Utrecht


Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Lees hier wat er op het spel staat in uw provincie

Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen bepaalt Nederland of kabinet-Rutte IV kan doorgaan met de huidige koers of niet. De woningnood, het klimaatbeleid, de kloof tussen stad en platteland, de kwakkelende economie: thema's die vrijwel iedere N

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Waar kunnen rechtse kiezers op stemmen in Utrecht?

FVD Utrecht pleit voor het in ere herstellen van het lokalisme. De lokale cultuur moet gekoesterd worden en als het even kan er een provinciaal referendum komen. Daarnaast wil FVD lokale subsidies inzetten om de lokale, authentieke cultuur te laten p

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de SGP voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?1. Bewust boeren: voor een vitaal landelijk gebied met een toekomstbestendige agrarische sector. Geen gedwongen uitkoop, maar een gezamenlijke oplossing van de uitdagingen in

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van FVD voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen Burgers actief betrekken bij projecten en besluitvorming Niet meewerken aan de kunstmatige energietransitie Geen belemmeringen voor de boeren Vrij baan voor de automobilist D

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BVNL voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?De landelijke thema's zijn leidend: immigratie, integratie, stikstof, koopkracht, energierekening, woningcrisis, EU, masssurveillance maatschappij etc. Daarnaast gaat de provi

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van de PVV voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Dat het verkeers- en vervoersbeleid weer vraag gestuurd moet worden; de auto hoort daarbij. Dat Utrechtse inwoners serieus inspraak krijgen bij de uitvoering van infrastruct

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van JA21 voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?  - Geen dwangwet, maar een asielstop  - Geen windturbines, maar kernenergie  - Geen hoge belastingen, maar een kleine overheid  - Geen stikstofwurggreep, maar ruimte voor boe

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van Zwarte Piet is Zwart voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen?Dat er een einde komt aan de globalistische overheersing op alle aspecten van onze Nederlandse samenleving. Wat zijn enkele concrete zaken die jullie willen veranderen in de p

Achtergronden

NieuwRechts Kieswijzer | Wat zijn de plannen van BBB voor Utrecht?

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? BBB zorgt voor een merkbare verbetering van de leefbaarheid van, en de verbinding tussen, het platteland en de stad. BBB vindt dat er voor iedere inwoner in Utrecht een thui