Laat mij vanuit de Kamer coronarechtszaak OMT-opnames winnen

Opinie20 november 2023 6 minuten Wybren van Haga
Van Haga
ANP

Het is nog maar kort geleden dat onze grondwet door het gevoerde coronabeleid stelselmatig werd geschonden. Na de lockdown kwam de QR-code, die in strijd was met onze grondwet. De QR-code vroeg om een vaccinatie- en/of testbewijs en greep daarmee in de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op zijn of haar lichamelijke situatie de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. Niemand, behalve BVNL, kwam in opstand. Onze petitie Stop coronadiscriminatie werd meer dan 268.000 keer getekend.

Wij deden aangifte tegen de Staat der Nederlanden omdat het coronabeleid van de Staat discriminatoir was en medische apartheid creëerde, waarbij ongevaccineerden werden  buitengesloten. Bovendien waren de maatregelen die alleen waren gericht op ongevaccineerden omstreden, al is het maar omdat het kabinet steeds had gezegd dat er bij vaccinatie geen sprake mocht zijn van ’dwang of drang’.”

Monddood gemaakt
BVNL en andere coronacriticasters kwam de kritiek op het coronabeleid duur te staan. Het coronabeleid werd al snel een soort doctrine. Wie weigerde zich te conformeren werd monddood gemaakt. Niet alleen door aanhangers van de coronareligie, maar ook door de predikers ervan. De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd, om hen in de gaten te houden. Uit WOB-verzoeken kwam naar boven dat zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hiervoor was ingezet. Onschuldige burgers die niets meer deden dan zich uitspreken, werden bij demonstraties kort en klein geslagen of zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.

Ikzelf werd meermaals gecensureerd op social media, nadat ik mij kritisch uitgelaten  had over het coronabeleid van het kabinet. Mijn LinkedIn account werd verwijderd en ook op Facebook werd ik geblokkeerd. Als er inderdaad sprake is van doelbewuste, georganiseerde censuur vanuit de overheid, dan is dat een bijzonder kwalijke zaak, waar heel Nederland zich grote zorgen over zou moeten maken. Hoe vrij zijn wij namelijk nog, als we altijd over onze schouder moeten kijken, om te zien of wij niet gevolgd worden door de overheid? Big Brother is watching you, het was ooit slechts fictie. Maar inmiddels lijkt het steeds meer de dystopische realiteit te worden.

Andere partijen
Je zou steun voor BVNL verwachten van andere partijen in de Tweede Kamer tegen deze dictatoriale praktijken, want als je je in Nederland niet eens meer uit mag spreken over het beleid van de overheid, kunnen we wel stellen dat we niet meer in een democratie leven. Niets was echter minder maar. Partijen met wie wij op andere dossiers fijn samenwerken, gaven hier niet thuis. De PVV liep volledig in coronapas. Mondkapjes, vaccinaties, de Wildersgetrouwen waren er gek op. Thierry Baudet schreeuwde het hardst om een lockdown. Gelukkig heb ik hem een zetje in de goede richting kunnen geven. BBB en JA21? Die draaiden braaf hun rondjes mee in de malle coronamolen. Ook Pieter Omtzigt liep met zijn mondkapje, lekker gevaccineerd, te tamboereren dat het allemaal anders moest. Gelukkig was en is er een coronakritisch geluid vanuit BVNL. 

Strijd voortzetten
Ook nu laat BVNL niet los. Al bijna een jaar lang proberen wij de geheime ‘OMT-tapes’ te bemachtigen, die D66-Minister Kuipers van VWS koste wat het kost geheim wil houden. Het ministerie vertraagt, blokkeert en liegt, maar wij geven niet op.

In december 2022, bijna een jaar geleden, diende BVNL een Woo-verzoek in voor het verkrijgen van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Minister Kuipers weigerde deze openbaar te maken, omdat het ‘belang van de Staat’ daardoor in gevaar zou komen. Inmiddels zijn we drie Woo-verzoeken en een gang naar de rechter verder en blijkt steeds meer dat het ministerie met alle geweld de deksel op de doofpot probeert te houden. Hier staan we nu:

Woo-verzoek 1 – de ‘OMT-tapes’
Omdat de bewaarde OMT-opnames niet werden vrijgegeven, deden wij op 5 december 2022 een beroep op de Wet Open Overheid (Woo). Op basis van deze wet kunnen alle burgers informatie opvragen bij de overheid. De overheid reageerde niet binnen de daarvoor gestelde zes weken op dit verzoek, maar kwam pas op 17 maart – ruim 14 weken na het verzoek en dus 8 weken later dan wettelijk toegestaan – met een besluit en bovendien pas nadat BVNL naar de rechtbank was gegaan om dit af te dwingen.

Het besluit van 17 maart betrof een afwijzing van het verzoek om de OMT-tapes openbaar te maken. Deze afwijzing was nagenoeg niet gemotiveerd. Hiertegen heeft BVNL bezwaar ingesteld bij het Ministerie van VWS. Ook dit bezwaar is afgewezen. Daarom zijn wij een procedure bij de rechtbank Haarlem begonnen. In deze procedure heeft het ministerie tot op heden niet gereageerd en vertraagt zij zodoende het proces. 

Woo-verzoek 2 – Afspraak met OMT-leden
Omdat het ministerie van VWS zich – in het kader van het niet openbaar maken van de OMT-tapes – onder meer bedient van het argument dat: ‘afspraken gemaakt met de leden van het OMT zich hiertegen verzetten’, heeft BVNL op 3 april 2023 via een tweede Woo-verzoek verzocht om die afspraken. Het betreft afspraken gemaakt met de leden van het OMT, aangaande de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het OMT. Ook op dit verzoek reageerde het ministerie niet op tijd. Een nieuwe gang naar de rechtbank volgde. Die heeft het ministerie opgelegd een besluit te nemen onder oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat het ministerie verzuimde. Pas toen heeft het ministerie – op 1 september 2023 – een besluit genomen. Dit betreft een gedeeltelijke toewijzing, waarbij documenten mbt de werkwijze en aanverwante zaken werden vrijgegeven. Deze documenten zijn irrelevant en komen niet tegemoet aan het Woo-verzoek dat door BVNL is gedaan en bevatten geen informatie over afspraken met het OMT en/of haar leden over vertrouwelijkheid. Sterker nog, door het ministerie wordt beweerd dat dergelijke afspraken er niet zijn, of althans niet voorkomen op de lijst met relevante stukken. Hiermee spreekt het ministerie spreek zichzelf dus tegen. BVNL heeft daarom bezwaar ingesteld bij het ministerie. Deze procedure loopt nog.

Woo-verzoek 3 – interne communicatie
Aangezien BVNL wordt tegengewerkt in de pogingen om informatie te verkrijgen vanuit het Ministerie van VWS is er op 23 maart 2023 een derde Woo-verzoek gedaan. Dit Woo-verzoek heeft betrekking op communicatie – binnen het ministerie en de overheid – over de eerdere Woo-verzoeken. Het ministerie heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen waarbij de verzochte informatie deels openbaar is gemaakt. Hieruit blijkt dat de Minister van VWS en de Minister van LZS zelf rechtstreeks geïnformeerd wilden worden over de informatieverzoeken van BVNL. Ook dienden concept-besluiten altijd aan hen te worden voorgelegd. Dit is opmerkelijk, omdat de afhandeling van een Woo-verzoek doorgaans een ambtelijke afweging is, waarbij een minister zichzelf niet betrekt. Aangezien de Minister van VWS zelf betrokken was bij het OMT in de periode waarop de betreffende Woo-verzoeken betrekking hebben, geeft dit te denken. 

Omdat een deel van de informatie waarom is verzocht wederom niet openbaar is gemaakt door het ministerie –  het betreft onder meer app- en sms-contacten tussen de minister en de (voormalig) OMT-leden – is BVNL tegen het besluit van 22 mei in bezwaar gegaan. Op 13 oktober heeft het ministerie aangegeven dat zij de verzochte informatie niet vrij zal geven, omdat deze er niet zou zijn. Gezien de beslissing op het bezwaar van 13 oktober ziet BVNL zich genoodzaakt ook tegen dat besluit een beroep bij de rechtbank in te stellen. 

Achterhalen van de waarheid
Om erachter te komen wat er op de opnames staat die het ministerie met alle geweld geheim wil houden, is het belangrijk dat wij onze missie voor het achterhalen van de waarheid achter het coronaschandaal in de Tweede Kamer kunnen voortzetten. Een stem op BVNL op 22 november, is een stem voor transparantie en gerechtigheid. Wij zullen er alles aan blijven doen om te achterhalen waarom welke keuzes zijn gemaakt en door wie. Het coronabeleid en de maatregelen hebben grote schade aangericht en Nederland heeft recht om te weten wat er precies gebeurd is. BVNL zal zich daarvoor onverminderd blijven inzetten. Wij willen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund in deze strijd, ons van advies en informatie heeft voorzien en er middels donaties voor heeft gezorgd dat wij een juridische procedure hebben kunnen starten heel erg bedanken. Wij geven niet op en hopen dat we na 22 november onze missie voort kunnen zetten.

In het Belang van Nederland.
-------------------
Wybren van Haga is lijsttrekker van BVNL, lijst 18.

Meerartikelen

sp
Nieuws

Lilian Marijnissen stopt per direct als partijleider en Kamerlid: 'Grote eer geweest'

SP-leider Lilian Marijnissen maakt zaterdag bekend per direct te stoppen in de politiek. In een statement op X schrijft Marijnissen zich terug te trekken als fractievoorzitter en direct te stoppen als Tweede Kamerlid. De afgelopen verkiezingen leverd

uden
Nieuws

Opvang asielzoekers in Van der Valk Uden door rechter verboden

De rechtbank heeft de opvang van asielzoekers in hotel Van der Valk in Uden vooralsnog verboden. Het was de bedoeling dat er in het hotel vanaf 11 december 300 asielzoekers zouden worden opgevangen. Maar omwonenden sleepten het Centraal Opvang Asielz

Eva Vlaardingerbroek
Nieuws

Eva Vlaardingerbroek brandt klimaatbeleid af: "Iedereen weet dat het een leugen is"

Eva Vlaardingerbroek is uiterst kritisch over het klimaatbeleid van de Nederlandse regering. Ze vindt het onzin dat er gedaan wordt alsof boeren en hun vee verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.  "Met de boeren werd het zo duidelijk voor me,

Milei
Nieuws

Argentijnse president Milei: "Progressieve belasting is disproportioneel"

De nieuwe president van Argentinië, Javier Milei, verkondigde in een interview opnieuw zijn libertarische visie op economie. Hij is zeer kritisch over progressieve belastingheffing waarbij mensen die meer verdienen een hoger percentage van hun inkome

Viktor Orbán
Nieuws

Viktor Orbán tegen EU-lidmaatschap voor Oekraïne, wil einde aan de oorlog

De Europese Commissie wil gaan starten met onderhandelingen met Oekraïne over EU-lidmaatschap. De Hongaarse premier Viktor Orbán is echter zeer kritisch. "Dit komt niet overeen met de belangen van veel lidstaten. Zeker niet met die van Hongarije. De

Kerstmis
Nieuws

Canadese commissie mensenrechten: Kerstmis is racistisch en kolonialistisch

De Canadese Mensenrechten Commissie betoogt dat kerstmis verbonden is met kolonialisme. In een nieuwe publicatie koppelt de commissie ook religieuze intolerantie in Canada aan kolonialisme. Het rapport stelt dat het feit dat Kerstmis en pasen de enig

Ibram X. Kendi
Nieuws

Linkse hoogleraar stelt dat blanke huidskleur voor ontmenselijking zorgt

Ibram X. Kendi, auteur, professor en activist, zegt dat 'witheid' ervoor zorgt dat blanke mensen niet in verbinding staan met hun menselijkheid. Hij sprak over de nieuwe Netflix film Stamped die gebaseerd is op zijn boek van dezelfde naam. "Ik denk n

Trudeau
Nieuws

Meer dan 185.000 Canadezen tekenen petitie om Trudeau af te zetten

Veel Canadezen zijn klaar met de linkse premier Justin Trudeau. In diverse peilingen doet de premier het met zijn partij dan ook slecht. Een recente petitie roept zelfs op tot een Trudeau-exit. De petitie is al bijna 200.000 keer ondertekend. De peti

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Queers
Fun

Rechtse homo begrijpt 'Queers for Palestine' niet: 'Ik wil niet onthoofd worden'

Sommige mensen uit de LHBT-gemeenschap blijven zich verwonderen over het initiatief 'Queers for Palestine', zij snappen niet waarom er zulke mensen bestaan. Er is namelijk niks leuk aan Palestina voor de LHBT-gemeenschap, hun seksuele voorkeur is nam

ON
Nieuws

Jaquelina (60) meermaal gestoken en mishandeld door Syrische buurman

Jaquelina, een vrouw van 60, is meerdere keren gestoken en mishandeld door haar Syrisch bovenbuurman. Ze heeft verwondingen op haar armen en buik. De man woont ongeveer twee jaar in Nederland.  Jaquelina vertelt Ongehoord Nederland wat haar is overko

Politie
Nieuws

Illegale migrant met 28 veroordelingen slaat opnieuw toe in openbaar vervoer

Een illegale migrant, met al 28 strafrechtelijke veroordelingen op zijn naam, is opnieuw veroordeeld in Frankrijk. Hij sloeg een vader en zijn peetzoon omdat ze weigerden hem frisdrank te geven in het openbaar vervoer. Vier dagen ervoor viel hij een

Van der Burg
Nieuws

VVD-staatssecretaris slaat alarm: nog dit jaar 4.000 extra asielopvangplekken nodig

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg slaat alarm. Opnieuw komt Nederland opvangplekken voor asielzoekers tekort. Voor het eind van dit jaar moeten er 4.000 nieuwe opvangplekken bijkomen, aldus de VVD'er. "Tussen vandaag en 31 december moet

Parijs
Nieuws

Reisadvies voor Parijs aangescherpt vanwege islamitische terreurdreiging

In reactie op een terreurdreiging heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Parijs aangescherpt. Het is nu verhoogd naar geel. Reizen is nog altijd wel toegestaan, maar mensen weten nu dat er risico's aan verbonden zijn. Het adv

Von der Leyen
Nieuws

Hongarije verdenkt Von der Leyen van corruptie om Pfizer-deal

De Hongaarse overheid beticht de Europese Commissie van mogelijke corruptie vanwege de beruchte Pfizer-deal. Hiermee is Hongarije de eerste EU-lidstaat die zich op deze manier uitspreekt over deze affaire. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wor

Tom van der Lee
Nieuws

Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) stelt zich kandidaat als Kamervoorzitter

De Tweede Kamer moet een nieuwe voorzitter kiezen nu Vera Bergkamp (D66) het parlement heeft verlaten. Tom van der Lee (GroenLinks) kondigt nu zijn kandidaatschap aan. Hij heeft een brief gestuurd aan alle Kamerleden.  Van der Lee zegt het vertrouwen

migratie
Nieuws

Groningen overwoog Ter Apel te sluiten; ook bussen met asielzoekers naar andere plekken sturen overwogen

De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, vertelt in een interview met Nieuwsuur dat zijn provincie heftige maatregelen overwoog om de asielproblemen in Ter Apel te bestrijden. Ondermeer een sluiting van het azc werd overwogen. Daarnaast dac

Ter Apel
Onderzoek

Nederland gaf 400 miljard euro uit aan migranten in 24 jaar tijd

Van 1995 tot 2019 heeft Nederland 400 miljard euro uitgegeven aan migranten. Gemiddeld ging het om 17 miljard euro per jaar, met een piek van 32 miljard euro in 2016. Dit blijkt uit een kersvers onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het argume

Nanninga
Nieuws

JA21 hekelt onduidelijk standpunt BBB over spreidingswet

Senator Annabel Nanninga (JA21) is kritisch over het gebrek aan duidelijkheid van de BBB over de spreidingswet. Momenteel is het nog onduidelijk of deze door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Er zijn op zijn minst één of twee BBB-senatoren nodig

Asiel
Nieuws

Duitse grenscontroles zorgen voor daling illegale immigratie

Sinds oktober voert Duitsland strenge grenscontroles uit met zijn oostelijke buurland Polen, om zo de illegale migrantenstroom te bedwingen. En het effect is te merken: een nabijgelegen aanmeldcentrum ontvangt nog maar 20 procent van het aantal asiel

PVV
Achtergronden

Dit zijn de meest opvallende nieuwe PVV-Kamerleden

De PVV is deze week met 37 Tweede Kamerleden officieel geïnstalleerd in de Tweede Kamer. De partij is meer dan verdubbeld ten opzichte van de vorige verkiezingen, dat betekent dat de partij aardig wat nieuwkomers mag verwelkomen in de landelijke poli