Volgens Jan van de Beek is asielcrisis taboeonderwerp: "Te veel mensen willen hun vingers er niet aan branden"

Nieuws22 februari 2022 Redactie

“Sinds Rutte aan de macht is, is het aantal migranten dat naar ons land komt alsmaar gestegen. Te weinig mensen durven hun vingers te branden aan asiel en migratie.” De Telegraaf wees vorige week op een aanstaande asielpiek: er komen veel meer asielzoekers naar Nederland dan waar op Prinsjesdag op was gerekend. NieuwRechts.nl sprak met migratieonderzoeker dr. Jan van de Beek over de huidige asielcrisis.

Lees ook

De politicus met de drang naar vrijheid: Wybren van Haga

Van de Beek merkt op dat de VVD, sinds 2010 de grootste politieke partij van Nederland, zich in meerdere verkiezingscampagnes sterk maakte voor de inperking van migratie. “Ik zie een groot contrast tussen de verkiezingsretoriek van de VVD en het daadwerkelijke handelen van deze partij. Het is een feit dat het aantal migranten in ons land alsmaar is gestegen sinds Rutte aan de macht is. Hoe dit kan? Ons asiel- en migratiebeleid is binnen veel partijen nog altijd een heilig huisje en de VVD gaat hier pragmatisch mee om.”

Afschrikkende werking
Deze week werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nieuwe locaties voor sobere opvang zoekt om asielzoekers uit veilige landen op te vangen. De sobere opvang moet personen uit veilige landen ontmoedigen om een - over het algemeen kansarme - asielaanvraag in te dienen. Dat moet de druk op asielopvang in Nederland verlichten.

“Dit gaat asielzoekers uit veilige landen niet afschrikken”, maakt Van de Beek duidelijk. “Nederland is als welvarend land aantrekkelijk voor twee type migranten. De eerste type migrant is afkomstig uit landen die vanwege handelsstromen een economische verbinding met Nederland hebben, denk bijvoorbeeld aan Duitsers en Japanners. Het tweede type migrant komt onze kant op, omdat de levensomstandigheden hier vele malen beter zijn dan in het land van herkomst; en daar valt asielmigratie onder.”

Hoge kosten
De coalitie moet eerder rekenen op een toestroom van 33.000 asielzoekers in de jaren 2022 tot en met 2026, zo concludeerde ambtenaren volgens De Telegraaf in oktober. Staatssecretaris Van der Burg liet echter weten dat de werkelijke asielstroom nog hoger komt te liggen. Dit jaar zijn er al 42.000 opvangplekken nodig.

Van de Beek: “Als dit de aantallen worden waar we als land mee moeten leren leven, wordt onze verzorgingsstaat meer en meer ondermijnd. In De Telegraaf was sprake van een bedrag tussen de 300 en 400 miljoen euro aan extra uitgaven voor asielopvang. Dit bedrag is slechts een fractie van het nettobedrag dat een asielzoeker die decennialang in Nederland verblijft kost. Een niet te ontkennen probleem is dat relatief veel nieuwkomers uit landen als Syrië, Eritrea en Somalië leven met een bijstandsuitkering of een laagbetaalde baan. De werkelijke kosten van de tienduizenden migranten die naar Nederland gaan komen ligt feitelijk dus vele malen hoger.”

Gebonden aan internationale verdragen
Volgens de wiskundige en cultureel antropoloog kunnen we van de nieuwe staatssecretaris Asielzaken geen wonderen verwachten. “Op het gebied van asiel en migratie is Nederland al langere tijd niet meer soeverein. Als het gaat om interne EU-migratie hebben we niets in de melk te brokkelen, gelet op Europese wet- en regelgeving. En asiel en migratie vanuit niet-Europese landen is in internationale verdragen beschermd. Op basis daarvan hebben nieuwkomers uit veilige landen recht op een asielprocedure, ook als min of meer vaststaat dat die persoon geen kans maakt. De asielcrisis kan pas écht worden aangepakt als het vluchtelingenverdragen worden gewijzigd. Als Nederland morgen zegt: we gaan de migratiestromen beperken, is dat voor de bühne zolang internationale verdragen niet worden aangepast.” In dit Twitterdraadje merkte Van de Beek eerder op dat het kabinet Rutte III weigerde om zich hard te maken voor aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag.

In hoeverre beseft de Tweede Kamer dat ons land naast een coronacrisis, klimaatcrisis en wooncrisis ook te maken heeft met een asielcrisis? “De schaduwzijden van het Nederlandse asiel- en migratiebeleid wordt mondjesmaat erkend. Dat diverse columnisten in de Volkskrant hierop wijzen, laat zien dat ook in de reguliere media naar voren komt dat we te maken hebben met een asielcrisis”, stelt Van de Beek verwijzend naar dit opinieartikel. “Het verbaast mij dat een middenpartij als de PvdA zich drukker lijkt te maken over beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit dan het redden van onze verzorgingsstaat. Kortom, dit blijft een taboeonderwerp waar te veel mensen hun vingers niet aan willen branden.”

Van de Beek promoveerde op onderzoek naar de economische effecten van immigratie, ontwikkelde een demografisch model voor Nederland. Hij leidde een onderzoek naar de kosten van de massale immigratie. Klik hier om het rapport ‘Grenzeloze verzorgingsstaat’ te lezen.

Meerartikelen

Nieuws

COA trekt aan de bel: dit jaar zijn er 9.000 bedden meer voor asielzoekers nodig dan verwacht

De Nederlandse asielopvang zit op dit moment propvol en op al tijden op de maximale opvangcapaciteit, toch zijn er dit jaar maar liefst 9.000 extra bedden nodig. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten. Het COA had voor dit

Nieuws

65 procent van de Fransen vindt dat er te veel immigratie is

Uit onderzoek van het Franse CSA instituut, in opdracht van CNews, blijkt dat 65 procent van de Fransen vindt dat er te veel immigratie is in Frankrijk. Deze mening wordt gedeeld door 69 procent van de 25-34-jarigen, door 62 procent van de vrouwen, d

Nieuws

Peiling: BBB op 18 zetels, daarmee tweede partij van Nederland

In de nieuwe zondagspeiling van Maurice de Hond stijgt de BoerBurgerBeweging (BBB) maar liefst vier zetels in een week tijd. Door deze flinke stijging is de partij van Caroline van der Plas de tweede partij van Nederland met 18 zetels. De VVD wordt g

Nieuws

BIJ1-voorzitter stapt op: 'Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos behandeld'

De landelijke voorzitter van BIJ1, Jursica Mills, legt haar functie per direct neer. Mills kan niet langer meer omgaan met de toxische werksfeer binnen haar partij en zal daarom per direct stoppen. De partijtop van BIJ1 heeft aangegeven al veel werk

Nieuws

Oud VVD-prominent overgestapt naar BBB

Gert-Jan Oplaat, voormalig VVD-Kamerlid, heeft bekend gemaakt vanaf heden lid te zijn van de BoerBurgerBeweging (BBB). Een week geleden maakte Oplaat bij Op1 zich niet langer thuis te voelen bij de VVD en de partij te gaan verlaten. Inmiddels heeft O

Nieuws

Koning springt in de bres voor boeren: "Er moet perspectief gegeven worden"

Koning Willem-Alexander heeft het opgenomen voor de Nederlandse boeren. Volgens de Koning moet er namelijk wel perspectief komen, iets wat nu ontbreekt. Daarnaast gaf hij aan dat het koningshuis de boeren een warm hart toedraagt.  Koning Willem-Alexa

Nieuws

Man die huis van BVNL-leider Van Haga binnendrong weer op vrije voeten

De man die donderdagmiddag de woning van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) binnendrong is weer op vrije. De Tweede Kamer heeft aangifte gedaan tegen de inbreker, aldus het AD. Van Haga deed donderdag al een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen me

Nieuws

Amerikaans Hooggerechtshof schaft landelijk recht abortus af: Biden spreekt van "tragische fout"

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een historisch besluit genomen en de pro-abortus uitspraak van Roe vs. Wade teruggedraaid. Hierdoor is het landelijke recht op abortus afgeschaft. De vraag of vrouwen wel of niet abortus mogen plegen i

Opinie

Opinie

Klimaatcommunisten zijn een gevaar voor de staatsveiligheid

In Rotterdam participeerden afgelopen weekend duizenden mensen in een klimaatmars. Het ultieme doel van deze mensen: zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 °c blijft. Maar dit was niet het enige waar de demonstranten voor actievoerden. Bla

Opinie

Waarom inclusief onderwijs zo gevaarlijk is

Inclusief onderwijs. Onderwijs waarin elk kind, ongeacht sociale of culturele achtergrond, beperking of handicap, emotionele of gedragsproblemen zijn of haar maximale talenten kan ontplooien. Onderwijs, waarin alle kinderen samen en gelijk in de klas

Opinie

Journalisten zijn een doorgeefluik, ook al vindt de Ombudsman NPO Margot Smit dat een gruwel

Sinds januari 2022, het moment waarop ON! de NPO is komen versterken, voldoet de NPO beter aan haar publieke opdracht dan daarvoor. Maar Margot Smit, de Ombudsman NPO, denkt daarover anders in een kritisch rapport dat zij over ON! heeft geschreven. D

Opinie

Utopia versus realiteit

Dienen wij, het machtige Westen, onze kernwapens te verminderen voor een wereld zonder oorlog of dienen wij, het machtige Westen, ons te bewapenen met kernwapens om ons te beschermen tegen de dreigingen uit Rusland of China? Het was dé vraag afgelope

Opinie

Cultuursubsidies leiden tot staatspropaganda en zielloze kunst

Het was al decennia lang een trend, maar tijdens de coronacrisis werd het pas echt zichtbaar: de Nederlandse cultuursector zit onder de plak bij de overheid. Cultuur hoort uitdagend, provocerend en het verst verwijderd van politieke correctheid te zi

Opinie

NPO Ombudsman Margot Smit diskwalificeert ten onrechte Kamerlid Simone Kerseboom (FVD)

“De NPO is van plan omroep Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen. De NPO zet die stap na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO van vorige week. De NPO wil de omroep nog wel de kans geven zijn kant van het verhaal te verte

Leesmeeropinie

Interviews

Interviews

Fuseren? Als het aan Benide ligt, liever niet

In een poging van links om tot intensievere samenwerking te komen, pleiten de partijtoppen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor een fusie van de fracties van de Eerste Kamer. Maar blijft het daarbij? Zijn er ideeën voor een algehele fusie?

Interviews

De politicus met de drang naar vrijheid: Wybren van Haga

Den Haag – In de afgelopen vijf jaar is er flink wat veranderd in de politieke carrière van Wybren van Haga. Op 31 oktober 2017 werd hij verkozen als Tweede Kamerlid voor de VVD, de partij die hem nog geen twee jaar later eruit gooide. Hij ging door

Interviews

Toeslagenmoeder Agnes Plaatje over VVD-actie: “Het was minachting”

Vorige week donderdag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de uithuisplaatsingen van kinderen van ouders uit de toeslagenaffaire. Daarbij liepen de emoties soms hoog op. Tijdens de bijdrage van de VVD liepen toeslagenouders weg van de publiek

Interviews

Olaf Ephraim: "BVNL heeft argwaan aan een grote overheid"

DEN HAAG – De Tweede Kamer kent ondertussen alweer 20 fracties,  waarvan de helft nog niet veel langer bestaat dan vijf jaar. Wij spraken Olaf Ephraim, de penningmeester, Tweede Kamerlid medeoprichter van BVNL (in de Tweede Kamer bekend als Groep Van

Interviews

De wensdroom over een Europees leger. Toine Beukering over de onhaalbaarheid en onwenselijkheid van dit plan

Vanuit de Europese Unie wordt het geluid voor de vorming van een Europees leger alsmaar luider. Critici zien in de komst van de recent aangekondigde flitsmacht de opmaat naar een echt Europees leger. Volgens JA21-Senator Toine Beukering is het idee v

Interviews

Hugo de Jonge was ondanks kritiek wetenschappers groot voorstander coronapaspoort

Uit WOB-documenten is gebleken dat toenmalig coronaminister Hugo de Jonge en de Europese Unie voorstanders waren van een coronapaspoort. Echter dachten wetenschappers medio 2020 hier anders over: zij zagen weinig heil in deze politieke plannen. Nieuw

Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

D66 stopte kritische stikstofconclusies van eigen focusgroep in doofpot: het zou FVD namelijk in de kaart spelen

Professor Han Lindeboom heeft op NPO Radio 2 een boekje open gedaan over de werkwijze van D66. Lindeboom was betrokken bij een focusgroep van de democraten die bezig was met het stikstofdossier. Tijdens diverse bijeenkomsten focuste deze groep zich o

Nieuws

Kabinet zet in op flexwoningen voor asielopvang, sluit dwang niet uit

Het kabinet ziet het sneller bouwen van tijdelijke woningen als een manier om de asielcrisis aan te pakken. Het kabinet zet alles op alles om dit jaar 7.500 tijdelijke huizen te realiseren. Toch sluit het kabinet niet uit dwang te gaan gebruiken om g

Nieuws

PVV'er sloopt ChristenUnie: "Grote woorden, beetje pruttelen, niet doorpakken"

PVV-Kamerlid Edgar Mulder was donderdag tijdens het stikstofdebat enorm kritisch op de ChristenUnie. Tijdens debatten weet die partij zich zo neer te zetten alsof ze wel degelijk op komen voor de landbouwsector, maar onderaan de streep pakt de partij

Nieuws

Ongekend: man dringt woning Wybren van Haga binnen. "Het gaat veel te ver nu"

Een man is donderdagmiddag de woning van Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) binnengedrongen. Dat zei het Kamerlid plotseling tijdens het debat over het stikstofbeleid. Van Haga doet een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen met elkaar voor van alle

Nieuws

Kijken: emotionele boer spreekt Kamerleden toe: "Het is oorlog"

Donderdagmiddag vond zich er een bijzonder tafereel plaats in de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden werden getrakteerd op een zeer emotionele toespraak van boer Koos, die vertelde hoe een boer uit het leven was gestapt vanwege de politieke koers in Den

Nieuws

Bezorgde bewoner sloopt D66-burgemeester om komst van mega AZC

De burgemeester van Velsen-Noord, Frank Dales (D66), is enorm blij met een nieuw prestigeproject in zijn gemeente. Velsen-Noord gaat maar liefst 1000 asielzoekers opvangen op een cruiseschip in de haven. Dat Velsen-Noord slechts 5000 inwoners heeft e

Nieuws

Johnson ziet partijvoorzitter vertrekken na zetelverlies tussentijdse verkiezingen

Oliver Dowden, partijvoorzitter van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn functie neergelegd na het zetelverlies in de tussentijdse verkiezingen.  In het kiesdistrict Tiverton-Honiton raakte de partij een belangrijke zetel kw

Nieuws

Van Haga (BVNL) doorziet échte reden onteigenen boeren: 25.000 woningen in Stroe

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) wil opheldering van stikstofminister Van der Wal over een gigantische uitbreiding van het aantal woningen in Stroe. Voor het dorp, waar woensdag nog het grote boerenprotest plaatsvond en waar boeren van hun gron

Nieuws

Klaver noemt Van der Plas tijdens Kamerdebat "vergif": "Wat hij doet is levensgevaarlijk"

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft fel uitgehaald naar BBB-politica Caroline van der Plas. De politica trekt de stikstofcijfers die de overheid gebruikt in twijfel en wil graag meer opheldering. Volgens Klaver zou Van der Plas niet moeten twijfelen

Nieuws

D66 wil vaart maken met stikstofreductie: "Er is meer nodig"

Terwijl veel politieke partijen in de Tweede Kamer tijdens het stikstofdebat bezwaar maken tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet en minister Christianne van der Wal, wil D66 juist een tandje meer. De democraten willen juist dat men vaart ga

Nieuws

Oversterfte eind 2021 hoger dan Covid-sterfte: reden onduidelijk

Uit gemeenschappelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM is duidelijk geworden dat de oversterfte in de tweede helft van 2021 hoger lag dan dan de sterfte door Covid-19. Volgens het RIVM is er geen reden om te denk

Nieuws

Waarom Pieter Omtzigt sceptisch is over toelating Oekraïne tot EU

"Zelden is er een Europese top geweest waarbij er zo veel zulke grote uitdagingen op het bord lagen." Dat zei Kamerlid Pieter Omtzigt woensdag tijdens een debat over de aankomende EU-top, waar het conflict tussen Oekraïne en Rusland een belangrijk on