Stikstof


Nieuws

Van der Plas en Omtzigt willen spoeddebat stikstof in zomerreces: 'Boeren hoeven veel minder stikstof te reduceren'

Het NRC, dat deze cijfers in handen heeft gekregen, schrijft dat uit deze berekeningen blijkt dat om de klimaatdoelen te halen, boeren hun stikstofuitstoot veel minder hoeven te verlagen dan tot op heden door het kabinet werd gedacht. De landbouw zou

Nieuws

Zo reageert Nederland op vakantie van minister Van der Wal op Curaçao: 'Hypocriet'

NieuwRechts heeft de meest in het oog springende reacties voor u op een rijtje gezet. Ons Kapiteinen cadeautje voor twitter, de boeren en de journalisten vanavond. Onze minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal breidt -as we speak- haa

Nieuws

Omtzigt kraakt stikstofbeleid af: 'Houden ministers cruciale berekeningen over miljarden voor elkaar geheim?'

De berekeningen laten zien dat er fors gaat worden geknipt in de agrarische sector in Nederland. In Nederland zijn er naar schatting 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee. Bij een gerichte aanpak van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dr

Nieuws

Regering weigert vragen Omtzigt over effecten stikstofplannen te beantwoorden

Het Kamerlid had een reeks Kamervragen ingediend over de effecten van de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Aan het begin van het reces kreeg Nederland een klein inkijkje in de mogelijke effecten van de nieuwe stikstofplannen. Uit berekeningen v

Nieuws

Omtzigt woedend over gang van zaken rondom stikstofbeleid: 'Kabinet ondermijnt bewust de rechtsstaat'

Omtzigt was maandagavond te gast bij Dit is de Dag op Radio 1 waar hij stevige kritiek uitte op het kabinet. Het lekken van het explosieve stikstofrapport laat volgens Omtzigt dat het kabinet bewust de rechtsstaat ondermijnt en de Tweede Kamer buiten

Nieuws

Van der Wal houdt voet bij stuk: "Stikstoofuitstoot moet in 2030 echt met de helft zijn gereduceerd"

Volgens minister Van der Wal is er geen tijd te verliezen om de stikstofuitstoot te verlagen. "Vijf jaar extra de tijd nemen kan echt niet", aldus de minister tegen De Limburger na afloop van het gesprek op vrijdag. De minister maakt duidelijk dat ee

Nieuws

Rapport TU Delft over Schiphol vanwege boeren achtergehouden?

Opvallend is dat er tot dinsdag aanstaande een embargo op de studie rust, terwijl het rapport al in september 2021 werd opgeleverd. Mogelijk heeft dit te maken met de explosieve maatregelen jegens boeren die minister Christianne van der Wal vorige we

Nieuws

Berekeningen van ministerie van Financiën stellen dat helft van veeboeren moet stoppen of krimpen

Door de huidige stikstofstrategie zullen meer dan 11.000 boerenbedrijven gesloten moeten worden en nog eens 17.600 bedrijven zullen moeten inkrimpen met ongeveer een derde tot de helft.  De berekeningen laten zien dat er fors gaat worden geknipt in d

Nieuws

Van der Plas over stikstofoverleg tussen boeren en kabinet: "Ze worden gewoon voor het lapje gehouden"

Een woordvoerder van VVD-coryfee en stikstofbemiddelaar Johan Remkes liet tijdens het gesprek weten dat er een 'goede sfeer' heerst en dat het gesprek daarom langer dan verwacht duurde op vrijdag. Echter klopt dit helemaal niet. LTO Nederland herkend

Nieuws

Provincies gaan geen haast maken voor nieuwe stikstofplannen 2030

Het kabinet heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren, provincies gaan hier echter voorlopig nog niet aan meewerken. Zij blijven zich richten op 2035, aangezien dat jaartal wettelijk is vastgelegd. Ondanks de haast v

Nieuws

Vrijdag brengt LTO namens boerenactiegroepen boodschap over aan kabinet: 'Boeren hebben geen vertrouwen meer'

Deze week vond er een overleg plaats tussen VVD-coryfee Johan Remkes, die als tegenwoordig als stikstofbemiddelaar optreedt namens het kabinet, en diverse boerenactiegroepen.  Diverse actiegroepen hebben steeds minder vertrouwen in een goede oplossin

Nieuws

Wilders voor stikstofdebat: 'Tekenen VVD en CDA vandaag bij het D66-kruisje om boeren in NL kapot te maken?'

De afgelopen weken hebben de achterbannen van de VVD en het CDA zich flink lopen roeren. De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft zelfs openlijk kritiek geuit op de nieuwe stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (stikstof). De grote vraa

Nieuws

Experts willen dat Rutte met Brussel gaat praten over Natura2000-gebieden

De laatste weken is er veel onrust ontstaan in Nederland omdat de nieuwe stikstofplannen van het kabinet mogelijk gaan zorgen voor een flinke vermindering van de boerensector in Nederland. Boerenbedrijven nabij de Natura2000-gebieden zouden zomaar ee

Nieuws

Segers vreest voor burgeroorlog door stikstofcrisis

Tweede Kamerfractievoorzitter Gert-Jan Segers is van mening dat de discussie en onvrede over de stikstofplannen zo kunnen omslaan in een "vorm van een burgeroorlog". Volgens Segers is het aan de politiek om de transitiefase in de stikstofcrisis goed

Nieuws

Alle Overijsselse CDA-afdelingen nemen afstand van stikstofplannen kabinet

De trammelant binnen het CDA neemt toe, alle Overijsselse fracties keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer had de fractie van het CDA ook al afstand genomen van de nieuwe stikstofplannen. Waardoor de druk op het kabine

Nieuws

Omtzigt en Van der Plas willen Kamer terugroepen van reces voor stikstofdebat

Beide Kamerleden eisen opheldering over ambtelijke berekeningen waarin staat dat de stikstofaanpak van het kabinet goedkoper, efficiënter en minder streng kan. De debataanvraag kan rekenen op steun van de PVV, SP, JA21, BVNL en de SGP.  Stikstof is

Nieuws

PVV'er sloopt ChristenUnie: "Grote woorden, beetje pruttelen, niet doorpakken"

"Het is eigenlijk schandalig dat we hier vandaag een discussie moeten hebben over het voortbestaan van de boerenstand in Nederland. De mensheid en ook onze voorouders in Nederland, hadden vaak te maken met hongersnood. Dat waren vreselijke perioden m

Nieuws

SGP'er haalt uit naar minister Van der Wal: "Boodschappenmeisje van het kabinet"

"Doe dit niet te lang, hiermee raak je de consument en dat is jouw sympathisant op dit moment", zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop bij BNR. De SGP'er benadrukte overigens wel achter andere acties te staan, maar het Kamerlid vreest dat blokkades bij dis

Nieuws

Zuid-Holland gaat boerenspandoeken en protestvlaggen weghalen

Vlaggen en spandoeken langs wegen vormen volgens de provincie een gevaar. Recent is er al een vlag terechtgekomen op een voorbijrijdende auto. 'Hoe langer de vlaggen en spandoeken blijven hangen, hoe groter de kans dat deze op enig moment losraken en

Nieuws

Van der Plas haalt RIVM-cijfers onderuit: "Ze meten met oude cijfers"

Van der Plas was woensdag de hele dag aanwezig bij het boerenprotest in Stroe en ondanks haar drukke agenda had ze toch nog de energie om laat in de avond aan te schuiven bij NPO-programma Op1. Bij het programma maakte ze duidelijk dat het enorm krom

Nieuws

Wilders tegen Rutte in stikstofdebat: "Mensen vertrouwen u steeds minder, iedere dag opnieuw"

Volgens de PVV-voorman is het niet geheel verrassend dat boeren massaal aan het actievoeren zijn in heel Nederland: "Nederlanders zijn woest, want ons land wordt helemaal kapotgemaakt. Onze boeren worden gesloopt, ons land wordt volgepropt met asielz

Nieuws

Boeren dreigen kabinet met "spervuur aan Wob-verzoeken" te overladen

Zeven boerenorganisaties, LTO Nederland, Farmers Defence Force FDF, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Producentenorganisatie Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, hebben d

Nieuws

Flinke kritiek op benoeming Remkes tot 'stikstofbemiddelaar': 'Een van de architecten van vernietigende stikstofbeleid'

'De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties',  schrijft het ministerie. Politici zijn het hier echter niet mee eens. Remkes stond namelijk aan de wieg van het huidige stik

Nieuws

Peiling: stikstofdossier zorgt voor splijtzwam in samenleving

38 procent van de Nederlanders wil dat de stikstofdoelstelling - een reductie van 50 procent van de huidige stikstofuitstoot - van het kabinet in 2030 gehaald wordt,  14 procent in 2035, 18 procent in 2050 en 30 procent nooit, aldus een nieuw onderzo

Nieuws

Rabobank betreurt investeringen in veehouderij: "Zouden nu anders handelen"

De Rabobank is de grootste geldverstrekker van de Nederlandse boer. 85 procent van alle boeren hebben een lening bij de bank. De afgelopen tijd krijgt de bank vanuit onder meer de Tweede Kamer kritiek over de rol die de bank had bij de uitbreiding va

Nieuws

Meerderheid Nederlanders tegen halvering stikstofuitstoot in 2030

De peiling van Maurice de Hond laat goed de verdeeldheid in Nederland zien: praktisch de helft van Nederland is tegen een forse reductie van de stikstofuitstoot, de andere helft van Nederland ziet hier juist wel heil in. Ook bij de regeringspartijen

Nieuws

Duizenden tractors aangemeld voor protest in Stroe: 'Alle regio's zijn strijdbaar'

"Noord-Holland, Zuid-Holland, in elke regio klinken onze leiders strijdbaar, nergens is het slap. Zelfs vanuit Zeeland komt vijfhonderd man. Normaal zijn we al blij met vijftig deelnemers uit die provincie. Het is ónvoorstelbaar wat er gaat gebeuren.

Nieuws

Wilders: 'Niet stikstof maar de boerenhaat van dit kabinet maakt Nederland kapot'

Volgens PVV-voorman Wilders is het 'waanzin' hoe boeren in Nederland worden behandeld. De PVV'er gaat zo ver door te stellen dat niet stikstof maar de 'boerenhaat van het kabinet' het land kapot maakt.  Als het kabinet daadwerkelijk de nieuwe stiksto

Nieuws

Boeren zijn met trekkers en koeien aangekomen bij de Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer zijn rond een uur of twaalf enkele tractoren en twee koeien aangekomen. Met de koeien willen de actievoerders "het halveren van de veestapel een gezicht geven", liet FDF eerder vandaag weten. Er reden ook trekkers over het Malieve

Nieuws

D66 wil vaart maken met stikstofreductie: "Er is meer nodig"

"Wij hebben altijd gezegd dat er meer nodig is", zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot tegenover NU.nl. Volgens D66 is het noodzakelijk dat overheid de vergunningen van boeren van de een op de andere dag kan intrekken.  Het liefst begint Nederland vandaa

Nieuws

NRC: 'Statenleden die in landbouwsector werken, stemden over stikstof en dat is belangenverstrengeling'

Volgens het NRC gebeurt deze belangenverstrengeling al sinds 2019. In zestien van de achttien gevallen gaat het om Statenleden van de VVD en het CDA. Acht van deze Statenleden bekleden ook een functie bij prominente boerenbelangenorganisaties zoals d

Nieuws

Linkse partijen roepen provincie op om vaart te maken met stikstofaanpak

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en de Partij voor de Dieren hebben een oproep gedaan de provincie Overijssel om snel werk te maken van het terugdringen van de stikstofuitstoot onder boeren. Volgens de partijen moeten de plannen geen vertraging oplopen

Nieuws

Boeren in protest: blokkeren vervuilende dieseltrein

Met de protestactie wilden de boeren voorkomen dat dieseltreinen langs een Natura2000-gebied zouden rijden. 'We voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het prachtige Natura2000-gebied Korenburg

Nieuws

ProRail en Arriva klagen demonstrerende boeren aan na protestactie

Volgens de initiatiefnemer was de actie 'puur symbolisch'. Het was bedoeld om de stikstof-gekkigheid in het land te laten zien. Als boeren hun koeien niet meer uit de stal mogen halen, dan zouden zulke treinen ook niet meer mogen rijden, aldus de dem

Nieuws

Minister thuis opzoeken vanwege stikstofbeleid? Protestboer heeft geen spijt

Afgelopen vrijdag trokken er verschillende boeren naar het huis van minister Van der Wal, nadat er bekend werd dat boeren genadeloos hard worden aangepakt om ervoor te zorgen dat ze hun stikstofuitstoot reduceren. Veel boeren voelen zich naar de slac