Landverraad kabinet vanwege contact met World Economic Forum? Deze 3 bewijzen zijn nodig

Nieuws29 augustus 2022 5 minuten Redactie

Dat de Nederlandse regering banden met het World Economic Forum (WEF) onderhoudt valt voor geen Nederlander te ontkennen. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) vindt dit echter strafbaar en stelt het gelijk met "landverraad". Dat zei hij in een recent interview. In dit artikel leggen we uit wat hij gezegd heeft en wat hij moet bewijzen om zijn claim van landverraad hard te kunnen maken. Een explainer.

Gideon van Meijeren is van mening dat Klaus Schwab, de leider van het WEF, uit is op een ondermijning van hoe democratie in Europa op dit moment nog functioneert. Schwab wil - iets wat hij ook heeft uitgewerkt in zijn boek The Great Reset - volgens Van Meijeren een samensmelting van landen en regeringen.

Wat heeft Van Meijeren gezegd
"Ja, het klopt. Landverraad is een zwaar woord natuurlijk maar ik heb het wel eens in de mond genomen omdat als ik kijk naar wat er allemaal op dit moment gaande is en ik leg dat naast het Wetboek van Strafrecht, dan is ze heel goed te beargumenteren dat op dit moment leden van het Nederlands kabinet zich schuldig maken aan landverraad."

"Landverraad, daarover staat in artikel 97a van het Wetboek van Strafrecht dat ik destijds ook genoemd heb.. Op grond van dat artikel is het strafbaar om in verbinding te treden met een in het buitenland gevestigd persoon om die persoon hulp te verschaffen bij het tot stand brengen van een zogenaamde omwenteling."

"En wat dan een omwenteling is dat wordt vervolgens ook gedefinieerd. Daaronder moet onder meer verstaan worden het veranderen van het constitutionele stelsel in Nederland, de werking van onze staatsorganen - zowel de regering als het parlement - en eigenlijk onze democratie daarmee te vervangen."

De leider van het WEF, Klaus Schwab is volgens Van Meijeren uit op zo'n omwenteling. Hij wil volgens hem een "nieuwe politieke orde vestigen" waarbij de "nationale staten eigenlijk geëlimineerd worden. De rol van nationale parlementen wordt ondergeschikt gemaakt aan de invloed van een wereldregering. Die wordt gevormd door internationale organisaties zoals de VN, de World Health Organization maar ook NGO's. En waarbij dus politieke en economische besluiten niet meer tot stand komen op de wijze zoals onze grondwet die voorschrijft met de Staten-Generaal als het hoogste orgaan."

Van Meijeren heeft veel kritiek gekregen vanwege zijn uitspraken over landverraad door kabinetsleden. Daar gaan we nu niet op in. 

Waar we wel op ingaan in dit artikel is dit: om kabinetsleden echt landverraad in de schoenen te schuiven moet Van Meijeren op z'n minst drie dingen aantonen.

Wat moet Gideon van Meijeren kunnen aantonen voordat hij kabinetsleden echt landverraad kan verwijten? We proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen.

1. Het WEF wil een 'omwenteling' die binnen de wet strafbaar is 
Het eerste wat Gideon van Meijeren moet bewijzen is dat het WEF echt bij wet een vijandelijke partij is jegens de Staat der Nederlanden. Dat is iets heel anders dan aantonen dat Klaus Schwab, de voorman van het WEF een globalistische agenda heeft. Dat laatste kan snel worden aangetoond, door zijn boeken en video's te bekijken.

Het hebben van een globalistische visie staat nog lang niet gelijk aan het plegen van een 'omwenteling' cq. coupe. Bij een demonstratie oproepen tot 'verzet tegen de overheid' of 'een revolutie', of zeggen dat 'Nederland moet samengaan met België en Luxemburg onder één regering' is zo ook nog geen omwenteling. Het is niet strafbaar, maar valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Iets is pas strafbaar als bewezen kan worden dat de wet is overtreden. 

Een omwenteling is pas strafbaar als het valt binnen de definitie: 'Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging.' 

Van Meijeren moet dus aantonen dat het World Economic Forum niet zozeer een globalistische mening of visie heeft die brieven stuurt naar kabinetsleden, graag borrelt met de macht en er een politieke agenda op nahoudt. Nee, er moet worden aangetoond dat het World Economic Forum actief bezig is als agressor met het vernietigen of veranderen van de grondwettige regeringsvorm. Of de orde van troonopvolging. Daarvoor moet de organisatie binnen Nederland de wet hebben overtreden. En daarvoor moet bewijs zijn, een smoking gun.

2. Kabinetsleden hebben contact met het WEF 
Van Meijeren stelt dat artikel 98a stelt dat er bij landverraad eerst sprake moet zijn contact met een vijandelijke partij. In zijn ogen is dat het World Economic Forum. In de wet staat daarover: 'Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt..'

Als punt 1 is bewezen moet Van Meijeren punt 2 dus bewijzen: kabinetsleden hebben contact met het World Economic Forum. Dat zal niet heel moeilijk zijn omdat uit tal van video's, filmpjes en WOB-verzoeken blijkt dat er inderdaad contact is tussen het kabinet en het WEF. 

3. Contact met het WEF heeft een vijandelijk oogmerk
Als (1) en (2) zijn bewezen dan is er nog meer nodig. Alleen maar contact hebben met een organisatie die bezig is met een omwenteling is niet genoeg om een kabinetslid te veroordelen voor landverraad.

Als WEF er echt op uit is om Nederland te ondermijnen dan kun je een kabinetslid niet zomaar veroordelen voor landverraad omdat er onderling contact is geweest. De persoon die het contact heeft moet het contact namelijk met een specifiek doel hebben. Zoals de wet zegt: .. 'Dit alles doet met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de Staat te bewegen.' Of het oogmerk 'om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen.' 

Anders gezegd: een belletje van Mark Rutte met Klaus Schwab ('Hey Klaus, hoe is het?! Kunnen we bijpraten?') maakt hem nog geen landverrader, zelfs niet als het WEF echt uit zou zijn op het beëindigen van onze democratie zoals we die nu kennen. Het contact moet vanuit de positie van de landverrader een doel, een bepaald oogmerk hebben: het plegen van vijandelijkheden of voeren van oorlog tegen de Staat.

Contact met de vijand kun je hebben, het is het oogmerk van dat contact wat er toe doet.

Oftewel: als Mark Rutte in zo'n geval met Klaus Schwab zou bellen dan moet ook Mark Rutte zelf het oogmerk 'vijandelijkheden of voeren van oorlog tegen de Staat' hebben. Of daarmee een 'omwenteling' willen voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen.' 

Conclusie
Zolang de drie punten hierboven niet hard kunnen worden aangetoond kan Gideon van Meijeren zijn vraagtekens bij de invloed van het WEF op de regering - en daar heeft hij meer dan genoeg aanleiding toe - blijven zetten. Kabinetsleden voor landverraders uitmaken - iets van hele andere proporties -  vanwege hun contact met het World Economic Forum mag. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Hoe dan ook, als je geloofwaardig mensen uit wil maken voor landverrader dan is er meer bewijs nodig. Als die bewijzen er dan ook echt zijn en boven water komen, al dan niet met behulp van WOB-verzoeken. Pas dan wordt de case van Gideon van Meijeren sterker.

Er is echter nog een ander scenario voor mensen die huiverig zijn voor het WEF en hun globalistische agenda. 

Als het World Economic Forum in de komende jaren echt als doel blijkt te hebben om toe te werken naar een globalistische wereldorde met één wereldregering, ten koste van Nederland als soeverein land, dan is de kans groot dat deze niet zozeer tot stand komt met behulp van 'landverraders'. 

Het is veel logischer dat een organisatie als het WEF zodanig met politici flirt en hun visie er bij hen in pompt (overigens het werk van iedere lobby-organisatie) dat er als vanzelf een democratisch draagvlak ontstaat. Vervolgens kan er zonder horten of stoten en geheel binnen de lijntjes van de wet voor eenwording met de rest van de wereld worden gestemd. Dat zal voor veel rechts- en conservatief denkende mensen dan wel als landverraad voelen, maar bij wet niet zijn. Voor veel mensen die Nederland haar eigen identiteit wil laten behouden is dat mogelijk een nog veel zwarter scenario. Immers, een coupe draai je gemakkelijker terug dan een democratisch besluit.

Lees zelf hier wat er in het Wetboek van Strafrecht over landverraad staat (en hier). Bekijk hieronder ook het interview met Van Meijeren om zo zelf uw mening nog beter te kunnen vormen.

Dit artikel is een explainer. Heeft u suggesties en/of aanvullingen, stuur die naar info@nieuwrechts.nl. 


Meerartikelen

Nieuws

Ombudsman NPO: 'Ongehoord Nederland heeft aantoonbaar onjuiste informatie verspreid'

De ombudsman van de NPO, Margo Smit, toont zich in een nieuw rapport kritisch over Ongehoord Nederland. Volgens haar heeft de omroep met een uitzending in september 'aantoonbaar onjuiste informatie verspreid' door niet door te vragen na het tonen van

Nieuws

FVD wil meer tegengeluid bij NPO: 'Rechterkant van Tweede Kamer voelt zich niet vertegenwoordigd'

In een nieuwe bijdrage haalt FVD-Kamerlid Ralf Dekker hard uit naar de NPO. Volgens hem houdt de NPO zich niet volledig aan zijn taak om alle geluiden in de samenleving te vertegenwoordigen. Hij zegt: "Ik stel vast dat toch zeker 20 procent van de Ne

Nieuws

De Jong (PVV) hekelt kabinet: "Alles moet kapot. Dat is het motto van dit kabinet"

In een nieuwe bijdrage heeft PVV-Kamerlid Léon de Jong keihard uitgehaald naar het huidige kabinet. Volgens hem worden Nederlanders "steeds verder in de ellende geduwd" door politieke keuzes. Volgens hem heeft het kabinet onvoldoende oog voor de node

Nieuws

VN-klimaatpanel: 'Laag vertrouwen dat meer overstromingen komen door menselijke invloed'

De oorzaken van de overstromingen in Limburg vorig jaar en Pakistan dit jaar werden door sommige onderzoekers toegeschreven aan de consequenties van klimaatverandering. Maar volgens chemicus Ferdinand Meeus klopt hier niets van. Hij baseert zich hier

Nieuws

Eurocommissaris pleit voor legale migratie om 'demografisch probleem' op te lossen

De Europese Unie wil alsmaar meer zeggenschap krijgen over de demografie binnen de EU, dit terwijl de demografie van een land van oudsher wordt bepaald door een natiestaat zelf. Eurocommissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šu

Nieuws

JA21-motie over verhogen ambities kernenergie verworpen: VVD keert zich tegen eigen verkiezingsstandpunt

De motie van JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans over het verhogen van de ambities op het gebied van kernenergie is verworpen door de Tweede Kamer. Opvallend genoeg stemde de VVD tegen de motie, dit terwijl de VVD in het partijprogramma heeft staan

Nieuws

VVD-minister Helder spreekt met Qatarese minister over inclusiviteit en gelijke rechten: 'Dit is satire neem ik aan?'

De minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD), is sinds deze week in Qatar. Daar moedigt zij het Nederlands elftal aan. Ook heeft zij gesproken met arbeidsmigranten en met drie Qatarese ministers, onder meer over 'het belang van inclu

Nieuws

Ophef in het buitenland om 'oorlogsverklaring' kabinet Rutte aan Nederlandse boeren

In buitenlandse media is er ophef ontstaan naar aanleiding van het voornemen van het Nederlandse kabinet om enkele duizenden boerenbedrijven, die verblijven in de buurt van kwetsbare natuur, uit te kopen.  Boeren, agrarische bedrijven en industriële

Leesmeeropinie
Leesmeerinterviews

Meerartikelen

Nieuws

Maarten van Rossem woest over excuses slavernij: "Wat een kletskoek weer"

Vorige week werd bekend dat het kabinet in december zijn excuses zal aanbieden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Maar historicus Maarten van Rossem wil hier niets van weten. Volgens hem wordt het kabinet vooral gedreven door 'gemakzuc

Nieuws

Vaste kosten energie met minstens 300 euro omhoog in 2023

De vaste kosten gaan in 2023, ongeacht of huishoudens nu wel of niet profiteren van het energieprijsplafond, met minsten 300 euro omhoog, dat blijkt uit onderzoek van Business Insider. Eerder luidde Vereniging Eigen Huis (VEH) ook al de noodklok: van

Nieuws

Derksen pakt Marokkaanse relschoppers aan: "Jullie moeten je kapot schamen!"

Presentator Johan Derksen heeft zich bij Vandaag Inside kritisch uitgesproken over de rellende Marokkaanse jongeren in de grote Nederlandse steden. Hij vindt dat ze zich kapot moeten schamen. En hoewel hij erkent dat het een generaliserende term is,

Nieuws

Driekwart van de Nederlanders voor een maximum aantal asielzoekers

Uit de nieuwste peiling van EenVandaag blijkt dat 73 procent van de Nederlanders voor een maximum aantal asielzoekers in Nederland is. Opvallend: bij diverse linkse partijen is een meerderheid ook voor een lagere asielinstroom. Uit de peiling blijkt

Nieuws

Rechtse Zweedse politicus spreekt zich uit tegen massa-immigratie: 'Schaf asielrecht af'

De Zweedse Europarlementariër Charlie Weimers (Zweden-Democraten) heeft kritisch gereageerd op het nieuws dat er bijna 300.000 illegale immigranten de EU zijn binnengekomen. Volgens hem zouden illegale immigranten geen aanspraak mogen maken op het re

Nieuws

Directeur Europese Centrale Bank waarschuwt voor nog hogere inflatie: 'We hebben piek nog niet gehad'

Christine Lagarde, de directrice van de Europese Centrale Bank, is weinig optimistisch over de Europese economie. Volgens haar en haar topeconomen is er op korte termijn weinig reden om aan te nemen dat de inflatie zal afnemen. Sterker nog: ze verwac

Nieuws

Verzetsmuseum zegt niet meer 'verzetshelden' maar 'verzetsmensen': 'Ze hadden zelf ook een hekel eraan'

Het Amsterdamse Verzetsmuseum gaat voortaan andere begrippen hanteren. Het museum spreekt niet meer van 'verzetshelden', maar van 'verzetsmensen'. Volgens het museum creëert de term 'verzetsheld' een afstand, en namen ook veel verzetshelden aanstoot

Nieuws

Brandweer heeft twee uur en 45.000 liter water nodig om elektrische Tesla te blussen

De brandweer van Clearfield Country, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft onlangs twee uur nodig gehad om een brandende Tesla uit te blussen. Normaal gesproken volstaat 1900 liter water voor een autobrand, maar nu hadden de brandweerlieden maa

Nieuws

Peiling: rechtse partijen leveren licht in, FVD even groot als BIJ1

In de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos zijn enkele verschuivingen goed zichtbaar. Zowel de PVV als FVD leveren wat kiezers in, daarentegen stijgen linkse partijen als GroenLinks en PvdA in de peiling. BIJ1 stijgt van een zetel naar twee,

Nieuws

Den Haag neemt geen extra maatregelen bij volgende WK-wedstrijd Marokko: 'Open uitnodiging voor tuig'

Zondag ontspoorde het na een WK-wedstrijd van Marokko volledig in een paar grote steden. Relschoppers richtten vernielingen aan in Brussel, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Maar de gemeente Den Haag heeft aangekondigd geen extra maatregelen te zulle

Nieuws

Ben & Jerry's wil nog steeds geen ijs verkopen in Israël: 'In strijd met onze idealen'

Vorig jaar kwam het ijsmerk Ben & Jerry's in opspraak omdat het geen ijs meer wilde verkopen in de Westelijke Jordaanoever, te Israël. Na veel onderlinge onvrede en zelfs een verloren rechtszaak tegen moederconcern Unilever houdt Ben & Jerry's voet b

Nieuws

Sidney Smeets keert mogelijk terug als D66-Kamerlid: 'Dit kan teloorgang D66 alleen maar versterken'

Binnenkort zal D66-Kamerlid Paul van Meenen vertrekken. De vrijgekomen zetel zal officieel toekomen aan advocaat Sidney Smeets. Vorig jaar vertrok Smeets nog als D66-Kamerlid na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Columnist Jan D