Lokale VVD'ers kritisch op landelijk beleid: "Nieuwe kabinet is helemaal verkeerd begonnen"

Nieuws15 februari 2022

De ingeslagen coronakoers van de landelijke VVD valt niet bij iedere VVD-afdeling even goed. Bij de VVD West Betuwe zijn ze al langer kritisch op het landelijke coronabeleid. Veelvuldig hebben ze intern geprobeerd een gesprek aan te knopen, maar de landelijke top heeft in het begin nooit gereageerd. Secretaris VVD West Betuwe Ralph Boltjes vertelt aan NieuwRechts waar het schuurt met het landelijke beleid.

Lees ook

Pepijn van Houwelingen: “Een digitaal EU-paspoort wordt de opmaat naar een controlesysteem”

Voor de VVD in West Betuwe wordt het steeds moeilijker om het landelijke coronabeleid aan hun achterban te rechtvaardigen. Ze hebben deze gewetenskwestie ook meerdere malen aangekaart bij de VVD zelf. Maar in eerste instantie werden de e-mails genegeerd, pas onlangs hebben ze antwoord gekregen uit Den Haag. De West Betuwse VVD’er Ralph Botjes vertelt waarom zijn afdeling steeds kritischer werd op de landelijke coronakoers.

‘Het begon allemaal met de belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Maar alles lijkt op de oude manier verder te gaan. Het nieuwe kabinet is gewoon helemaal verkeerd begonnen door aantoonbaar te liegen. Het kabinet blijft vasthouden aan het coronatoegangsbewijs terwijl de wetenschap heeft aangetoond dat deze maatregel niet effectief is.’, vertelt Ralph.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ralph geeft aan dat de landelijke koers van zijn partij enorm doorslaggevend is voor wat kiezers lokaal stemmen. VVD West Betuwe betaalt de rekening van de landelijke koers van de partij.

‘Waar wij nu tegenaan lopen zijn de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een best grote achterban, maar verreweg het grootste gedeelte van onze kiezers kijkt voornamelijk wat onze partij doet in Den Haag en niet per se op lokaal niveau. We kunnen campagnevoeren wat we willen, maar 80 procent van de kiezers kijkt toch niet naar wat er gebeurt in de gemeenteraad. Wij als lokale afdeling worden afgerekend voor landelijke maatregelen zoals de lockdown en de coronapas’.

Liberale waarden
De West Betuwse VVD heeft grote moeite met de landelijke partijkoers omdat zij van mening zijn dat enkele liberale kernwaarden worden verkwanseld. Met name het coronatoegangsbewijs druist in tegen enkele klassieke VVD-waarden, vertelt Ralph.

‘Ons belangrijkste kritiekpunt is toch wel het coronatoegangsbewijs. Daar hebben we erg veel moeite mee omdat we overtuigd zijn dat het hard indruist tegen de liberale waarden van onze partij. Het heeft niks met vrijheid te maken. Dan ga je onderscheid maken op iets wat helemaal niet van toepassing is, want uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat gevaccineerde mensen niet minder besmettelijk zijn dan ongevaccineerden. Dus eigenlijk is gevaccineerd zijn helemaal geen graadmeter voor het risico dat iemand oplevert voor anderen. Daarom is het in onze ogen een vorm van schijnveiligheid. Wij denken juist dat de gezondheidsrisico’s daarom groter worden, vanwege die schijnveiligheid. Daarnaast vinden wij dat het een inbreuk is op de privacy. Mensen aan de deur controleren jouw code en die krijgen dus ook jouw persoonsgegevens.’

‘In uitzonderlijke gevallen moet je kijken welke grondrechten je gaat inperken’, vervolgt Ralph zijn verhaal, ‘maar in dit geval vinden we het absoluut niet proportioneel. Aan de ene kant omdat we vinden dat die QR-code niet werkt, want het zorgt voor schijnveiligheid zoals de wetenschap laat zien. Daarnaast moet je ook kijken naar de risico’s van corona. Die zijn de laatste tijd alleen maar minder geworden. Veel minder mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en steeds minder mensen worden er serieus ziek van. Daarom vinden we maatregel al lang niet meer proportioneel.’

Op een gegeven moment werd vanuit het VVD-bestuur opgedragen om bij VVD-evenementen te werken met de QR-code. De VVD West Betuwe heeft hier niet aan meegewerkt, de afdeling vond dat het controleren op een geldige QR-code niet paste bij de VVD en besloot daarom de landelijke lijn te negeren. 15 november van afgelopen jaar heeft de West Betuwse VVD hier bezwaar tegen gemaakt en een brief gestuurd naar het landelijke bestuur. In de brief werd duidelijk gemaakt dat VVD West Betuwe bezwaar maakt tegen het gebruik van de coronapas. De afdeling heeft met de brief ook geprobeerd een interne discussie over de coronapas te starten, maar de landelijke top reageerde in eerste instantie niet op de brief.

In december werd de brief opnieuw gestuurd, maar opnieuw kwam er geen reactie uit Den Haag. In januari besloot de VVD-afdeling, na het uitblijven van een antwoord op de eerste twee brieven, een geheel nieuwe brief te versturen. In deze brief werden naast de kritieken op het coronabeleid ook andere thema’s aangekaart waar de afdeling over in discussie wilde. De West Betuwse VVD ziet te weinig VVD-programmapunten terug in het coalitieakkoord en is van mening dat er te veel water bij de wijn is gedaan. De lokale afdeling gaat medio februari in gesprek met VVD-Kamerleden.

Meerartikelen

Nieuws

Peiling: BBB op 18 zetels, daarmee tweede partij van Nederland

In de nieuwe zondagspeiling van Maurice de Hond stijgt de BoerBurgerBeweging (BBB) maar liefst vier zetels in een week tijd. Door deze flinke stijging is de partij van Caroline van der Plas de tweede partij van Nederland met 18 zetels. De VVD wordt g

Nieuws

BIJ1-voorzitter stapt op: 'Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos behandeld'

De landelijke voorzitter van BIJ1, Jursica Mills, legt haar functie per direct neer. Mills kan niet langer meer omgaan met de toxische werksfeer binnen haar partij en zal daarom per direct stoppen. De partijtop van BIJ1 heeft aangegeven al veel werk

Nieuws

Oud VVD-prominent overgestapt naar BBB

Gert-Jan Oplaat, voormalig VVD-Kamerlid, heeft bekend gemaakt vanaf heden lid te zijn van de BoerBurgerBeweging (BBB). Een week geleden maakte Oplaat bij Op1 zich niet langer thuis te voelen bij de VVD en de partij te gaan verlaten. Inmiddels heeft O

Nieuws

Koning springt in de bres voor boeren: "Er moet perspectief gegeven worden"

Koning Willem-Alexander heeft het opgenomen voor de Nederlandse boeren. Volgens de Koning moet er namelijk wel perspectief komen, iets wat nu ontbreekt. Daarnaast gaf hij aan dat het koningshuis de boeren een warm hart toedraagt.  Koning Willem-Alexa

Nieuws

Man die huis van BVNL-leider Van Haga binnendrong weer op vrije voeten

De man die donderdagmiddag de woning van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) binnendrong is weer op vrije. De Tweede Kamer heeft aangifte gedaan tegen de inbreker, aldus het AD. Van Haga deed donderdag al een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen me

Nieuws

Amerikaans Hooggerechtshof schaft landelijk recht abortus af: Biden spreekt van "tragische fout"

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een historisch besluit genomen en de pro-abortus uitspraak van Roe vs. Wade teruggedraaid. Hierdoor is het landelijke recht op abortus afgeschaft. De vraag of vrouwen wel of niet abortus mogen plegen i

Nieuws

D66 stopte kritische stikstofconclusies van eigen focusgroep in doofpot: het zou FVD namelijk in de kaart spelen

Professor Han Lindeboom heeft op NPO Radio 2 een boekje open gedaan over de werkwijze van D66. Lindeboom was betrokken bij een focusgroep van de democraten die bezig was met het stikstofdossier. Tijdens diverse bijeenkomsten focuste deze groep zich o

Nieuws

Kabinet zet in op flexwoningen voor asielopvang, sluit dwang niet uit

Het kabinet ziet het sneller bouwen van tijdelijke woningen als een manier om de asielcrisis aan te pakken. Het kabinet zet alles op alles om dit jaar 7.500 tijdelijke huizen te realiseren. Toch sluit het kabinet niet uit dwang te gaan gebruiken om g

Opinie

Opinie

Klimaatcommunisten zijn een gevaar voor de staatsveiligheid

In Rotterdam participeerden afgelopen weekend duizenden mensen in een klimaatmars. Het ultieme doel van deze mensen: zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 °c blijft. Maar dit was niet het enige waar de demonstranten voor actievoerden. Bla

Opinie

Waarom inclusief onderwijs zo gevaarlijk is

Inclusief onderwijs. Onderwijs waarin elk kind, ongeacht sociale of culturele achtergrond, beperking of handicap, emotionele of gedragsproblemen zijn of haar maximale talenten kan ontplooien. Onderwijs, waarin alle kinderen samen en gelijk in de klas

Opinie

Journalisten zijn een doorgeefluik, ook al vindt de Ombudsman NPO Margot Smit dat een gruwel

Sinds januari 2022, het moment waarop ON! de NPO is komen versterken, voldoet de NPO beter aan haar publieke opdracht dan daarvoor. Maar Margot Smit, de Ombudsman NPO, denkt daarover anders in een kritisch rapport dat zij over ON! heeft geschreven. D

Opinie

Utopia versus realiteit

Dienen wij, het machtige Westen, onze kernwapens te verminderen voor een wereld zonder oorlog of dienen wij, het machtige Westen, ons te bewapenen met kernwapens om ons te beschermen tegen de dreigingen uit Rusland of China? Het was dé vraag afgelope

Opinie

Cultuursubsidies leiden tot staatspropaganda en zielloze kunst

Het was al decennia lang een trend, maar tijdens de coronacrisis werd het pas echt zichtbaar: de Nederlandse cultuursector zit onder de plak bij de overheid. Cultuur hoort uitdagend, provocerend en het verst verwijderd van politieke correctheid te zi

Opinie

NPO Ombudsman Margot Smit diskwalificeert ten onrechte Kamerlid Simone Kerseboom (FVD)

“De NPO is van plan omroep Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen. De NPO zet die stap na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO van vorige week. De NPO wil de omroep nog wel de kans geven zijn kant van het verhaal te verte

Leesmeeropinie

Interviews

Interviews

Fuseren? Als het aan Benide ligt, liever niet

In een poging van links om tot intensievere samenwerking te komen, pleiten de partijtoppen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor een fusie van de fracties van de Eerste Kamer. Maar blijft het daarbij? Zijn er ideeën voor een algehele fusie?

Interviews

De politicus met de drang naar vrijheid: Wybren van Haga

Den Haag – In de afgelopen vijf jaar is er flink wat veranderd in de politieke carrière van Wybren van Haga. Op 31 oktober 2017 werd hij verkozen als Tweede Kamerlid voor de VVD, de partij die hem nog geen twee jaar later eruit gooide. Hij ging door

Interviews

Toeslagenmoeder Agnes Plaatje over VVD-actie: “Het was minachting”

Vorige week donderdag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de uithuisplaatsingen van kinderen van ouders uit de toeslagenaffaire. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. Tijdens de bijdrage van de VVD liepen toeslagenouders weg van de publiek

Interviews

Olaf Ephraim: "BVNL heeft argwaan aan een grote overheid"

DEN HAAG – De Tweede Kamer kent ondertussen alweer 20 fracties,  waarvan de helft nog niet veel langer bestaat dan vijf jaar. Wij spraken Olaf Ephraim, de penningmeester, Tweede Kamerlid medeoprichter van BVNL (in de Tweede Kamer bekend als Groep Van

Interviews

De wensdroom over een Europees leger. Toine Beukering over de onhaalbaarheid en onwenselijkheid van dit plan

Vanuit de Europese Unie wordt het geluid voor de vorming van een Europees leger alsmaar luider. Critici zien in de komst van de recent aangekondigde flitsmacht de opmaat naar een echt Europees leger. Volgens JA21-Senator Toine Beukering is het idee v

Interviews

Hugo de Jonge was ondanks kritiek wetenschappers groot voorstander coronapaspoort

Uit WOB-documenten is gebleken dat toenmalig coronaminister Hugo de Jonge en de Europese Unie voorstanders waren van een coronapaspoort. Echter dachten wetenschappers medio 2020 hier anders over: zij zagen weinig heil in deze politieke plannen. Nieuw

Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

PVV'er sloopt ChristenUnie: "Grote woorden, beetje pruttelen, niet doorpakken"

PVV-Kamerlid Edgar Mulder was donderdag tijdens het stikstofdebat enorm kritisch op de ChristenUnie. Tijdens debatten weet die partij zich zo neer te zetten alsof ze wel degelijk op komen voor de landbouwsector, maar onderaan de streep pakt de partij

Nieuws

Ongekend: man dringt woning Wybren van Haga binnen. "Het gaat veel te ver nu"

Een man is donderdagmiddag de woning van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) binnengedrongen. Dat zei het Kamerlid plotseling tijdens het debat over het stikstofbeleid. Van Haga doet een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen met elkaar voor van alle

Nieuws

Kijken: emotionele boer spreekt Kamerleden toe: "Het is oorlog"

Donderdagmiddag vond zich er een bijzonder tafereel plaats in de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden werden getrakteerd op een zeer emotionele toespraak van boer Koos, die vertelde hoe een boer uit het leven was gestapt vanwege de politieke koers in Den

Nieuws

Bezorgde bewoner sloopt D66-burgemeester om komst van mega AZC

De burgemeester van Velsen-Noord, Frank Dales (D66), is enorm blij met een nieuw prestigeproject in zijn gemeente. Velsen-Noord gaat maar liefst 1000 asielzoekers opvangen op een cruiseschip in de haven. Dat Velsen-Noord slechts 5000 inwoners heeft e

Nieuws

Johnson ziet partijvoorzitter vertrekken na zetelverlies tussentijdse verkiezingen

Oliver Dowden, partijvoorzitter van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn functie neergelegd na het zetelverlies in de tussentijdse verkiezingen.  In het kiesdistrict Tiverton-Honiton raakte de partij een belangrijke zetel kw

Nieuws

Van Haga (BVNL) doorziet échte reden onteigenen boeren: 25.000 woningen in Stroe

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) wil opheldering van stikstofminister Van der Wal over een gigantische uitbreiding van het aantal woningen in Stroe. Voor het dorp, waar woensdag nog het grote boerenprotest plaatsvond en waar boeren van hun gron

Nieuws

Klaver noemt Van der Plas tijdens Kamerdebat "vergif": "Wat hij doet is levensgevaarlijk"

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft fel uitgehaald naar BBB-politica Caroline van der Plas. De politica trekt de stikstofcijfers die de overheid gebruikt in twijfel en wil graag meer opheldering. Volgens Klaver zou Van der Plas niet moeten twijfelen

Nieuws

D66 wil vaart maken met stikstofreductie: "Er is meer nodig"

Terwijl veel politieke partijen in de Tweede Kamer tijdens het stikstofdebat bezwaar maken tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet en minister Christianne van der Wal, wil D66 juist een tandje meer. De democraten willen juist dat men vaart ga

Nieuws

Oversterfte eind 2021 hoger dan Covid-sterfte: reden onduidelijk

Uit gemeenschappelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM is duidelijk geworden dat de oversterfte in de tweede helft van 2021 hoger lag dan dan de sterfte door Covid-19. Volgens het RIVM is er geen reden om te denk

Nieuws

Waarom Pieter Omtzigt sceptisch is over toelating Oekraïne tot EU

"Zelden is er een Europese top geweest waarbij er zo veel zulke grote uitdagingen op het bord lagen." Dat zei Kamerlid Pieter Omtzigt woensdag tijdens een debat over de aankomende EU-top, waar het conflict tussen Oekraïne en Rusland een belangrijk on

Nieuws

Van Haga (BVNL): Rutte moet stoppen met stoere oorlogstaal

Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) heeft woensdag tijdens een Kamerdebat fel uitgehaald naar premier Mark Rutte tijdens een debat over de komende Europese top waar het conflict tussen Oekraïne en Rusland een belangrijk onderwerp zal zijn. Van Haga verwe

Nieuws

Baudet: "We hebben een oorlog met Rusland als gevolg van de EU en de machtsspelletjes van de Amerikanen"

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de Europese top van 23 en 24 juni haalde FVD-leider Thierry Baudet scherp uit naar de Europese Unie én naar de Verenigde Staten. Volgens Baudet is Nederland slachtoffer geworden van de machtspelletjes van de Amerika