Open brief van Pieter Omtzigt zet NPO onder druk

Opinie3 maart 2023 4 minuten Redactie

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een open brief geschreven aan Margo Smit, de ombudsman van de NPO. Omtzigt dient namelijk een klacht in over het geplande debat 'Linksom of Rechtsom'. Dit zal een debat zijn tussen twee VVD'ers (Rutte en Schippers) en het linkse verbond (Klaver en Kuiken). De brief van  Omtzigt staat integraal op NieuwRechts.

'Als actief lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal ben ik op dit moment geen lid van een politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen voor de provinciale staten of de Eerste Kamer. Daarom voel ik mij niet alleen vrij, maar ook moreel verplicht een opmerking te maken en daarmee een klacht in te dienen over het geplande debat ‘Linksom of Rechtsom’, dat gepland staat op de zondagavond voor de verkiezingen op NPO1.'

'De opzet van de debatten bij bijvoorbeeld WNL op zondag en de NOS lijken mij evenwichtig. Een debat tussen een klein aantal partijen kan ook zeer verhelderend en evenwichtig zijn, mits andere relevante partijen op een ander prominent moment op een gelijkwaardige manier het debat kunnen aangaan.'

'Het genoemde debat is echter, voor zover mij nu bekend, het enige grotere debat, dat tussen een klein aantal partijen georganiseerd wordt bij de verkiezingen. Een aantal zaken valt op bij dit debat:

1. Drie van de vier politici zijn niet verkiesbaar. Voor een verkiezingsdebat is dat buitengewoon vreemd. Twee van de politici zijn lid van een partij, namelijk de VVD en éen is tevens de huidige premier, die in ons bestel juist gecontroleerd zou moeten worden door de leden van de huidige en toekomstige Eerste Kamer.
2. Zowel VVD als de combinatie PvdA/GroenLinks krijgt ongeveer een half uur zendtijd. Andere politieke partijen krijgen slechts enkele minuten en secondes bij de andere debatten, waar spreektijd evenwichtig verdeeld wordt.
3. Het programma gaat over zaken, waarover de provinciale verkiezingen niet gaan, zoals migratie. De Eerste Kamer gaat wel over wetten over migratie, maar naar mijn beste weten heeft geen van de partijen een verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de verkiezingen van de Eerste Kamer en drie van de vier politici zijn nogmaals niet verkiesbaar voor die Eerste Kamer.
4. Het debat gaat niet over een zeer brisant thema, de gaswinning in Groningen, waarover de premier geen antwoorden geeft en wat de provinciale politiek in Groningen (en in een klein deel van Drenthe) al lang overheerst. Dit valt vooral op omdat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 niemand bij de publieke omroep echt doorvroeg op het kinderopvangtoeslagschandaal, de reden van aftreden van het kabinet.'

'Als publieke omroep heeft u een aantal normen, die op verschillende plekken vastliggen:

a. In de mediawet 2008 staat in artikel 2.1:
“Publieke mediadiensten [..] verzorgen media-aanbod dat [..] onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden”
b. In het concessiebeleidsplan 2022-2026 staan op pagina 15 de Waarden van de publieke omroep. Daar staan de volgende twee waarden tussen:
“Onafhankelijk: er zijn geen politieke en/of commerciële invloeden”
“Pluriform: ons aanbod weerspiegelt alle relevante, in Nederland levende politieke en maatschappelijke meningen, opvattingen en levensbeschouwelijke stromingen.”'

'Bij verkiezingen is vrije en gelijke toegang tot de media zeer belangrijk. De voorlichtende en controlerende taak in onze democratische samenleving zijn dan in uw handen.'

'Zo schrijft de Venetië Commissie van de Raad van Europa in haar “Code on Good Practice in Electoral Matters” onder ‘Equality of opportunity’ uitgebreid over gelijke toegang. Kandidaten en partijen moeten voldoende evenwichtige hoeveelheden zendtijd of advertentieruimte toegekend krijgen, ook op staatszenders voor radio en televisie.'

'Daarom heb ik de volgende vragen voor u:

1. Vindt u dat de voorgenomen debatten op televisie bij de publieke omroep voldoen aan uw eigen standaarden van onafhankelijkheid en pluriformiteit, zoals vastgelegd in het concessiebeleidsplan 2022-2026?
2. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat alle kandidaten en partijen voldoende evenwichtige hoeveelheden zendtijd toegekend krijgen bij de publieke omroep?
3. Op welke wijze biedt u weerstand tegen politieke druk van politici en politieke partijen?
4. Heeft u zelf speciale regels opgesteld voor de verkiezingen, aangezien juist daar in een specifieke periode – zeg drie weken voor de verkiezingen – extra noodzaak tot evenwichtige toegang is. Indien die regels er niet zijn, zijn ze dan in uw ogen niet nodig óf zijn ze nodig en wilt u ze zelf voorstellen óf heeft u er een voorkeur voor dat ze extern worden vastgelegd en dat iemand daar toezicht op houdt?'

'Een spoedig antwoord voor 7 maart stel ik op prijs, omdat u dan nog wijzigingen kunt aanbrengen in uw voorgenomen programmering wanneer u van mening bent dat de hoge standaarden van onafhankelijkheid en pluriformiteit niet gehaald worden.'

Meerartikelen

Nieuws

Bosma wil weten waarom er is 'geneukt' op BNNVARA-kantoor: stelt Kamervragen

Woensdagmiddag moest de BNNVARA-directie verplicht thuiswerken. De reden: er werd een 'ethische' pornofilm opgenomen op hun kantoor. PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft nu Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Gunay Uslu (D66. Hij vraagt haar dat er '

Nieuws

PVV-motie voor directe invoer asielstop verworpen

Gidi Markuszower, Tweede Kamerlid namens de PVV, had een motie ingediend die opriep tot het invoeren van een algehele asielstop. De motie kon echter niet rekenen op een Kamermeerderheid.  De PVV-motie kon rekenen op steun van BBB, BVNL, JA21 en FVD.

Achtergronden

'Waar de EU beweert zich te beijveren voor democratisering van naties, schiet het zelf schromelijk tekort'

Waar de Europese Unie immer beweert zich te beijveren voor de democratisering van naties, schiet dit bestuursorgaan zelf schromelijk tekort op dit gebied. Het democratisch falen heeft  geleid tot aanzienlijke kritiek. Zo getuigde de Eurobarometer-enq

Nieuws

Wilders hekelt Kaag die stelt dat "extreem-rechts politiek kaapt": 'Ze heeft het land tot op het bot afgebroken'

Vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag heeft in een interview met het Spaanstalige medium Elpais stevig uitgehaald naar "rechts-extremisten". Volgens Kaag heeft deze groep de politiek in Nederland gekaapt. PVV-voorman Geert Wilders heeft het interview

Nieuws

Syrische asielzoeker steekt meerdere kinderen in Frankrijk neer

Zes mensen, waarvan vier kinderen, zijn donderdag door een asielzoeker aangevallen in Frankrijk. Een Syrische man begon in de Franse stad Annecy voorbijgangers in een parkje neer te steken met een mes.  Volgens News18 begon de aanval rond kwart voor

Nieuws

Eerdmans roept VVD-staatssecretaris op het matje: 'Waarom wordt aangenomen asielmotie niet uitgevoerd?'

JA21-voorman Joost Eerdmans heeft stevige kritiek geuit op het kabinetsbeleid rondom de asielcrisis. Het kabinet voert nog steeds niet de zogeheten "harde lijn" uit, ondanks het feit dat een motie van Eerdmans, die hiertoe opriep, door de Tweede Kame

Nieuws

Agent met migratieachtergrond vaker betrokken bij corruptiemisdrijf

Uit onderzoek blijkt dat agenten met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn bij corruptiekwesties. Ze maken 10 procent uit van het politiekorps, maar beslaan wel 40 procent van de geregistreerde gevallen van integriteitsmisdrijven. Het ond

Nieuws

Fidan Ekiz denkt dat BNNVARA haar talkshow annuleerde vanwege haar rechtse opvattingen

In een nieuwe documentaire stelt presentatrice Fidan Ekiz dat ze nooit te horen heeft gekregen waarom haar talkshow De Vooravond moest stoppen. Ze vermoedt dat BNNVARA haar opvattingen te rechts vond. Twee jaar geleden moest talkshow De Vooravond sto

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

PvdA-prominent weigert vraag ON-journalist te beantwoorden

Jonathan Krispijn, verslaggever bij Ongehoord Nederland (ON), was namens Ongehoord Nieuws in Tweede Kamergebouw waar hij een vraag wilde stellen aan PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Nijboer had echter weinig trek in een interview met Ongehoord Nederland.

Nieuws

Sydney Smeets sluit terugkeer naar Tweede Kamer niet uit

Het gevallen D66-Kamerlid Sydney Smeets sluit een terugkeer naar de Tweede Kamer niet uit. Met het vertrek van twee D66-Kamerleden komt Smeets weer in aanmerking voor een zetel, maar het is nog altijd niet duidelijk of hij deze kans gaat verzilveren.

Nieuws

Amsterdamse ambtenaren mogen voortaan 10 procent van werktijd inzetten voor het klimaat

De gemeente Amsterdam maakt een handreiking naar activistische ambtenaren. Ambtenaren die werken voor de gemeente mogen vanaf nu 10 procent van hun werktijd inzetten voor het klimaat, dit na diverse oproepen van activistische Amsterdamse ambtenaren d

Nieuws

Regering schuift debat digitale euro voor zich uit: EU maakt ondertussen vaart

Terwijl de EU tempo maakt met de plannen voor de digitale euro, schuift de Nederlandse regering het debat juist voor zich uit. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen stelt dit aan de kaak. Het is nog onduidelijk wanneer de digitale euro precies zal kome

Nieuws

Oud-ingenieur rekent af met warmtepomp: 'Duur, schadelijk en minimale broeikasbesparing'

De warmtepomp wordt steeds meer aangeprezen als een duurzaam alternatief. Maar oud-ingenieur Maarten van Andel zet hier grote vraagtekens bij. Volgens hem is de warmtepomp allerminst efficiënt of duurzaam. De kogel is door de kerk. Vorige maand heeft

Nieuws

Nieuw probleem met zonneparken steekt de kop op: dieven stelen steeds vaker koper zonnepanelen

Zonneparken zijn de laatste maanden steeds vaker het slachtoffer van koperdieven. De koperprijs staat namelijk op een hoog niveau en dus zijn zonneparken een interessant doelwit geworden voor dieven.  Tegenover Hart van Nederland bevestigt Holland So

Nieuws

'Kindvriendelijk' Pride-festival verkoopt BDSM-spullen, dildo's en hiv-tests

Er is kritiek gekomen op een Pride-festival in de Amerikaanse stad Dallas. Vooraf werd het aangemerkt als 'kindvriendelijk', maar tijdens het evenement werden er BDSM-spullen en dildo's verkocht. Mensen liepen rond in leren pakjes en en er stonden ve

Nieuws

Noorwegen verbiedt genderbehandeling voor minderjarigen: 'Onvoldoende bewijs'

Na Finland, Zweden en het VK doet ook Noorwegen doet de genderbehandeling voor kinderen in de ban. Het gaat om geslachtsoperaties, hormonen en puberteitsremmers. Volgens de Noorse gezondheidsautoriteit is de genderbehandeling namelijk 'onvoldoende ge

Nieuws

Strijd met NPO kan Ongehoord Nederland ruim half miljoen euro kosten

De strijd met de NPO kan een dure exercitie worden voor Ongehoord Nederland. In het jaarverslag houdt de omroep zo'n 610.000 euro vrij voor boetes en juridische kosten om tegen deze boetes te procederen. Jaarlijks is er 3,6 miljoen euro beschikbaar a

Nieuws

Emotionele SP'er valt Rutte aan: "Waarom stapt u niet op?"

Dinsdagavond hield SP-Kamerlid Sandra Beckerman een emotionele rede over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Tijdens haar bevlogen toespraak viel ze premier Mark Rutte hard aan, maar stond ze ook stil bij de ta

Nieuws

Vluchtelingen vallen door de mand: zeggen crimineel te zijn

De Telegraaf heeft een nogal opmerkelijke reportage gemaakt in Ter Apel. Een verslaggever raakt daar in gesprek met een groep asielzoekers die beweren uit Moldavië te komen. Wanneer de verslaggever vraagt waarom ze dat land zijn ontvlucht stellen ze

Nieuws

Voorstel ingediend om corona van A-lijst te halen: 'Zelfs WHO heeft noodstatus beëindigd'

Kamerleden Pieter Omtzigt en Nicki Pouw-Verweij (JA21) hebben een voorstel ingediend om corona wettelijk van de A-lijst af te halen. Volgens hen is hiervoor de tijd rijp. Eerder heeft de WHO heeft al de noodstatus beëindigd. De laatste coronamaatrege