Stikstof


Nieuws

CDA dreigt om stekker uit coalitie te trekken om conclusies stikstofbemiddelaar Remkes

Het is nog onduidelijk met wat voor rapport Johan Remkes op de proppen komt. Het AD meent dat er meerdere opties zijn: Remkes kan daadwerkelijk met een advies aankomen waarin een harde aanpak van de boerensector wordt geadviseerd of hij komt met een

Nieuws

Ophef in het buitenland om 'oorlogsverklaring' kabinet Rutte aan Nederlandse boeren

Boeren, agrarische bedrijven en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of helemaal terugbrengen, aldus de nieuwe plannen. Zo'n 2.000 tot 3.000 boeren, die in de buurt wonen v

Nieuws

Van der Plas haalt stikstofargumenten D66 onderuit: "Wetenschap zegt toch echt wat anders"

"De heer De Groot schermt steeds dat de natuur instort. Ik hoor hem ook heel vaak zeggen dat 75 procent van de insecten is verdwenen, dat zou dan blijken uit onderzoek in Duitsland. Maar uit dit onderzoek, die ook betrokken was bij het onderzoek in D

Nieuws

BBB tikt D66'er op de vingers over stikstofcrisis: 'DE wetenschap bestaat niet'

Piet Adema (ChristenUnie), minister van Landbouw, heeft op sociale media laten weten achter zijn uitspraken over de stikstofdoelen te staan. Er is ophef ontstaan naar aanleiding van een video van de minister waarin hij stelt dat hij niet "dogmatisch

Nieuws

D66 krijgt vraag: "Wie is er eerder gehalveerd, de veestapel of D66?"

Woensdag was er een begrotingsdebat over de landbouw. JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink presenteerde hier de nieuwe initiatiefnota van BBB en JA21 om uit de stikstofimpasse te komen. De twee partijen doen samen drie voorstellen. Als deze worden ingewilli

Nieuws

Ophef om heimelijke video Klaver: 'Rapport Remkes snel uitvoeren, als ze lezen wat er in staat volgen er protesten'

PVV-voorman Geert Wilders heeft een video gedeeld op Twitter waarin men Klaver hoort spreken over het stikstofrapport dat eerder op de dag werd gepresenteerd. Het is onduidelijk met wie Klaver in de video spreekt, aangezien de persoon niet in beeld k

Nieuws

Klaver over nieuw stikstofrapport: 'Als ze echt zien wat er in staat, gaan er weer protesten komen. Snel aftikken dus'

PVV-voorman Geert Wilders heeft een video gedeeld op Twitter waarin men Klaver hoort spreken over het stikstofrapport dat eerder op de dag werd gepresenteerd. Het is onduidelijk met wie Klaver in de video spreekt, aangezien de persoon niet in beeld k

Opinie

De onteigening van boeren in Nederland is vergelijkbaar met Zimbabwe

Het verschilIn 2000 waren boeren van Zimbabwe over het algemeen zeer kapitaalkrachtig. Toch konden ze met hun vermogen niets doen, omdat ze leefden onder dictatuur van toenmalig president Robert Mugabe en zijn partij Zanu-PF. Deze partij dicteert nog

Nieuws

Motie van wantrouwen ingediend tegen Stikstofminister Van der Wal

Dinsdagavond bracht Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) slecht nieuws naar buiten. Het RIVM heeft haar geïnformeerd dat er een fout is gemaakt met de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Naar eigen zeggen baa

Nieuws

Van der Plas woest: Stikstofminister (VVD) weigert 'cruciale informatie' vrij te geven

Zaterdag verscheen er een column van Martin Sommer in de Volkskrant. Hierin schreef hij dat Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) sinds september een officieel ontwikkeldocument met gevoelige informatie achterhoudt voor de Tweede Kamer. In d

Interviews

Nicki Pouw-Verweij (JA21): ‘Bouwmarkt is overhoop gehaald door overheid’

De bouwmarkt ligt op zijn gat, maar de bouwplannen van het kabinet zijn ongekend groot. In de komende tien jaar moeten er maar liefst één miljoen woningen worden gebouwd, dus 100.000 huizen per jaar. Er zijn echter al grote twijfels over de haalbaarh

Nieuws

D66-prominent schort lidmaatschap op: "Zoveel gebrek aan feitenkennis dat je er radeloos van wordt"

Het oud-D66-Kamerlid volgt nog dagelijks de politiek en met name de landbouwpolitiek. Echter ervaart Ter Veer steeds meer "emotionele inspanning" om zijn partij bezig te zien in de Tweede Kamer.  "Ik slaap er slecht van, het houdt me zeer bezig, het

Nieuws

Schiphol heeft eerste boeren al uitgekocht om meer stikstofruimte voor zichzelf te krijgen

Het uitkoopbeleid in Nederland ligt op dit moment gevoelig, daarnaast worstelt ook de overheid zelf met de praktische uitvoering van de uitkoop van boeren. Het kabinet zou het liefst voorkeursrecht krijgen bij de uitkoop van boeren en andere bedrijve

Nieuws

BBB en JA21 presenteren initiatiefnota Stikstof om uit impasse te komen: 'Snel weg uit de stikstofcrisis'

“Er kan in Nederland in ieder geval één snelweg worden aangelegd en dat is snel weg uit de stikstofcrisis. En dáár hoeft geen boer voor worden uitgekocht." - Caroline van der Plas BBB en JA21 introduceren een andere manier van omgaan met het begrip d

Nieuws

Woede over 'oprotpremie' kabinet om boeren uit te kopen

Het beleid rondom de stikstofcrisis woekert voort. Nu heeft het kabinet een nieuw voorstel gepresenteerd om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Vanaf april 2023 wil het kabinet namelijk piekbelasters gaan uitkopen met een eenmalige stopbonus

Nieuws

Van der Wal wil 700.000 hectare natuur erbij: 'Dat is gewoon 30 procent van de landbouwgrond'

De minister liet de Universiteit van Wageningen een zogeheten quick scan doen naar het natuurherstel in Nederland. Uit de quick scan blijkt dat er 700.000 hectare aan natuur nodig zou moeten zijn. "Ambtelijk is Wageningen Environmental Research en SO

Nieuws

FDF gaat weer over tot acties: "Kabinet doet NIKS met landbouw inbreng. It giet oan!"

"Het is helemaal mis", zegt de FDF-voorman nadat hij las dat het kabinet het Remkes-rapport gaat implementeren. "Het enige goede nieuws dat er in zit, is dat de PAS-melders het eerste vergund worden." Volgens Van den Oever zit er dus maar een ding op

Nieuws

Remkes en Landbouwministerie met elkaar in de clinch: volgens ministerie bestaat lijst 500 grootste uitstoters niet

Ambtenaren hebben met verbazing zitten kijken naar de presentatie van het stikstofrapport door VVD-mastodont Remkes, aldus het AD. De door het kabinet aangestelde stikstofbemiddelaar kwam met het advies om zo snel mogelijk grote stikstofuitstoters in

Nieuws

Omtzigt reageert op rapport Remkes: 'Er zijn verschillende punten die mij opvallen'

Rapport RemkesVolgens stikstofbemiddelaar Johan Remkes is het van belang dat de zogeheten 'piekbelasters' snel worden aangepakt. Concreet betekent dit dat 500 tot 600 grote veehouderijen nabij Natura2000-gebieden binnen een jaar stoppen. Remkes is va

Nieuws

Tientallen VVD-leden Oost-Groningen leveren lidmaatschap in vanwege beleid Rutte: 'Met pijn in ons hart'

‘De afgelopen maanden zijn wij oud-raadsleden, een bestuurslid en leden uit de schaduwfracties en gewone leden verloren die hun sporen binnen de VVD hadden verdiend.' 'Gesprekken met VVD-bewindslieden uit Den Haag die de afgelopen jaren diverse malen

Nieuws

Bergkamp krijgt kritiek na afwijzen verzoek: "U bent Kamervoorzitter, niet Kabinetsvoorzitter"

Zaterdag bleek uit een column in de Volkskrant dat Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), vermoedelijke expres, sinds september essentiële informatie achterhoudt voor de Tweede Kamer over de stikstofnormen. Daarom diende Van der Plas deze we

Nieuws

Eppink (JA21) haalt uit naar Klaver in stikstofdebat: "U doet alsof hier een ramp plaatsvindt"

Eppink heeft nog wel een vraag voor Klaver. Hij zegt: "Nu heeft er onlangs iemand gezegd: Stikstof is een obsessie.' Weet u wie dat is?" Klaver wil graag meer context. Daarom geeft Eppink een nieuwe hint: "Zijn volgende zin was: 'Het gaat hartstikke

Nieuws

Van der Plas kondigt motie van wantrouwen aan tegen Stikstofminister

Van der Plas maakte kenbaar graag op de dag zelf al direct te willen gaan stemmen over de motie van wantrouwen. Woensdag maakte BVNL ook al bekend een motie van wantrouwen tegen Van der Wal in te willen gaan dienen: "Dit foutencircus trekt nu al veel

Nieuws

Van der Plas en Omtzigt willen spoeddebat stikstof in zomerreces: 'Boeren hoeven veel minder stikstof te reduceren'

Het NRC, dat deze cijfers in handen heeft gekregen, schrijft dat uit deze berekeningen blijkt dat om de klimaatdoelen te halen, boeren hun stikstofuitstoot veel minder hoeven te verlagen dan tot op heden door het kabinet werd gedacht. De landbouw zou

Nieuws

Milieuclub wil verbouwing Binnenhof stilleggen om stikstof

Twee weken geleden heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin gesteld wordt dat ook bouwprojecten een stikstofvergunning nodig hebben en dat bouwprojecten niet langer meer vrijstellingspositie genieten. Naar aanleiding van deze uitspraak hee

Nieuws

Zo reageert Nederland op vakantie van minister Van der Wal op Curaçao: 'Hypocriet'

NieuwRechts heeft de meest in het oog springende reacties voor u op een rijtje gezet. Ons Kapiteinen cadeautje voor twitter, de boeren en de journalisten vanavond. Onze minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal breidt -as we speak- haa

Nieuws

Meerderheid Tweede Kamer steunt aanvraag debat Wilders: zomerreces hierdoor eerder afgelopen

De onenigheid ontstond nadat CDA-leider Hoekstra in een interview kenbaar had gemaakt dat de stikstofdoelen van de coalitie voor zijn partij niet langer meer heilig zijn.  "Dat is ook zo, je moet snel beginnen. Maar we zijn nu een paar maanden bezig

Nieuws

Johan Remkes haalt uit: Jesse Klaver heeft boeren beledigd

'Ik dacht: dom. Omdat het onjuist is, anti-parlementair en een belediging voor de boeren', aldus Johan Remkes in #buitenhof over Jesse Klavers uitspraak "er door heen jassen". 'Woorden doen er toe, spring daar zorgvuldig mee op'. pic.twitter.com/oZA1

Nieuws

Regering weigert vragen Omtzigt over effecten stikstofplannen te beantwoorden

Het Kamerlid had een reeks Kamervragen ingediend over de effecten van de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Aan het begin van het reces kreeg Nederland een klein inkijkje in de mogelijke effecten van de nieuwe stikstofplannen. Uit berekeningen v

Nieuws

Omtzigt kraakt stikstofbeleid af: 'Houden ministers cruciale berekeningen over miljarden voor elkaar geheim?'

De berekeningen laten zien dat er fors gaat worden geknipt in de agrarische sector in Nederland. In Nederland zijn er naar schatting 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee. Bij een gerichte aanpak van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dr

Nieuws

Organisatoren paasvuren moeten stikstofuitsoot laten berekenen: "Dit is einde traditie"

Zo'n extern onderzoek kost al gauw honderden euro's, zegt organisator Jos Harmelink tegen RTV Oost. "Wij werken hier met vrijwilligers, dus wie gaat dat ophoesten? Ik kan de vrijwilligers toch niet vragen om allemaal even honderd euro in te leggen?"

Nieuws

Kabinet presenteert stikstofplan om boeren versneld aan te pakken

Boeren, agrarische bedrijven en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of helemaal terugbrengen, aldus de nieuwe plannen. Zo'n 2.000 tot 3.000 boeren, die in de buurt wonen v

Nieuws

Van Haga: "Rapport-Remkes is een politieke truc om de aanval op onze boeren door te kunnen zetten"

Van Haga noemde het rapport-Remkes tijdens het stikstofdebat een "listige politieke truc". Volgens het Kamerlid wordt het rapport gebruikt om nog meer overheidsdwang toe te passen op de boerensector. "Het rapport-Remkes is een listige politieke truc

Nieuws

BVNL-Statenlid Pestman over stikstofrapport Remkes “Een Groninger onwaardig en een ramp voor boeren!”

“Deze VVD-coryfee is een Groninger onwaardig, want waar is de Groningse nuchterheid bij deze man gebleven? Hij gaat volledig mee in de stikstofgekte en pleegt een keiharde aanslag op onze boerensector. Honderden  boerenbedrijven worden gewoon de nek

Nieuws

Marianne Zwagerman: 'Waarom slepen boerenclubs de regering niet voor de rechter na blunder stikstofkaart'

Volgens Zwagerman is er een goede reden om de regering voor de rechter te dagen nadat minister Christianne van der Wal blunderde met de presentatie van een stikstofkaart.  Op deze kaart stond allerlei foutieve informatie, fouten die zorgden voor flin

Nieuws

Kritiek op Stikstofminister Van der Wal na 'zoveelste blunder': 'Schei uit met deze crisis'

Dinsdagavond bracht Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) slecht nieuws naar buiten. Het RIVM heeft haar geïnformeerd dat er een fout is gemaakt met de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Naar eigen zeggen baa

Nieuws

Agro-industrie weigert om tafel te gaan met kabinet: 'Kabinet baseert plannen op onjuiste aannames'

Uit een rondvraag van NU.nl blijkt dat de Agro-industrie op dit moment helemaal geen behoefte heeft aan een gesprek met het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De grote agro-bedrijven zijn van mening dat het kabinet niet open

Nieuws

Rapport TU Delft over Schiphol vanwege boeren achtergehouden?

Opvallend is dat er tot dinsdag aanstaande een embargo op de studie rust, terwijl het rapport al in september 2021 werd opgeleverd. Mogelijk heeft dit te maken met de explosieve maatregelen jegens boeren die minister Christianne van der Wal vorige we

Nieuws

Onrust binnen de coalitie? 'Minister Adema noemt 2035 als stikstofdoel en niet 2030'

Maandag was minister Adema aanwezig bij een vergadering van Europese Landbouwministers in Brussel. Hier deed Adema enkele uitspraken die schuurde met het Regeerakkoord. Eerder dit jaar werd de discussie over de stikstofdoelen en de datum 2030 ook al

Nieuws

Omtzigt hekelt houding minister Kaag die informatie niet deelt met anderen

Kamerleden Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt wilden vlak na het begin van het zomerreces de Tweede Kamer bijeenroepen voor een debat over de niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën. Uit deze cijfers zou namelijk blijken

Nieuws

Boeren protesteren bij provinciehuis Zwolle

Provincies moeten van de rechter optreden, omdat PAS-melders nu illegaal werken. Boeren zeggen dat hun bedrijf over de kop gaat als ze dwangsommen moeten betalen, maar de provincie Overijssel zegt niet anders te kunnen. In zwolle komen inmiddels de

Nieuws

Van der Wal houdt voet bij stuk: "Stikstoofuitstoot moet in 2030 echt met de helft zijn gereduceerd"

Volgens minister Van der Wal is er geen tijd te verliezen om de stikstofuitstoot te verlagen. "Vijf jaar extra de tijd nemen kan echt niet", aldus de minister tegen De Limburger na afloop van het gesprek op vrijdag. De minister maakt duidelijk dat ee

Nieuws

Remkes door het stof: toch geen lijst met piekbelasters

Ambtenaren hebben met verbazing zitten kijken naar de presentatie van het stikstofrapport door VVD-mastodont Remkes. De door het kabinet aangestelde stikstofbemiddelaar kwam met het advies om zo snel mogelijk grote stikstofuitstoters in Nederland uit

Nieuws

BBB: "We blijven tegen gedwongen verkoop boerenbedrijven"

'Vooropgesteld: BBB is en blijft tegen onteigening van bedrijven, dus ook tegen onteigening van boerenbedrijven. Ook zal BBB zich blijven verzetten tegen 2030 in de wet zetten. Het is volgens BBB ook nog maar zeer de vraag of 2030 in de wet komt. Er

Opinie

Stikstof en het gezond verstand

 De aanwezigheid van wat meer of minder stikstofverbindingen in de atmosfeer heeft geen meetbare invloed op de volksgezondheid: het is niet gezonder om op de Veluwe te wonen dan in het Groene Hart. Zolang dat zo is, is het recente standpunt van een n

Nieuws

Stikstofminister weet niet wanneer Nederland weer "van het slot af kan"

Het kabinet gaat er alles aan doen om de stikstofuitstoot snel te verlagen, aldus de VVD-bewindspersoon. Volgens Van der Wal kan dit alleen gebeuren als boeren en bedrijven snel worden uitgekocht. De overheid moet dan ook snel om tafel gaan met deze

Nieuws

Boer doet zijn verhaal over verplichte inkrimping veestapel: "Alles moet kapot"

Boer Arjan is alweer de vierde generatie boer in zijn familie. Echter is de vraag hoe lang hij nog zijn boerenambacht kan uitoefenen. Van de provincie Overijssel heeft hij te horen gekregen dat zijn veestapel in zes maanden tijd met meer dan 60 proce

Nieuws

Omtzigt woedend over gang van zaken rondom stikstofbeleid: 'Kabinet ondermijnt bewust de rechtsstaat'

Omtzigt was maandagavond te gast bij Dit is de Dag op Radio 1 waar hij stevige kritiek uitte op het kabinet. Het lekken van het explosieve stikstofrapport laat volgens Omtzigt dat het kabinet bewust de rechtsstaat ondermijnt en de Tweede Kamer buiten

Nieuws

PVV'er sloopt ChristenUnie: "Grote woorden, beetje pruttelen, niet doorpakken"

"Het is eigenlijk schandalig dat we hier vandaag een discussie moeten hebben over het voortbestaan van de boerenstand in Nederland. De mensheid en ook onze voorouders in Nederland, hadden vaak te maken met hongersnood. Dat waren vreselijke perioden m

Nieuws

FDF reageert op rapport Remkes: 'Wij accepteren nooit dat er 500 onschuldige boerenfamilies onteigend worden'

Om op korte termijn al resultaat te boeken moeten 500 tot 600 boerenbedrijven die veel uitstoten zo worden uitgekocht, het liefst binnen een jaar tijd. "Doordat werkende maatregelen zo lang vooruitgeschoven zijn, zijn er geen goede routes meer over",