Economie


Nieuws

Schokkende onthulling Omtzigt: werkende ouder houdt minder geld over dan echtpaar in de bijstand

Kamerlid Omtzigt diende recent een reeks Kamervragen in over het toeslagenstelsel. Omtzigt vermoedde al langer dat sommige werkende groepen ernstig benadeeld werden, uit de beantwoording van diverse ministers blijkt dat hij het bij het rechte eind ha

Nieuws

Wetsvoorstel ingediend om alle bankbetalingen boven 100 euro te monitoren

De Nederlandse overheid is sinds 2019 bezig om maatregelen te treffen tegen witwassing en de financiering van terrorisme. Dit gebeurt met het Plan van Aanpak Witwassen, gepresenteerd door de ministers van Financiën, en Justitie en Veiligheid. Zo is t

Nieuws

Kabinet gaf tientallen miljarden uit zonder goedkeuring parlement: 'Het is niet meer incidenteel'

Normaliter moet het kabinet altijd overleggen met het parlement voordat het geld spendeert, het parlement moet namelijk goedkeuring geven voor alle uitgaven. Maar in 2022 is dit meerdere keren niet gebeurd, waardoor het kabinet meer dan 20 miljard he

Nieuws

Klimaatactivist is WIA-uitkering kwijt; twijfels aan arbeidsongeschiktheid

De vrouw lijdt aan een vastgestelde (persoonlijkheids)stoornis, waardoor ze naar eigen zeggen in werksituaties moeite heeft met het hanteren van stress en conflicten. Daarom ontvangt ze sinds 2019 een ruime WIA-uitkering (WGA). Haar oud-werkgever is

Nieuws

Kabinet wil banken kunnen dwingen tot 'verplicht klimaatactieplan' per wet

Dit schrijft Kaag in een regeringsbrief aan de Tweede Kamer. In 2019 beloofde het merendeel van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen om klimaatplannen op te stellen, en hieraan blijken ze zich te hebben gehouden. In 90 procent van alle plannen

Achtergronden

Rosenmöller (GroenLinks) betrapt op leugen tijdens WNL-verkiezingsdebat: zo zit het écht

Zondag kwamen de Eerste Kamer-lijsttrekkers van zes politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks, JA21 en PVV bijeen om te discussiëren over allerlei stellingen. De laatste stelling van het WNL-debat luidde: 'Miljonairs extra belasten is rechtvaardig

Nieuws

Kamervragen na pleidooi Máxima voor digitaal geld

Twee weken geleden bracht koningin Máxima een bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Hier hield zij als pleitbezorger van de Verenigde Naties een toespraak over 'central bank digital currency' (

Achtergronden

Rutte verkondigt onwaarheden in prominent interview: dit is hoe het écht zit

In een prominent dubbelinterview haalt de VVD-leider stevig uit naar GroenLinks en de PvdA: "Je zult maar hard gewerkt hebben, met een hele gewone baan en je huis verkopen om kleiner te gaan wonen. Dan komen PvdA en GL langs. Ze gaan belastingen verh

Interviews

Econoom Jean Wanningen plaatst kanttekening bij Kaags inflatie-optimisme: “Vertelt maar helft van verhaal”

Dinsdag kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met nieuwe berekeningen in hun World Economic Outlook-index. De conclusie was streng maar licht optimistisch: ‘2023 zal opnieuw een zwaar jaar zal worden voor de wereldeconomie,’ schreef IMF-bestuu

Nieuws

Kroatië opgeschrikt door enorme prijsstijgingen na invoering euro

Kroatië heeft per 1 januari afscheid afgenomen van zijn eigen kuna, en het ingeruild voor de euro. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Vooral basisproducten als brood en koffie zijn een stuk duurder geworden, soms wel 10 tot zelfs 20 procent. Oo

Nieuws

63 procent bijstandsgerechtigden heeft migratieachtergrond

Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de cijfers over alle bijstandsgerechtigden. Hieruit blijkt dat maar liefst 63 procent van alle gerechtigden een migratieachtergrond heeft. 9 procent heeft een westerse achtergrond, en

Nieuws

Kaag wil bezuinigen: "We moeten weer binnen onze marges gaan leven"

Het is een unicum: de Nederlandse overheidsschuld zit boven de Europese norm. Daarom is een 'koerswijziging' nu flink nodig, kondigt Kaag aan in de Voorjaarsnota. De bijna gratis kinderopvang wordt uitgesteld, het STAP-budget verdwijnt en eigen bijdr

Nieuws

Kabinet belooft 100 miljoen uit te trekken voor Oekraïense boeren

Bij deze speciale voorjaarsvergadering van de Wereldbank benadrukte de VVD-minister dat Nederland Oekraïne (financieel) blijft steunen zo lang als mogelijk is. Nederland beloofde eerder 2,5 miljard euro steun aan Oekraïne voor dit jaar.  Honderd mil

Opinie

Staat De Nederlandsche Bank op omvallen?

Het ongebreideld bijdrukken van geld heeft onder meer plaatsgevonden door de opkoopprogramma’s van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB via de aangesloten centrale banken. Het recept tegen inflatie is al decennia bekend: renteverhoging om de eco

Nieuws

Van Haga wil Koningin Máxima terugfluiten na uitspraken over digitaal geld

Maandag was de Koningin plots te zien, via een videoboodschap, bij de B20, de zakentop van de G20, waar zowel premier Rutte als minister Kaag bij aanwezig zijn. BVNL is niet blij met het pleidooi van de Koningin voor de komst van digitaal geld. “De v

Nieuws

Kaag sorteert voor op hogere belastingen en pensioenleeftijd: "We zullen ons moeten aanpassen"

Afgelopen zaterdag was het partijcongres van D66. Minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag hield daar een toespraak over de stand van het land. Ze kondigde daar aan dat er ingrepen nodig zijn om de staatskas weer op orde te krijgen. Kaag wil

Nieuws

Rechtse Europarlementariër ziet macht links-liberalen verminderen: "Jullie tijd raakt op"

"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de Europese volks- en middenklasse staat op instorten en we hebben een debat met de titel "Meer Europa, meer banen: bouwen aan de concurrerende economie van morgen waar iedereen baat bij heeft". Het i

Achtergronden

Openlijk pleidooi voor communisme van Klaver: “Ondernemers moeten winst delen”

De communistische trekjes bij GroenLinks worden steeds meer zichtbaar voor het grote publiek. De partij van Jesse Klaver voert openlijk een een campagnestrijd tegen de vrije markt en vóór grootschalige overheidsinterventie. Bij Goedemorgen Nederland

Nieuws

Rutte wil niet uitsluiten dat belastingen in 2023 omhoog gaan

Het kabinet gaat een miljardeninjectie doen in de samenleving met de energiesteun, echter benadrukt Rutte dat de overheid ervoor waakt om te veel geld uit te geven. "Dat kan omdat we er financieel goed voor staan. Maar dat heeft ook zijn grenzen." De

Nieuws

Bank confronteert klanten met CO2-saldo op basis van gekochte producten

Wetenschapsjournalist Simon Goddek is klant bij C6 Bank, maar ziet sinds deze maand een opmerkelijke ontwikkeling bij zijn afschriften. Per aankoop houdt de bank namelijk precies bij hoe CO2-vervuilend het is. Dit telt C6 Bank bij elkaar op, en berek

Nieuws

Topeconoom fileert economisch beleid kabinet: '20 tot 30 miljard bezuinigen'

"Dit kabinet is van start gegaan met een doelstelling voor een structureel begrotingstekort van 1,7 procent. Als ik naar de laatste cijfers van het Centraal Planbureau kijk, dan zitten we daar gemiddeld de komende vier jaar minimaal één procentpunt b

Nieuws

Financiën harkte mogelijk onrechtmatig veel belastinggeld binnen; vrees voor rechtszaken

Het ministerie van Financiën wijzigde de het belastingbeleid, maar gaf hierover geen openheid naar buiten toe. Hierdoor waren de belastingbetalende burgers en bedrijven niet op de hoogte van de nieuwe regels bij hun aangifte, waardoor de kans bestaat

Nieuws

Omtzigt onthult 'schokkende tabel': '100 euro extra verdienen betekent 49 euro belasting'

'Deze tabel (witte tabel) in 2023 is best schokkend: Wat hier staat is dat als je 100 euro extra verdient, Je betaalt dan 49,54 euro belasting als je tussen de 37.000 en 73.000 euro verdient Je betaalt 55,01 euro belasting tot 124.000 euro En je beta

Nieuws

Benzineprijs stijgt binnenkort weer explosief

Afgelopen jaar, na het uitbreken van de Russische oorlog in Oekraïne, schoten de energieprijzen in Europa flink omhoog. Ook in de Nederland werd alles duurder: van de energierekening tot aan de prijzen van de pomp. Na lang wikken en wegen, na vele ve

Nieuws

Kaag verdedigt monitoren alle transacties boven 100 euro: "De banken doen het al"

Op 21 oktober heeft het Nederlandse kabinet als eerste in Europa een speciaal wetsvoorstel ingediend door de minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66). Het kabinet wil witwassing aanpakken, en wil daarom banken verplichten om voortaan alle betalingen

Nieuws

Gemiddelde woning kost meer dan vier ton: 'Dankzij klimaatplannen en massa-immigratie'

Al eind 2022 werd duidelijk dat starters bijna een twee keer modaal inkomen nodig moeten hebben om aan een koopwoning te komen. 'Tussen 2003 en 2015 hadden starters nog een bruto inkomen van ongeveer € 40.000 nodig om een eerste woning te kopen. Maar

Nieuws

Rechtse regering Meloni schrapt uitkeringen om werkloosheid tegen te gaan

In een reeks nieuwe maatregelen schrapt de rechtse regering van Meloni tal van persoonsgebonden subsidies en geeft ze werkgevers meer vrijheid om van personeel af te komen. Dit alles om meer beweging te creëeren op de haast vastgeroeste Italiaanse ba

Achtergronden

Lex Hoogduin over toekomst euro: 'Brussel kent maar één antwoord op ieder probleem: meer EU'

De vaste Kamercommissie Financiën heeft vier vragen voorgelegd. In dit memo richt ik mij vooral op de eerste vraag die als volgt luidt: Welke gebreken zijn er in het huidige functioneren van de euro/EMU en welke kosten en risico’s brengen die voor Ne

Nieuws

VVD positief over Kaags plan om alle bankbetalingen boven 100 euro te monitoren: 'Privacyregels staan te veel in de weg'

De Nederlandse overheid is sinds 2019 bezig om maatregelen te treffen tegen witwassing en de financiering van terrorisme. Dit gebeurt met het Plan van Aanpak Witwassen, gepresenteerd door de ministers van Financiën, en Justitie en Veiligheid. Zo is t

Nieuws

Bouwminister De Jonge kan nieuwe doelstellingen ook al niet halen

Volgens De Jonge werden er in 2022 zo'n 90.000 woningen opgeleverd, 10.000 minder dan er was afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ook voor dit jaar en 2024 ziet De Jonge het somber in: 'De omstandigheden zijn sterk veranderd', constateert De Jong

Nieuws

G20-leiders pleiten voor permanent digitaal vaccinpaspoort

In een gezamenlijke verklaring maken de G20-leiders zich hard voor een 51-tal aan doelstellingen. Een van die doelstellingen, nummer 23, is de invoering van een digitaal vaccinpaspoort. 'Wij erkennen het belang van gedeelde technische normen en verif

Nieuws

Overheid opent aanval op landbouwgrond met torenhoge vermogensbelasting

Hoewel de definitieve percentages over 2023 pas begin volgend jaar worden bepaald, ziet het er weinig rooskleurig uit voor landbouwgrondbezitters. De overheid zou rekening houden met een onrealistische hoge rendementsverwachting, waardoor er torenhog

Interviews

Econoom Jean Wanningen kritisch op energieprijsplafond: 'Ik zie er de logica niet van in'

Met grote verbazing kijkt econoom en voormalig ondernemer Jean Wanningen naar het overheidsbeleid in de energiecrisis, zegt hij tegen NieuwRechts. “Ik zie er de logica niet van in”, laat hij weten. Volgens Wanningen werken veel overheidsmaatregelen t

Nieuws

'Nederland afgezakt tot ontwikkelingsland': zes op de tien huishoudens komen niet of moeilijk rond

In 2022 is de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens flink achteruit gegaan, blijkt uit het onderzoek.  Volgens Deloitte zijn de volgende resultaten 'opvallend': Iets meer dan de helft van alle Nederlanders kan op tijd alle rekeningen be

Nieuws

Boetes fors omhoog: er is te weinig geflitst

Daarnaast voorspelt het ministerie van Financiën dat het gat alleen maar verder zal oplopen. Volgens Forum voor Democratie worden Nederlanders door de uitgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid opgezadeld met extra kosten. De boetes gaan

Nieuws

Bergkamp hield Kaag hand boven hoofd na Kaags onterechte afwezigheid bij belangrijk Vragenuur

Op 8 maart van dit jaar weigerde de minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66) aanwezig te zijn bij een Vragenuur om duidelijkheid te geven aan de Tweede Kamer over de dalende koopkracht in Nederland. Kaag gebruikte als verdediging dat ze zich al ruim

Achtergronden

Rommelt Italië ons een nieuwe eurocrisis in?

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de Italiaanse begrotingstekort vele procentpunten hoger ligt dan gedacht. Waar Italië in eerste instantie meldde in 2021 een begrotingstekort te hebben van 7,2 procent, blijkt dit in werkelijkheid 9 procent te zijn. In 2

Opinie

Het grootkapitaal krijgt politieke dominantie en helpt de democratie om zeep

Regelmatig worden jonge rechtse partijen ervan beschuldigd de democratie naar het graf te dragen. Maar zoals oud-minister Ronald Plasterk recent in een column opmerkte, zijn het vooral internationale verdragen die tornen aan democratische besluitvorm

Nieuws

Kabinet weigert onterecht geïnde belasting van miljoen spaarders terug te betalen: grote rechtszaak dreigt

Het kabinet heeft 1,3 miljoen spaarders onterecht veel geld ontnomen middels een hoge vermogensbelasting ('box 3-belasting'). Maar dankzij bureaucratische regeltjes hoopt het kabinet het geld niet te hoeven terugbetalen, schrijft De Telegraaf. Vroege

Interviews

Van Houwelingen kritisch op verwevenheid overheid en multinationals: “Pure corruptie in mijn ogen”

In 2021 kwam het boek Microfobie uit van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hierin bespreekt Van Houwelingen de trend van schaalvergroting binnen de Nederlandse publieke sector. Ziekenhuizen, scholen, gemeenten en zorginstellingen hebben in de loop

Nieuws

Europarlementariër pleit voor openheid negatieve gevolgen euro: "Burgers van de Unie zijn de slachtoffers van dit verhaal"

"Dit jaarverslag over de ECB behoort tot de vele obligate nummertjes die in dit halfrond worden opgevoerd om de instellingen overeind te houden door een blanco cheque uit te delen met de goedkeuring van het Parlement. Even obligaat zijn in dit versla

Achtergronden

Hans Hoogervorst over toekomst euro: 'Verlaten euro mag geen taboe zijn voor Nederland'

1. De Nederlandsche Bank (DNB) zal waarschijnlijk financiële steun van de Nederlandse staat nodig hebben om verliezen op te vangen op de omvangrijke portefeuille van staatsschuld met kunstmatig lage rente die zij in het kader van Quantitative Easing

Opinie

'Afrika is niet arm vanwege kolonialisme'

De Senegalees-Franse ondernemer Magatte Wade is te gast bij de Canadese professor Jordan B. Peterson. Het onderwerp luidt: de echte oorzaak van de armoede in Afrika. Magatte Wade heeft een duidelijke insteek: "Als mensen tegen mij zeggen: 'Afrika is

Nieuws

Tweemaal zoveel gezinnen in armoede door overheidsfalen; 7 jaar op de plank

Gezinnen met één of twee inkomstenbronnen mogen toeslagen ontvangen van de gemeente, waardoor hun inkomstenbronnen worden aangevuld tot bijstandsniveau. Maar uit recente berichtgeving van NRC bleek dat sommigen deze toeslagen ten onrechte moesten ter

Nieuws

6 bezwaren tegen het prijsplafond op energie

Begin deze maand stelde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, voor om een prijsplafond in te stellen voor Russisch gas. Een paar dagen later kwamen de partijen GroenLinks en PvdA gezamenlijk met het voorstel voor een prijspla

Nieuws

Orbán haalt uit naar Amerikanen: "Ze proberen ons een oorlog in te duwen"

In zijn toespraak benadrukte Orbán opnieuw dat hij niet pro-Russisch is, maar pro-vrede. Ook is hij niet van plan om te breken met de NAVO, ook al insinueren sommige progressie, linkse media dit wel: "Het NAVO-lidmaatschap is van vitaal belang voor H

Nieuws

Onderzoek bewijst 'graaiflatie': bedrijfsleven profiteert optimaal van inflatie, burgers juist de dupe

'Wanneer bedrijven hun verkoopprijzen niet verder hadden verhoogd dan minimaal noodzakelijk zou zijn geweest om hun winst op peil te houden, dan had de stijging van afzetprijzen in 2022 theoretisch gezien 2,2 procentpunt lager kunnen uitpakken', schr

Opinie

Hoe de OPEC-landen en Rusland het Westen dwarsbomen

Diverse oliestaten in het Midden-Oosten, Afrika en Venezuela zijn lid van de OPEC-groep. Rusland is officieel geen lid, maar sinds 2016 wel een gelegenheidspartner. Bovendien lijkt Rusland flink wat invloed uit te kunnen oefenen op het oliekartel. De

Nieuws

Van Haga hekelt inflatiecorrectie koningshuis: "Bijna een half miljoen euro extra is niet uit te leggen"

"Het is pijnlijk dat Nederlanders moeite hebben om hun rekeningen te betalen", zei koning Willem-Alexander nog tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Nu blijkt dat de Koning zelf er tienduizenden euro's op vooruit gaat komend jaar. Waar de koninklijke

Nieuws

Econoom Barbara Baarsma stopt plotsklaps bij Rabobank

Baarsma zal vanaf 1 maart haar functie neerleggen bij de bank. Een woordvoerder van de bank stelt bepaalde klanten en investeerders alvast gerust: het duurzame initiatief gaat gewoon door. In een interne memo, die in handen is van het FD, schrijft Ba