Dit is waarom elektrische auto's wellicht niet de toekomst zijn

Achtergronden28 maart 2024 6 minuten Goehring & Rozencwajg
Elektrisch
ANP

In januari kondigde autoverhuurbedrijf Hertz aan dat het eenderde van al zijn elektrische Tesla's gaat verkopen, en weer gaat investeren in benzineauto's. Volgens CEO Stephen Scherr hadden klanten er te weinig vraag naar, meldde Bloomberg. In een open brief, 'De Noorse illusie' schaart ook het investeringsbedrijf Goehring & Rozencwajg zich achter Hertz. Lees hier de open brief over waarom stekkerauto's (EV's) wellicht niet de toekomst zullen zijn.

Opkomst van EV's
Vanaf halverwege het vorige decennium raakte de investeringsgemeenschap ervan overtuigd dat de populariteit van elektrische voertuigen (EV's) snel zou toenemen. Er werd aangenomen dat de implementatie van EV's zo groot zou worden dat het wereldwijde olieverbruik op het punt stond te pieken, althans dat was de breed gedragen consensus. Het jaar 2019 werd herhaaldelijk genoemd als het jaar waarin de vraag naar olie zou pieken en vervolgens zou afnemen. Achteraf gezien waren deze zorgen misplaatst. Ondanks de enorme verstoring door COVID-19, zou de vraag naar olie in 2024 103 miljoen vaten per dag (mb/d) moeten bereiken – 2,3 mb/d meer dan in 2019. Ondanks de verrassende toename van de vraag blijven veel analisten overtuigd dat een piek in de vraag naar olie nog steeds op handen is. Het geloof van de investeringsgemeenschap dat EV's de verbrandingsmotor zullen vervangen, blijft sterker dan ooit. Wij zijn het hier sterk mee oneens.

Twijfels over EV's
In onze afgelopen brief voorspelden we dat de wereldwijde energievraag de komende twintig jaar consequent de verwachtingen zou overtreffen. Nooit eerder waren zoveel mensen tegelijkertijd in hun periode van energie-intensieve economische ontwikkeling. Ons essay richtte zich breed op de totale energievraag en vermeed specifiek olieverbruik. Deze keuze was bewust: we wilden de kritieke drijfveren van de totale energievraag benadrukken en ons niet laten afleiden door het debat over EV-penetratie. Het essay van vandaag richt zich op olie en legt uit waarom we geloven dat de vraag de komende jaren verrassend hoog zal blijven.

Onderzoek naar EV's
Ons onderzoek toont aan dat EV's, ondanks enorme subsidies en de groeiende dreiging van regelrechte verboden op verbrandingsmotoren (ICE), moeite zullen hebben om op grote schaal te worden aangenomen. Na de geschiedenis van energie zorgvuldig bestudeerd te hebben, hebben we nog geen voorbeeld gevonden waarbij een nieuwe technologie met mindere energie-efficiëntie een bestaande, efficiëntere technologie heeft vervangen. Ondanks beweringen van het tegendeel, suggereert ons onderzoek dat EV's minder energie-efficiënt zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. Als gevolg hiervan zullen ze geen brede implementatie bereiken.

Het geloof van de investeringsgemeenschap dat EV's de verbrandingsmotor zullen vervangen, blijft sterker dan ooit. Wij zijn het hier sterk mee oneens.

Onze bewering is controversieel; de meeste deskundigen staan erop dat EV's veel efficiënter zijn. Wij geloven dat de ICE duidelijk de winnaar is, zodra de energetische kosten van zowel de accu als de hernieuwbare energie die nodig is om "koolstofvrije" EV's te maken, worden meegewogen.

Hoewel overheden EV's kunnen stimuleren door middel van subsidies of verboden op ICE's, zullen deze maatregelen waarschijnlijk mislukken, omdat consumenten uiteindelijk zullen weigeren om nieuwe technologie die inferieure energie-efficiëntie biedt, te omarmen. Betere voorbeelden bestaan niet dan Ford en Hertz die hun EV-initiatieven drastisch terugschroeven vanwege lager dan verwachte consumentenbelangstelling.

Financiële en milieukosten van EV's
Het verminderen van koolstofemissies staat centraal in het pleidooi voor elektrische voertuigen. Voorstanders betogen dat het verdringen van fossiele brandstoffen essentieel is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wij zijn het daar niet mee eens. Het vervangen van ICE's door EV's zal de koolstofemissies aanzienlijk verhogen en het probleem mogelijk verergeren. Het produceren van een elektrisch voertuig verbruikt veel meer energie dan een ICE. Het merendeel van deze extra energie wordt besteed aan het delven van de materialen voor en het vervaardigen van de grote lithium-ion-accu van een EV. 

EV's worden vaak als veel efficiënter beschouwd dan brandstofauto's, maar deze argumenten negeren de energie die nodig is om batterijen te maken.

Mijnbouwbedrijven gebruiken energie-intensieve vrachtwagens, vermalers en molens om het nikkel, kobalt, lithium en koper voor elke accu te extraheren. Het productieproces verbruikt ook enorme hoeveelheden energie. Veel analisten juichen de koolstofbesparingen toe die voortkomen uit het verdringen van fossiele brandstoffen zonder adequaat rekening te houden met het verhoogde energieverbruik van de accu. Eenmaal aangepast, verdwijnt het grootste deel, zo niet alle, van het koolstofvoordeel van de EV.

Als onze modellen correct zijn, zullen EV's op twee fronten falen: ze zijn minder energie-efficiënt dan de ICE's die ze proberen te vervangen en hun implementatie zal weinig doen om koolstofemissies te verminderen.

Kritiek op EV-beleid in Noorwegen
Beleidsmakers prijzen Noorwegen vaak aan als het ultieme succesverhaal van EV. Dankzij enorme subsidies maakten EV's in 2022 80% uit van alle nieuwe autoverkopen in Noorwegen en vertegenwoordigen ze momenteel 20% van het totale wagenpark. Beleidsmakers hopen dat alle ontwikkelde landen uiteindelijk het model van Noorwegen zullen overnemen. Bij nadere inspectie waarschuwt de ervaring van Noorwegen echter meer voor de tekortkomingen van EV's dan dat het pleit voor hun implementatie.

Het eerste probleem is financieel. De Noorse overheid biedt consumenten enorme subsidies voor de aankoop van een EV. Nieuwe voertuigen zijn vrijgesteld van verschillende zware belastingen en de 25% BTW. Gemiddeld zou een grote nieuwe ICE onderhevig zijn aan $27.000 aan verschillende belastingen; een equivalent EV zou niets betalen. Vervolgens zijn EV's in Noorwegen vrijgesteld van weg- of veertol en mogen ze busbanen gebruiken, bieden gratis parkeren en opladen in gemeentelijke gebieden, en verzekeren "oplaadrechten" in appartementsgebouwen. Hoewel Noorwegen sommige van deze operationele subsidies vanaf 2017 heeft teruggeschroefd, kan een inwoner van Oslo nog steeds verwachten dat deze voordelen jaarlijks $8.000 bedragen.

Als onze modellen correct zijn, zullen EV's op twee fronten falen: ze zijn minder energie-efficiënt dan de ICE's die ze proberen te vervangen en hun implementatie zal weinig doen om koolstofemissies te verminderen.

Noorwegen is een van de rijkste landen ter wereld, met een bbp per hoofd van de bevolking van $106.000 in 2022. Ondanks zijn indrukwekkende rijkdom, moet de overheid zijn burgers nog steeds financieel stimuleren om EV's te kopen.

De voordelen beginnen hun tol te eisen van de financiën van Noorwegen. Met bijna $4 miljard per jaar geeft Noorwegen evenveel uit aan EV-subsidies als aan het totale onderhoud van snelwegen en openbare infrastructuur. Het programma heeft ook belangrijke kwesties rond gelijkheid in Noorwegen opgeworpen. EV-subsidies bevoordelen welgestelde stadsbewoners, die profiteren van gratis tol, parkeren en opladen en de zware belasting op grotere luxevoertuigen vermijden. Verschillende populistisch-georiënteerde politieke groeperingen in Noorwegen hebben de zogenaamde "elitaire" EV-subsidies tot een speerpunt van hun platform gemaakt.

Te midden van toenemende controle heeft de overheid actief gezocht naar manieren om verschillende subsidies te verminderen. Parkeren in de gemeente is niet langer gratis en passagiers (hoewel niet de voertuigen zelf) zijn onderworpen aan bepaalde tolheffingen. De overheid introduceerde ook een gedeeltelijke aankoopbelasting op nieuwe EV's. Voorstanders hebben gewaarschuwd dat elke terugdraaiing van subsidies zeker de penetratie van EV's zal schaden en bieden Zweden als een casestudy aan, waarbij in 2022 de eliminatie van verschillende subsidies een daling van 20% in de verkoop van EV's veroorzaakte.

Een benadering van automobiliteitsefficiëntie toont aan dat brandstofauto's eigenlijk efficiënter zijn.

Belangrijker is dat EV's in Noorwegen de vraag naar fossiele brandstoffen of koolstofemissies niet hebben beïnvloed zoals verwacht. Hoewel de vraag naar olie en koolstofemissies sinds 2010 met 15% zijn gedaald, is dit grotendeels niet gerelateerd aan de verkoop van EV's. In die periode daalde de totale vraag naar olie slechts met 34.000 vaten per dag (b/d), waarbij benzine en diesel slechts 10% van de daling uitmaakten. Het grootste deel van de daling kwam van de vraag naar verwarming, verlichting en petrochemische producten, die naar schatting met meer dan een derde zijn ingestort. Ondanks dat 20% van alle voertuigen op de weg nu elektrisch is, daalde de vraag naar benzine en diesel in Noorwegen slechts met 4%.

Impact op energieverbruik
Onze gegevens suggereren dat Noren terughoudend zijn om hun brandstofauto's op te geven, zelfs nadat ze een EV hebben gekocht. We berekenen dat twee derde van de Noorse EV-huishoudens minstens één brandstofauto bezit. Van 2010 tot 2022 voegde Noorwegen 550.000 EV's toe, maar het aantal brandstofauto's op de weg nam toe met 32.630, in plaats van te dalen. De verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektriciteit heeft Noorwegens CO2-uitstoot indrukwekkend met 16% verminderd, maar dit land profiteert meer dan andere landen van zijn hydrologische potentieel. Het overstappen op EV's heeft echter niet geleid tot een significante vermindering van het totale energieverbruik, ondanks beweringen dat ze veel efficiënter zijn.

Bovendien importeert Noorwegen alle binnenlandse EV's, waarvan de fabricage veel energie vergt, vooral voor de batterij. Dit draagt bij aan de totale CO2-uitstoot van het land, ondanks het gebruik van overwegend koolstofarme waterkracht. Zelfs als China zijn ambitieuze doelstellingen voor wind-, zonne- en kernenergie zou halen, zou de "terugverdientijd" van de CO2-uitstoot nog steeds meer dan twintig jaar bedragen. EV's zouden alleen levenscyclus-uitstoot kunnen verminderen met een algemene overstap naar koolstofvrije energie bij de fabricage.

Energie-efficiëntie
EV's worden vaak als veel efficiënter beschouwd dan brandstofauto's, maar deze argumenten negeren de energie die nodig is om batterijen te maken en verschillen tussen thermische en elektrische energie. Een benadering van automobiliteitsefficiëntie die de energie vergelijkt die nodig is om een bepaalde afstand af te leggen in een EV versus een brandstofauto, toont aan dat brandstofauto's eigenlijk efficiënter zijn. Dit komt doordat het energiegebruik bij de productie van batterijen aanzienlijk is en omdat het omzetten van thermische in elektrische energie inherent inefficiënt is.We geloven dat EV's niet snel de markt zullen domineren, tenzij er een grote doorbraak plaatsvindt in batterijtechnologie die hen aanzienlijk energiezuiniger maakt.

Meerartikelen

Amsterdam
Nieuws

Amsterdam gaat 30 km/u handhaven: 'Totaal gestoord'

Het Openbaar Ministerie gaat voortaan handhaven op het snelheidslimiet van 30 km/u in Amsterdam. Met behulp van flitspalen zullen auto's voortaan op de bon geslingerd kunnen worden. Maar naast de nodige kritiek wordt er ook getwijfeld aan de effectiv

Van Huffelen
Achtergronden

Dit is D66's bizarre woke-beleid op Bonaire

Momenteel brengt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), een bezoek aan het Caribische eiland Bonaire. Hier heeft ze een nieuw bestuurdersakkoord getekend, met de nadruk op rechtvaardigheid en duurzaamheid. Ook bezoekt

Agema
Achtergronden

Dit zijn de zes beste ministerskandidaten volgens rechts Nederland

Nu Dick Schoof de beoogd premier van Nederland moet worden, gaat hij samen met de PVV, BBB, VVD en NSC het kabinet vormgeven. Veel namen doen de ronde, maar binnen rechts Nederland circuleren al diverse namen voor bepaalde functies. Ontdekt hier de m

Zweedse politie
Achtergronden

Gevolg massa-immigratie: Zweedse stad even onveilig als Bagdad

Volgens de database Numbeo is de Zweedse stad Malmö even onveilig als de Irakese hoofdstad Bagdad. De twee steden komen uit op gelijkaardige percentages op het gebied van criminaliteit en onveiligheid. Volgens rechtse criticasters is de reden hiervan

ON
Nieuws

PVV laat verstek gaan bij rechts verkiezingsdebat Ongehoord Nieuws

Tijdens de Ongehoord Nieuws-uitzending van donderdag vindt er een groot rechts verkiezingsdebat plaats. 6 juni mag Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen, maar wat zijn de verschillen tussen de rechtse partijen in Nederland

Eerdmans
Nieuws

Eerdmans kraakt financieel asielbeleid: 'Het is een puinhoop, er is geen visie'

Tijdens het verantwoordingsdebat over de overheidsuitgave van 2023 uitte JA21-leider Joost Eerdmans scherpe kritiek op het asielbeleid en het financiële beheer van het kabinet. Hij stelde dat het huidige asielbeleid onhoudbaar is, zowel financieel al

Van der Plas
Nieuws

Van der Plas reist af naar Brussel om aan Europees netwerk te bouwen

De nieuwe coalitie heeft de intentie om de mest- en natuurregels voor Nederlandse boeren te versoepelen, een ambitie die BBB-leider Caroline van der Plas de afgelopen tijd vaak heeft benadrukt. Woensdag reisde zij naar de EU-hoofdstad om te onderzoek

Boeren
Nieuws

LTO-baas blij met nieuwe premier: 'We zijn in blije verwachting'

De voorzitter van LTO Nederland, Ger Koopmans, heeft zijn vreugde geuit over de benoeming van Dick Schoof tot aanstaand premier in het nieuwe kabinet. Koopmans ziet deze benoeming als een belangrijke stap voorwaarts voor de regering en de agrarische

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

eu
Achtergronden

Rechtse Europese kieswijzer: dit zijn de EU-hervormings- of Nexitplannen van rechts Nederland

Met de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen hebben verschillende rechtse partijen in Nederland hun verkiezingsprogramma's gepresenteerd. Hoewel er enkele overeenkomsten zijn, laten de programma's ook duidelijke verschillen zien in hun benaderin

Trump
Achtergronden

Trump wil massadeportaties van criminele asielzoekers: 'We hebben geen keus'

Als Donald Trump dit najaar wordt herkozen tot Amerikaanse president, heeft hij een duidelijke missie: het massaal uitzetten van criminele asielzoekers. Volgens Trump zorgt het opengrenzenbeleid voor de massale binnenstroom van criminelen, en dus ook

Brussel
Fun

Waterkanon spuit Gaza-betogers omver in Brussel

Een handjevol Gaza-demonstranten wilde dinsdag actievoeren bij de Israëlische ambassade in Brussel. Maar dit verliep net wat anders dan verwacht, want ze werden getrakteerd op letterlijk een koude douche.  Op beelden is te zien hoe de betogers omver

NSC
Nieuws

Dit is hoe NSC wil afrekenen met begrotingspuinhoop in Nederland

In een poging om meer grip te krijgen op de overheidsfinanciën, pleit de politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor de oprichting van een speciaal begrotingsbureau naar Amerikaans model. Deze oproep komt naar aanleiding van kritiek van de Alg

Kaarsjes
Nieuws

Marokkaanse vreemdeling steekt metroreizigers neer in Lyon

Een Marokkaanse vreemdeling heeft zondagmiddag vier metropassagiers neergestoken in Lyon. Hij is al snel gearresteerd, maar twee slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Een Marokkaanse vreemdeling (27) begon zondagmiddag een steekpartij in een metro in

BBB
Nieuws

BBB wil 'geen wokebeleid en gender' van ECB

De Europese BBB-lijsttrekker Sander Smit wil dat de Europese Centrale Bank (ECB) terugkeert naar zijn kerntaak: prijsstabiliteit. Volgens Smit houdt de ECB zich de laatste tijd veel bezig met 'woke- en klimaatbeleid'. Daar wil hij mee afrekenen. Dit

Bender
Fun

Queeractivist zorgt voor spraakverwarring: 'Crisisdienst bellen en afvoeren'

YouTuber Bender is aanwezig bij de opening van het Haagse Pride-festival. Hij interviewt allerlei mensen, zoals ook een Nederlandse queeractivist die weigert Nederlands te spreken. Op sociale media klinkt het daarom al snel: 'Crisisdienst bellen en a

Orbán Rutte
Nieuws

Hongarije dwarsboomt Ruttes NAVO-kandidatuur: 'Genoeg van Rutte'

Mark Rutte aast op het voorzitterschap van de NAVO, maar hier zit Hongarije niet op te wachten. Het land heeft zijn twijfels bij Rutte vanwege zijn eerdere kritische uitspraken over de Hongaarse politiek. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken,

Pensioen
Nieuws

Pensioenfondsen stellen overstap naar nieuwe stelsel uit: dit is waarom

Het aantal pensioenfondsen dat per 1 januari 2025 overstapt op het nieuwe pensioenstelsel is aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De enquête wordt elk kwartaal geho

Dick Schoof
Nieuws

Deze ministersnamen worden genoemd voor nieuw kabinet

Nu er duidelijkheid is over de toekomstige premier, richt de aandacht zich op de mogelijke bewindslieden in het kabinet-Schoof. In de Haagse wandelgangen wordt volop gespeculeerd, meldt RTL Nieuws. Welke namen pikte de redactie van RTL op? NieuwRecht

Rafah
Achtergronden

NOS betrapt op nepnieuws over Israëls aanval in Rafah: zo zit het écht

Verschillende media, waaronder NOS, melden dat het Israëlische leger bewust een humanitaire zone in de Gazastrook heeft aangevallen. Het zou gaan om een vluchtelingenkamp, met tientallen doden en honderden gewonden tot gevolg. Maar zelf geeft Israël

FVD
Nieuws

Belgische politie pleegt inval bij FVD-Europarlementariër-medewerker: doorzoekt zijn kantoor

De Belgische autoriteiten hebben woensdag het kantoor van een medewerker van Europarlementariër Marcel de Graaff (FVD) doorzocht. Volgens Belgische media was de politie op zoek naar bewijs voor beïnvloeding door Rusland en het verspreiden van Russisc