijn een uitspraak had gedaan die hij kwalificeert als “schokkend”. Blommestijn deed dat niet één keer, maar meerdere keren. Haar uitspraak “paste” in een “reeks uitspraken waarin zij feitenvrije samenzweringstheorieën

Opinie

Reve en Hermans zijn dood, Theodor

Dit was het bericht van die moeder: “Tot mijn ergernis is ook het Barlaeus in de trein van het diversiteitsnarratief gestapt. Leerlingen van de vierde klas moeten kiezen uit een boekenlijst die geheel gebaseerd is op dit uitgangspunt. Geweldige schri

Opinie

Naar elkaar blijven luisteren: hoe belangrijk is dat eigenlijk?

Heel lang was dat de houding die binnen de liberale traditie werd gecultiveerd en haar meest welsprekende verwoording vond in John Stuart Mill’s On Liberty (1859). Heel lang was dat de houding die men in universiteiten en instellingen van onderzoek c

Opinie

Coördinator racismebestrijding politie Johan van Renswoude vindt dat agent met hoofddoek “moet kunnen”

Je zou er toch een beetje triest van worden. In Iran is een grote revolutie gaande van vrouwen die de hoofddoek willen afwerpen, in de polder gaat men de reclame daarvoor aanmoedigen want het is zo “divers”. Wat opvalt, is het totaal gebrek aan kenni

Opinie

Adriaan van Dis is na 33 jaar nog steeds “verbijsterd” over Khomeini’s theoterrorisme. En Nederland roept in koor “Adriaan kom terug!”

Hij kent de ideologische achtergrond van de aanslagpleger niet. Hij heeft zich niet verdiept in de wereldbeschouwing van Khomeini. En Van Dis wendt voor “verbijsterd” te zijn over iets waar je toch echt na 33 jaar ervaring met het onderwerp helemaal

Opinie

Hadi Matar spreekt zich uit: “Aanval op de islam”

Als motief voor de aanslag op Rushdie geeft Matar op: “He’s someone who attacked Islam, he attacked their beliefs, the belief systems.” Als dit correct is geciteerd – en daar moeten we wel vanuit gaan – dan is Matar niet in staat tot het formuleren v

Opinie

De Schoo-lezing van onze minister van justitie

Dat is een prima begin. Maar niet helemaal geschikt voor wat daarop volgt. De minister schetst de gebeurtenissen uit 1980 als een staatsgreep, wat juist is. Maar zij verzuimt te vertellen dat Turkije een turbulente politieke geschiedenis heeft, waarb

Opinie

Ministers die Kamerleden controleren in plaats van Kamerleden ministers

Traditioneel staatsrecht is dat het parlement, de verzamelde Kamerleden, in het leven zijn geroepen om de regering te controleren. Nieuw staatsrecht is dat de regering de Kamerleden controleert. Een manifestatie van dat “nieuwe staatsrecht” vinden we

Opinie

Ombudsman Margo Smit als de doodgraver van het publiek omroepbestel

Eerste pijler: de democratische opdrachtAllereerst de democratische opdracht van de publieke omroepen om een programmering te bieden waarin de gehele Nederlandse samenleving zich herkent. We vinden dat ideaal geformuleerd in de Mediawet (2008). Het N

Nieuws

Duits parlement schaart zich achter EU-subsidie boycot tegen Hongarije: "Land schendt de rechtsstaat"

Het Duitse lagerhuis (de Bundestag) steunt het plan om de EU-betalingen aan Hongarije met 7,5 miljard euro te verminderen vanwege "corruptie en schendingen van de rechtsstaat", aldus het Duitse DPA.  Donderdagavond nam het parlement in Berlijn een re

Opinie

De comeback van Ad Melkert als relevant politiek commentator

Says who? Nou, Melkert dus. Het voorwendsel om hem uit te nodigen is dat hij “oud-partijleider” is. Bovendien de “eerste” die zich uitspreekt. Nou, die willen we horen, niet? Natuurlijk niet! Melkert is de man die de PvdA een desastreuze verkiezingsu

Opinie

Salman Rushdie moet een oog en een hand missen als gevolg van de aanval door Hadi Matar

De aanslag op Rushdie vond, zoals bekend, plaats als een verlaat gevolg van de fatwa die Ayatollah Khomeini uitsprak in 1989 als reactie op de publicatie van Rushdie’s boek De Duivelsverzen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Matar door Khomeini

Opinie

Waarom is het theoterrorisme zo’n succes?

Nou ja, dus wel vanwege dat succes. In 2002 schreef de Amerikaanse advocaat Alan Dershowitz Why Terrorism Works: Understanding the Threat, responding to the Challenge. Maar van alle vormen van terrorisme zijn verschillende vormen min of meer op de ac

Opinie

HJ Schoo-lezing: 'Minister Yeşilgöz, baseer uw beleid op juiste grondslagen en het gaat goed komen'

Waarom zoveel aandacht voor deze lezing? Omdat in die redevoering een heel programma ligt voor een nieuw beleid op het terrein van justitie (rechtsstaat) en veiligheid (bestrijding van geweld). Een beleid dat het oude beleid corrigeert. Met name het

Opinie

Rector Herman van Goethem, Stop de Cancel Culture aan de Universiteit Antwerpen

De heisa aan de Universiteit van Antwerpen brak uit toen een filmpje van twee personeelsleden, een professor en een onderwijsbegeleider, illegaal online werd gezet. De gesprekspartners wisten niet dat hun gesprek werd opgenomen. Het gesprek werd onbe

Opinie

Naomi Ellemers over de billenknijperscultuur aan de universiteit

Wat zegt Ellemers? Het staat al in de kop van het artikel: “Hoe kun je wetenschap bedrijven in een cultuur waar competitie, werkdruk en seksuele intimidatie de boventoon voeren?” Het artikel gaat ronkend verder: “Zo redelijk en rationeel als het imag

Opinie

Hoe bevrijdt de universiteit zich van een woke-rector als Herman van Goethem (UAntwerpen)?

Overal in de universitaire wereld rukt politieke correctheid, woke-denken en de ondermijning van academische ethiek op. Wat is dat, academische ethiek? Dat is de ethiek die je uiteengezet vindt in On Liberty (1859) van John Stuart Mill, In Areopagiti

Opinie

De hopeloze strijd van de Verenigde Staten tegen “Modern Hostage Taking”

“De Verenigde Staten straffen de Iraanse stichting die een miljoenenpremie op het hoofd heeft gezet van Salman Rushdie. De 75-jarige Brits-Amerikaanse schrijver van Indiase afkomst raakte in augustus ernstig gewond bij een aanval met een mes in de st

Opinie

Het evangelie van woke en het achtste gebod

Het zit zo. Collard staat bij de zelfscanner van de supermarkt. Naast hem staat een jongetje van een jaar of 8 boodschappen te scannen. Het jongetje drukt op “betalen” en dan zegt een medewerkster van de supermarkt dat ze een controle uitvoert. Jonge

Nieuws

Het “ambitieuze klimaatbeleid” van VVD-er Silvio Erkens

Brrr, inderdaad, een “oude visie”. Wie wil nu een “oude visie”? Bij WNL Haagse Lobby heeft Erkens verder gepleit voor een “optimistisch klimaatverhaal”. Ook alweer zo’n fantastisch goed idee: pessimisme verlaten en gaan voor een optimistisch verhaal.

Opinie

Transgenders in de sport

Het leek mij, eerlijk gezegd, het ei van Columbus. Transgenders krijgen dan geen toegang tot sportevenementen met het door henzelf gekozen geslacht, waardoor – alle schijn van het tegendeel ten spijt – in feite wordt gediscrimineerd jegens atleten di