Verbied pornografie en OnlyFans!

Opinie17 juli 20224 minuten Avish Jajairam

Nog nooit was de consumptie van pornografie zo eenvoudig als nu. Het steeds verder groeiende aanbod van seksueel getinte (video)beelden op diverse social media platformen als OnlyFans doet deze consumptie standhouden en zelfs toenemen. Niet alleen moreel ethische argumenten pleiten tegen de inperking danwel verbod van deze vorm van seksualisering of ‘pornoficatie’. De op de loer liggende gezondheidsproblemen van zowel de makers van de content als consument worden veelal onderschat en leiden bovendien tot zorgelijke maatschappelijke problemen. Bovendien leidt pornografie uiteindelijk tot psychopathie.

Lees ook

Het gevaar van extreem-links is de ogenschijnlijke onschuld

Progressieve denkers stellen zich op het standpunt dat vrouwen die seksueel getinte content maken dit zelf willen, zodat derhalve aan elke gezonde vrouw de ‘vrijheid’ zou moeten toekomen tot seksualiserend en prostituerend gedrag. Deze denkers gaan voorbij aan het feit dat door processen van klassieke conditionering en normalisatie de ‘hiërarchisch ondergeschikte’ is gaan geloven dat “het zo hoort”. Immers, de vrouw is zich gaan vormen naar een geconditioneerde rol die maatschappelijk aan haar is toebedeeld en deze rol wordt onterecht geframed als ‘vrijheid’.

Een op internet prostituerende vrouw kan alleen geld verdienen als ze steeds verder over grenzen gaat en haar volgers behaagt. Zowel de kijkers als de makers van pornografische content moeten steeds verder over grenzen gaan en nieuwe manieren vinden om ‘voldoening en beloning’ te ervaren (coolidge-effect). Er is dan ook geen sprake van een eigen wil voor vrouwen die werkzaam zijn in de (internet)prostitutie.

Pornografie is gemaakt om de zintuigelijke behoefte van vooral de zelfzuchtige, niet-empathische en hiërarchisch dominante man te bevredigen. Deze behoefte is losgerukt van de begrenzende waarden van ethiek, spiritualiteit, romantiek, liefde en gevoelens van verbinding. Integendeel, pornografie portretteert psychopathie: een psychopaat bevredigt enkel zijn behoeften ten koste van een ‘hiërarchisch ondergeschikte’. In pornografie is deze ‘ondergeschikte’ vaak de vrouw. Wie pornografie educatief gebruikt, incorporeert in werkelijkheid psychopathische waarden in het eigen leven. Vooral jonge mensen doen hierdoor een verkeerd wereldbeeld op.

De seksualisering van de maatschappij onderwijst en valideert onterecht (jonge) mannen in de stelling dat elke behoefte grenzeloos bevredigt mag worden, ten koste van de vrouw. Over het algemeen moeten vrouwen emotioneel beschadigd danwel emotioneel ontkoppeld zijn om het vak van prostitutie te kunnen ten uitvoer leggen, Als we een gezonde vrouw blijven voorhouden dat seksualiserend en prostituerend gedrag haar vrijheid is, leidt de vrouw een gerobotiseerd bestaan volgens een gecreëerd ‘sociaal construct’, waarbij zij de visie, wil en behoefte van de narcistische danwel psychopathische man - die maatschappelijk overigens steeds meer draagvlak krijgt - onterecht aanziet als haar eigen visie, wil en behoefte. De vrouw weet dan niet meer wat ze wil of voelen moet en gaat mee in “wat internet doet” want “dat is normaal”.

In zijn boek “The Psychopath Inside” (2014) beschrijft neurowetenschapper Fallon de absentie van hersenactiviteit in de (pre)frontale cortex (hersenkwabben) en bovendien een gekrompen amygdala bij psychopaten. Uit een studie van JAMA Psychiatry “Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption” (2014) blijkt dat ook (porno)verslaving voornoemde medische aandoeningen kan veroorzaken en daarnaast ook het beloningscentrum (‘corpus striatum’) doet krimpen. Hierbij worden ook de impulscontrolecircuits van het brein ernstig verstoord (hypofrontaliteit). Uit een studie van de Universiteit van Cambridge “Internet porn addiction mirrors drug addiction” (2014) blijkt dat het brein van een pornoverslaafde erg lijkt op het brein van een drugsverslaafde: hoe meer je kijkt, des te meer je nodig hebt.

De (pre)frontale cortex regelt (hogere) cognitieve en emotionele taken, zoals het nemen van beslissingen, plannen, sociaal gedrag regelen en impulsbeheersing. De belangrijkste functie van de amygdala is het aanleren, ervaren, verwerken en aansturen van uiteenlopende emoties. Omdat de amygdala ook betrokken is bij het aanleren van (nieuw) gedrag, zorgt normalisatie van deviant gedrag door seksualisering ook voor een nieuwe, steeds opschuivende ‘benchmark’. 

Uit de studie “The dark side of internet: Preliminary evidence for the associations of dark personality traits with specific online activities and problematic internet use” van verslavingspsychologen Kircaburun en Griffiths (2018) werd veelvuldig gebruik van social media geassocieerd met narcisme. Seksconsumptie werd geassocieerd met machiavellistische en psychopathische persoonlijkheden. Deze persoonlijkheden beschikken niet over een gewetensfunctie, kunnen niet reflecteren op hun gedrag en zijn niet in staat om te voelen wat anderen voelen (empathie). Dat maakt hen levensgevaarlijke mensen. In andere studies concludeerden beide onderzoekers (e.a.) onder meer de ongezonde afhankelijke rol van het zelfbeeld van een individu in relatie tot de hoeveelheid “likes” door anderen op social media, de toename van dysmorfie (lichaamsbelevingsstoornis) door een verstoorde maatschappelijke normstelling en (seksuele) desensitisatie (verzwakking van circuits in het beloningscentrum). 

Als de gevoelens van de mens verstoord worden, wordt tenslotte ook zijn identificatie (wie ben ik, wat wil ik) verstoord. De maatschappelijke impact is niet te overzien als pornoconsumptie - net als verslavende drugs - niet verboden wordt.

-----------------------
Avish Jajairam is psycholoog en jurist in de geestelijke gezondheidzorg.

Meerartikelen

Nieuws

De Bijl over personeelstekort: "Boeren zijn straks weer beschikbaar op de arbeidsmarkt, erg geschikt voor in de bouw"

Volgens cabaretier Janneke de Bijl hoeft Nederland zich niet zo heel veel zorgen te maken over het grote personeelstekort in Nederland. Binnenkort zijn de boeren weer beschikbaar op de arbeidsmarkt en deze werkloze boeren kunnen prima in de bouw werk

Nieuws

Lokale VVD-afdelingen nemen afstand van asielopvangdwang kabinet: 'Echt ver over de grens'

De VVD-afdelingen van Oldenzaal en Rijssen-Holten hebben openlijk afstand genomen van het kabinetsbeleid omtrent de asielopvang. De afdelingen vinden het onacceptabel dat Nederlandse gemeentes buitenspel kunnen worden gezet door het kabinet als het g

Nieuws

Van Meijeren over de genderideologie: "Er zijn twee geslachten, maar dat mag je niet zeggen wat dat zou hate speech zijn"

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) vindt het ongekend dat het tegenwoordig al hate speech is om op te merken dat er maar twee geslachten zijn. Volgens hem is een basaal biologisch gegeven dat er maar twee geslachten zijn, maar dat mag sinds ko

Nieuws

Republikeinse gouverneur DeSantis: "Florida is de plek waar woke komt om te sterven"

De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, voert openlijk een strijd tegen het woke-gedachtegoed. Volgens de Republikein is er voor dit gedachtegoed geen plek in zijn staat.  “Het is duidelijk dat we in de klas veel ideologieën hebben bes

Nieuws

Provinciale Zeeuwse partij zet BBB-leden uit de partij

De provinciale partij PvZ (Partij voor Zeeland) gaat politici die willen overstappen naar de BoerBurgerBeweging, of al lid zijn, uit de partij zetten. Een politicus, en tevens lid algemeen bestuur van een waterschap, heeft de partij al moeten verlate

Nieuws

Commissaris van de Koning Groningen: "Tienduizenden asielzoekers opvangen is geen ongekende hoeveelheid"

Volgens René Paas, commissaris van de Koning voor de provincie Groningen, is het "hartverscheurend" dat Nederland niet in staat is om enkele tienduizenden asielzoekers op te vangen. Volgens Paas zou het niet zo'n groot probleem moeten zijn om enkele

Nieuws

Anti-Trump Republikein Liz Cheney verliest voorverkiezingen. Trump: 'Dit is een overwinning voor Amerika'

Het Republikeinse Congres-lid Liz Cheney heeft de voorverkiezingen in haar staat Wyoming verloren. Harriet Hageman, die gesteund werd door voormalig president Donald Trump, pakte 66 procent van de stemmen en won daarmee de voorverkiezingen.  Cheney z

Nieuws

Grootse demonstratie bij door kabinet aangewezen azc: 'Albergen zegt nee tegen azc!'

Dinsdagavond heeft het kabinet besloten om voor het eerst een gemeente te passeren die weigert het bestemmingsplan van een gebouw aan te passen om er asielzoekers in op te vangen. De gemeente Tubbergen weigerde het Hotel 't Elshuys te gaan gebruiken

Opinie

Opinie

Adriaan van Dis is na 33 jaar nog steeds “verbijsterd” over Khomeini’s theoterrorisme. En Nederland roept in koor “Adriaan kom terug!”

Het AD had een interview met Adriaan van Dis over de recente aanval op Rushdie door Hadi Matar. Waarom ondervraagt het AD Van Dis daarover? Dat is omdat Rushdie een literaire schrijver is en Van Dis ook. Ook omdat Van Dis enige tijd voorzitter was va

Opinie

De Nederlandse Rushdie: Geert Wilders

Eindelijk dan eens een verheugend bericht over cancelling. Het AD schrijft: “Twitter sluit account Pakistaan die prijs zet op hoofd Geert Wilders: ‘Na Rushdie is hij de volgende’”. Het is natuurlijk ironisch of cynisch of hoe je het maar wilt noemen,

Opinie

Waarom is het theoterrorisme zo’n succes?

Hoe is het mogelijk dat het theoterrorisme, 33 jaar na de introductie daarvan met Khomeini’s fatwa over Rushdie (1989), nog steeds zo’n ongelooflijk succes is? Waarom heeft het zijn aantrekkingskracht nog niet verloren? Nou ja, dus wel vanwege dat su

Opinie

Het Westen heeft alles te bieden behalve zingeving

Een aantal jaar geleden werd het televisieprogramma Echte meisjes op zoek naar zichzelf uitgezonden. Tien zelfverklaarde ‘reality babes’ reisden af naar Nepal om aldaar verlichting te vinden. In het programma is te zien hoe ongeremde, ervaringsloze s

Opinie

Belastingverlagingen: dé oplossing voor de energiecrisis, armoede en inflatie

De inflatie is gigantisch. U merkt het in de winkel. De horeca. En op een evenement. Ook, en met name, de energiekosten rijzen de pan uit. Mensen die het op zich wel kunnen betalen zijn geïrriteerd. Want vijf euro voor een simpel biertje is toch van

Opinie

TPI: een grove overschrijding van het mandaat van de ECB

Afgelopen maand kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuw instrument aan om de steeds verder oplopende spreads -de renteverschillen tussen eurolanden- te beperken. Het instrument wordt TPI (Transmission Protection Instrument) genoemd en geef

Leesmeeropinie

Interviews

Interviews

Het belang van het bezoeken van politieke zaaltjes

De 45-jarige verslaggever, docent en onderzoeker Chris Aalberts bezoekt regelmatig bijeenkomsten van politieke partijen. Tijdens het bezoek doet hij live verslag op zijn Twitteraccount @chrisiserbij en na afloop schrijft hij een verslag op zijn websi

Interviews

Achter de schermen bij de BoerBurgerBeweging met Alexander Hendriks

Hoe gaat het achter de schermen bij de BoerBurgerBeweging? Ondertussen kent iedereen Caroline van der Plas, maar hoe gaat het achter de schermen? We spraken de 26-jarige Alexander Hendriks over zijn ervaringen als beleidsmedewerker van de BBB-fractie

Interviews

Fuseren? Als het aan Benide ligt, liever niet

In een poging van links om tot intensievere samenwerking te komen, pleiten de partijtoppen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor een fusie van de fracties van de Eerste Kamer. Maar blijft het daarbij? Zijn er ideeën voor een algehele fusie?

Interviews

De politicus met de drang naar vrijheid: Wybren van Haga

Den Haag – In de afgelopen vijf jaar is er flink wat veranderd in de politieke carrière van Wybren van Haga. Op 31 oktober 2017 werd hij verkozen als Tweede Kamerlid voor de VVD, de partij die hem nog geen twee jaar later eruit gooide. Hij ging door

Interviews

Toeslagenmoeder Agnes Plaatje over VVD-actie: “Het was minachting”

Vorige week donderdag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de uithuisplaatsingen van kinderen van ouders uit de toeslagenaffaire. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. Tijdens de bijdrage van de VVD liepen toeslagenouders weg van de publiek

Interviews

Olaf Ephraim: "BVNL heeft argwaan aan een grote overheid"

DEN HAAG – De Tweede Kamer kent ondertussen alweer 20 fracties,  waarvan de helft nog niet veel langer bestaat dan vijf jaar. Wij spraken Olaf Ephraim, de penningmeester, Tweede Kamerlid medeoprichter van BVNL (in de Tweede Kamer bekend als Groep Van

Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

Energiedeskundige pleit bij de NPO voor herstart Groningse gaswinning: "Het kan veilig"

Energiedeskundige David Smeulders heeft bij Op1 gepleit voor het opnieuw gebruikmaken van de Groningse gasvelden. Volgens Smeulders is het technisch gezien ook mogelijk om veilig gas te winnen in Groningen. In februari pleitte de hoogleraar ook al vo

Nieuws

Opnieuw grote vechtpartij bij Ter Apel: wegen rondom asielzoekerscentrum uit voorzorg afgesloten

Dinsdagavond is het opnieuw flink misgegaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen weken was het al enorm onrustig bij het azc, meerdere malen gingen er groepen mannen met elkaar op de vuist, zo ook dinsdagavond. Uit voorzorg heeft men de w

Nieuws

Kabinet roept werkgevers op om lonen te verhogen: Van der Plas keurt plan af

Het kabinet kijkt voorlopig vooral naar werkgevers om de dalende koopkracht via een loonsverhoging op te lossen. Dat laat minister Van Gennip aan de NOS weten. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt dit een nogal ondoordacht plan. Het

Nieuws

Kamervragen Omtzigt over dreigende energie-armoede voor Nederlandse huishoudens: 'Waar gaat de miljardenwinst terecht komen?'

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een reeks Kamervragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, de minister van Financiën en de premier over de dreigende energie-armoede in Nederland. Omtzigt vraagt zich af waar de miljardenwinst op energie

Nieuws

Politie niet blij met vervolging van waterkanon-agente door het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de agente die tijdens de avondklokrellen een demonstrant omver blies met een waterkanon te vervolgen. Politiebond ACP is hier niet blij mee, volgens de bond wordt op deze manier het beeld versterkt dat d

Nieuws

Derksen over huilende Den Besten: "Hij zou eens een avondje hier moeten zitten"

Vandaag Inside-commentator Johan Derksen kon zijn ogen niet geloven toen hij huilende Tim den Besten op de radio zag. Volgens Derksen was het niks meer dan een theatrale show.  Derksen is niet bepaald fan van Den Besten. Volgens de VI-commentator hee

Nieuws

Kabinet wil biologische boeren mogelijk ontzien bij stikstofplannen

Het kabinet heeft plannen om biologische boeren een uitzonderingspositie te geven bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Volgens minister Christianne van der Wal (Stikstof) hebben deze biologische boeren jaren geleden al een grote omslag gemaakt e

Nieuws

Jan van de Beek: "Als je iets zegt over bevolkingsgroei, zeg je eigenlijk iets over immigratie"

In het eerste halfjaar van 2022 zijn er bijna 200.000 immigranten naar Nederland gekomen, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Netto gezien is de bevolking van Nederland door migratie met meer dan 120.000 me

Nieuws

JA21'er hekelt gebrek aan vrij debat tijdens coronacrisis: "Alleen het narratief van de overheid werd toegelaten"

JA21-Europarlementariër Rob Roos blikt terug in het Europees Parlement op het gebrek aan transparantie en open debat tijdens de coronacrisis. Volgens Roos is het zorgelijk dat tijdens de crisis alleen het overheidsverhaal als de waarheid werd gezien.

Nieuws

Wilders kritisch op plan voor luxetaks op drinkwater: 'Krankzinnig. We hebben niet meer belastingen nodig maar minder!'

Nederlandse waterbeheerders zijn aan het onderzoeken of hogere waterprijzen ervoor kunnen zorgen dat bedrijven en consumenten zuiniger zijn met het watergebruik. PVV-voorman Geert Wilders noemt het plan 'krankzinnig'.  Door middel van een zogeheten l

Nieuws

Derksen staat achter de boeren: 'Ik heb thuis de omgekeerde Nederlandse vlag hangen'

Johan Derksen maakte maandagavond bij Vandaag Inside bekend achter de boeren in Nederland te staan. Thuis heeft hij zelfs meerdere vlaggen opgehangen om de boeren een hart onder de riem te steken.  Volgens Derksen loopt de polarisatie in Nederland op

Opinie

Adriaan van Dis is na 33 jaar nog steeds “verbijsterd” over Khomeini’s theoterrorisme. En Nederland roept in koor “Adriaan kom terug!”

Het AD had een interview met Adriaan van Dis over de recente aanval op Rushdie door Hadi Matar. Waarom ondervraagt het AD Van Dis daarover? Dat is omdat Rushdie een literaire schrijver is en Van Dis ook. Ook omdat Van Dis enige tijd voorzitter was va