Laat mij vanuit de Kamer coronarechtszaak OMT-opnames winnen

Opinie20 november 2023 6 minuten Wybren van Haga
Van Haga
ANP

Het is nog maar kort geleden dat onze grondwet door het gevoerde coronabeleid stelselmatig werd geschonden. Na de lockdown kwam de QR-code, die in strijd was met onze grondwet. De QR-code vroeg om een vaccinatie- en/of testbewijs en greep daarmee in de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op zijn of haar lichamelijke situatie de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. Niemand, behalve BVNL, kwam in opstand. Onze petitie Stop coronadiscriminatie werd meer dan 268.000 keer getekend.

Wij deden aangifte tegen de Staat der Nederlanden omdat het coronabeleid van de Staat discriminatoir was en medische apartheid creëerde, waarbij ongevaccineerden werden  buitengesloten. Bovendien waren de maatregelen die alleen waren gericht op ongevaccineerden omstreden, al is het maar omdat het kabinet steeds had gezegd dat er bij vaccinatie geen sprake mocht zijn van ’dwang of drang’.”

Monddood gemaakt
BVNL en andere coronacriticasters kwam de kritiek op het coronabeleid duur te staan. Het coronabeleid werd al snel een soort doctrine. Wie weigerde zich te conformeren werd monddood gemaakt. Niet alleen door aanhangers van de coronareligie, maar ook door de predikers ervan. De overheid bleek actief critici van het coronabeleid op social media te hebben gevolgd, om hen in de gaten te houden. Uit WOB-verzoeken kwam naar boven dat zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hiervoor was ingezet. Onschuldige burgers die niets meer deden dan zich uitspreken, werden bij demonstraties kort en klein geslagen of zijn geschaduwd als ware zij staatsgevaarlijk.

Ikzelf werd meermaals gecensureerd op social media, nadat ik mij kritisch uitgelaten  had over het coronabeleid van het kabinet. Mijn LinkedIn account werd verwijderd en ook op Facebook werd ik geblokkeerd. Als er inderdaad sprake is van doelbewuste, georganiseerde censuur vanuit de overheid, dan is dat een bijzonder kwalijke zaak, waar heel Nederland zich grote zorgen over zou moeten maken. Hoe vrij zijn wij namelijk nog, als we altijd over onze schouder moeten kijken, om te zien of wij niet gevolgd worden door de overheid? Big Brother is watching you, het was ooit slechts fictie. Maar inmiddels lijkt het steeds meer de dystopische realiteit te worden.

Andere partijen
Je zou steun voor BVNL verwachten van andere partijen in de Tweede Kamer tegen deze dictatoriale praktijken, want als je je in Nederland niet eens meer uit mag spreken over het beleid van de overheid, kunnen we wel stellen dat we niet meer in een democratie leven. Niets was echter minder maar. Partijen met wie wij op andere dossiers fijn samenwerken, gaven hier niet thuis. De PVV liep volledig in coronapas. Mondkapjes, vaccinaties, de Wildersgetrouwen waren er gek op. Thierry Baudet schreeuwde het hardst om een lockdown. Gelukkig heb ik hem een zetje in de goede richting kunnen geven. BBB en JA21? Die draaiden braaf hun rondjes mee in de malle coronamolen. Ook Pieter Omtzigt liep met zijn mondkapje, lekker gevaccineerd, te tamboereren dat het allemaal anders moest. Gelukkig was en is er een coronakritisch geluid vanuit BVNL. 

Strijd voortzetten
Ook nu laat BVNL niet los. Al bijna een jaar lang proberen wij de geheime ‘OMT-tapes’ te bemachtigen, die D66-Minister Kuipers van VWS koste wat het kost geheim wil houden. Het ministerie vertraagt, blokkeert en liegt, maar wij geven niet op.

In december 2022, bijna een jaar geleden, diende BVNL een Woo-verzoek in voor het verkrijgen van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Minister Kuipers weigerde deze openbaar te maken, omdat het ‘belang van de Staat’ daardoor in gevaar zou komen. Inmiddels zijn we drie Woo-verzoeken en een gang naar de rechter verder en blijkt steeds meer dat het ministerie met alle geweld de deksel op de doofpot probeert te houden. Hier staan we nu:

Woo-verzoek 1 – de ‘OMT-tapes’
Omdat de bewaarde OMT-opnames niet werden vrijgegeven, deden wij op 5 december 2022 een beroep op de Wet Open Overheid (Woo). Op basis van deze wet kunnen alle burgers informatie opvragen bij de overheid. De overheid reageerde niet binnen de daarvoor gestelde zes weken op dit verzoek, maar kwam pas op 17 maart – ruim 14 weken na het verzoek en dus 8 weken later dan wettelijk toegestaan – met een besluit en bovendien pas nadat BVNL naar de rechtbank was gegaan om dit af te dwingen.

Het besluit van 17 maart betrof een afwijzing van het verzoek om de OMT-tapes openbaar te maken. Deze afwijzing was nagenoeg niet gemotiveerd. Hiertegen heeft BVNL bezwaar ingesteld bij het Ministerie van VWS. Ook dit bezwaar is afgewezen. Daarom zijn wij een procedure bij de rechtbank Haarlem begonnen. In deze procedure heeft het ministerie tot op heden niet gereageerd en vertraagt zij zodoende het proces. 

Woo-verzoek 2 – Afspraak met OMT-leden
Omdat het ministerie van VWS zich – in het kader van het niet openbaar maken van de OMT-tapes – onder meer bedient van het argument dat: ‘afspraken gemaakt met de leden van het OMT zich hiertegen verzetten’, heeft BVNL op 3 april 2023 via een tweede Woo-verzoek verzocht om die afspraken. Het betreft afspraken gemaakt met de leden van het OMT, aangaande de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het OMT. Ook op dit verzoek reageerde het ministerie niet op tijd. Een nieuwe gang naar de rechtbank volgde. Die heeft het ministerie opgelegd een besluit te nemen onder oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat het ministerie verzuimde. Pas toen heeft het ministerie – op 1 september 2023 – een besluit genomen. Dit betreft een gedeeltelijke toewijzing, waarbij documenten mbt de werkwijze en aanverwante zaken werden vrijgegeven. Deze documenten zijn irrelevant en komen niet tegemoet aan het Woo-verzoek dat door BVNL is gedaan en bevatten geen informatie over afspraken met het OMT en/of haar leden over vertrouwelijkheid. Sterker nog, door het ministerie wordt beweerd dat dergelijke afspraken er niet zijn, of althans niet voorkomen op de lijst met relevante stukken. Hiermee spreekt het ministerie spreek zichzelf dus tegen. BVNL heeft daarom bezwaar ingesteld bij het ministerie. Deze procedure loopt nog.

Woo-verzoek 3 – interne communicatie
Aangezien BVNL wordt tegengewerkt in de pogingen om informatie te verkrijgen vanuit het Ministerie van VWS is er op 23 maart 2023 een derde Woo-verzoek gedaan. Dit Woo-verzoek heeft betrekking op communicatie – binnen het ministerie en de overheid – over de eerdere Woo-verzoeken. Het ministerie heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen waarbij de verzochte informatie deels openbaar is gemaakt. Hieruit blijkt dat de Minister van VWS en de Minister van LZS zelf rechtstreeks geïnformeerd wilden worden over de informatieverzoeken van BVNL. Ook dienden concept-besluiten altijd aan hen te worden voorgelegd. Dit is opmerkelijk, omdat de afhandeling van een Woo-verzoek doorgaans een ambtelijke afweging is, waarbij een minister zichzelf niet betrekt. Aangezien de Minister van VWS zelf betrokken was bij het OMT in de periode waarop de betreffende Woo-verzoeken betrekking hebben, geeft dit te denken. 

Omdat een deel van de informatie waarom is verzocht wederom niet openbaar is gemaakt door het ministerie –  het betreft onder meer app- en sms-contacten tussen de minister en de (voormalig) OMT-leden – is BVNL tegen het besluit van 22 mei in bezwaar gegaan. Op 13 oktober heeft het ministerie aangegeven dat zij de verzochte informatie niet vrij zal geven, omdat deze er niet zou zijn. Gezien de beslissing op het bezwaar van 13 oktober ziet BVNL zich genoodzaakt ook tegen dat besluit een beroep bij de rechtbank in te stellen. 

Achterhalen van de waarheid
Om erachter te komen wat er op de opnames staat die het ministerie met alle geweld geheim wil houden, is het belangrijk dat wij onze missie voor het achterhalen van de waarheid achter het coronaschandaal in de Tweede Kamer kunnen voortzetten. Een stem op BVNL op 22 november, is een stem voor transparantie en gerechtigheid. Wij zullen er alles aan blijven doen om te achterhalen waarom welke keuzes zijn gemaakt en door wie. Het coronabeleid en de maatregelen hebben grote schade aangericht en Nederland heeft recht om te weten wat er precies gebeurd is. BVNL zal zich daarvoor onverminderd blijven inzetten. Wij willen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund in deze strijd, ons van advies en informatie heeft voorzien en er middels donaties voor heeft gezorgd dat wij een juridische procedure hebben kunnen starten heel erg bedanken. Wij geven niet op en hopen dat we na 22 november onze missie voort kunnen zetten.

In het Belang van Nederland.
-------------------
Wybren van Haga is lijsttrekker van BVNL, lijst 18.

Meerartikelen

Bloemetjes
De Bom

Zijn bloemetjes ook al racistisch?

Biologen gaan honderden plantennamen wijzigen omdat ze 'racistisch' zouden zijn. Dit is geen satire, maar een echt nieuwsbericht van deze week. De Bom vindt het totaal onbegrijpelijk. Hoe lang gaat deze linkse hervormingsdrift nog duren? Er wordt zel

wolf
Achtergronden

Verdoezelt overheid wolvenproblematiek? 'Moesten foto's wolf in Leusden offline halen'

De gemeente Leusden heeft besloten om landgoed Den Treek tot 15 augustus af te sluiten. Dit besluit volgt na een incident waarbij een kind vorige week door een wolf zou zijn gebeten. Het eerdere advies van de provincie Utrecht om het gebied te mijden

Marymore Grand Prix
Nieuws

Mannen domineren podium bij vrouwenwedstrijd wielrennen

Een opmerkelijke prestatie in de wielerwereld zorgde vorig weekend voor opschudding. Drie biologische mannen, die zich identificeren als vrouw, bezetten de eerste drie plaatsen op het podium bij een speciale vrouwenwedstrijd tijdens de Marymore Grand

De Jonge
Nieuws

Vrees voor massale verkoop huurwoningen door verhuurders neemt toe na invoering Huurwet De Jonge

Makelaarsorganisatie NVM en Vastgoedmanagement Nederland melden dat verhuurders massaal hun huurwoningen verkopen. Deze trend heeft negatieve gevolgen voor midden- en lage inkomensgroepen. "Het aanbod van huurwoningen neemt af, waardoor vooral deze i

Migranten
Achtergronden

Bewijs: linkse ngo werkt samen met mensensmokkelaars voor overdracht bootmigranten

De Italiaanse krant Il Giornale heeft beelden vrijgegeven die suggereren dat mensensmokkelaars en de bemanning van een hulporganisatie hand in hand werken om migranten over te dragen op de Middellandse Zee. Critici vragen zich hierdoor af in hoeverre

Wilders
Nieuws

Bizar: Mensen sturen pakketjes met ontlasting erin naar Geert Wilders

Bij sommige mensen zit absoluut een steekje los, bewijst Geert Wilders maar weer. De PVV-voorman maakt melding van het ontvangen van post met menselijke uitwerpselen erin. 'Ok het is geen bombrief maar toch: wil diegene die vandaag en al een paar kee

Hamas
Video

Hamas-volger dreigt met terreuraanslag bij Olympische Spelen in Parijs

Een sympathisant van Hamas dreigt in een video een terreuraanslag te plegen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Hij vindt dit nodig omdat Frankrijk te veel Israël steunt. Vrijdag gaan de Olympische Spelen van start in Parijs. Maar er zijn veel sp

Trump
Nieuws

Inlichtingenbronnen: Trump wordt geadviseerd geen evenementen meer buiten te houden

De Amerikaanse Secret Service heeft presidentskandidaat Donald Trump aangemoedigd om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dit melden bronnen aan de Washington Post, waaronder iemand die dicht bij Trump staat. In de naslee

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

auto
Achtergronden

Duistere kant elektrische auto's: de inhumane nikkelwinning in Indonesië

Politici en beleidsmakers zweren bij een toekomst vol met elektrische auto's. De auto van de toekomst die schoon en duurzaam zou zijn. Echter kleeft er ook een enorme schaduwzijde aan de fabricatie van elektrische auto's. De winning van nikkel, een c

Trump
Nieuws

Moordaanslag op Trump nieuwe doofpot? Politica wil échte feiten op tafel hebben

Een Republikeinse afgevaardigde uit Michigan heeft maandag scherpe vragen gesteld aan de directeur van de Secret Service, Kimberly Cheatle. Tijdens een hoorzitting van de House Oversight Committee vroeg Lisa McClain Cheatle wat zij mogelijk aan het v

Ali B.
Nieuws

Zedendeliquent Ali B op vliegtuig naar Marokko gestapt: 'Daar wordt hij niet uitgeleverd'

Rapper Ali B heeft Nederland verlaten en is met zijn gezin naar Marokko vertrokken. Dit gebeurde nadat hij door de rechtbank in Haarlem werd veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rapper maakt gebruik van zijn tijdelijke vrij

Asiel
Nieuws

Asielopvang 2023 kostte 1 miljard euro meer dan voorgaande jaar: 'Dit is pas het begin'

De asielopvang in Nederland heeft in 2023 2,7 miljard euro gekost, blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met het jaar ervoor, toen de kosten 1,6 miljard euro bedroege

JD Vance Volkskrant
Video

'Volkskrant moet eens stoppen met framing'

Donald Trump heeft zijn tweede man bekendgemaakt. Het is de 39-jarige James David Vance uit Ohio. "De Volkskrant omschreef hem zaterdag als de personificatie van witte rancune," merkt podcastmaker en columnist Roderick Veelo op in gesprek met Bert Br

Vance
Achtergronden

J.D. Vance: de ideoloog die het Trumpisme voor de toekomst vormgeeft

Donald Trump heeft J.D. Vance gekozen als zijn running mate voor de aankomende presidentsverkiezingen. Deze beslissing stuitte op verzet van gevestigde Republikeinse donateurs en adviseurs, waaronder Rupert Murdoch en Kellyanne Conway. De zorgen over

Howidy
Achtergronden

'Brute regime van Hamas': Palestijnse criticus hekelt westerse protesten

Een prominente dissident uit Gaza, Hamza Howidy, probeert het ware gezicht van Hamas aan de wereld te tonen. In een interview met de The Times of Israel vertelt hij over de onderdrukking en brutaliteit van het Hamas-regime in de Gazastrook. Vorig jaa

Yesilgoz
Achtergronden

Organisatie startte rechtszaak tegen BBB-, VVD- en NSC-leiders: dit is wat u moet weten

In april heeft de Nationale Bond tegen Overheidszaken de fractievoorzitters van de VVD, NSC en BBB voor de rechter gedaagd. Deze partijen waren op dat moment bezig met de formatie van een nieuw kabinet. "Bent u de oude politieke spelletjes tijdens de

EU
Nieuws

PVV-Europarlementariër weggestemd als vicevoorzitter door 'cordon sanitaire': 'Democratie à la Brussel'

PVV-Europarlementariër Marieke Ehlers zal niet de vicevoorzitter van de justitiecommissie (LIBE) in het Europees Parlement worden. De commissie, die ook over migratie gaat, stemde tegen haar benoeming. Dit besluit komt voort uit een bredere afwijzing

Cheatle
Nieuws

Baas Secret Service treedt af na moordaanslag op Trump

Kimberly Cheatle, de directeur van de Amerikaanse Secret Service, heeft haar ontslag ingediend na de recente aanslag op voormalig president Donald Trump. In een e-mail aan haar medewerkers maakte zij haar besluit bekend. De Secret Service, verantwoor

Trump
Achtergronden

Amerikaanse politici leggen vuur aan schenen baas Secret Service: proberen onderste steen boven te krijgen

Deze week erkende Kimberly Cheatle, directeur van de Amerikaanse Secret Service, dat de dienst heeft gefaald in haar missie om de moordaanslag op voormalig president Donald Trump te voorkomen. Ondanks brede oproepen vanuit zowel Republikeinen als Dem

Orban
Nieuws

Slowakije steunt Orbáns vredesmissie

Terwijl de Europese Unie worstelt met interne verdeeldheid, hebben Hongarije en Slowakije hun samenwerking versterkt tijdens een bijeenkomst van EU-ministers in Boedapest. Wat betekent deze alliantie voor de toekomst van de regio? De Hongaarse premie