Kabinet


Achtergronden

D66-minister gedagvaard om rechtszaak tegen pandemieverdrag: 'Onacceptabel dat zij tekent'

'We staan op een kritiek punt in onze geschiedenis. Samen kunnen we voorkomen dat Nederland zijn soevereiniteit verliest door het ondertekenen van een bindend pandemieverdrag met de WHO', zegt stelt de organisatie Nationale Bond tegen Overheidszaken.

Nieuws

Rita Verdonk sluit kabinetsdeelname niet langer meer uit

Op de lokale radio zei Verdonk dinsdag: "Ik heb in mijn politieke carrière geleerd dat je nooit voor je beurt moet praten. Eerst maar eens even afwachten." In februari van dit jaar verklaarde Verdonk nog stellig geen ministerspost te ambiëren. Tegen

Nieuws

D66-minister negeert Kamer, gaat vóór WHO-pandemieverdrag stemmen. Wat zijn de gevolgen?

Na de coronacrisis is besloten dat landen wereldwijd beter voorbereid moeten zijn op toekomstige pandemieën. Om dit te organiseren werken de landen van de WHO aan een nieuw mondiaal instrument om mensen beter te beschermen tegen toekomstige pandemieë

Opinie

Aanstaand kabinet zet in op directe volkswil in de Tweede Kamer: linkse partijen in tranen

Op het terrein van de rechtsstaat en de democratie willen de partijen nadrukkelijk kijken hoe de groepsverkrachtingen door de kabinetten Rutte hersteld, en in de toekomst voorkomen kunnen worden. Paul Cliteur schreef daarover al een heel interessante

Nieuws

SGP-Kamerlid somt alle moties op die demissionair kabinet afgelopen maanden negeerde

Van Dijk merkt op dat het niet uitvoeren van moties sinds het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer op 6 december een terugkerend patroon is gebleken. 'Minister Adema weigerde op voorhand een motie over de mestderogatie uit te voeren, minister Weerwin

Achtergronden

Hoogleraar Kinneging: 'Grootste uitdaging PVV-kabinet zal bestrijden deep state zijn'

Ondernemer Rutger van den Noort vult aan: 'De volgende stap is nu de Deep State van topambtenaren en bepaalde media op een nette manier ontmantelen.' Kinneging merkt op dat deze ambtenaren allang geen Weberiaanse uitvoerders meer zijn, maar kleine ko

Achtergronden

Het nieuwe kabinetsplan waar niemand het over heeft: rechts kabinet wil overheid met 22% laten krimpen

In Argentinië wist de kersverse president Javier Milei de aandacht te trekken door de helft van alle ministeries te sluiten. Volgens de president, die zichzelf als een libertariër ziet, moet de overheid zo klein mogelijk zijn. Het gevolg? Tienduizend

Opinie

Nog voor het kabinet op het bordes staat, viert opportunisme hoogtij in Plasterk I

Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was? Hoewel de inhoud van het hoofdlijnenakkoord voorzichtig positief stemt, is het meteen al de vraag of die inhoud straks wel centraal staat, of dat we na vijf maanden formatietheater

Nieuws

Nieuwe kabinet komt met speciale minister voor Migratie

Migratie was een belangrijk thema tijdens de campagne. Geert Wilders benadrukte tijdens de formatie dat dit het belangrijkste onderwerp is voor zijn PVV. VVD-leider Dilan Yeşilgöz liet recent weten dat het haar een goed idee lijkt als een PVV’er vera

Nieuws

Hoogleraar Kinneging bezorgd om premierskandidaat die voormalig baas veiligheidsdiensten was: 'Deep state'

Hoogleraar Andreas Kinneging stelt dat Nederland behoefte heeft aan een premier met een frisse blik: 'Een topambtenaar als minster-president, die aan het hoofd heeft gestaan van beide geheime diensten? Over de macht van de "deep state" gesproken... D

Achtergronden

Dit is wat de plannen van het nieuwe rechts kabinet voor uw portemonnee betekenen

Het CPB merkt op dat veel maatregelen uit het akkoord nog verder moeten worden uitgewerkt. Om toch een doorrekening te kunnen maken, hebben de rekenmeesters "aannames moeten doen". Bij een andere uitwerking door het nieuwe kabinet kunnen de effecten

Nieuws

Kabinet plunderde ongevraagd de staatskas voor ruim 40 miljard euro

De Volkskrant concludeerde uit eigen onderzoek dat het kabinet bijna 21 miljard euro uitgaf zonder vooraf toestemming hiervoor te hebben gevraagd uit het parlement. Volgens experts laat dit goed zien dat de democratie onder druk staat. Maar nu blijkt

Nieuws

Omtzigt ontrafelt dekking energieplafond kabinet: 'Verhoging belastingvermindering gaat niet door'

De afgelopen weken hamert Pieter Omtzigt voor een gedegen plan omtrent de invoering van een energieplafond. Volgens het Kamerlid heeft niemand er wat aan als een slecht plan wordt ingevoerd. Via tal van Kamervragen en debatten heeft Omtzigt geprobeer

Achtergronden

Kunnen Rutte, Kaag en Ollongren tien jaar in de cel belanden door Oekraïne-oorlog?

Sinds de Russische inval in februari vorig jaar levert het Nederlandse kabinet ruimhartige wapensteun aan Oekraïne. Zo werd er in december nog 2,5 miljard euro extra gereserveerd. Dit was op initiatief van de demissionair ministers Liesje Schreinemac

Achtergronden

Deze belangrijke punten ontbreken in het rechtse hoofdlijnenakkoord

1. De Pensioenwet: Vorig jaar was er een felle discussie in de politiek over het nieuwe pensioenstelsel. Rechtse partijen als PVV, BBB, FVD, JA21 en Kamerlid Pieter Omtzigt waren uiterst kritisch op de wet, die volgens hen zal leiden tot grote onzeke

Nieuws

PVV'er maakt formatiestukken zichtbaar: dit zijn de belangrijkste conceptplannen

In het concept-regeerakkoord wordt gesproken over lastenverlichting van 'PM miljard' voor werkenden met middeninkomens en kwetsbare groepen vanaf 2025. De afkorting PM staat voor pro memorie, wat betekent dat het later wordt bepaald, ter herinnering.

Nieuws

Rekenkamer hekelt miljardenuitgaven kabinet: 'Zorgelijk'

Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet ambitieuze plannen opgesteld die in de praktijk moeilijk realiseerbaar zijn door een tekort aan personeel, hoge regeldruk en verouderde ICT-systemen. Vooral de sectoren Defensie, onderwijs, justitie en gezondhe

Nieuws

CDA dreigt om stekker uit coalitie te trekken om conclusies stikstofbemiddelaar Remkes

Het is nog onduidelijk met wat voor rapport Johan Remkes op de proppen komt. Het AD meent dat er meerdere opties zijn: Remkes kan daadwerkelijk met een advies aankomen waarin een harde aanpak van de boerensector wordt geadviseerd of hij komt met een

Nieuws

Van Haga start petitie om 'desastreus project' Hugo de Jonge van tafel te krijgen bij komst nieuw kabinet

Econoom en voormalig CPB-directeur Coen Teulings waarschuwde recent in het radioprogramma Sven op 1 dat de Wet betaalbare huur onverstandig is. Hij vreest dat mensen met weinig eigen vermogen door dit beleid benadeeld zullen worden. "Voor eigenaars e

Nieuws

Dit is hoeveel euro één Van der Valk-hotel krijgt voor drie jaar lange opvang asielzoekers: bijna 30 miljoen

Het Financieel Dagblad publiceerde vrijdag een groot artikel waarin de zaak uit de doeken wordt gedaan. De 35-jarige Bob van der Valk is door zijn eigen ooms voor de rechter gedaagd. Hij zou volgens hen ‘grootschalige fraude’ hebben gepleegd bij het

Nieuws

Nieuwe wetsvoorstel om politieke partijen te verbieden ligt klaar

Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft de nieuwe wet dinsdag ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Na het advies moet de wet nog worden behandeld door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Tot op heden kan een politiek

Achtergronden

Verbazing over aanwezige De Jonge bij gesprekken Landbouwakkoord: 'Gaat toch niet om de grond?'

Rutger van den Noort vindt het bijzonder dat Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting, prominent aanwezig was bij de Landbouwgesprekken. Volgens Van den Noort gingen de gesprekken helemaal niet over de grond van de boeren, dus waarom was De Jong

Nieuws

Haagse bronnen: topambtenaar en oud-AIVD-baas in beeld als premier

De 67-jarige Schoof heeft een uitgebreide achtergrond in de veiligheidssector; hij was eerder hoofd van de geheime dienst AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Schoof was lid van de PvdA, maar heeft enige tijd gele

Nieuws

Rutte geeft geen uitleg over waarom kabinet motie afwijzing Digitaal ID niet wil uitvoeren

Vorige week ontstond er ophef in de Tweede Kamer, omdat bekend werd dat het kabinet zich niets aantrekt van een motie. Deze motie is vorige week is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer, en stelde dat er niet moet worden doorgegaan met

Nieuws

Leijten (SP) stelt vragen over gebrekkige naleving integriteitsregels Kaag: 'Waarom is nevenfunctie niet opgegeven?'

Vorige week bleek uit Wob-documenten dat de huidige minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66), het niet zo nauw nam met het Handboek Integriteit. Hierin staat dat een bewindspersoon tijdens zijn of haar ministerschap geen nevenfunctie mag hebben, om

Nieuws

Klimaatminister Jetten pakte regeringsvliegtuig voor reis naar Groningen

Eerder dit jaar stelde Volt-Kamerlid Ernst Boutkan vragen over de mogelijke vlucht van demissionair minister Jetten naar Groningen. Demissionair premier Mark Rutte heeft recent antwoord gegeven op de vragen. Het blijkt te kloppen dat Jetten met een p

Nieuws

Motie Omtzigt over inzicht in winst op Nederlands gas weggestemd door coalitie: 'Bizar'

Jaarlijks haalt Nederland zo'n 19 miljard kuub aan gas uit eigen bodem. De gaswinning vindt plaats in de Noordzee, de Waddenzee en Groningen. 90 procent hiervan wordt verkocht aan buitenlandse partijen. Dit terwijl wat Nederland uit de grond haalt de

Nieuws

De Jonge laat onderzoek doen naar grenzen demonstratierecht

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid hebben dit vrijdag kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Ze zijn van plan dit onderzoek te laten uitvoeren door het Wetenschappelijk Onderz

Achtergronden

Arib onthult stiekeme machthebbers in Tweede Kamer: topambtenaren

In de drie uur durende aflevering van het VPRO-programma Zomergasten blikt Khadija Arib (PvdA) terug op haar tijd als Kamervoorzitter. Zo vertelt ze dat ze PVV-Kamerleden niet anders behandelt dan linkse ambtsgenoten, en dat Bergkamp haar voor haar g

Nieuws

Formatie klapt door financiële erfenis Kaag: 'Wat teleurstellend'

De partijleiders van PVV, VVD en BBB reageren verslagen op de bekendmaking van NSC. Geert Wilders spreekt van een 'teleurstelling', en zegt er 'niets van te begrijpen'. Ook Dilan Yesilgöz zegt 'zeer verbaasd' te zijn door de terugtrekking van NSC. Ze

Nieuws

Deze ministersnamen worden genoemd voor nieuw kabinet

PVV-kandidatenVoor de PVV worden de Kamerleden Fleur Agema en Leon de Jong genoemd. Ook oud-Kamerlid Sietse Fritsma is in beeld. Aangezien afgesproken is dat de helft van de bewindslieden van buiten de politiek komt, circuleren ook de namen van Marco

Nieuws

Kabinet wilde woord 'moeder' schrappen in bevolkingsregister; volgens De Jonge ging het om een 'foutje'

Het kabinet wil het woord ‘moeder’ schrappen uit de Basisregistratie Personen. Slecht plan! Het moederschap en dus het woord moeder heeft voor heel veel vrouwen inhoudelijk en emotioneel een grote waarde.Vragen gesteld aan minister @hugodejonge . Deb

Nieuws

Woo-documenten onthullen: ambtenaren hebben bewust woord 'moeder' uit wettekst geschrapt

Verderop in de docs is te lezen dat uw Rijksoverheid denkt dat baby’s niet altijd uit een vrouw worden geboren… pic.twitter.com/EurINaUsxI — Bart Nijman (@BartNijman) April 17, 2024 Hoewel uit de Woo-documenten blijkt dat het geen fout was, was De Jo

Nieuws

Kabinet schendt rechtsstaat om Amsterdam te matsen met opvang statushouders

De gemeente Amsterdam loopt flink achter op zijn taakstelling om statushouders te huisvesten. Dit komt door de enorme krapte op de sociale woningmarkt in de stad. Daarom wil het demissionaire kabinet een opmerkelijke uitruil mogelijk maken tussen Ams

Nieuws

Trammelant in het kabinet: woedende Rutte en Kaag vliegen elkaar in de haren

In 2021 sloeg de vlam ook al in de pan tussen het duo, toentertijd tijdens een discussie over Israël. RTL Nieuws meldt dat de ruzie van deze tijdens een zogeheten onderraad plaatsvond. Tijdens de onderraad kwamen de de plannen voor een Europees milja

Nieuws

PVV dient motie in om 'kabinet Rutte/Kaag strafrechtelijk te vervolgen' wegens financieel wanbeleid

De motie van de PVV kon overigens niet rekenen op steun van de Tweede Kamer. De motie kon rekenen op 18 stemmen voor en 115 stemmen tegen, waardoor de motie is verworpen. 'Motie om het kabinet Rutte/Kaag strafrechtelijk te laten vervolgen omdat ze Ne

Interviews

FVD zet jacht voort op verborgen WEF-documenten: ‘Het is geen complottheorie’

In december 2021 erkende de toenmalige Landbouwminister, Carola Schouten (CU), dat het kabinet ‘juridisch bindende banden’ heeft met het World Economic Forum.  ‘Nederlandse bewindspersonen nemen regelmatig op uitnodiging deel aan door het WEF georgan

Achtergronden

Dit zijn de kabinetsplannen voor een sterkere rechtsstaat

Het hoofdlijnenakkoord benadrukt de noodzaak van herstel en vernieuwing, met het doel het vertrouwen van burgers in politiek en overheid te herstellen. Het akkoord beweegt binnen de grenzen van de grondwet, democratie en rechtsstaat, zoals uiteengeze

Achtergronden

Van Haga en Omtzigt hebben geen stemrecht bij controversieel verklaren kabinetstukken: "Kiezersbedrog"

Nu het kabinet is gevallen, kan er mogelijk ook een streep worden gezet door de spreidingswet en andere wetten of dossiers. Onder meer BVNL-Kamerlid Wybren van Haga heeft een oproep gedaan om deze wet zo snel mogelijk van tafel te vegen. Nu de verkie

Nieuws

Lees nu alle hoogtepunten eerste dag Algemene Beschouwingen terug

Update: einde liveblogDit was het einde van de NieuwRechts-liveblog u kunt alle hoogtepunten hieronder nog teruglezen. Daarnaast hebben we de belangrijkste bijdragen voor u hieronder op een rijtje gezet.Joost Eerdmans.Wybren van Haga.Pieter Omtzigt.C

Nieuws

Omtzigt drukt kabinet met neus op feiten over prijsplafond: 'Dit zijn de financiële gevolgen'

Tijdens de Algemene Beschouwingen benadrukte Omtzigt dat bij het energieplafond energiebedrijven niet meer mogen krijgen dan de inkoopprijs. Volgens Omtzigt moet het geld dat is vrijgemaakt voor deze maatregel belanden bij de consument, niet in de za

Nieuws

Kabinet gaat namen politici die mogelijk Russisch geld ontvingen niet delen

Afgelopen woensdag hebben de Tsjechische inlichtingendiensten een netwerk ontmanteld dat Russische propaganda verspreidde in Europa via de nieuwswebsite Voice of Europe. De Tsjechische regering heeft aangegeven dat het gaat om Europese politici, maar

Nieuws

Oud-Kamervoorzitter Arib is bereid te getuigen over 'Omtzigt functie elders'-affaire

De positie van Pieter Omtzigt stond, in tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, vanaf het begin op de agenda. Dat is de conclusie van een uitgebreide reconstructie van het tv-programma Nieuwsuur, dat openbare en vertrouwelijke documenten inzag.  O

Nieuws

Wilders: eind juni staat nieuwe kabinet op het bordes

Pas in de laatste week van juni kunnen fotografen naar Paleis Huis ten Bosch voor de bordesscène. Voor die tijd is er nog geen nieuw kabinet, waarschuwde Geert Wilders woensdag in het formatiedebat. "De ploeg op het bordes laten staan, inclusief de m

Achtergronden

Woo: De Jonges vragenrondje in coronacrisis was volledig gescript

In november 2020 was de coronacrisis in volle gang. De gedeeltelijke lockdown werd verlengd en verzwaard. Ook was het debat over vaccinatie in volle gang. Er waren namelijk zojuist coronavaccins goedgekeurd voor gebruik, en Nederland stond op het pun

Nieuws

Hoogleraar pleit voor PvdA-royement van Plasterk omdat hij verkenner is voor PVV

Plasterk is de afgelopen jaren kritischer geworden over de koers van de PvdA en de politiek in Den Haag. PVV-leider Geert Wilders koos hem als verkenner om te kijken welke formatie mogelijk is nadat zijn partij de Tweede Kamer Verkiezingen won.  Van

Nieuws

Omtzigt confronteert CDA met 44 pagina's aan veroordelingen voor de regering: "Ik ben van mijn stoel gevallen"

De integriteit in het Binnenhof blijft tanen, blijkt uit cijfers van de jaarlijkse politieke integriteitsindex (PII). Vorig jaar was er een recordaantal affaires, vooral betreffende ongewenste omgangsvormen en belangenverstrengeling. CDA en VVD spann

Nieuws

Over en uit Rutte IV: nieuwe verkiezingen dit jaar

Woensdagavond kwam het kabinet bijeen voor een crisisoverleg over migratie. Premier Rutte, vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU) waren hierbij aanwezig. Het dispuut is nu zo hevig dat het voortbestaan van de reg

Interviews

Econoom Jean Wanningen plaatst kanttekening bij Kaags inflatie-optimisme: “Vertelt maar helft van verhaal”

Dinsdag kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met nieuwe berekeningen in hun World Economic Outlook-index. De conclusie was streng maar licht optimistisch: ‘2023 zal opnieuw een zwaar jaar zal worden voor de wereldeconomie,’ schreef IMF-bestuu

Nieuws

Omtzigt dreigt naar rechter te stappen als regering blijft weigeren in toeslagenaffaire: 'Absolute nederlaag voor democratie'

Deze week zijn er weer gevoelige toeslagen-documenten opgedoken die het kabinet in een kwaad daglicht stellen. Uit een mail blijkt dat toenmalig Menno Snel al in 2019 werd gewaarschuwd, maar hiermee werd toen niets gedaan. Het is al de derde keer in